Aktuálně na nebi…

Sobota 12.1. – Luna v Beranu dopoledne a v poledne v konjunkci s Chirónem na konci Ryb, odpoledne v rázné, ohnivé a sportovní konjunkci s Marsem v Beranu. Merkur v Kozorohu v konjunkci se Saturnem, Slunce v konjunkci s Plutem.
V sobotu ráno Luna ještě putuje na konci znamení Ryb v konjunkci s Chirónem, a tak se nad ránem, mnohdy třeba ještě ve snech, mohou tematizovat momenty spojené s nějakou chronickou ztrátou, bolestí nebo samotou. (Pokračování textu…)

Aktuálně…

Pátek 11.1. – Luna v Rybách opouští konjunkci s Neptunem, Slunce v přesné konjunkci s Plutem v Kozorohu, Merkur v Kozorohu v konjunkci se Saturnem. Zvážnění atmosféry, zodpovědnost, serióznost a nutnost vyvíjet abnormální sílu vůle.

Také v pátek Luna putuje znamením Ryb a postupně se vymaní z lehce otupující a nekoncentrované konjunkce s Neptunem v Rybách. Neptun je planetou související s kosmickým vědomím, ale také s procesy rozmělňení, neurčitosti, poddajnosti a nedostatečného vymezení hranic.

Aktuálně na nebi…

Čtvrtek 10.1. – Luna v Rybách, k večeru v konjunkci s Neptunem a v kvadrátu s Jupiterem, sextil se Saturnem, Merkur v Kozorohu směřující do zodpovědné, důsledné a konstruktivní konjunkce se Saturnem, Slunce v přesné konjunkci s Plutem. Absolutní koncentrace, praktičnost i emoční mírnost a větší shovívavost a tolerance.
(Pokračování textu…)

Beze strachu

Existuje téma, které nás trápí, ale nedokážeme je ještě zcela jasně pojmenovat a otevřít k řešení? Vnitřní duševní napětí, jež se snaží se prodrat do vědomí skrze pocity úzkosti, tenze, strachu? Psychický pulsar periodicky tepající kdesi v hlubinách, k němuž jsme současně magicky přitahováni a zároveň se vší silou bráníme přistoupit blíž? Cosi nesmírně zásadního, ale přitom přesně nespecifikovaného a neuchopitelného? Cosi, co si nutně žádá zásahu, ale my chodíme kolem sevření a se zavázanýma očima, i když víme, že tohle musíme vyřešit, jinak končíme?
(Pokračování textu…)

Rok Merkura 2019 – Rok sebeobjevování a uzdravování

Nový rok nám přináší mnoho možností a příležitostí ke studiu, zkoumání, bádání a odhalování toho, co před námi bylo doposud ukryto pod tmavou rouškou nevědomosti…Mnohé skutečnosti budou projeveny, objeveny či doslova vytaženy „na světlo boží“…

Vládce znamení Blíženců Merkur je archetypálním žákem, studentem, učedníkem. Je tím, kdo se ptá, kdo neúnavně a vytrvale hledá odpovědi na své otázky. My lidé jsme ve své podstatě právě takovými žáky, což je možno rozeznat třeba v ruském slově čelo-věk, kde čéla znamená v sánskrtu žák a věk je čas. Jsme tedy doslova “žáky v čase”. Učíme se, vyvíjíme, poznáváme sebe sama, postupně obnažujeme pod všemožnými vrstvami svou božskou podstatu.
(Pokračování textu…)

Aktuálně na nebi…

I want to break free!

Možná jste zaregistrovali, že včerejšek byl dnem, kdy se naší pozornosti zcela mimořádně dožadovala témata související s osobní svobodou, pocitem uvěznění a podřízení, potřebou uvolnění, touhou nadechnout se a naplnit své možnosti, překročit vlastní stín a rozbít vynucené hranice, moci žít vlastní život bez omezení, překročit svazující pravidla, vyvázat se z tíživé povinnosti, postavit se paralyzujícímu strachu a letět… anebo naopak, mohly se objevit obavy ze ztráty stability a jistot, úzkost z rozpadu tradičních hodnot, z návalu neřízené anarchie, z toho, jak tolik vyhlíženou a žádoucí svobodu vlastně zvládneme.
(Pokračování textu…)