Myšlenka na dnešní den

„Když řeknete něco jako „miluji tě“… celým svým bytím, nikoli pouze svými ústy či svým intelektem, může to změnit svět.“

Thich Nhat Hanh

Jelikož jsme všichni vzájemně propojení, když v sobě probudíme lásku a dáme ji najevo, změní tato láska svět kolem nás. Těm, kterých se dotkneme svou láskou, se otevře srdce, a oni se následně svou láskou dotknou srdcí dalších lidí. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Způsobí-li vám někdo druhý utrpení,

dochází k tomu proto, že on sám hluboce

trpí a jeho trýzeň se rozlévá kolem.“

Thich Nhat Hanh

Jsme živí, ale nevíme, co je život…


Člověk vůbec neví, co je to život. A nevíme-li, co je život, pak nemůžeme ani vědět, co je smrt. Dokud se důvěrně neseznámíme se životem, dokud pro nás bude záhadou, nemůžeme se důvěrně seznámit ani se smrtí, nemůžeme poznat, co je smrt. Pravdou je, že smrt se objevuje proto, že nemáme představu, co je život. Pro toho, kdo zná život, je smrt neexistující slovo. Je to něco, co se nikdy nestalo, nikdy se nestane, nikdy se nemůže stát. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Je jen jeden způsob, jak vědět, jakým směrem jít. Musíte následovat svůj strach. Ukáže vám cestu. Útěk z toho, co vás děsí, je způsob, jak ztratit cestu: při tom jste dál od toho, co hledáte. Pokud se bojíte čelit té osobě nebo té situaci, je třeba rozpustit uzel. Ten uzel, který je-li poznán a kterému čelíte, vám dá klíče ke svobodě. Odteď, když cítíte strach, nepříjemnost, podráždění a obavy, neutíkejte pryč. Vnímejte, co cítíte. A směle jděte dovnitř a objevte poklad ukrytý ve vás.
Nejcennější poklady střeží ten nejstrašnější drak. Abyste dosáhli pokladů, musíte jít k drakovi… a políbit ho.
Bert Hellinger

Inspirace

Před sebe se dívej s rozechvěním.

Za sebe se dívej se soucitem.

Před sebe se dívej s vírou.

Za sebe se dívej s vděčností.

Před sebe se dívej s úžasem.

za sebe se dívej s porozuměním.

(Pokračování textu…)

O samotě a o tom, že být sám a být v té samotě šťastný, je vlastně dar…

Být osamělý znamená, že člověk potřebuje druhé. Být sám znamená, že je naprosto zakořeněn v sobě, soustředěn v sobě. Vztah potřebují ti, kdo nedokáží být sami. Člověk, který je schopen být sám, který je dost silný, aby byl sám, je tak soustředěn na své nitro, že ostatní vůbec nepotřebuje. Dvě osamělé osoby budou mít vztah. Dvě osoby, které jsou samy, navazují kontakt, komunikují, rozmlouvají, avšak zůstávají samy. Jejich samota zůstává nedotčena, jejich samota zůstává čistá, neporušená. (Pokračování textu…)