K zamyšlení

Spolutvoření

Pryč jsou dny, kdy vám byly věci dávány a byly dělány za vás – a vy jste pouze seděli a řekli: „Díky.“ Už nebudete moci sedět doma a věci vám nebudou padat shůry. Zodpovědnost vyššího já ve vás vám dává schopnost a dary, abyste mohli vstát a způsobit, že se věci prostě stanou. To je spolutvoření. Dokud nevstanete, drazí, a nezatlačíte na dveře života, nic se nestane. Čiňte rozhodnutí, která zdánlivě nikdy dřív nic nepřinesla, a sledujte výsledky.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonovy Knihy Sedm – Dopisy z domova 

Aktuálně…

🌚 Super úplněk ve znamení Vah je na spadnutí.

A ten nám dává jedinečnou příležitost uvažovat o tom, jak nám jeden oku neviditelný virus rozhodil sandál.

 Zvážit, na čem vlastně stojí a padá ta naše domnělá rovnováha. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Jediné, čeho se můžeme bát, je strach.“

Franklin D. Rooselvet

K zamyšlení

„Tak jako křišťál zrcadlí to, co je mu nablízku, mysl, která je pročištěná, zrcadlí pravé Já.“

Guru Gíta

K zamyšlení

„Dostáváme jen tolik lásky,

kolik si myslíme, že si zasloužíme.“

Stephen Chbosky

Myšlenka na dnešní den

„Jediný hřích, který existuje, je podlehnout strachu. Strach znamená omezovat Bytí v jeho plnosti a potlačovat Božství v sobě.“

Richard Bach