Fialový plamen

Fialový plamen je energie čistého světla, která se hojně využívala v Atlantidě k rozpouštění negativních myšlenkových forem.  Atlanťané byli jasnozřiví – pokud uviděli v auře  svého přítele tmavou skvrnu, okamžitě ji transformovali za pomoci energie Fialového plamene. Takto jeden druhému pomáhali. Když později došlo vlivem zneužití  jejich vysokých schopností ke zkáze Atlantidy, byla lidstvu tato pomoc v podobě Fialového plamene odejmutá. Lidstvo potom bylo na Zemi po tisíce let konfrontováno s důsledky svých negativních myšlenek a emocí bez  možnosti využít tento mocný nástroj. Tak to bylo až do srpna roku 1987, kdy se uskutečnila tzv. Harmonická konvergence –  u jezera Titicaca a na dalších silových místech planety Země se sešly tisíce Pracovníků světla a modlily se za uzdravení planety Země. Jako odpověď na tyto modlitby byla lidstvu po 12000 letech energie Fialového plamene skrze Mistra St. Germaina vrácena. (Mistr St. Germain je vládcem 7. Paprsku.)
(Pokračování textu…)

Prohlášení a vizualizace k práci s Fialovým plamenem

Když si přeříkáváte toto prohlášení, vizualizujte oslnivé bílé světlo vycházející z vaší Já Jsem Přítomnosti, Přítomnosti Boha nad vámi, které kolem vás vytváří neproniknutelnou světelnou stěnu.

Milovaná, zářící Já Jsem Přítomnosti,
Světelný válec kolem mne uzavři
Nanebevzetého Mistra plamenem
Který volám Božím jménem.
Aby udržoval můj chrám čistý
Od všech nesvárů okolí.

(Pokračování textu…)

Devět kroků jak používat Fialový plamen ve svém životě.

fialový plamen

1. Každý den se na nějaký čas posaďte v ústraní a přeříkávejte si prohlášení Fialového plamene.

Můžete říkat vaše prohlášení Fialového plamene kdekoli a kdykoli. V autě, při vašich denních povinnostech, nebo před tím než jdete spát. Jednoduchým opakováním mantry Fialového plamene můžete přivodit změnu kdykoli cítíte napětí, jste unavení nebo podráždění. Ale největší užitek z Fialového plamene získáte, když si denně  sednete v klidu alespoň na patnáct minut a bez přerušení budete říkat prohlášení Fialového plamene.
Nejlepší je říkat prohlášení Fialového plamene na místě vyhrazeném spirituální práci, jako jsou kaple, nebo dobře osvětlená, čistá a vzdušná místnost. Špatné světlo, prach, nepořádek a vydýchaný vzduch zabraňuje toku duchovní energie.
Na váš oltář můžete dát svíčky, krystaly, květiny a fotografie svatých, Nanebevzetých Mistrů a vašich milých.
(Pokračování textu…)

Saint Germainův dar Fialového plamene

Fialový plamen je esencí jednoho ze „Sedmi paprsků“. Stejně jako sluneční paprsek procházející hranolem  se rozloží na sedm barev duhy, tak i spirituální světlo se manifestuje jako sedm paprsků. Každý paprsek má specifickou barvu, frekvenci a kvalitu božského vědomí. Fialový paprsek je znám jako sedmý paprsek.
(Pokračování textu…)

Mocná Já Jsem Přítomnost – vaše božské Já

V nákresu jsou tři postavy, na které se budeme odkazovat jako na horní postavu, na prostřední postavu, a na dolní postavu.
Horní postava je Já Jsem Přítomnost, Já Jsem Který Jsem, individualizovaná Boží přítomnost každého syna a dcery Nejvyššího. (Pokračování textu…)