Myšlenka na dnešní den

Raději budu popel než prach! Raději bych, aby má jiskra vzplanula v zářivém plameni, než aby ji udusila suchá hniloba. Raději bych byl nádherným meteorem, jehož každý atom nádherně září, než ospalou a stálou planetou. Úkolem člověka je žít, ne existovat. Nebudu marnit své dny snahou o jejich prodloužení. Využiji svůj čas! (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Každé rozrušení existuje pouze ve vás, nikoli ve skutečnosti. A slovo „každé“ si můžete podtrhnout. Každé rozrušení je ve vás, nikoli v životě. Nikoli ve skutečnosti. Nikoli ve světě. Je ve vás.

Toto pochopení změnilo život mnoha lidem. Jen pochopení této skutečnosti, nic víc v tom nebylo. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Jste přirozeně šťastní.

Štěstí je vaše přirozenost.

Nikdo vás nemůže učinit nešťastnými.

To může udělat pouze vaše vlastní představivost.

Mooji

 

Myšlenka na dnešní den

Říkáš: „Chtěl bych být opravdový…“

Právě proto takový nejsi. Nesnaž se o to, vždyť už opravdový jsi – zbav se svých představ! Jak bys mohl být jiný? Bytí je opravdové, taková je pravda. Jste tu, žijete a dýcháte – jak byste mohli být neopravdoví?  Proto vás prosím, neuvažujte tak a neříkejte, že byste chtěli být opravdoví. Je to cesta k neopravdovosti. Zbavte se té touhy a prostě jen buďte, nesnažte se ničím stát. Taková snaha k opravdovosti nevede. Opravdové je jen bytí. (Pokračování textu…)

Inspirace

„Nebuď otrokem své vlastní minulosti – ponoř se do vznešených moří, ponoř se hluboko a plav daleko, aby ses vrátil s novou sebeúctou, s novou silou a s pokročilou zkušeností, která vysvětlí a přehlédne to staré.“

—Emerson

K zamyšlení

„Mnoho kritiků předpokládá, že nevědomí patří výhradně do sféry psychopatologie. Jakýkoli projev nevědomí považují za cosi neurotického, co nemá nic společného s normálním psychickým stavem. Avšak neurotické stavy nejsou výhradně produktem nemoci. Ve skutečnosti jsou pouze patologickým zveličením normálních pochodů. Hysterické symptomy můžeme pozorovat u všech normálních osob, jsou však tak slabé, že obvykle proběhnou bez povšimnutí.

(Pokračování textu…)