Proces Mayského Nanebevzetí má začít 4. 4. až 5. 3. 2021.

Od 14. dubna 2021 bude lidstvo dle Mayského kalendáře po 20 dní cestovat systémem kosmických čaker, jehož energie bude aktivovat naši kundaliní energii. Tyto dny jsou silné a aktivizující, neboť máme možnost  dostat se do stavu Tady a teď, propojit minulost, přítomnost a budoucnost. Jsou silnější než energie Rovnodennosti nebo sluneční erupce o síle třídy X … a navíc k nám budou proudit nepřetržitě po 20 dní v kuse! Střední sloup posvátného mayského kalendáře, Tzolk’in, představuje páteř lidského těla a jádro Země probíhající od severu k jihu.

V těchto 20 Dnech středu začne proces vzestupu vysláním svatého ohně skrz naše čakry. Tato energie sestupuje na Zemi z Velkého Centrálního Slunce a Boha / Hunab Ku. Každých 260 dní se tyto energie vracejí znovu a znovu, ale pokaždé se vzestupnou frekvencí. Následujících 20 dní bude v tomto stěžejním a jedinečném čase, kdy jsme tlačeni za hranice našich komfortních zón, mimořádně silné. Dny středu (Core days), pokud jimi projdeme vědomě a se silným záměrem, nám mohou pomoci ukotvit a projevit nové frekvence do formy. To je to, co zde chceme vysvětlit. Je to trochu komplikované dát to do slov, takže doufám, že se v tom neztratíte.

Těchto 20 mocných dní začíná 14. 4.. Je po nás žádáno, abychom prošli zkouškou prostřednictvím svatého Ohně. Smyslem je navýšit naše frekvence tak, aby nesly více energie a světla než kdykoli předtím. Jsme vyzýváni, abychom objevili novou rovnováhu a ukotvili se ve svém Vyšším Já. Je načase stát se vědomými sami sebe, být si vědomi své síly a nenechat se rozptylovat upadáním do starých programů.

Přijde 5 pulzů energie, které projde přes 5 mayských čaker – korunu, hrdlo, srdce, solární plexus a kořenovou čakry. Každý pulz bude trvat 4 dny a každý den bude mít jeden ze 4 směrů (východ, sever, západ a jih).

Co se stane během těchto 20 dnů …

Kosmická energie přicházející z Velkého Centrálního Slunce začne sestupovat do našeho fyzického těla počínaje naší korunní čakrou. Současně začne nově upgradovaná energie přicházející z jádra Země stoupat do našeho fyzického těla počínaje naší kořenovou čakrou. Tento proces je velmi podobný tomu, když na Zemi udeří blesk. Když blesk sestoupí z nebe, stoupá také energie Země, aby se setkala s přicházejícím bleskem. Sestupující kosmické energie se stoupající fyzickou energií se k sobě dostanou ve velmi silném středovém bodě … v našem SRDCI! Srdce je centrem center. V ten samý čas, bude nová kosmická energie sestupující z Velkého Centrálního Slunce pokračovat dolů skrz naše čakry, dokud nebude uzemněna v našem fyzickém těle a ukotvena v jádru Země. Naše vzestupná fyzická energie také projde naším srdcem a zvedne se skrz naši korunu a dále, dokud nedosáhne a neukotví se k Velkému Centrálnímu Slunci. Tento proces bude trvat 20 dní.

Nejtradičnější mayské obřady začínají vzýváním a rozesíláním lásky na 7 světových stran.

Velký tvůrce všeho života, Hunab Ku.

Srdce nebes.

Srdce Země.

Srdce Východu.

Srdce severu.

Srdce Západu.

Srdce jihu.

Srdce všech srdcí, nebo střed.

Navrhujeme, abyste začali každý den s velkou láskou a pokorou ctít tyto hlavní body a Boha všeho stvoření.

PRVNÍ PULZ přijde od 4/14 – 4/17. Jsou to dny 4 IMIX, 5 IK, 6 AKBAL a 7 KAN. Tato první fáze aktivuje vaši korunní čakru z Velké Centrálního Slunce a vaši kořenovou čakru z jádra ZEMĚ. Tyto dny iniciují obrovskou vlnu tvoření, vdechnou život tomuto procesu, uvolní nesmírnou moudrost z hlubin našeho vnitřního chrámu a zasadí semínko pro záměr tohoto procesu. Tím začne alchymický proces slučování Nebe a Země uvnitř uvnitř nás. Pokud  do toho procesu půjdeme vědomě, mohli bychom zažít záblesky osvíceného vědomí a můžeme se cítit docela povzneseni.

 DRUHÝ PULZ bude od 18. 4. do 21. 4.. Jedná se o dny 8 CHICCHAN, 9 CIMI, 10 MANIK a 11 LAMAT. Tato druhá fáze aktivuje naši krční čakru prostřednictvím sestupné kosmické energie a  dále aktivuje váš sluneční plexus skrze vzrůstající energie z jádra Země. Tyto čtyři dny začnou probouzením základní moudrosti v nás. Chce se po nás, abychom opustili minulost a propojili se  s čistou uzdravující tvůrčí energií, která zaktivuje a přemění  nabranoumoudrost do použitelné podoby. Opouštíme mentální svět a vstupujeme do světa ducha.

