K zamyšlení

Mnoho lidí se snaží zachránit svět, ale nedokázali zachránit sami sebe.
Mnoho lidí bojuje za mír, ale nedokázali ukončit své vnitřní konflikty.
Mnoho lidí mluví o lásce, ale nikdy ji nepoznali a nedokázali žít v reálném světě, ve svých nejbližších vztazích.
Až budou ukončeny války v srdci každého z nás, až dokážeme žít v míru,
lásce a tvořivosti se svými partnery a nejbližšími, 
potom bude následovat ukončení bojů a válek na planetě.

Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu

K zamyšlení

Nevědění zavírá železnou bránu, ale láska ji otevírá.

Zvuk otevírající se brány probouzí ze spánku krásnou ženu.

Kabír

Celý život se staráte o spoustu nepodstatných věcí, ale nevíte naprosto nic o tom nejvzácnějším, co máte – o sobě. Slovo nevědění má svou krásu. Běžně to tak možná nevnímáte. Nevědění považujete za absenci vědění, ale skutečný význam je nevědění o sobě, nevědění o tom, co vede k poznání, k moudrosti. A vy o sobě celý den, celý život nic nevíte.
(Pokračování textu…)

Bože, žehnej takovým mužům…

Bože žehnej mužům, kteří skutečně vědí, co chtějí…
Těm, kteří dělají šílené věci jen proto, aby vás viděli alespoň půl hodiny..
Těm, kteří na vás čekají přede dveřmi uprostřed noci…
A potom, co jste otevřely, zaplnili vás polibky…
Bože, žehnej mužům, kteří dokáží překvapit…
Květinou, milou pozorností, úsměvem… (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Krása je věčnost shlížející se v zrcadle.

Avšak vy jste zrcadlo a vy jste věčnost.“

Chalíl Džíbrán

Proč si psát deník?

Tenhle  článek moc ráda sdílím. Zcela s ním souzním. 🍀Píši si deník od svých 11 let a když nyní zpětně listuji stránkami mnoha popsaných sešitů, je to jako kdybych četla knihu svého života – přistihuji se, jak se zatajeným dechem pročítám některé odstavce a jednou oceňuji svou odvahu a sílu a podruhé zase žasnu nad svou někdejší neutuchající naivitou… Navíc se mi mé deníky staly zdrojem neocenitelných informací v době, kdy jsem začínala studovat numerologii, neboť v nich mám zaznamenané všechny důležité události a lidi mého života.Vřele doporučuji! 🙏

Psaní deníku je úžasná záležitost, díky němu mě napadlo mnoho zajímavých věcí! Už ani netuším, co vše se v této kouzelné knize událo, kdykoliv mám ovšem možnost otevřít její stránky a zažít to znovu. Zrodil se tu například nápad založit skupinu, do které tuto úvahu vkládám a kterou nyní čtete. V deníku je to takový můj prostor, kde se na chvíli zastaví čas. Mohu v něm tvořit a psát, co se mi zlíbí, povídám si v něm o čemkoliv, aniž by mé psaní nějak hodnotil. (Pokračování textu…)

Inspirace

  Chraň se před svými vlastními myšlenkami.

Rumi ❤