Fialový plamen v praxi

Fialový plamen odemyká

všechny brány k našemu

božskému potenciálu,

osvobozuje naši duši

a připravuje na Zemi cestu

pro věk svobody.

Elizabeth Clare Prophet v knize Fialový plamen v praxi odhaluje mystéria Fialového plamene. S pronikavými vhledy a soucitem vysvětluje, jak tento plamen funguje, a předává zde praktické techniky pro jeho používání.

Fialový plamen je esencí jednoho ze „Sedmi paprsků“. Stejně jako sluneční paprsek procházející hranolem se rozloží na sedm barev duhy, tak i spirituální světlo se manifestuje jako sedm paprsků. Každý paprsek má specifickou barvu, frekvenci a kvalitu božského vědomí. Fialový paprsek je znám jako sedmý paprsek. Když jej ve jménu Boha vzýváme, sestoupí jako paprsek spirituální energie a rozhoří se do spirituálního plamene v našem srdci jako soucit, odpuštění, spravedlnost, svoboda a přeměna. Po celá tisíciletí byl Fialový plamen střeženým tajemstvím, které znali a praktikovali pouze mystici a duchovní učitelé na Východě i na Západě a předávali je jenom hrstce vyvolených žáků. Nyní je však Fialový plamen dostupný nám všem!
Fialový plamen je vysokofrekvenční světlo, které můžeme používat ke změně svého života k lepšímu. Toto světlo rozpouští negativní energii a přetváří ji v pozitivní energii. Je chybějícím klíčem k vitalitě, zdraví a vnitřní celistvosti. Tento plamen může transformovat a obohatit naše vztahy. Může v nás probudit neomezenou sílu, která dřímá v našem nitru. Fialový plamen je světlo, které přemosťuje fyzický a duchovní svět. Je pulzujícím duchovním světlem a ohněm, který přetváří energii z jejího současného stavu do vyššího stavu. Tento plamen je tajemným duchovním alchymickým ohněm. Jakmile vstoupí do hry, začne do našich problémů vnášet klid a řád, začne obnovovat naši vitalitu a proudění čisté energie v našem životě. Fialový plamen v nás probouzí tvořivost, oživuje nás a povznáší nás  na duchu. Dokáže uzdravovat naše emoční a dokonce i fyzické problémy. A co je možná nejdůležitější, Fialový plamen nám pomáhá naplnit nejhlubší touhy naší duše. To vše se začne dít s tím, jak do našeho života začnou proudit jeho energie milosti, odpuštění, radosti a svobody.

Když vetkáme Fialový plamen do svého života, tak tento nejen vnese pozitivní změnu a rozřešení do těch oblastí našeho života, ve kterých je potřebujeme, ale současně nás také tiše přivede k nejvyšší alchymii dlouhé cesty naší duše – k našemu konečnému znovusjednocení s Bohem. Tato alchymie je tou nejkrásnější a nejúžasnější změnou, jakou můžeme zažít.

Fialový plamen můžete snadno začlenit do jakékoli duchovní cesty, kterou jste se vydali, či ho jednoduše vyzkoušet sami pro sebe. Blahodárné účinky Fialového plamene a pocity radosti, které tento přináší, mohou navždy změnit váš život. Můžete se s ním spojit kdykoli a kdekoli prostřednictvím modliteb, manter a vizualizací.

 

 

Fialový plamen dokáže také zmírňovat přírodní katastrofy! Naše planeta nese záznamy, které je třeba pročistit, podobně jako si své osobní záznamy neseme ve svém energetickém poli my, lidé. Když lidské zneužívání energie dosáhne určité míry, nadejde čas zúčtování a karma se musí vrátit a vyrovnat. Přírodní duchové země, vzduchu, ohně a vody (zvaní též elementálové) nám pomáhají snášet velké množství naší lidské negativní karmy. Jestliže však lidské zneužívání energie překročí určitou mez, takže už ji tito elementálové nedokáží dále snášet, příroda se začne zmítat bolestí, což vyvolá přírodní neštěstí. Někdy sestupující karma vstoupí do bouří, hurikánů a tornád, které zasáhnou určitou oblast. A jindy se tato karma vrací v podobě zničujících přírodních katastrof například záplav, zemětřesení a sopečných erupcí, spalujících ohňů, které vyústí v trvalé změny zemského povrchu. Nový věk volá po novém způsobu myšlení a novém chápání naší role při  vyrovnávání zemské karmy. Když budeme posílat Fialový plamen na pomoc elementálům a světu, ulehčíme tím karmické břemena všem lidem a Zemi a současně při tom posílíme tolik potřebný sloupec Světla!“ (citace z knihy)

Fialový plamen je duchovním ohněm. Představa, že žádáte nějaký plamen, aby zastavil požár, vám může připadat poněkud neobvyklá a postavená na hlavu. Přesto  se však téma duchovního ohně či věčného plamene objevuje v mnoha světových tradicích a velkých náboženstvích. Například Kniha Zohar, která je důležitým dílem židovské Kabaly, potvrzuje, že „existuje určitý druh ohně, který je silnější než jakýkoli jiný oheň…. Nachází se nad bílým světlem, zahrnuje je, a přesto je toto světlo jiné a symbolizuje nejvyšší Podstatu.“

Fialový plamen je ohněm Ducha Svatého. Je živým, zářivým ohněm, jenž transformuje vše, čeho se dotkne. Jediné, co potřebujete k obdržení Fialového plamene, je o něj požádat.

Fialový plameni zaplav všechny oblasti na Zemi, kde se nyní šíří zničující požáry!  Zaplav sibiřské a amazonské lesy! Zaplav všechna místa na Zemi, která jsou sužována ohněm!  

Ve jménu Já JSEM Boží Přítomnosti, ve jménu Já JSEM, ve jménu Já JSEM!

Fialový plameni rozprostři se nad těmito lesy a uhas oheň!

Můžete si vizualizovat, jak Fialový plamen spadá jako vodopád na postižené oblasti, pročišťuje je a rozpouští příčiny, které vedly ke vzniku požárů. Pronášejte toto prohlášení z celého svého srdce a vložte do něj veškerou svou lásku. Představujte si jak oceán Fialového plamene prostupuje místa postižené požáry odpuštěním, milostí, svobodou a alchymickou transformací.

Proneste afirmaci:

Já jsem Fialový plamen, který se rozpíná nad hořícími místy a lesy s celou Jeho mocnou silou a osvobozuje ji!

A v hluboké důvěře vědomě přijímám, jak se toto zhmotňuje a projevuje v plné síle a v souladu s Boží vůlí.

Staniž se!

Nejste-li příznivci invokací a vzývání, můžete Fialový plamen přivolat jednoduchými slovy: „Prosím, pošli nyní do této situace Fialový plamen!“

Upřímné volání o pomoc či upřímná modlitba vycházející z milujícího srdce vždy funguje!

S láskou,

Sofie

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *