Zrušení negativního pomocí Čaromocných slov

 

Z archívu… nicméně opakovaně se přesvědčuji, jak tato technika funguje, proto připomínám.

„Prvním krokem k odstranění bolesti, je uznat ji za vlastní.“

K zrušení negativního pomocí Čaromocných slov přistupujeme, pokud konkrétně víme o něčem, o nějaké negativní kvalitě nebo myšlence, které se chceme „zbavit“.
Často jsme v mysli atakováni nepřijemnými myšlenkami či představami, které nelze nijak vymazat. Toto je celkem účinný způsob ,jak se s nimi vypořádat.
Řekněme tedy, že přesně víme, v čem je problém a že jej chceme odstranit. Je to dejme tomu nějaká obava, úzkost, pak tedy prohlásíme, že tuto úzkost rušíme. Nezapomeňte, že když něco rušíme, rušíme jak příčinu tohoto negativního problému, tak i následek.
Nemusíme vědět vědomě, co bylo prvotní příčinou naší úzkosti. Ale musíme si uvědomit, že něco v Neviděné říši muselo tuto úzkost vyvolat (vzpomeňte princip příčin a následků). Nechceme se zbavit úzkosti,aby nám pak místo ní zůstala bolest hlavy nebo žaludku, nebo nějaký jiný negativní následek. Proto vyslovíme prohlášení, které nás zprostí jak příčiny, tak i následku onoho problému. Pak znovu potvrdíme původní cíl (prohlášení musí vždy končit pozitivní myšlenkou.)
Takže jdeme na to:
Je Jediná Síla
A tato Síla je dokonalým naplněním.
A já (jméno) jsem (nebo je) dokonalým projevem této síly.
Proto je dokonalé naplnění i mým (jejím,jeho) naplněním, právě teď a tady.
Já (jméno) nebo on, ona tímto ruším všechny negativní příčiny, následky, projevy, formy a podstaty své úzkosti (strachu,obavy )
A dokonalé naplnění je i mým naplněním (jeho, její)

Pro všeobecné blaho,
V souladu se svobodnou vůlí všech.
A tak se staň.
Amen

Je to jeden ze způsobů, jak se zbavit negativních mentálních programů.
Všimněte si, že po zrušení negativního vždy následuje nové ujištění se o pozitivním cíli. Zapamatujte si jako obecné pravidlo, že po zrušeném negativu nesmí zůstat „díra“. „Mezeru“ musíte  v každém případě zaplnit.Vyplňte ji právě tím pozitivním,o které vám ve Slovech jde.
Možná vám při definování negativního pomůže dodatek:
„Ruším tímto jakýkoliv kanál,který se ve mně nachází a skrze který se dostává negativní příčině energie, ruším jakýkoliv pocit odevzdanosti (v souvislosti s problémem), a jakoukoliv nezdravou potřebu tento problém mít.“

Pozorujte, jak se budete cítit,až budete svá Čaromocná slova pronášet. Pokud pocítíte byť i nepatrný náznak pochyb nebo nedůvěry, opakujte svá Slova a zrušte všechno negativní: „Tímto se zbavuji jakékoliv nedůvěry v mé konání, jakéhokoliv pocitu viny nad jeho výsledky nebo svého „práva“ takto konat, jakéhokoliv pocitu omezení,pochyb,strachu nebo nedůvěry v toto konání.“
Zbavte se všeho, o čem si myslíte,že vám brání ve vašem díle.

Pokud ze začátku pochybujete o účincích Čaromocných slov,můžete se pokusit o prohlášení, že tyto ppochybnosti rušíte. Použijte například tato slova: „I když má vědomá mysl má zřejmě nějaké problémy s uvěřením v tato Čaromocná slova, má podvědomá mysl ví, že učinkují.“

Další způsob,jak vyslovit rušící formuli,je říci: „Rozpouštím a uvolňuji …“ (a uvedete negativní)

nebo můžete říct: „Ruším a vyjímám ze zákona“.

Čaromocná slova lze dokonce využít i pro zbavení se závislostí – kouření, narkomanie, dále pro zbavení se pocitů nejistoty, fóbií a strachu.

Pojďme si ještě jednou shrnout, jak se zbavit negativních kvalit života:

1. Zrušíme jak příčinu,tak následek záporné kvality.

2. Vždy nahradíme zápornou kvalitu kladnou.Například zbavíme se „nejistoty“ a nahradíme ji „jistotou“,zbavíme se „chudoby“ či „nedostatku“ a nahradíme ji „prosperitou“ nebo „hojností“.

Zdroj: Pozitivní magie, Marion Weinstein

www.novoucestou.cz


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *