Inspirace

Sádhana vám pomáhá ovládat mysl. Když děláte sádhanu s láskou, nevyruší vás nic, co se děje kolem vás..

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Inspirace

čisté Ticho

Je ve vás Ticho,

které žádná pozemská či nebeská bytost

nemůže odstranit.

A v popředí je zde mysl,

která se předvádí.

A nějakým způsobem

se na ni obrací pozornost.

V pozadí

je čisté Ticho

– vaše pravé Bytí.

To vše je váš dynamický tanec.

Když zůstanete zakořeněni

v  neosobním nazírání,

vnitřní a vnější je odhaleno

jako Jedno.

Vědomi si toho,

nebudete v životě

trpět.

Mooji

Inspirace

Depositphotos_43386119_s

Člověk musí ukáznit svou mysl, jelikož z ní vychází náš charakter, jak dobrý, tak špatný. Proto musí být mysl čistá a silná. To jsou dva protichůdné požadavky a je nutné, aby byly v harmonii. Hodně lidí má silnou a nečistou mysl. Je tomu tak, pokud mysl směřuje pouze k vnějšku a člověk si uvědomuje především své tělo. S takovou myslí člověk nemůže dosáhnout stavu, kdy bude klidný a vyrovnaný. A ti, jejichž mysl je sice velmi čistá, ale nesetkali se s velkým odporem a nepřekonali ho, ti zůstávají slabí. A slabá mysl, jakkoliv je čistá, nebude schopná dosáhnout nejvyššího klidu Božské realizace, protože jí chybí odvaha a vytrvalost. Posilněte svou mysl tím, že přijmete vaše dobré a kladné vlastnosti. Zahrňte ji dobrými myšlenkami a božským jménem.

Sri Swami Vishwananda

Otevřená mysl vede k otevřenému srdci

12688059_509750879236074_607979281641308376_nV Lásce je obsaženo vše. Všechno, co hledáte, se nachází uvnitř, nikoli vně. Víte, když je vaše mysl plná starých myšlenek, a hlavně těch úzkoprsých, začne vám být po nějakém čase poněkud dusno. Proto pak říkáte, že už nemůžete dýchat. Nastal čas se otevřít. Otevřete mysl, pusťte dovnitř čerstvý vzduch a uvidíte, že Láska nikdy nikam nezmizela. Tato Láska je uvnitř neustále, je uvnitř vašeho srdce. Jen vaše mysl, plná starostí celého světa, na tento fakt zapomněla. Milovat je velmi snadné. Neexistuje žádná technika, podle níž byste se to mohli naučit. (Pokračování textu…)

Inspirace

blazenost5
Každý den si na patnáct minut sedněte a úplně se ztraťte v Božské blaženosti, již máte hluboko uvnitř sebe. Zapomeňte na svět. Zapomeňte na své tělo a soustřeďte se na Božské uvnitř vás.Na začátku se to bude zdát samozřejmě obtížné, protože vás bude otravovat mysl. Častokrát se ji můžete pokoušet zastavit – nezastavujte ji, ale zároveň se nesoustřeďujte ani na myšlenky. kdykoli bude vaše mysl aktivní, nechte ji prostě přemýšlet a myšlenky odejít. nebojujte s ní a nedávejte jí sílu. (Pokračování textu…)

 

Meditujte takovým způsobem, jakým by měl člověk meditovat o sladké a nevýslovné milosti Nejvyššího Gurua a zůstávejte v tichu, nepolapeni v iluzi, nepravdivém a klamném pohledu, který se před námi otvírá. Toto samo o sobě je blaženost.

Sri Swami Vishwananda