Trecenium Chicchan Kin 105 – 117

 Jak budeme cestovat touto Trecenou – 25/3 – 6/4  2019

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila. 
Chicchan – BOŽSKÁ ŽIVOTNÍ SÍLA, NOSITEL DEŠTĚ, SÍLA SMYSLNOSTI, VÁŠNĚ, PRVOTNÍCH ZNAKŮ DUALITY A ROZŠÍŘENÍ SRDCE SKRZE SLUŽBU DRUHÝM
Had ztělesňuje hlubokou instinktivní moudrost, inteligenci, ale také hluboké emoce a energie, které mohou způsobit velké pozdvižení a změny. Nedá se říci, jestli je to dobré nebo špatné. Nemůžeme nic předpokládat: co je pro někoho nežádoucí změnou, je pro druhého poselstvím z Nebes. Ideální je vždy rovnováha a Jednota, spíš než množství a objem, bohatství, sláva či moc.
V tom tkví posvátnost, a to je výzva Hada. Buďte otevřeni celoživotnímu učení, životním objevům i dopadům. S velkou silou přichází i velká zodpovědnost. Čím více víte, tím více vládnete a tím je větší vaše zodpovědnost vládnout dobře a moudře. Čím větší je vaše síla, tím více se musíte rozhodovat a žít vyrovnaný a klidný život, aby vaše rozhodnutí měla dopad na stabilitu vaší cesty. V Indii existuje jedno krásné rčení…. Moudrost není něco, co jste získali, ale čím jste se stali.
Had spojuje naši původní prvotní plazí podstatu s duchovními aspiracemi. Když se dotýkáme a vnímáme tuto energii, jsme spojeni a žijeme ve dvou realitách – materiální (každodenní světské) a duchovní (magické) realitě, kde je možné všechno. V současné době je to velmi relevantní, protože žijeme mezi dvěma paradigmaty – Starým a Novým.
Na nové vyšší úrovni Vědomí jsou spojeny éterické energie s hmotnou rovinou.
Chicchan je Stvořitel a Tvůrce Vesmíru, lidské Evoluce, spirituálního růstu, stejně jako každého růstu. DNA, která obsahuje generační rodový kód i kolektivní paměť lidstva…. také pravdu, spravedlnost, inteligenci a mír. Symbolizuje oběžnou dráhu planet. Symbolizuje cykly času a změny. Symbolizuje integraci, autonomní funkce, schopnost jednat i hbitost akce. Je to energie poznání, znalostí, vědomostí, transmutace do moudrosti, hadí síly, moci a sexuální magie.
Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako velmi silné energie, i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Kanál Světelných energií má hřeben v 6 OC – Pes (odvaha, víra vést nás po duchovní cestě), 7 CHUEN – Opice (umělecká dokonalost inspirovat a tvořit naši duchovní cestu), 8EB – Cesta, Člověk (náš duchovní osud nebo také cesta života).
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ CHICCHAN
Zvláštností Vlny HADA je, že deset ze třinácti pozicí jsou galaktické portály. V těchto dnech působí na Zemi nejvyšší síla z Vesmíru. Může se tedy stát, že toto období nebude pro vás příjemné a zcela bezproblémové. Druhou kuriozitou je symbol CHICCHAN sám o sobě, protože zde představuje formu celého života. HAD uchovává přesnou kopii vzorce Galaktického Programu Uzdravení, ukazuje ty prvky, které je třeba plně vyléčit, aby přesně odpovídaly Světelnému vzorci CELKU. Prakticky není žádná oblast, která neporušuje hodnotu života na Zemi.
To, že respektování Spirituálních práv veškerého života na Zemi je zanedbáváno v důsledku lidské nedbalosti nebo vnějšího omezování, je věc druhořadá. Ve svévolném karmickém poli lidstvo rozvinulo různé iluze, které ho opravňovalo k ničení forem života zvířat, které se mu zdály nepohodlné. Lidé se legitimovali právem zabíjení lidských životů v době válek. Zabíjení také vnesli do právních kodexů jako (legální) způsob při vykonávání spravedlnosti. V mnoha zemích stále udržují trest smrti, ale i tam, kde zákonodárce zrušil tento nesmyslný trest, je v přesvědčení lidí považován za spravedlivý.
Podívejte se na Vlnu HADA z pohledu životního postoje, ale ne toho vnějšího, ale toho vnitřního. To, na co je kladen důraz v této Vlně, je vztah a respekt k vlastnímu životu. Podívejte se na sebe a odpovězte velmi krátce ANO nebo NE. To, co bude nahráno (načteno) v této Vlně pronikne až do morku kostí.
Využijte tuto Energii ke spojení s vaší duší. Mějte víru v osud, vděčnost v srdci a Lásku ve vašich činech. Nechť vás intuice vede.

CHICCHAN 1
CIMI 2 galaktický portál
MANIK 3 galaktický portál
LAMAT 4 galaktický portál
MULUC 5 galaktický portál
OC 6 galaktický portál
CHUEN 7 galaktický portál
EB 8 galaktický portál
BEN 9 galaktický portál
IX 10 galaktický portál
MEN 11 galaktický portál
CIB 12
CABAN 13

Copyright © 2018. Všechna překladatelská práva vyhrazena. Můžete sdílet tuto práci se zachováním integrity a uvedením  www. mayskykalendar.blogspot.com


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *