Poselství plejádských bytostí

13.03.21
Milí poslové světla planety Země,

každým dnem k vám přichází zesílené kosmické světlo, které navyšuje světlo vaší pozemské úrovně. Každým dnem se tím navyšuje světlo i ve vašich duších. Světlo vaší duše předává toto světlo dál
do vašich systémů vaší osobní existence. Osobní existence každého u vás. V těchto týdnech se otevírají neprodleně brány do světelných dimenzí nové vědomostní úrovně. Dlouholetá energetická příprava, trvající od roku 2012 přinesla plody v podobě navýšených kosmických frekvencí a kosmických informací, které vaše planeta do sebe úspěšně zakódovala.
Vaše planeta zakódovává tyto kosmické světelné informace i do duší lidských bytostí, pokud jsou na to připravené a pokud jsou k tomu otevřené.
Vědomostní převrat, který právě teď nastává, je přirozeným vývojem lidské společnosti. Tmavě smýšlející a tmavě jednající jedinci otevírají denně svým negativním postojem tisícům lidských bytostí oči a obzory. Tmavě smýšlející a jednající jedinci vzali na sebe tuto zatěžkávající úlohu, aby pomohli urychleným způsobem tisícům lidských bytostí z dlouholetého spánku.
Život na planetě Zem je jakousi ‚hrou.‘ A každý z vás, který se právě na této planetě fyzicky nachází, hraje neodmyslitelnou úlohu pro celkový vývoj lidské společnosti. Každá pozemská inkarnace lidské bytosti v této době, slouží k probuzení a zpracování si svých záležitostí, aby lidstvo jako celek postoupilo úspěšně do navýšených vědomostních dimenzí.
Každý z vás hraje určitou roli v tomto celkovém posunu za světlem.
Každý z vás, který se rozhodl, navýšit své osobní světlo a vstoupit do vyšších vědomostních dimenzí, obdržel od světelného světa navýšené množství světelných bytostí, které ho podporují a přinášejí mu aktuální, světelně navýšené frekvence kosmu. Každý z vás, bez výjimky, obdržel v této době od duchovního světa svůj vlastní osobní světelný portál do páté vědomostní dimenze. Bez výjimky. Skoro 7,8 miliard lidí žijících na této planetě obdrželo svůj vlastní světelný portál, který se pohybuje nad každým z vás. Ve vaší bezprostřední blízkosti. Čistota vašeho srdce, čistý úmysl a rozhodnutí vstoupit do této nové vědomostní dimenze, vás s vaší osobní světelnou vědomostní úrovní propojí. Tento světelný sloupec se k vám neustále přibližuje a nejčistší esence vaší duše vás s tímto světelným sloupcem propojí absolutně. Světlo tohoto portálu vás propojí s dalšími lidskými bytostmi čistých srdcí, kteří se rozhodli stejně jako vy.
Stačí se pro tuto příležitost rozhodnout a stačí si uvědomit, že čistota vašeho srdce je přístupovým kódem do nových světelných dimenzí. Každý člověk bez výjimky má možnost se pro tuto novou dimenzi rozhodnout. Všichni lidé ale do této světelné úrovně nevstoupí, neboť jejich vědomí a jejich spirituální vývoj tomu nedovoluje. Přesto budou tito lidé z navýšených kosmických vědomostních frekvencí profitovat a jejich rozhodnutí bude božskou inteligencí respektováno.

Každý má svoji svobodnou vůli a každý má právo svého osobního svobodného rozhodnutí. Každý má právo nést následky za své rozhodnutí. Na tuto dobu světelného převratu již mnoho z vás čekalo. Mnoho z vás cítí navýšené kosmické frekvence ve své duši. Každý, kdo se pro své další spirituální kroky rozhodne, bude mít možnost prožít svůj spirituální vývoj mnohem rychleji než dříve. Světelné kosmické frekvence a informace vám k tomu pomohou. Taktéž navýšené množství vašich osobních světelných průvodců vám při vašem vývoji
pomohou. Váš úmysl je jako vždy rozhodující.
Integrujte každý den do svých srdcí světelné kosmické frekvence nových vědomostních úrovní. Pročišťujte každý den své tělo, duši a ducha kovově zlatou barvou, která má schopnost světelně přepsat a překódovat zatěžující programy vašich systémů. Pročisťujte vaši auru fialovým transformačním světlem a nechte všechny elementy, které znečistily vaši auru v tomto světle transformovat.
Propojujte se každý se Zemí, která v sobě nese navýšené kosmické frekvence. Pocítíte její sílu a její moudrost. Zůstanete tím ve své síle, ve své energii a ve své důvěře. Zůstanete ve svém pozitivním úmyslu rozhodovat sami za své zdraví. Za zdraví vašeho těla a za zdraví vaší duše.
Nezapomínejte, že pravda, božská pravda je obrovská samostatná síla, která přichází přímo z božského Zdroje. Pravda má v sobě tak ohromnou sílu, že dříve či později prostoupí na povrch. Je tak silná, že není možno ji po delší dobu ukrývat či zatlačovat pod povrch vědění a dění.
Nezapomínejte, že lež v sobě nenese svoji samostatnou sílu. Musí být neustále uměle vyživována a přiživována, aby mohla přežít a existovat. Lež nepřichází z božského zdroje a nenese v sobě božskou Sílu. Lež může být určitou dobu používána ale i lež má tendenci přeměnit svoji vibraci na vibraci světla. Na této planetě se bude v budoucnu nacházet pouze zesílené kosmické světlo. Nejen na Zemi ale i v duších obyvatel této planety. Pro tmavé elementy, jako je lež či negativní konání již zde nebude prostor. Světlo a božská láska vyplní všechny kouty této planety.
Krátká afirmace pro přijmutí světelných frekvencí do tvého systému:
Nadechuj a vydechuj zhluboka.
Přilož ruce na tvé srdce.
Vyslov:
‚Přijímám teď a v tomto prostoru světelné frekvence mé pozitivní budoucnosti.
Integruji teď a v tomto prostoru světelné frekvence mé pozitivní budoucnosti do celého mého systému.
Čas a prostor jsou jeden.
Mé světelné bytosti mě provázejí a ochraňují.
Žehnám svoji budoucnost.
Žehnám můj život.
Žehnám sebe.
Žehnám své světelné bytosti.
Děkuji, děkuji, děkuji.‘
Pociťuj, jak tvé srdce tyto božské dary přijímá. Pociťuj, jak tvé tělo navýšilo svoji světelnou energii.
Nadechuj a vydechuj zhluboka a buď si vědom svého navýšeného spirituálního vědomí, které tě spojuje
s dalšími světelnými prostory a časy tvé existence.
Děkujeme ti za tvou světelnou práci.
Děkujeme ti za to, že jsi.
Děkujeme ti za to, že existuješ.
Mír s tebou, mír s námi.
Vaši plejádští průvod.

Přijato prostřednictvím Pavlíny Klemm


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *