Aktivace světelného těla

Když ve svém vývoji dospějeme k bodu, kdy vstupujeme na vyšší úroveň, můžeme se na tento krok naladit pomocí následujícího rituálu a svůj vzestup si tím můžeme výrazně ulehčit. Tento rituál bychom však měli provádět teprve tehdy, když uzavřeme nějaký svůj vývojový cyklus a když jsme vnitřně připraveni vstoupit na novou úroveň Bytí.
Tento postup nazýváme procesem aktivace světelného těla. Během tohoto procesu na sobě zjišťujeme změny, které jsou znamením, že světelná energie v našem těle je na vzestupu. Možnými symptomy zahájení procesu ve světelném těle mohou být silné fyzické bolesti, jejichž příčinou není žádné tělesné onemocnění. Jsme extrémně otevření a máme pocit, jako by zesílily všechny vibrace v našem okolí. Trpíme nespavostí, buši nám srdce a pociťujeme silný strach, necítíme žádné uzemnění, obáváme se, že ztrácíme  kontrolu nad vším, co si myslíme a co cítíme, jsme zavaleni lavinou nevyřešených témat, jež náhle vystupují na povrch našeho vědomí, pochybujeme o všem, čemu jsme až dosud věřili a zpochybňujeme existenci duchovních pravd a existenci Boha.

Na tomto místě bych se ráda zmínila o faktu, že užívání návykových prostředků potlačuje vnímání nevyřešených témat a tím zpomaluje léčení. Dokonce i pití kávy drží tělesné energie na nižší úrovni a potlačuje vykoupení témat strachu. Užívání nikotinu silně působí na srdeční čakru a vede k emocionálnímu zamlžení a k uváznutí v emocích. Užívání drog ničí ochrannou vrstvu aury a otevírá bránu invazi ničivých energií.

Ale nyní již pojďme k samotnému rituálu…

Svým obvyklým způsobem se uveďte do meditativního stavu, pokud nemáte žádný svůj “osvědčený způsob“, nevadí – zkuste tento – osprchujte se vlažnou vodou a oblékněte si oblečení, ve kterém se cítíte příjemně a volně. Otevřete okna, pusťte dovnitř čerstvý vzduch. (Potom je zase zavřete). Zapalte si svíčku, do aromalampy si dejte svou oblíbenou vůni nebo zapalte vonnou tyčinku. Vezměte si k sobě váš oblíbený krystal. V klidu se pohodlně posaďte, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte, svou pozornost zaměřte dovnitř svého těla, nejlépe do svého srdce. A zůstaňte tam. Nechte odplynout všechny starosti všedního dne a všechny myšlenky. Pusťte je. Ponořte se sami do sebe a posílejte si lásku. Buďte v kontaktu sami se sebou, užívejte si vnitřního ticha, zavnímejte si tu krásnou energii – to jste vy, to je vaše duše…Až si užijete sami sebe, zhluboka se nadechněte, můžete se třeba i postavit a pevně a hlasitě proneste následující slova:

“Prosím dnes o milost vzestupu svého vědomí a tím se zbavuji všeho, na čem ulpívá mé ego! Důvěřuji svému duchovnímu vedení a svým nebeským rodičům.

Přebírám světlo!”

Vizualizujte si nyní posvátný Fialový plamen a stoupněte si do jeho středu.

Vizualizujte si jeden z bílých světelných paprsků, přicházejících shůry, jenž je protkán stříbrným vláknem. Osprchujte se v něm, dokud se nezbavíte veškeré špíny a všech nečistot.

Potom třikrát proneste následující slova|:

“Zbavuji se všeho, na čem ulpívá mé ego.”

Nyní vypočítávejte všechno, na čem ulpívá vaše ego a co vám spontánně vytane na mysli. Například: ”Zbavuji se strachu, zbavuji se pochybností, zbavuji se úzkosti, zbavuji se žárlivostí, zbavuji se závislosti, zbavuji se nemoci, zbavuji se traumatického zážitku, zbavuji se strachu ze smrti, zbavuji se deprese apod.”

“Uzemňuji se ve svém vyléčeném bytí.”

“Prosím archanděla Metatrona, aby pomohl mému tělu při jeho transformaci, jež jde ruku v ruce s procesem aktivace světelného těla.”

“Prosím Boha a svého duchovního učitele, aby mne přijali do lásky a aby mi poskytli ve své lásce bezpečí. Spojuji se se svou duševní rodinou, spojuji se se svým skutečným a opravdovým Bytím.”

“Zrodil jsem se do světla a stoupám do světla. Prodělávám svatý křest.”

Když nyní pohlédnete do svého nitra, spatříte barevný paprsek světla, pronikající vaší korunní čakrou. Je to paprsek vaší duše.

Zapalte symbolicky novou svíčku za své zrození do světla !

Protože i samotná Země prochází procesem vzestupu, neměli bychom se uzemňovat v ní, nýbrž ve svém uzdraveném bytí!

Jedná se o mocný rituál, přistupujte k němu, prosím, zodpovědně. Může do vašeho života přinést mocné energie a s nimi i velké změny. Je potřeba, abyste na ně byli vnitřně připraveni. Rituál proveďte až tehdy, kdy budete cítit skutečnou touhu po osvobození se z Matrixového systému, ne jen pouhou zvědavost.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *