Myšlenka na dnešní den

Nenechte se zlomit, když se dokážete ohnout

Nemusíte se vyrovnat se vším. Nemusíte všechno zvládnout. Nemusíte všechno potlačovat, abyste přečkali den.

Nemůžete změnit osud. Vzepřít se gravitaci. Když se kácí strom, musí lítat třísky. (Pokračování textu…)

Inspirace

Pohlédni do tváří lidí, které každodenně potkáváš, a tiše prones: „Boží světlo ve mně vzdává poctu Božímu světlu v tobě.“ Věnuj tomu aspoň pět minut denně a ručím za to, že se budeš cítit šťastný.

Kurt Tepperwein

K zamyšlení

Kdybych Tě mohl obejmout, udělal bych to.

jenže to by znamenalo, že jsem vně tebe,

a ne zajedno s každou buňkou Tvého těla.

Kdybych k Tobě mohl promluvit, udělal bych to.

(Pokračování textu…)

Dívejte se, jak na vás hledí

sediva3

Přátelé milí,

je druhá adventní neděle, a tak vám nabízím jednoduché cvičení ke kontemplaci. Umožňuje zakusit Kristovu lásku k nám. Bylo to údajně jedno z nejmilejších cvičení sv. Terezie z Avily. Patřilo k nejzákladnějším a každému je doporučovala.

Představte si, že před sebou vidíte stát Ježíše… Dívá se na vás… Sledujte, jak na vás hledí…

Toť vše!

Terezie to vyjadřuje velmi lakonicky: „Mira que te mira,“ vizte, že na vás hledí. (Pokračování textu…)

Inspirace

„Nejlepší způsob, jak se setkat s Bohem,

je obdivovat Jeho stvoření tak intenzívně,

že Stvořitel vyjde ze své skrýše,

aby se s Tebou setkal.“

Myšlenka na dnešní den

„Jeden z nejslavnějších starořeckých výroků zní: „Poznej sebe sama“. Sebe sama ale poznáš jen tehdy, když ve svém nitru objevíš Boha a sebe v Bohu. Teprve když tvé tělo i celý život prosvětlí Boží láska, staneš se skutečným člověkem.“

Anselm Grün