Proč dělat OM Chanting během úplňku

Už védský astrolog uváděl, že úplněk je neskutečně silná a důležitá součást cyklu času. Reprezentuje mysl. Stejně jak se mění mysl, stejně tak nám měsíc ukazuje více ze svého světla nebo tmavé strany, což záleží na aktuální fázi. Ale pouze během úplňku můžeme vidět měsíční světlou stranu zářící v plném světle bez jakékoliv stopy nebo stínu. To je důvod, proč mnoho spirituálních tradic považuje úplněk za zvláště příznivý a schopný prohloubit spirituální praxi. V podstatě to pomáhá, aby byla naše mysl plná světla.

(Pokračování textu…)

Rezonujte se zvukem ÓM

OM Chanting je bezplatná skupinová technika, která využívá transformační síly zvuku ÓM k aktivaci sebeharmonizujícího potenciálu účastníků. Tato technika transformuje negativitu v pozitivní energii, pomáhá čistit okolní prostředí a podporuje fyzickou, emoční a duchovní rovnováhu všech zúčastněných.

Láska se má sdílet. Prostřednictvím OM Chantingu se lidé setkávají v místních společenstvích a národech po celém světě, aby sdíleli pozitivní vibrace ÓM a svou lásku k Matce Zemi. V tomto smyslu jsou pravidelné OM Chantingové kruhy a Úplňkový OM Chanting konané každý měsíc nedocenitelným darem pro lidstvo.
(Pokračování textu…)

Inspirace

„Když zpíváte a chcete, aby byl zvuk silnější, nechte ho vycházet z hloubky. Když zpíváte Boží jméno, nechte ho vycházet z hloubky ve vás, ne pouze navenek. To je síla zvuku. Aby byl silnější, musí vycházet z hloubky…
To je důvod, proč když zpíváte ÓM, nestačí ho říci pouze v hrdle, pak v něm nebude žádná vibrace. Když zpíváte ÓM, zpívejte ho z hloubi vás, z mikrokosmu který máte uvnitř. To je to, co se říká ve Védách. (Pokračování textu…)

Působení OM CHANTINGU na prostředí

Výňatek ze satsangu Paramahamsy Vishwanandy na Mezinárodních dnech OMC 2017

Otázka: Když jste OM Chanting přinesl zpět na Zemi, řekl jste Mahávatáru Babajimu: „To, co přichází, potřebuje vibraci nutnou ke změně. Jinak se nic nemůže změnit či transformovat.“ Co je to TO, co přichází?

Odpověď Paramahamsy Vishwanandy: Všechno je vibrace, dokonce i Tvá myšlenka je vibrace. Tvá myšlenka vytváří určitou vibraci. To znamená, že vše v tomto světě je v neustálém pohybu. Není zde nic, co by se nepohybovalo. Sám Krišna v Gítě řekl: „Vše se pohybuje.“ Pohyb je něco, co se nikdy nezastaví a nic nemůže tento pohyb změnit. Když je pohyb pozitivně transformován, zejména když děláte OM Chanting, vibrace, která se při tom vytváří v místě, kde zpíváte, tam stále je. Nemyslete si, že jakmile dozpíváte a jdete domů, se toto místo vrátí do původního stavu. (Pokračování textu…)

Pomozme odčinit minulost

ráda bych vás pozvala, abyste se stali součástí 2. ročníku jedinečného a zásadního projektu POMOZME ODČINIT MINULOST, který nese požehnání Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. 
Hlavní myšlenkou tohoto projektu je pomoci místům, která trpěla tragédiemi, válkou, nesmírným lidským utrpením – místům bývalých koncentračních táborů 2. světové války. Snahou tohoto projektu je uspořádat souběžně ve stejném termínu a čase OM Chantingy na místech bývalých koncentračních táborů po celém světě a pomoci tak prostřednictvím této nesmírně silné transformační techniky energeticky očistit tato místa. (Pokračování textu…)

OM CHANTING

REZONUJTE SE ZVUKEM ÓM

OM Chanting je bezplatná skupinová technika, která využívá transformační síly zvuku ÓMk aktivaci sebeharmonizujícího potenciálu účastníků. Tato technika transformuje negativitu v pozitivní energii, pomáhá čistit okolní prostředí a podporuje fyzickou, emoční a duchovní rovnováhu všech zúčastněných.

Láska se má sdílet. Prostřednictvím OM Chantingu se lidé setkávají v místních společenstvích a národech po celém světě, aby sdíleli pozitivní vibrace ÓM a svou lásku k Matce Zemi. V tomto smyslu jsou pravidelné OM Chantingové kruhy a Úplňkový OM Chanting konané každý měsíc nedocenitelným darem pro lidstvo. (Pokračování textu…)