Meditace s Fialovým plamenem

svetlo

 

Milí přátelé, meditace je v podstatě dokonalým soustředěním se na přítomný okamžik. Nejlepší meditací patrně je nechat se zaplavovat těmi nejčistšími proudy Lásky, která námi neustále prochází, neboť každý z nás je nepřetržitě na tento pramen Života napojený, ať si to uvědomuje nebo ne. V dnešní době to již není ani tak o tom, abychom celé hodiny seděli v meditaci, ale abychom celý svůj život učinili meditací.
Vstoupili jsme do období velkého chaosu a globální změny, kdy velmi potřebujeme vedení své intuice. Když se začneme (zpočátku aspoň během meditace) vědomě soustřeďovat na tu osvícenější část své bytosti než je naše ego, intuice zesílí, zaktivují se naše přirozené schopnosti a my časem získáme přístup k našemu Božímu plánu, což učiní náš život šťastnější a smysluplnější.

Následující meditace vám v tom může pomoci.

Kéž se tak stane!

Sofie 

Meditace s Fialovým plamenem

Pohodlně se posaďte na místě, kde nebudete rušeni.

Vylaďte se pomocí svého dechu – pomocí hlubokých, jemných a propojených nádechů a výdechů si vytvořte pravidelný dechový rytmus – při nádechu pomalu počítejte do sedmi a vydechujte při počítání do sedmi. Ujistěte se, že mezi nádechem a výdechem nejsou žádné pauzy. Dýchejte jemně, tak jemně, zhluboka a spojitě, až máte pocit, jako by vašim bytím proudila klidná řeka energie.

Nyní si představte sloupec čisté, bílo-zlaté energie Světla, jež vychází z nejčistšího energetického zdroje a obklopuje vás. Zatímco se tento sloupec dotýká země kolem vás, ukotvuje se do ní a zaplavuje vás, představujte si, že nemá žádný konec ani začátek.

Vnímejte, jak je tento sloupec naplněn velmi intenzivní, pulsující a elektricky zářící energií. Vězte, že je to léčivá a transformuící – živá a tekutá energie Světla.

Vdechujte toto Světlo do svého těla.

Zhluboka dýchejte a poté si představujte, jak stojíte ve velkém Tichu a vidíte se uprostřed něj. Vizualizujte si sloupec zlato-žlutého Světla Boží Moudrosti.

Napravo za sebou si vizualizujte růžové Světlo Boží Lásky.

Nalevo za sebou si vizualizujte modré Světlo Boží Síly.

Nyní si představujte, jak tyto tři plameny či sloupce splývají do kruhu okolo vás, se zlatým plamenem před sebou, s růžovým po své pravici a modrým po své levici.

Vnímejte energii a působení těchto tří aspektů, zatímco  prostupují každou buňkou vašeho tělesného systému, a přitom soustřeďte svou pozornost do svého srdce, v němž sídlí trojitý plamen v podobě jiskry Božství ve vás.

Nyní si představujte, jak se tento trojitý plamen rozšiřuje a sbíhá se Sloupci Světla okolo vás a harmonicky se s nimi propojuje uvnitř i vně.

Dále si svým srdečným centrem vizualizujte velký disk zlato-růžového světla, které se šíří z plamene ve vašem srdci.

Třikrát si zopakujte afirmaci: „JÁ JSEM Svobodou Nanabevzatého Mistra.“

Nyní si svým vnitřním zrakem, ve třetím oku své šesté čakry, vizualizujte velký disk zářivého bílého Světla z nanebevzatých říší.

Vnímejte, jak se rozšiřuje do celého vašeho bytí.

Třikrát si potvrďte afirmaci: „JÁ JSEM Vědomím Nanabevzatého Mistra.“

Nyní si vizualizujte zlato-růžové Světlo moudrosti a lásky ve svém srdci, jak vystupuje do vašeho třetího oka, a vnímejte, jak se spojuje se zářivým bílým Světlem.

Vizualizujte si nyní paprsek Světla, jak se rozpíná vzhůru přes vaši korunní čakru až k vaší nádherné JÁ JSEM Přítomnosti a propojuje vše a sjednocuje to.

Nyní si třikrát zopakujte: JÁ JSEM TÍM, KÝM JSEM.“

Vnímejte Vědomí a Svobodu Nanebevzatých Mistrů, jak sestupuje zpět skrze antakharanu do vaší posvátné páteře a prostupuje soustavu vašich čaker.

Představujete si, jak toto Světlo nyní září do naší milované Matky Země, k celému lidstvu, k našemu kontinentu, do naší vlasti, města, ke všem skupinám milovanýc h lidí, k vaší rodině a k vašim přátelům.

Vizualizujte si, jak toto Světlo proudí kolem každého člověka v této skupině, propojuje plamen ve vašich srdcích a splývá v jedno.

Představujte si jeden velký kruh nádherného Světla, jež propojuje všechny energie, a vězte, žemjste dokonalou Božskou esencí, že jste stvořeni k dokonalému obrazu Božímu.

Vnímejte, jak se toto vlákno Světla napojuje zpět k vašemu srdci, znovu vystupuje k vašemu třetímu oku a vrací se zpět k vaší Já JSEM Přítomnosti.

Nyní vysílejte ke své JÁ JSEM Přítomnosti svou vděčnost a lásku, kterou cítíte k sobě, a poproste, aby s milostí Boží vaše JÁ JSEM Přítomnost i nadále vnášela toto své dokonalé působení do vašeho každodenního života a do vašeho fyzického těla.

Nyní si prostřednictvím své milované všemocné JÁ JSEM Přítomnosti přivolejte nepřemožitelný Fialový plamen Přeměny, aby vás pročistil a přeměnil.

Můžete použít tuto invokaci: „Skrze sílu, lásku a soucit své nádherné Já JSEm Přítomnosti přivolávám Fialový plamen Přeměny, aby mnou planul a přeměnil vše, co není v souladu s nejvyšším plamenem Světla. Děkuji milovanému Zdroji života za tento plamen osvobození. Nyní jsem znovuzrozený/á.“

A tak se staň!

Pro www.novoucestou.cz zpracovala Sofie Natarani podle knihy Kouzlo meditace od Jasmuheen. Pokud chcete, sdílejte, prosím s uvedením této poznámky. Děkuji.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *