Den narození 8., 17. a 26.

 

Mountains landscape

„Zvládat druhé vyžaduje sílu; zvládat sebe vyžaduje energii.“
Lao-c´

Milí přátelé, pojďme se dnes podívat na psychiku lidí narozených dne 8., 17. a 26. Jejich psychickým číslem je silná osmička, která chce všechno nebo nic. Nedělá kompromisy. Osmička je číslo spravedlnosti, plnosti a blahobytu. Zároveň je to číslo nejistých lidí, kteří musí své schopnosti neustále dokazovat – tak se osmičce daří mnoho vykonat, neboť nejistota je její pohonná látka. Číslo osm nám vypráví příběh o moci a bezmoci. Je to příběh vášně, vztahující se k věčnému vyrovnávání extrémů.

Psychické číslo osm

Lidé narození 8., 17. a 26. dne v měsíci si v sobě nesou vzpomínky ve formě tušení, která mají mnoho společného se stínovými stránkami a s propastmi lidské psychiky. Témata jako smrt, nemoc, rány osudu, prohry a těžké časy je nemohou polekat, protože je důvěrně znají jako své staré známé. Rodiče osmičkových dětí mají často pocit, že jejich potomci pozorují a že je dokážou prohlédnout, jako by se z jejich očí dívala na svět nějaká stará duše, ne vždy dobrotivá, ale chápající lidské utrpení. Onemocní-li osmičkové dítě, pak je nemocné těžce, je-li toto dítě smutné, pak hluboce, je-li uražené, pak dlouho. Prožívá-li nadšení, pak se toto nadšení mění v euforii, je-li veselé, je až exaltované. Pro osmičkové dítě existuje pouze černá a bílá a v žádné oblasti svého života nerado přistupuje na kompromisy.
Milá osmičko, je pravda, že Ti slabost nahání hrůzu a tak raději tiše trpíš a s nadějí čekáš na to, že druzí odhalí Tvé potřeby? Nerada kohokoli o cokoli žádáš, protože ti cizí pomoc málokdy vyhovuje a nejraději si děláš všechno sama.

nekonecno

Máš pevnou vůli a sklon brát všechno vážně – to je to, co ti dává sílu, abys úspěšně zrealizovala vše, co si zamaneš. Tvůj charakter se vyznačuje vrozenou netolerantností; ráda měříš dvojím metrem: tím, který se týká tebe samé a tím, který posuzuje druhé. Často jsi náladová, nevypočitatelná a kritická, ale to je tím, že býváš vystavena silnému vnitřnímu napětí. Navenek se to snažíš skrýt pod masku nezranitelného, nad věcmi stojícího hrdiny.
Vážená osmičko, zdá se, že tvůj život je plný protivenství. Ale ty jsi dobrá bojovnice, a tak se nikdy nevzdáváš. Běh tvého života je nepředvídatelný – plný nečekaných změn.

Od dávných časů symbolizuje ležatá osmička nekonečno a  karmu (zákon příčiny a následku), proto může být život lidí s psychickým číslem 8  jak příčinou, tak i následkem, neboť osmička je nejmocnější ze všech čísel. Zdůrazňuje nekonečnost a absolutnost Božích zákonů, na jejichž dodržování dohlíží Spravedlnost.

Psychická osmička o tobě prozrazuje, že přestože působíš tvrdším dojmem, ve skutečnosti jsi schopna nekonečné oddanosti, laskavosti a něžnosti.
Pokud se jednou skutečně rozzlobíš, rozbíjíš a ničíš všechno kolem sebe. Nikdy nezapomínáš na křivdu, která se ti stala.
K dokonalé spokojnosti potřebuješ vysoká uznání, protože jen tehdy věříš, že naplňuješ svoje životní poslání. Malé úspěchy pro tebe znamenají malou spokojenost. Svoji povahou jsi čestná a spravedlivá.
Pro Tvé soukromé vztahy platí dvě klíčová slova: vášeň a extrémní chování.
Lidé narození 8., 17., a 26. dne v měsíci mají vzácnou schopnost odhadnout charakter jiného člověka. Disponují vyhraněným smyslem pro obchod. Nicméně ve svém životě budou zřídkakdy vykonávat jen jedno povolání, neboť na to je spektrum jejich zájmů příliš široká.
Milá osmičko, víš, že jsi i rozený dramatik? Svůj nevyzpytatelný citový svět někdy ventiluješ při velmi nevhodných příležitostech.

A co dál? Jsi požitkářský člověk, který miluje všechno estetické a umělecké. Tvým ústředním životním úkolem je najít rovnováhu mezi pracovní dobou a volným časem, mezi povinností a zábavou.
Jsi člověk, který se za každých okolností snaží prosadit. Je to pro tebe důležité téma – buď jsi utlačována, nebo sama vykonáváš tlak na své okolí, buď jsi týrána, nebo máš sklony trápit druhé, buď se těšíš protekci, nebo se vehementně zasazuješ o zájmy svých bližních. Svým šaramantním a světáckým chováním okouzluješ a kdekoli se objevíš, vyzařuje z tebe přirozená autorita, která z tebe dělá poradce – soukromě nebo profesně, ať chceš nebo nechceš. Máš někdy tvrdou a také velmi tvrdošíjnou hlavu. Jdeš občas proti zdi, abys poté s údivem zjistila, že se tím sama zraňuješ.
Svým založením je psychická osmička sice materialistka a její snahou je dobré finanční zázemí, ale není otrokem peněz. Na jedné straně udělá vše pro to, aby měla dobrý výdělek, a na druhé straně je někdy schopna utratit peníze do posledního haléře. Lidé narození pod vlivem psychické osmičky většinou  do pětatřiceti let neumějí šetřit a díky tomu prožijí nejednu finanční krizi. Až potom přestanou lehkomyslně utrácet a začnou žít jinak; jejich příjmy začnou stoupat a oni poznají cenu a význam peněz.
Teprve mají-li pocit,  že jejich materiální zabezpečení je uspokojující,  začnou se intenzívně věnovat prohlubování svých znalostí a vědomostí a rozvíjejí své duševní, duchovní a mentální schopnosti,  studují různé filosofické a duchovní směry, věnují se meditaci a tak se snaží přemoci svou vnitřní nejistotu.
Osmičkoví zrozenci jsou netrpěliví a neradi dlouho čekají na výsledky. Chtějí okamžitě vidět plody své práce a i od druhých očekávají, že budou jednat rychle.

Doporučení pro psychické osmičky:
Milá osmičko, nauč se vyjadřovat své myšlenky jasně a stručně. Vyhni se mocenským hrám. Nauč se víc smát. Pěstuj v sobě schopnost větší tolerance, buď přátelštější. Uvolni se tvořivou a uměleckou činností. Přijmi vlastní úspěchy. Vyhýbej se jakémukoli přetěžování. Přestaň se trápit vzpomínkami na smutnou minulost,  respektive – tyto vzpomínky ze svého podvědomí navždy vyčisti (doporučuji Ho´oponopono nebo Týden hledání Kořenů s Petrem Velechovským). Stejným způsobem zpracuj svůj negativní rys pomstychtivosti. Užívej si s chutí a láskou moc. Zůstaň velkorysá také v krizových situacích. Stanov jiné hranice. Zboř vlastní hranice. Nepouštěj se do úkolů, na které nemáš dost sil. Nauč se hravě zacházet s mocí peněz. Najdi rovnováhu mezi pracovním a volným časem. Věnuj pozornost své stravě, jez co nejvíce čerstvých potravin, vyvaruj se konzervovaných a těžce stravitelných jídel. Vyhýbej se alkoholu a drogám. Věnuj energii a čas svému duševnímu a duchovnímu růstu. Převezmi vlastní zodpovědnost za své blaho!

Vážené osmičky, víte, kdy budete úspěšné? Když samostatně a prakticky zrealizujete své vize a své sny. Právě vy, osmičkoví lidé, můžete ze svého hobby udělat povolání. S čím větší radostí budete pracovat, tím úspěšnější budete. Váš vnitřní, kreativní potenciál chce být vyjádřen. Na druhou stranu každé „znásilnění „sebe sama se následně vždy projeví výbušnými reakcemi a rozhodnutími. Jděte odvážně svými cestami a budete mít naplněný a harmonický život.

„Vize nestačí, ledaže se k ní přidruží podnikatelský duch. Nestačí pouze zírat nahoru na schodiště, nýbrž je třeba po těchto schodech také vystoupat.“
Vance Havner

3D Golden Infinity Symbol

Den narození 8

Motto: Spočívám v klidu ve svém vlastním středu.

Úkol: Sleduj situace, které tě vyvádějí z rovnováhy. Objevuj podmínky, v jakých nacházíš svoji harmonii.  Snaž se ve svém životě pochopit různé aspekty slova moc. Uč se sebekontrole.

Symboly: Sephira , která má na Stromě života v Kabale číslo 8 je Hod – Čest a Sláva.

Ležatá osmička v sobě skrývá zákon, který říká, že každá naše myšlenka, slovo, čin se k nám vrátí. Bohyně Maat jako Spravedlnost se zavázanýma očima váží na váze naše skutky. Odměnou bude sláva nebo zavrhnutí.

Tvé dary – smysl pro spravedlnost, dobré logické myšlení, vnitřní síla a rozhodnost, vyvážené mentální schopnosti, vynikající intelekt, nestrannost, schopnost vykonat nápravu, vůdcovské schopnosti, zodpovědnost za sebe a bdělost, podnikavost, emotivnost, nezlomný postoj k řešení problémů a organizační schopnosti, pravdivost vůči sobě, jasnost mysli a schopnost se spravedlivě rozhodovat.

Tvé výzvy: Zneužívání moci, výbušnost,  netolerance, přehnaná emocionalita, sklony k depresím a k nevyrovnanosti, neschopnost přijmout následky svých činů, postoj „všechno nebo nic“, nedůslednost, zbrklé rozhodování bez zvážení všech faktorů, nezvládání moci a zodpovědnosti; pocity bezmoci, nesmiřitelnost, přílišné zabývání se tím, zda je spravedlivé“, že jste se dostali do dané situace.

Rada: Se svou velkorysostí se dokážeš nesobecky zasazovat za druhé – ale neočekávej totéž od svých bližních, mohla bys být zklamána. Smiř se se svou minulostí a užívej si krásných věcí života: tady a teď!
Zdraví a nemoci:
revmatismus, kloubové onemocnění, deprese, úzkostné stavy, ušní nemoci, astma, zažívací problémy, někdy nedostatečné funkce močových cest,  pozor na srdce a cévy.

Drahokamy: Ametyst

Je světle až tmavofialový, průhledný až průsvitný. Učí nás odevzdanosti a důvěře v kosmické síly. Posiluje lásku a oddanost Bohu. Vede k nezištnosti a charitě, umožňuje nám vysvětlit si naše vize a sny.

Ametyst je především kámen duchovní očisty a meditace. Vše pozemské, vyjádřené v jeho fialové barvě červení, prostupuje modří duchovního života. Takto se stává ametyst mostem mezi Zemí a nebem, mezi duší a duchovnem. Ametyst je také symbolem proměny, reprezentuje proces alchymie a otvírá mnohá tajemství života. Prosvětluje pohled do budoucna i na druhou stranu života. Ametyst nás odvrací od materiálního světa k vyšším duchovním formám života, umožňuje nám již nyní přístup k jiným dimenzím bytí. Pomáhá duchovně zpracovávat niterné zážitky a vjemy.

Ametyst otvírá náš myšlenkový svět novým idejím, tvořivé inspiraci a intuici, vnáší světlo do nejasných problémů, které nám brání ve vývoji. Posiluje naši lásku k bližním a probouzí v nás dobrotu a láskyplnou moudrost.

Používá se  při všech poruchách z velkého napětí, stresu nebo nezpracovaných zážitků. Odstraňuje i nespavost, když ho večer uložíš pod polštář, na kterém spočívá tvoje hlava. Už v dávném čase se používal na léčení fobií, neurózy, halucinace a hysterie. Přecitlivělá pokožka se dobře léčí omýváním vody, ve které jsme předtím nechali ametyst. Má očistný vliv na cévy, při léčení vředů, má podpůrný  účinek při onemocnění krve a při léčbě pohlavních nemocí. Při nemocech slinivky se doporučuje v malých dávkách pít ametystovou vodu. Z astrologického hlediska se nejvíce hodí pro Ryby, Berana, Střelce, Pannu a Štíra.

Karmické úlohy:

Tělesné: Dávej pozor na svoje stravování, kvalitní spánek a odpočinek po tělesné únavě.  Udržuj rovnováhu mezi prací a volným časem.

Emocionální: Využij smysluplně sílu svých myšlenek při řešení a objasňování svých problémů. Koriguj svoji netrpělivost a nesnaž se vždy být středem pozornosti.

Spirituální: Nestagnuj v duchovním vývoji kvůli překážkám, které ti staví rozum do cesty. Důvěřuj svému vnitřnímu hlasu. Uvolňuj svůj smutek, třeba i pláčem. Využij šanci odpustit sobě i jiným.

tarot-karta-spravedlnost-maly

8.arkána Tarotu: Spravedlnost

V cyklu 22 velkých arkán znamená Spravedlnost pravidla a rámce, jež společnost stanoví pro rozvoj individua.

Spravedlnost je kartou rovnováhy a řádu. Je to prastarý symbol odvozený z egyptské bohyně vesmírného řádu Maat, jejíž peříčko bylo váženo na vahách proti lidskému srdci před vstupem duše do říše mrtvých.

Číslo osm, když ho dáme na ležato je znakem nekonečnosti, zdůrazňující nekonečnost a absolutnost Božích zákonů, na jejichž dodržování Spravedlnost dohlíží.

Spravedlnost dává řád životu a vkládá do něj úsudek. Koordinuje a rozmotává chaos. Řád prochází vesmírem, bez něj by vládl chaos rovnající se zániku vesmíru. Spravedlnost je často znázorňována slepá; to proto, aby nečinila rozdílu mezi souzenými, neboť zákony by se měly vztahovat na všechny stejně.  Spravedlnost nás učí,  že člověk by neměl soudit a odsuzovat ostatní. Tím si totiž přisuzuje právo, které mu nenáleží. Jeho soud by vycházel z jeho omezených zkušeností.  Skutečná Spravedlnost vyžaduje znalost opravdových zákonů Vesmíru.

Spravedlnost nám dává morální příkaz, aby naše skutky byly láskyplné, milosrdné a laskavé všude, kde je to možné. Pokud nesloužíme spravedlnosti, a to může posoudit jen Bůh, vždycky vzniká na výsostech karmická zpětná vazba.

Plody našich činů nám slouží k tomu, že nás udržují na duchovní cestě, protože sejdeme-li z této stezky, působí nám to určitou bolest, která nás pak motivuje, vychovává a nakonec znovu ostruhami dostrká na cestu k životu, jenž je v odpovědnějším a harmoničtějším vztahu s učením Univerzální pravdy.

Přijmeme-li odpovědnost za to, jak žijeme, uskutečnili jsme první krok k nápravě své karmy.

Milá osmičko, každá bytost má právo se projevit a rozvíjet, hledat svobodu a nezávislost – ty také. Musíš být jenom upřímná k sobě samé a neustále si být vědoma toho, že ty sama jsi tvůrcem svého života.

Zkus si položit otázku: “Jednám vždy podle svého citu pro spravedlnost?  Co v mém životě není v pořádku, co musí být souzeno? Kdo je soudcem ve mně samotné? Mohu mu důvěřovat?

Afirmace: „Dávám vše ve svém životě do pořádku. Následuji svůj cit pro spravedlnost.“

Citát pro inspiraci: Ať právo znamená vždy právo, a spravedlnost – spravedlnost.“ J.Tuwim

„Čím více poznání v nějaké věci je, tím větší je láska…“ (Paracelsus)

Ponaučení: Chraň se zjednodušujících soudů a snaž se porozumět. Čím danou věc poznáš přesněji, s tím větším pochopením ji budeš posuzovat!

beautiful blue green hummingbird flying over a tropical orange flower kniphofia

Den narození sedmnáct

Motto: Moje tvořivá síla a moje spojení s nejvyšším Vědomím mi ukazují cestu, jak mám uskutečňovat své myšlenky.

Úkol: Zamysli se, jestli děláš opravdu vše pro uskutečňování svých záměrů.

Symboly: Sedmnáctka je spojnicí mezi 3. sférou Binah – Rozum a 6. sférou Tifereth – Krása na Stromě poznání. Jasný rozum dokáže ocenit krásu života, ale mysl zakalená smutkem a nenaplněným štěstím vidí svět pochmurný a bezútěšný. Tato spojnice nás učí zvažovat dobře naše přání, abychom potom neplakali nad jejich splněním.

Sedmnáctka byla starověkými Chaldejci symbolicky vyjádřena jako osmicípá Venušina hvězda. Je obrazem lásky a míru a slibuje nositeli této vibrace, že „povstane povznesen na duchu „  po trampotách a těžkostech předchozího úseku života,  se schopností překonat dřívější překážky v osobních vztazích i v kariéře. Říká se, že lidem narozeným sedmnáctého, kteří se zasvětí duchovnímu životu, pomáhá sama prozřetelnost a jejich problémy zázrakem mizí.

17 je „číslem nesmrtelnosti“ – lidé narození sedmnáctého jsou často známí svojí pomocí trpícím lidem a díky tomu  po sobě zanechávají výraznou stopu. Svého úspěchu dosáhnou ale většinou až ve zralém věku a ačkoli prožívají utrpení v osobním i rodinném životě, dosáhnou bohatství, úspěchu v práci i úcty ostatních lidí.

Tvé dary: optimismus, přirozeně tvořivý duch, kouzlo lehkosti a jiskřivosti, umělecká inspirace, tvoření v řádu a ladu, ambicióznost, podnikavost, smysl pro krásu, idealismus, bojovnost, mocná hloubavá mysl, vnitřní puzení k úspěchu, vůdcovské schopnosti a talent, dobré logické myšlení, nezlomný postoj k řešení problémů, organizační schopnosti, touha a usilování o zralost a osobní růst.

Tvé výzvy: přehnaná ctižádost, přílišné vzestupy a pády, někdy problémy v partnerském životě, sklony k depresím, pocity nenaplnění, přílišná důvěřivost, naivita, přehnaná emocionalita, neukotvenost, nepřiznaná a potlačovaná touha po uznání a vlivu, obava z jakékoli konfrontace, strach ze zrady, chybějící víra ve vlastní moc a v moc Ducha.

Milé sedmnáctky, soustřeďte se na službu, ne na peníze. Najděte zdroj své moci a hojnosti prostřednictvím jakékoli meditace. Věřte tomu, že hojnost vyplyne z vašeho tvořivého úsilí. Na živobytí si nejlépe vydělávejte tak, aby se v jeho způsobu nějak snoubil obchod s osobním růstem, uzdravováním nebo duchovními aktivitami. Při každém rozhodování se řiďte svými nejhlubšími city – následujte hnutí svého srdce.

Zdraví a nemoci:  revmatismus, dna, kloubové onemocnění, deprese, úzkostné stavy, ušní choroby, astma, zažívací potíže, někdy nedostatečné funkce močových cest, dávat pozor i na žlučník a žaludek.

Drahokamy: Safír

Symbolizuje Nebe a živel vzduchu, přičítá se Saturnu. Věřilo se, že přináší sílu, čest a nesmrtelnost. Safír, kámen víry a duchovní čistoty, odpradávna platil za talisman velké ochranné moci. Ve středověku představoval dokonce nejvyšší duchovní hodnoty. Od 6.století zdobí tmavomodrý safír prsteny kardinálů, jimž má jasnit rozum, očistit srdce a posílit víru. Jeho síla je zřejmá především ve spirituální a meditativní oblasti. Neutralizuje zmatení a iluze, které nám stojí v cestě k poznání, že jsme narozeni a žijeme jen z Boží vůle, která je bezčasová a věčná.

Účinnost safíru se koncentruje především v jeho hluboké nebeské modři, která oduševňuje, očišťuje a léčí. Symbolizuje duchovní očistu a obnovu, nekonečnou hloubku vesmíru, povznáší nás do mystérií a probouzí v nás vnitřní víru, a tak umocňuje a prohlubuje naši meditaci.

V čakře hrdla je centrum čistoty, kde se myšlenky konkretizují ve slova, v řeč, kde se propojuje naše mysl s pocity. Je to prostor mezi srdcem a mozkem, kde často narůstají blokády z nesouladu citu a rozumu. Ty je zapotřebí prolomit – uvolnit průchod pozitivní energii. Tady použijeme světle modrý safír. Safír indigo, barvy sytě modré, patří pod čakru třetího oka. Pomáhá nám oddělit pravdu od iluzí. Safír je kámen koncentrace. Pomáhá nám zaplašit dotíravé, nežádoucí a zavádějící myšlenky a uchovat si stálý vnitřní klid mysli. Safír má širokou škálu možností jak pomáhat v léčení nejrůznějších poruch a nemocí.  Snižuje teploty, vysoký krevní tlak, čistí krev, tiší bolesti a krvácení. V čakře srdce a hrdla zmírňuje astma, v čakře čela zamezuje závratím, nevolnosti a nadměrnému pocení. Při krvácení, nádorových a vředových onemocněních a bolestech pokládáme kámen přímo na postižená místa nebo je safírovým oblázkem masírujeme. Při extrémních bolestech hlavy, uší,dásní a vedlejších čelních a nosních dutin je jeho jemná, ale vytrvalá vibrace skutečnou úlevou. Jeho uklidňující modravá zář tiší rozrušenou mysl, obvyklou příčinu nespavosti. Safírová voda (do pramenité vody dát na noc safírový oblázek) pomáhá zbavit se jedu a zplodin, pročistit ledviny, žlučník a snížit krevní tlak.

 

Karmické úlohy:

Tělesné: Nepřepínej se, dopřej si oddych a relaxaci. Dbej o svoje tělo tak jako dbáš o jiné hodnoty. Věnuj více starostlivosti otázce stravování a životosprávy. Vyvaruj se závislostí (sladkosti, káva, alkohol, drogy).

Emocionální: Nech roztát ztuhlé emoce. Udržuj svůj duševní život v pohybu a pracuj na svých snech a vizích! Plodné sny se mají uskutečnit a noční můry vyřídit ! Obojího však nelze dosáhnout ve snu, ale s bdělým vědomím, jež prostoupí celou tvou bytost.

Spirituální: Světlo, které je v tobě ukryto, vynes na povrch, aby bylo vidět. Odlož falešné zábrany a předsudky a otevři se své osobní pravdě. Svou podstatou se máš stát průchozím kanálem pro kosmické energie. Otevři se jim,  dovol, ať  tebou proudí a všímej si,  jak nejlépe můžeš prospívat lidem a Zemi.

tarot-karta-hvezda-maly

17.arkána Tarotu Hvězda: V cyklu 22 velkých arkán znamená tento symbol první záblesk naděje v temnotách. Je symbolem lidských zápasů s emocemi. Hvězda je karta, která se dotýká hloubky nevědomí. Je návratem k pramenům, k prvopočátkům života. Reprezentuje naději, konec utrpení. Je nejšťastnější kartou Tarotu, má ochrannou moc.

Jako lidé jsme obyvateli dvou světů. Jedna naše část náleží Zemi a podléhá zákonitostem pozemského života. Druhou částí je Duch: jemnohmotný, nesmrtelný a plný Světla. Dá se říci, že se v nás nebe a země potkávají a že jsme všichni jakýmsi „kanálem“ pro energie, ať už si to uvědomujeme nebo ne.

Milá sedmnáctko, můžeš na sebe pohlížet jako na duchovní bytost,  která používá své pozemské tělo jako nástroj, aby se mohla zažívat a vyjadřovat ve světě hmoty. Hvězda Tě vyzývá, abys tuto přirozenou schopnost vědomě rozvíjela a abys svůj přijímač co nejpřesněji naladila na frekvenci, která je pro tvou životní situaci co nejpotřebnější.

Tarotová Hvězda jako symbol Tvého dne narození tě upamatovává na Tvé pravé Já a na hlavní aspekt Tvého určení: máš se stát kanálem pro božskou sílu, aby se mohla vědomým a jedinečným způsobem manifestovat. Tvým nejhlavnějším úkolem je poznat sebe sama a tím také své určení.

Tím, že si ujasníš, co chceš ze svého života udělat, získáš také přístup k životním vizím, které jsou v tobě uloženy. Jasné ideje mohou dát tvému životu směr a potřebnou sílu. K tomu je ale potřeba oprostit se ode všech závislostí a odhalit svou prapůvodní skutečnost.

Hvězda je také symbolem přijímání a uskutečnění našich životních vizí. Tyto vize pocházejí ze síly, která do nás byla vložena, a jejíž oživení otevírá naše osobní hranice něčemu většímu, než jsme my sami. Když se to podaří, dostaneš se do kontaktu se svým potenciálem, toužícím po tom, aby byl žit, sdílen a vyzařován!

Čím větší odvahu budeš mít přiznat a vyjádřit své nejhlubší pravdy, tím jasněji budeš zářit. Tím také splníš vnitřní povinnost, kterou každý člověk vůči sobě má , totiž poznat a splnit svůj pravý úkol a poslání. V té míře, v jaké budeš následovat své určení, se staneš zářivou hvězdou ve Tvém osobním životě, i pro svět. Zažiješ to jako vzrůstající pocit, že jsi stále více sama sebou.

Milá sedmnáctko, zamysli se, jestli děláš pro uskutečnění svých idejí opravdu vše.

Zkus si položit otázku: „Jak zářím?“

„Jaké pravdy hledám?“

„Začal jsem sledovat svou vlastní hvězdu?“

„V jaké oblasti bych se chtěl podílet na službě lidstvu?“

Afirmace: „Zasvěcuji svůj život poznávání a naplňování v sobě uložených vizí.“

„Vážím si toho, kdo jsem.

„Jsem světelnou zářící bytostí.“

Citát: „Oko duše je cennější než tisíce očí tělesných, jedině tímto okem můžeme nahlédnout  pravdu.“ Platon

„Každého, kdo se pokouší pasovat sám sebe na Soudce Pravdy a Vědomí, dožene výsměch  bohů ke ztroskotání.“ Albert Einstein

MT

Den narození dvacet šest

Motto: Dávám svoji moc do služeb lásky.

Úloha: Snaž se ve svém životě pochopit různé aspekty slova moc. Uč se sebekontrole.

Symboly: Dvacet šestka je spojnicí mezi šestou sephirou  Tifereth – Krása a mezi osmou sephirou Hod –Čest a Sláva na Stromě poznání.

Kdo cítí ve svém srdci krásu, nepotřebuje si nic dokazovat. Krásné srdce je tou největší silou, jakou může člověk na Zemi mít.

26 je vibrací Matky Terezy. Ta byla jednou z nejsoucitnějších, nejlaskavějších a nejméně sobeckých lidských bytostí konce 20.století. Měla tvrdý život a překážky překonávala pomocí své energie a duchovní síly. Byla nesmírně pokorná a nikdy netoužila po žádné odměně.Vždy myslela především na ostatní.

A tak i každý člověk narozený 26. dne v měsíci by tady měl být především pro druhé, měl by nesobecky „sloužit“ –  jedno v jaké profesi. Tím se zvolna začne rozpouštět jeho karmické zatížení.

Doporučení: Zkrásni svoje srdce a svět okolo tebe také zkrásní.

Objev v sobě skrytou sílu a potom tě nepřemůžou ani brány Gehenny- pekla.

Tvé dary: citlivost,  schopnost se nadchnout pro věc, dar soucitu, laskavost, šlechetnost, schopnost být citovou oporou druhým lidem, dar být od přírody pečovatelem, většinou i podnikatelský talent, diplomatické schopnosti.

Tvé výzvy : nejistota, potřeba neustálého potvrzení a ujišťování, jak jste dobří, zneužívání moci, extrémní nevyrovnanost, nedůvěra vůči jiným, závislost, nadměrná emocionalita, neuspořádané rodinné poměry, lehkovážnost, ignorance svého zdraví, egocentrismus, sklon k manipulaci, někdy chybí smysl pro povinnost a zodpovědnost k ostatním.

Zdraví a nemoci: revmatismus, dna, kloubové onemocnění, deprese, úzkostné stavy, hormonální nerovnováha, astma, zažívací potíže, někdy nedostatečné funkce močových cest, dávat pozor i na žlučník a žaludek, srdce a cévy.

Drahokamy:.

Lazurit: Lazurit je kámen kontemplace a meditace, který v nás utvrzuje vědomí, že láska, nesmrtelnost a Bůh jsou nerozlučný celek. Královská modř tohoto kamene symbolizuje duchovní hloubku a absolutní světlo vnitřní harmonie. Probouzí v nás nadsmyslovou lásku, která nezná pojem vlastnění ani připoutání. Otvírá naši duši nekonečnost věčného vesmíru a probouzí v nás schopnost porozumět poselství hvězd. Usínáme-li s tímto kamenem, probouzí v nás nadsmyslové síly. Dokáže prohloubit náš vnitřní vhled a takto v nás přirozeným způsobem posílit důvěru ve vyšší vedení. Dává nám schopnost dešifrovat intuitivní prožitky a uvést je ve skutečnost. Učí nás rozpoznávat signály, které nám vždy ve vhodný čas ukáží směr naší cesty. Stejně jako safírová modř, i modř lazuritu má schopnost prorážet bariéry všeho druhu.Tiší naše bezdůvodné pocity strachu a nejistoty.

V hrdelní čakře pomáhá odstraňovat citové a zdravotní problémy.

Hlavní význam lazuritu je v duchovní oblasti, ale pomáhá i v zdravotní oblasti.

Mírní otoky a křeče. Reguluje krevní oběh, funkci štítné žlázy a brzlíku. Pomáhá při zánětu průdušek. Zmírňuje deprese a tiší bolesti hlavy pramenící z nervozity nebo duševního vyčerpání. Lazuritová voda zmírňuje zánět očí a pomáhá při vyrážkách, ekzémech a při bodnutí hmyzem. Podněcuje i růst vlasů.

Z astrologického hlediska se nejvíce hodí pro Střelce a Pannu.

Milá dvacet šestko, nejspíš budeš přitahovat partnery/partnerky, se kterými máš silné karmické spojení z minulosti. Možná budeš mít štěstí a nalezneš svou dávno ztracenou spřízněnou duši. Ale je také možné, že než se tak stane, projdeš nejprve tzv.učebními vztahy. Prosím, pokus se nezanevřít na to, jak se k tobě někteří lidé chovají. Podívej se vždy na vše, co se ti přihodí z nadhledu a zkus hluboce procítit myšlenku, že nic není náhoda a že ve vesmíru platí zákon, který je jednoznačný: kola karmy fungují tak, že musíme všichni cítit každý pocit, který jsme kdy v někom jiném vyvolali, a srovnat se se všemi skutky, které jsme kdy udělali.  Ani jeden skutek nebo pocit nezůstane nevyrovnán. Volíme si své rodiče a partnery a volíme si své dobré i špatné stránky a vlastnosti,  které nejlépe poslouží tématu, jenž se rozhodneme v tom kterém životě zpracovávat. Neexistují náhody.

Když projdeš určitými lekcemi a poučíš se z nich, budeš osvobozena od negativních lidí a situací, které prozatím přicházejí do tvého života, aby tě přinutily čelit tvým stínům. Tedy nejen jim čelit,ale integrovat je jako část sebe sama. Tím nad tebou ztratí svou moc.

Karmické úlohy:

Tělesné: Vyvaruj se extrémů. Dbej o svoje tělo tak, jako dbáš o jiné hodnoty.

Nechť tě neposedne materialismus! Nepřepínej se, dopřej si oddych a relaxaci.

Vyvaruj se závislostí  (sladkosti, káva, alkohol, drogy).

Nauč se meditovat.

Emocionální: Hledej vyrovnanost v sobě, potom ji najdeš i ve svém okolí. Vhodně zvolené a naplněné partnerství je i zárukou dobrého fungování jiných vztahů.  Snaž se neřešit věci ve spěchu, ale v klidu.

Spirituální: Hledej cestu ke svému zdokonalení, i když se budeš kvůli tomu muset třeba vzdát mnohých světských výhod. Můžeš se spolehnout: Co jsi stále dlužna, potáhne se s tebou, dokud se nepodíváš této záležitosti přímo do očí a neuděláš to,co je zapotřebí, abys dluhy vyrovnala. Právě tak je dobře se čas od času rozhlédnout, kdo zůstal něco dlužen tobě, abys to požadovala zpět. Je to těžší, ale zde to platí obráceně: Neděláš to pro sebe, ale pro to, abys dala druhému příležitost k vyrovnání.

tarot-karta-spravedlnost-maly

8.arkána Tarotu: Spravedlnost je kartou rovnováhy a řádu. Je to prastarý symbol odvozený z egyptské bohyně vesmírného řádu Maat, jejíž peříčko bylo váženo na vahách proti lidskému srdci před vstupem duše do říše mrtvých.

Spravedlnost dává řád životu a vkládá do něj úsudek. Koordinuje a rozmotává chaos. Řád prochází vesmírem, bez něj by vládl chaos rovnající se zániku vesmíru. Spravedlnost je často znázorňována slepá; to proto, aby nečinila rozdílu mezi souzenými, neboť zákony by se měly vztahovat na všechny stejně. Spravedlnost nás učí, že člověk by neměl soudit a odsuzovat ostatní. Tím si totiž přisuzuje právo, které mu nenáleží. Jeho soud by vycházel z jeho omezených zkušeností. Skutečná Spravedlnost vyžaduje znalost opravdových zákonů Vesmíru.

Spravedlnost nám dává morální příkaz, aby naše skutky byly láskyplné, milosrdné a laskavé všude, kde je to možné. Pokud nesloužíme spravedlnosti,  a to může posoudit jen Bůh, vždycky vzniká na výsostech karmická zpětná vazba.

Plody našich činů nám slouží k tomu, že nás udržují na duchovní cestě, protože sejdeme-li z této stezky, působí nám to určitou bolest, která nás pak motivuje, vychovává a nakonec znovu ostruhami dostrká na cestu k životu, jenž je v odpovědnějším a harmoničtějším vztahu s učením Univerzální pravdy.

Přijmeme-li odpovědnost za to, jak žijeme, uskutečnili jsme první krok k nápravě své karmy.

Doporučení:Snaž se odložit  svou věčnou masku vážného člověka a nauč se smát!

Citát pro inspiraci: „Udělat pro svět víc, nežli svět dělá pro tebe, tomu se říká úspěch.“ Henry Ford

„Víra je síla života“

K zamyšlení: Představ si roh hojnosti naplněný spoustou pestrobarevného ovoce, klenotů a zlata, roh připravený k tomu, aby se o své požehnání podělil s těmi, kdo stojí vpředu a vydávají se na cestu. Jaký máš pocit při pohledu na takové bohatství? Jak si asi stojíš ve světě? Neexistuje už tenhle roh hojnosti náhodou v tobě?

Afirmace: „Mám schopnost i možnost zmírnit svou  osobní karmu“.

Moji milí, to je pro dnes vše, příště se sejdeme u psychiky lidí narozených 9.,18.a 27.dne v měsíci.

Do té doby ať jsou Vaše dny naplněné nadějí a světlem.

Sofie

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

 
Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *