Myšlenka na dnešní den

Věz toto:
Jsi jen jeden.
A zároveň jsi všichni a všechno.
Jsi jen tento okamžik.
A zároveň jsi věčnost.
Jsi jen pomíjivý projev lásky.
A zároveň jsi věčná láska.
Jsi jen jeden tlukot srdce.
A zároveň jsi nekonečný rytmus života.
Jsi jen jiskřička mihnoucí se nocí.
A zároveň jsi veškeré světlo.
JSI.
A zároveň jsi mnohem víc než to.
Buď si toho vědom.
Will Bowen, Dopisy od Boha

K zamyšlení

„Radikální přijetí nás zbaví návyku bojovat s prožitky, s nimiž se neztotožňujeme, které nás děsí nebo jsou příliš intenzivní. Je to nezbytný protilék na roky, kdy jsme sami sebe zanedbávali, kdy jsme se odsuzovali a chovali se k sobě nevlídně, na roky, kdy jsme odmítali prožitek přítomného okamžiku. Radikální přijetí je ochota smířit se sám se sebou a přijímat život takový, jaký je. Okamžik radikálního přijetí je okamžikem skutečné svobody.“

Tara Brachová, Radikální přijetí

Channeling a míra napojení

Každý má své individuální napojení a míru otevřenosti srdeční čakry. Podle toho také myslí, koná a projevuje se ve hmotě. Proto bedlivě sledujte, jací lidé jsou ve vašem blízkém okolí, s kým se propojujete při fyzickém setkávání, ale i při online setkáních (není rozdílu, energie proudí stejně, jen je více hmatatelné setkání v tváří tvář), jaké čtete články, channelingy, zprávy a na jaké filmy se díváte. Vše je energie a ta se různě prolíná, kupí, prostupuje, ničí, uzdravuje, boří a staví. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Když necháme odejít vše, co odejít může, zůstane to, po čem toužíme nejvíce.“

Rupert Spira

Myšlenka na dnešní den

„Co vidíme v našem světě, je zrcadlem toho, co je v našem vědomí.“

K zamyšlení

„Aby člověk byl aspoň někdy šťastný, tak potřebuje žít z toho vlastního uvlastněného pramene, a proto ten člověk ve svém životě musí být odvážný a musí být v pravdivém rozhovoru se sebou samým. Jenom si to někdo k sobě moc nepustí, nepečuje o tu duši, a tam není ta pravdivost, tak se k sobě nedostane.
To, co je krásné — to krásné vnímám a nechám se obdarovávat, a ta duše to je něco, kam se všecko vejde. A proto ten člověk ve svém životě musí být odvážný a pustit k sobě běsy a běsíky, tu ontologickou nouzi, a nakonec najde to, co je ta tišina, kdy se setkává se sebou samým. (Pokračování textu…)