Orákulum na dnešní den

Přátelé, krásný den vám všem!

Po ranní meditaci jsem si dnes vzala balíček karet – Earth Warriors – Bojovníci Země – když je ten Den země  a vytáhla jsem tyto karty:

42. Kanyini – In each Other We Find Ourselves – V každém najdeme sami sebe
První australští národy uznávají posvátné spojení mezi duchovním a pozemským a pouto, které existuje mezi všemi bytostmi. Nazývají to Kanyini. Ctit Kanyiny znamená ctít sebe i sebe navzájem, když hledáme a plníme svůj účel pro největší dobro. Naším cílem je to, co oživuje naši bytost, co cítíme, že musíme přirozeně dělat. V božském designu a v naplnění našeho autentického duchovního osudu je milující a uzdravující génius. Stejně tak se všem bytostem pomáhá při plnění jejich osudu.

Jsou chvíle, kdy duchovní cesta vyžaduje oddělení od kolektivu i od našich bližních. Během takových fází můžeme pociťovat vnitřní odpojení, cítit se sami. Odkládáme stranou to, s čím již nesouzníme,a hledáme alternativní názory. Když rozšiřujeme své vědomí, objevujeme i nový způsob, jak být. A potom se snažíme žít a sdílet tuto vnitřní pravdu s ostatními. Oslovujeme náš“ kmen“ – nebo objevujeme nové kmeny – abychom jim nabídli a sdíleli s nimi naše nově získané vědomí.
Osoba v souladu s Kanyinem se stává kanálem pro inteligenci samotného Života. Osobní cesta takové bytosti má transpersonální účinek. Takový člověk se stává posvátným aktivistou na hluboké úrovni bytí a přirozeným katalyzátorem pro hluboké uzdravení. Člověk obohacený energií Kanyini je otevřený ostatním a hluboce a naplno podporuje dobro v jiných lidských bytostech.

Kanyini nám připomíná, že nemůžeme prosperovat jako člověk izolovaně. Vše se odehrává ve vzájemném vztahu, prostřednictvím našeho vztahu k Zemi a Velkému Duchu. prostřednictvím Kanyini je nám poskytnuta milost k hojení ran a otevírání srdcí, abychom mohli odhalit naši sounáležitost k sobě navzájem a k Božskému.

Je indikováno uzdravení, zejména zranění spojené s důvěrou, bezpečím, sounáležitostí a povolení být jedinečným. a na fyzické úrovni je indikována větší vitalita a dostatek energie pro uzdravení. Na duchovní úrovni se ve vás otevírá prohlubující se vědomí sjednoceného vědomí, které vás ivede do hlubšího božského společenství a navyšuje vaši sílu uzdravující Přítomnosti a posvátného aktivisty v tomto světě. Každý máte svůj osud, který s Boží pomocí naplníte a Kanyini je zárukou, že vám k jeho naplnění pomůže mnoho různých lidí.Vesmír chce, abyste uspěli. Neváhejte požádat o pomoc, protože naplnění vašeho vlastního poslání pomůže ostatním.

Léčivý proces: Najděte si klidné místo.Představte si, prociťte nebo si vizualizujte, jakke každému člověku na Zemi proudí Božská Láska. Tiše, s radostí a úctou vnímejte každou bytost v kruhu zlatého světla. Toto světlo láskyplně obepíná celou zemi. Lidské bytosti, zvířata, rostlinnou říši, stromy, ztracené duše a osamělé lidské bytosti – všichni jsou zahrnuti do tohoto božského obklopujícího objetí. V kruhu začíná narůstat pocit klidu, jednoty,, lásky a uzdravení.
Spočiňte v tomto kruhu tak dlouho, jak potřebujete. Když jste připraveni, jemně vystupte z meditace a nahlas řekněte: Kéž všichni bytosti poznají mír, božskou lásku a milosrdnou ochranu. nechť každý z nás pozná pravou sounáležitost a naplňí svůj posvátný účel s myslí. Staniž se!

2. karta – 27. PONO PONO – Immesurable Power of Heart Way – PONO PONO – Nesmírná síla Srdce

Srdce má moc léčit tak, jak to naše mysl vůbec nemůže pochopit. Nedovolte, aby vás vaše mysl rozptylovala nebo děsila. Jste nádherné dítě Vesmíru a ve vašem srdci prodlévá Božská Láska. Vše, co potřebujete je otevřené srdce. To jediné potřebujete k přeměně jakékoli situace, která vás trápí. Uznání této síly nevyvolává pocity tlaku nebo úzkosti, ale spíše míru a radosti. Právě teď a tady pro vás jelehkost srdce a úleva mysli.

Božská Láska ve vašem srdci má sílu proměnit jakoukoliv situaci, která vás trápí. Nenechte se zastrašit ani si nemyslete, že je pro vás nebo pro „božské“ moc, že na to nestačí. Nedovolte si intelektualizovat nebo analyzovat situaci, vyhněte se pocitu zmatení nebo ochromení. Láska, kterou nesete ve svém srdci dokáže vyléčit vše, co vás trápí. Dovolte si to procítit, prociťte ten pocit víry a spočiňte v klidu a tiché radosti, aby skrze vás mohlo proudit božské uzdravení. Otevřete se mu a přijměte jej bez váhání.