TŘETÍ PULZ přijde od 4/22 – 4/25. To jsou dny 12 MULUC, 13 OC, 1 CHUEN a 2 EB. Tato třetí fáze aktivuje náš středový bod, naše SRDCE, nyní v rovnováze mezi Kosmem a Zemí. Tyto dny jsou iniciovány energií kosmického Měsíce stvoření. Informace budo rafinovány prostřednictvím Ducha tak, aby byly přístupné. V tomto období mohou být díky zvýšené citlivosti a s tím spojené emocionálnosti,  vytaženy na povrch některé hlubší problémy. Je to na nás – v rozlehlosti svého Srdce můžeme buď ničit nebo tvořit. Máme šanci začít znovu. Pozornost je třeba věnovat našemu zdraví.

ČTVRTÁ FÁZE nastane od 26. 4. do 29. 4. Jsou dny 3 BEN, 4 IX, 5 MUŽŮ a 6 CIB. Tato čtvrtá fáze zaktivuje váš solární plexus skrze sestupné energie Velkého Centrálního Slunce. Také aktivuje vaši krční čakru prostřednictvím vzrůstajících energií z jádra Země. Tyto čtyři dny začnou aktivací zvanou Sloupy světa. Je to místo, kde se začne propojovat energie Země spolu s energií Velkého Centrálního Slunce. Tato fáze se stane součástí šamanské moudrosti, která je nadčasová. Budeme mít přístup k vyšším formám přírodních sil z Vesmíru a budeme jej moci zakotvit do více použitelné formy na Zemi. To je také místo, kde by měla nastupovat naše skutečná práce. S tím, jak začneme svým vědomím stoupat a dosahovat širší vize a jasnosti o své službě ve světě, můžeme začít vnímat příliš složité lidské vztahy jako nepraktické a přežité. Hranice našeho vědomí se velmi rozšíří, začneme přirozeně toužit po vyšším standardu. To v nás vyvolá  silnější sebevědomí, které nám pomůže, abychom se cítili dobře s těmi, kdo pro nás představují autoritu, aniž bychom se vzdali osobní moci. Během těchto dnů se můžeme naučit mnohé o tom, co to je podporovat skutečnou komunitu, pokud se na to zaměříme.

PÁTÁ a závěrečná fáze přijde 4/30 do 5/3. Jedná se o dny 7 CABAN, 8 ETZNAB, 9 CAUAC a 10 AHAU. Tato pátá fáze aktivuje vaši kořenovou čakru skrze sestupné energie Velkého Centrálního Slunce. Současně zaktivuje vaši korunní čakru pomocí vzrůstajících energií z jádra Země. Tyto čtyři dny nesou nejvyšší frekvenci ze všech 20denních znamení a nabízejí největší vývoj – ale mohou také spustit nejhlubší práci. Mohou dát vzniknout mnohým progresivním a kontroverzním výtvorům, ale výzvou bude držet to pohromadě. Možná budeme potřebovat prostor a čas, abychom čelili mnoha novým věcem, které se nám začnou odrážet ve světovém zrcadle. Pokud se v této době zaměříme na komunitu, můžeme rozvíjet dovednosti spolupráce, místo toho, abychom se omezovali na vlastní zájem vs. sebeobětování. Může dojít k události připomínající jasnost blesku, pokud jde o přístup k vaší vlastní vnitřní pravdě. Můžete být schopni přijímat moudrost z fyzických nebo éterických zdrojů. Mohli byste být zklamáni nerealistickými očekáváními vyvolanými vaším vytříbeným idealismem. Jsou to čtyři  dny nesoucí velice silnou duchovní energii, kdy se dostane do popředí naše očištění a kdy se spustí práce našeho vnitřního léčitele.

Konec 20 Dnů středu nás může trochu rozzlobit a také se můžeme cítit trochu ohromeni. Absorbovali jsme toho tolik za tak krátkou dobu, že možná budeme muset zastavit a dýchat a nechat to všechno se usadit. Nepokoušejte se zpočátku všemu porozumět, protože když to uděláte, odsunete moudrost pryč. Nechte to vše se usadit ve vašem těle, zatímco se uvnitř vás zakotvují energie Velkého Centrálního Slunce a jádra Země. Jakmile získáte odstup od těchto 20 dnů, můžete se ohlédnout a pochopit, jak jste se posunuli a kam a co se v těchto silných dnech stalo.

Mějte na paměti, že na těchto 20  Dnů Středu lze pohlížet z mnoha perspektiv. Ve vrstvách jsou vrstvy a cykly v cyklech v nekonečném sférickém čase. Toto je pouze přední strana obrovské Knihy znalostí, ke které máme všichni přístup. Mějte oči a srdce otevřené.

Toto je energie, kterou procházíme všichni společně.

Zdroj: https://www.alunajoy.com/2021-4-10-mayanascensionprocess.html 

Pro www.novoucestou.cz volně přeložila Sofie


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *