Myšlenka na dnešní den

„Miluji tě nejen pro to, kým jsi, ale také za to, kým jsem já, když jsem s tebou.“
Elizabeth Barret Browning

Myšlenka na dnešní den

„Jak můžeme sami sebe poznat? Můžeme sami sebe poznat skrze druhé, ne když jsme jen sami se sebou. Osamocená je cesta hrdiny, v okamžicích života, kdy je hrdinství zapotřebí.
Je-li však něco, co jsme se mohli naučit z nového životního stylu posledních 70 let, tak je to poznání, že nemůžeme žít samotní.

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Co kdyby všichni,
kteří nemohou spát
ve dvě, ve tři
nebo ve čtyři ráno
vyšli ze svých domovů
a šli do parků,
co kdyby stovky, tisíce,
miliony
šli ve své samotě
jako řeka
a každý by vyprávěl svůj příběh, (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Vnitřní svoboda nám umožňuje vychutnat zářivou prostotu současného okamžiku, osvobozeného od minulosti i budoucnosti.“

Matthieu Ricard

K zamyšlení

„Každý bojovník světla ví, že v tichosti jeho srdce

existuje řád, jenž ho vede.“

Paulo Coelho, Rukověť Bojovníka Světla

K zamyšlení

„Vědomí lidé říkají: „Člověk a Bůh nejsou dva.“ Tak proč jsou od sebe oddělení? Z pohledu Boha nejste oddělení, jen vám to tak připadá. Proč? – Protože si to myslíte. Rozděluje vás vaše mysl. Ve skutečnosti žádná oddělenost neexistuje, vymysleli jste si ji, je to autohypnóza. Tak dlouho se přesvědčujete, že jste od existence oddělení, že ve vás ta představa zakořenila. Tato představa je vaše ego. Myslet si, že jste od existence oddělení, je známkou ega. Myslet si, že vy a existence jste jedno, je známkou důvěry. (Pokračování textu…)