Pono Pono má v havajské tradici hluboké a mnohonásobné významy. Jedním z nich je návrat k pořádku. Existuje dokonalost míru, krásy a naplnění, které Bůh plánoval pro život všech bytostí. Pomocí naší lidské svobodné vůle jsme se občas vzdali toho, co je v božském plánu, narazili jsme na překážky na naší cestě a nechali jsme se pohltit utrpením a klamem. To se může ale může stát nakažlivým; může to nakazit jiné duše jedem nenávisti, hněvu a strachu a vlivem toho oddělit náš lidský kolektiv od krásné milosti, kterou pro nás Bůh má. Je pak obtížné používat naši svobodnou vůli s moudrostí a naše duchovní odpojení může mít dalekosáhlý negativní dopad na ostatní a planetu.
Nicméně existuje jednoduchá duchovní technika, kterou můžeme praktikovat, abychom obnovili svět – a všechna srdce v něm. V našem srdci sídlí Božství sídlí jako uzdravující síla a moudrost, která něžně zmírňuje utrpení, osvobozuje naše tělo, mysl a duši. Toto je nesmírná síla Cesty srdce.
V havajské tradici, ze které vychází, se nazývá Ho’o Pono Pono nebo „napravovat věci“. Síla Srdce se uplatňuje prostřednictvím této jednoduché čtyřkrokové praxe, kterou může ptaktikovat kdokoli, kdekoli, pro jakoukoli osobu nebo situaci, kterou je třeba transformovat.
Zdá se to velmi snadné. Tak proč to právě teď nedělá každý a neuzdravuje svět? Je tomu tak proto, že jen ti, kteříjiž urazili notný kus na své duchovní cestě a dokáží vyzvednout moudrost srdce nad diktáty mysli, mohou tuto jednoduchou duchovní praxi přijmout.
Samotná technika není něco, k čemu se můžete dostat prostřednictvím mysli. Mysl je vůči tomu odolná, protože Cesta srdce nás nás žádá, abychom převzali bezpodmínečnou odpovědnost za vše, s čím se setkáváme, ať už je to v našem vlastním životě nebo venku na světě, i když se zdá, že tyto situace s námi nemají nic společného. Ve chvíli, kdy něco vstoupí do našeho vědomí, jsme za to zodpovědní. Mysl se tomu může bránit a říkat, že je nespravedlivé nebo nepřiměřeně zatěžující nebo hanebné myslet tímto způsobem. Je to proto, že naše mysl zaměňuje odpovědnost s vinou a nedostatkem. Srdce je však radostné a z pohledu duchovní odpovědnost chápe, že nabízí zmocnění ke změně a že uzdravení pomáhá uzdravovat všechny. Tato karta předpovídá velké uzdravení, když otevřete své srdce Ponovi.

Vyberte si osobu nebo situaci, které potřebujete nabídnout uzdravení.

Podívejte se na obrázek karty. Rozpoznejte sílu srdce. Položte ruku na své srdce a prociťujte krásu svého srdce, včetně pocitů soucitu, dobré vůle a touhy po tom, aby všechny bytosti věděly, že jsou milovány a nezaslouží si trpět. Když naplno procítíte toto spojení, jste připraveni dokončit následující čtyři jednoduché kroky, aniž by musely dávat smysl vaší mysli. Po dokončení procesu si dopřejte čas a prociťte skutečnou pravdu o tom, co se děje ve vašem srdci.

Krok 1 – Je mi líto

Řekněte nahlas: Jsem zodpovědný za tuto situaci. Je mi to tak líto.OMLOUVÁM SE.

Nechte své srdce procítit energii soucitu, vnímejte emoce vyvolané tím, co říkáte.

Krok 2 – Prosím, odpusť mi

Požádej o odpuštění. Nemusíte přemýšlet, od koho to požadujete, jen řekněte: Prosím, odpusť mi. Když tato slova pronášíte, prociťte naplno lítost, se kterou jste se spojili v prvním kroku. Když žádáte o odpuštění, ti z vás, kteří jsou citliví na energii, cítí nebo cítí uvolnění energie.

Krok 3 – Děkuji Ti.

Řekněte Děkuji Ti.. Opět nezáleží na tom, jestli máte pocit, komu nebo za co děkujete. Předtím, než řeknete tato slova, už možná cítíte vděčnost, která se do vás začíná vlévat. To se zvýší, když řeknete slova.

Krok 4 – Miluji tě

Opět to vyvolá odpověď ve vaší duši, tentokrát vynoření se proudu lásky. Můžete to cítit vědomě, ale i když nevěříte, že se to děje, nevzdávejte to. Pokračujte v procesu a vyslovte znovu opakovaně: Miluji tě. A prociťujte při tom lásku, která se ksrze tato slova začíná zvolna vynořovat z vašeho srdce.

Na závěr, sepněte ruce do modlitby a na chvíli se v pocitu té lásky uvolněte.

Krásný a požehnaný den, přátelé!

Sofie


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *