Aktuálně…

Aktuálně…

Myšlení, které vás činí nešťastnými

Paramahamsa Vishwananda se v tomto poutavém zkoumání lidských emocí zabývá fascinující dynamikou mezi bídou a štěstím.

Objevte podnětné poznatky o tom, proč se lidé mohou vyhýbat vaší radosti a jak může síla povzbuzování štěstí vést k osobní transformaci a mít hluboký dopad na společnost.

 

Pro potěchu duše

Neposkvrněné zrcadlo božství. Inkarnace Božské Matky.

Jay Ma

Nirmala Sundari Déví, později zvaná Anandamayi Ma, neboli „Radostí prostoupená Matka“ byla hinduistická svatá žena. Je považovaná za jednu z největších indických světic 20. století. Je považovaná za avatára*, tedy za Božské vtělení.

*v sanskrtu toto slovo znamená sestup a přeneseně vtělení (inkarnace) – obvykle božské bytosti do fyzického těla za zvláštním účelem.

 

Aktuálně…