Havajské léčebné techniky

„Co bys na to řekl, kdybys spal a zdálo se ti, že ses dostal do ráje a natrhal sis tam podivuhodné a krásné květiny, a v okamžiku, kdy by ses probudil, bys je měl ještě v ruce? Co pak?

Samuel Taylor Coleridge
Milí přátelé, Havaj je opředená mnoha legendami o kráse přírody i obyvatel, opěvovaná ze všech stran a v myslích mnoha lidí považována za tropický ráj.

Její hlavní bohatství ale tkví v duchovních tradicích a léčebných technikách,které si domorodí obyvatelé předávají z pokolení na pokolení.

Seznamte se tedy s donedávna tajnou havajskou technikou Ho´oponopono určenou k nalezení vlastního Já nebo se sedmi principy havajské filozofie Huna …

Jsou kouzelné a velmi účinné.Tedy….pokud je praktikujete – samotné čtení vás neosvobodí.

„Ani kamenná věž, ani stěny z tepané mosazi,

ani vzduchoprázdná kobka, či železné mříže

nemohou uvěznit sílu ducha.“

William Shakespeare