K zamyšlení

„Kdo se učí, ví, že v lese je něco víc než v knihách.

Stromy a kameny vás naučí, co nemůžete uslyšet od svého učitele.“

Svatý Bernard z Clairvaux

Myšlenka na dnešní den

Duchovní život je o tom, cítit se  stále více a více doma ve své vlastní kůži.

Parker J. Palmer

Cílem všech spirituálních cest, bez ohledu na jejich původ a přísnost jejich praktikování, je pomáhat žít plněji život, který je nám dán. Všechno, co odstraňuje závoj oddělující nás od lásky v sobě, je duchovní. Může to být pohled na milovanou osobu, jak si míchá kávu a ranní světlo osvětluje její oči; může  být okamžik, kdy pozorujeme drozda, jak si staví hnízdo…cokoliv, co pochází z chvilkové milosti, která se připojí k našemu životu.

Uzavřít sňatek se svou duší

Být pravdivý k tomu, kým jsme,

znamená nést svou duši jako svíci uprostřed naší tmy.

Máme-li žít bez toho, aniž bychom umlčeli či otupili základní součásti toho, kým jsme, musíme sami sobě dát slib. Stejné sliby a závazky, které pronášíme, když uzavíráme sňatek, můžeme vnitřně chápat jako oddanost pečovat o lidskou duši: zůstat a být oporou, v dobrém a zlém, v nemoci i ve zdraví.. milovat a ctít, dokud nás smrt nerozdělí. (Pokračování textu…)

Inspirace

„Dovolit Bohu, aby námi protékal jako pramen.

To je celé.

Až tohle pochopíte, uvidíte sami,

že život pak přirozeně tryská z pramene…“

Francois Garagnon

O sebedisciplíně a charakteru

„Buďte sám zodpovědný za vysoký standard, který od vás všichni očekávají. Nikdy se nevymlouvejte. Nikdy se nelitujte. Buďte sám sobě tvrdým pánem a buďte shovívavý k druhým.“

Henry Ward Beecher, kněz žijící v 19. století

Rozvoj charakteru je velkou životní úlohou. Ralph Waldo Emerson napsal: „To, co děláte, mluví tak hlasitě, že neslyším ani slovo z toho, co říkáte.“
(Pokračování textu…)

Jak to mají vědomé ženy

Vědomé ženy nepatří jen k našim bláhovým představám o bílých čarodějkách z pohanských pověstí. Není třeba se ani domnívat, že je najdeme vtělené pouze jako šamanky, které žijí v přímém spojení s přírodou anebo jako oddané jogínky, co pobývají měsíce v indických ašrámech. Vědomé ženy jsou jednoduše reálné bytosti z masa a kostí, se kterými se můžeme setkat kdekoliv na světě. Jsou to ženy, které ze sebe vylily vázu nepotřebných kolektivních myšlenek, tzn. vyčistily si svoje vědomí od balastu a napojily se na vědomí jednoty, tzn. moudrosti a lásky celého Vesmíru.