K zamyšlení

„Rozhovor má dva aspekty: dorozumívání a sdílení. Ten první používá slova a ten druhý používá ticho.

Podstatou a pravdou je, že skrze ticho lze sdělit mnohem více, pokud je druhý naladěn. Protože skrze ticho mohou být předány posvátnost a přesah. (Pokračování textu…)

Inspirace

„Někteří lidé chtějí válku, tak ji mají. Někteří lidé chtějí Boha, tak ho také mají. Někteří lidé chtějí nemoci, tak je také mají. Někteří lidé chtějí nemoci léčit, tak to také mají. Jakým způsobem tvá mysl přemýšlí, to vytvoříš. Chceš-li lásku, budeš ji mít. Chceš-li Boha, budeš ho mít. Je to prostě tak jak chceš! Chtěj bez pochybností. Chtěj to srdcem, které opravdu volá po Bohu – „Bože, já Tě chci !“ Protože Bůh je s tebou neustále.“

Paramahamsa Vishwananda

K zamyšlení


"Skutečným chrámem je srdcem oddaného,
​​kde spočívá Narayana*, protože tam není žádný hluk ani nežádoucí touhy."
Paramahamsa Vishwananda

*Narayana je považován za Nejvyšší bytost ve vaishnavismu

O lásce

Proč je láska tak mocná, nejvyšší rozkoš a současně nejhlubší rána? Protože láska je nestranná a současně tak totální, LÁSKA JE totiž PROSTĚ LÁSKA, NIC VÍC A NIC MÍŇ, láska je tak pádným důkazem smyslu života a současně tak lehounká, málem jako sen a přece, láska je tu, aby se člověk lásce odevzdal a cesty lásky jsou možné pouze tehdy, když je naprostá a úplná, bez dalšího pomyšlení, bez kroku zpět, není to pouze vhodit do ohně, ale také stát se ohněm. (Pokračování textu…)

Projekt mantra

Již dnes začíná 40ti denní cesta k sobě s mantrou OM NAMO NARAYANA. 
Co je důležité a na co byste neměli zapomenout?
🌺 denně je třeba odjapovat stanovený počet minut nebo i více
a můžete si to rozdělit během dne)
🌺 používáme jen jednu mantru a to OM NAMO NARAYANAYA

(Pokračování textu…)

Duchovní podstata Velikonoc

 

Milí přátelé, tato promluva Paramahamsy Vishwanandy je z oslav Velikonoc v roce 2005, přesto je stále aktuální, neboť přibližuje duchovní podstatu Velikonoc.

„Dnes jsou Velikonoce, den, ve kterém Ježíš odhaluje světu pravou Bytost Krista – Jeho proměnu. Už jsem vám vysvětlil, že cíl člověka je najít své duchovní tělo, to znamená v každém z vás najít a uskutečnit Krista. (Pokračování textu…)