Vhledy Mistra

Vhledy Mistra

Vhledy Mistra

Vhledy Mistra

Vhledy Mistra

Paramahamsa Vishwananda pravidelně pořádá Satsangy, kde odpovídá na otázky a sdílí znalosti a moudrost tak, jak může pouze Satguru. Jeho promluvy jsou plné božských vhledů do prastarých posvátných textů předávaných v průběhu věků, přizpůsobených dnešní době.

 

Vhled Mistra

 

(Pokračování textu…)