Narozeniny Paramahamsy Sri Swami Vishwanandy

 

 GURUJI JAYANTI 

13.6.2024

“Narodil jsem se proto, abych lidem připomněl lásku k Bohu, ne povrchní lásku k Bohu, tak jak vy Jej milujete, jak po Něm toužíte, jak říkáte: „Ano, miluji tě, Bože“. Víte, Bůh vás miluje mnohem víc než takto. A já jsem přišel pouze proto, abych lidem připomněl tuto Boží lásku, nic jiného.”
Paramahamsa Vishwananda

Dnes slaví narozeniny můj milovaný duchovní mistr Paramahamsa Vishwananda. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Je-li mysl plně pohroužena do Boha, nezáleží na tom, jaké postavení ve společnosti člověk má, kde se nachází, v jaké fázi života se nachází nebo jaké povinnosti mu byly svěřeny. Můžete být na severu, na jihu, na východě, na západě, ale pokud jste soustředěni na Boha, budete v sattvickém stavu mysli, budete zbavení onoho „Já, Já, Já“ a „moje“, bez chamtivosti, pýchy, připoutanosti nebo dokonce ne-připoutanosti.

— Paramahamsa Vishwananda

Inspirace

 

„Udělejte ze svého života nekonečnou modlitbu k Pánu. Když se modlíte, stojíte přímo před Ním se vší svou Láskou a necháváte svou mysl, aby byla pohlcena v Něm.“

Paramahamsa vishwananda

Modlitba za svět s Paramahamsou Vishwanandou

Paramahamsa Vishwananda vyzývá všechny, aby jednou měsíčně přestali dělat to, co dělají, a věnovali 30 minut společné modlitbě.

Prosím, pro zaslání jmen použijte TENTO ODKAZ! (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Jediným cílem je dosáhnout Lásky Boží a Milosti Boží.

Toto je jediný cíl lidské duše.

Dosáhněte ho.“

Paramahamsa Vishwananda

K zamyšlení

Někdy budete s Bohem bojovat, někdy Ho budete vinit, jindy do něj zase budete zcela zamilovaní. Na konci všech těchto tří stavů je jen čistá láska. V tomto ohledu máte příležitost projevit svou svobodnou volbu. Není v ní však místo pro žádné ale“. Tolikrát už jsem slyšel: „Snažím se otevřít srdce, ale vždycky mi v tom něco zabrání.“
(Pokračování textu…)