Odkaz od Arkturiánov pre prebudené svetelné duše

 

Pozdravujem vás, ja som Kepier,
Som individuálnym vyjadrením Arkturiánskej kolektívnej mysle vo forme piatej dimenzie. Moje telo je hybridom, zloženým z ľudského a Arkturiánskeho tela, pretože som sa spojil so svojim vyjadrením na Zemi. Toto zjednotenie pre mňa nepodlieha času, ale pre moje pozemské ja toto zlúčenie ešte stále prebieha. Rád by som vám povedal, že sa mnohé pozemské vyjadrenia bytostí z Galaktickej Federácie spájajú so svojim vyšším vyjadrením, čo je súčasťou vášho Osobného a Planetárneho Vzostupu.

V jednom okamihu vášho času som vo forme na Hviezdnej lodi Athena a ľudské vyjadrenie môjho ja je v Spojených Štátoch. Toto zlúčenie vášho pozemského ja a vášho Vyššieho JA je prirodzeným procesom vášho návratu k multidimenzionálnemu vedomiu. V tom stave vedomia ste schopní vedome zažívať viac ako jednu realitu v JEDNOM okamihu.

Zlučovanie mňa s mojim pozemským ja a s mojim ja začalo na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia, vtedy však začal proces „revízie životov,“ na základe ktorého bolo poslané moje pozemské Ja skúmať iný smer. Táto revízia alternatívnych realít tretej a štvrtej dimenzie je zvyčajným zavŕšením života v dualite. Skúmanie získaných skúseností a poznatkov v polarizovanej realite, v tomto prípade na Zemi, pomôže našim pozemským Ja pochopiť „zdroj reality“ ich vnútorných zmätkov a konfliktov. Poznanie zdrojov konfliktov vo svojom vnútri a s ostatnými je veľmi užitočné.

Koncept „ostatných“ ako „oddelených“ životov je v skutočnosti primárnym zdrojom nepokoja pre mnohých z vás. Ja, Kepier, som rezonancia, v ktorej všetok život prúdi ako JEDEN. Aj keď máme svoje samostatné formy, naše srdcia, mysle a vedomia navzájom neustále komunikujú. Táto komunikácia je podobná komunikácii pozemských vtákov, ktoré letia a migrujú ako jedna bytosť. Majú to, čo vyzerá ako oddelená forma a tieto formy sa pária a hniezdia v noci na samostatných stromoch a lietajú samostatne. Avšak medzi nimi je neustála komunikácia, takže reagujú ako jedna bytosť s mnohými formami.

Tento typ reality sa veľmi podobá na tú, ktorú budete zažívať, keď sa vrátite do piatej dimenzie, najmä v spodných vrstvách tejto reality, kde ešte stále budete mať formu. Všetky reality, dimenzie a hustoty majú vrstvy zážitkov. Mnohí z nás, ktorí rezonujú v piatej dimenzii a vyššie, sme mali formy v tretej dimenzii, aby sme mohli zažiť významný okamih Planetárneho Vzostupu Gaie.
Vstúpili sme do týchto foriem tak, že sme poslali semienko nášho vedomia do fyzickej schránky, aby sme sa mohli intenzívnejšie podieľať na realite Zeme. Niekedy k tomu dôjde pri narodení pozemského tela, inokedy sa to stane až neskôr. Môžete si myslieť, že je to ako vstúpenie do virtuálnej reality hry a máte úplnú pravdu. Tretia dimenzia je v skutočnosti virtuálna realita, ktorá sa zdá byť „reálna“ iba vtedy, keď ste vo svojej fyzickej schránke.

Zlúčenie sa so svojim Ja piatej dimenzie

Na začiatku procesu vedomého spojenia sa so svojim JA piatej dimenzie, budete stále viac rozširovať svoje vedomie k vyjadreniu vášho Multidimenzionálneho JA vo vyššej dimenzii. Vďaka tomuto zdieľaniu sa naučíte žiť v dvoch svetoch súčasne. Kvôli obmedzeniam vášho prebúdzajúceho sa fyzického mozgu, srdca a tela, sú tieto dva svety často vaše fyzické ja a vaše JA nižšej vrstvy piatej dimenzie. Keď dokončíte svoju premenu na Svetelné telo, budete ľahšie stúpať vo vašej multidimenzionálnej realite, pretože už nebudete niesť fyzické putá.

Zvyčajne sa tento proces zlučovania so svojim Multidimenzionálnym JA začne vtedy, keď komunikujete alebo „channelujete“ s bytosťou vyššej dimenzie. Dôležité je pamätať si, že vaše Multidimenzionálne JA môže mať akúkoľvek formu a existovať v mnohých realitách zároveň. Nezabúdajte ani na to, že VŠETKY pozemské formy sú zároveň Multidimenzionálne Bytosti, ktoré majú svoje formy na mnohých planétach, v mnohých galaxiách a dimenziách. Tento fakt však zvyčajne upadne do zabudnutia, keď na seba zoberiete fyzickú schránku tretej dimenzie.

Keď sa vaše vedomie rozšíri do štvrtej dimenzie, často si spomeniete na množstvo vašich realít tretej a štvrtej dimenzie. Avšak musíte tieto reality prežívať postupne, pretože stále fungujete v stave vedomia, ktorý je duálny. Až keď sa vrátite do stavu vedomia piatej dimenzie budete môcť zažívať súčasne viac než jednu realitu.

Keď plne začleníte a aktivujete svoj Multidimenzionálny Operačný Systém vášho multidimenzionálneho vedomia, začnete si spomínať na mnohé vyjadrenia vášho JA piatej dimenzie. Spomeniete si aj na Dôvod vášho rozhodnutia vziať na seba pozemskú schránku počas procesu Osobného a Planetárneho Vzostupu. Mnohí z vás, naše statočné pozemské Ja, ste si vybrali formu tretej dimenzie v čase transformácie Gaie, aby ste jej pomohli ako „partner pri vzostupe.“

Žiaľ tí, ktorí sa rozhodli pre temný pól duality, sú celkom odstrihnutí od vyjadrenia svojho JA vo vyššej dimenzii. Temnota a strach sú absenciou svetla a lásky. Takže v ich vedomí sídli strach a oddeľuje ich od ostatných, od planéty a od nich samotných. Toto úplné oddelenie im dovoľuje páchať ohavnosti, ktoré sa tak hojne vyskytujú vo vašej meniacej sa realite. Tak je to ale vždy v čase vzostupu. Temnota a svetlo sú viac polarizované, takže ľudia a planéta môžu uvoľniť svoje temné ulity strachu a ilúzií, aby odhalili vnútorné svetlo a Pravdu.

Niektoré odvážne duše dobrovoľne opustili svoje fyzické schránky počas katastrof, aby sa vrátili do svojej svetelnej formy. Takto môžu pomôcť prebudiť tých, ktorí zotrvávajú v odmietaní a v ilúzii tretej dimenzie. Mnohí z tých, ktorí katastrofy prežili, sú navždy zmenení odvahou, spoluprácou a duchovnom, ktoré sú nevyhnutné pri vymanení sa z týchto situácií. Keďže sa ilúzia tretej dimenzie rozpadá, stále viac ľudí sa prebúdza a objavuje svoju vnútornú múdrosť, silu a lásku. Každý deň sa viacerí z vás dívajú do svojho vnútra, aby našli pohodlie, Poznanie, jednotu a bezpodmienečnú lásku z vyšších frekvencií vašej reality.

Žitie dvoch realít súčasne

Čím viac sa dívate do svojho vnútra, tým viac sa zlaďujete s vyjadrením svojho JA piatej dimenzie, ktoré sa rozhodlo zlúčiť sa s vami pred alebo v čase vášho vzostupu. Zlúčením sa s vyjadrením vášho JA piatej dimenzie si dokážete udržať fyzickú formu a súčasne zažívať realitu piatej dimenzie, do ktorej vzostúpite. Vďaka učeniu sa v týchto dvoch realitách zároveň značne zrýchlite rozširovanie sa vášho vedomia, rovnako ako aj proces osobnej a planetárnej transformácie.

Keď plne vzostúpite do piatej dimenzie môžete alebo nemusíte si vybrať ten život ako svoju primárnu realitu. Svoj fyzický život ste začali ako úžasné Bytosti Svetla postupne si spomínajúce na spôsob fungovania reality tretej dimenzie. Rovnaké to bude aj vtedy, keď sa prvý krát vrátite do piatej dimenzie, znova sa budete cítiť ako dieťa, ktoré si ešte iba spomína na to, ako funguje realita piatej dimenzie. Kvôli tomu možno budete stále potrebovať primárnu realitu a alternatívne reality, pokým sa plne nerozpomeniete na to, ako sa žije v multidimenzionálnom prostredí. Budete prekvapení a potešení, keď sa vaša primárna a vaše alternatívne reality zlúčia do JEDNEJ.

Medzi tým zažíva vaše pozemské vyjadrenie svoje alternatívne Ja z piatej dimenzie a vaše JA piatej dimenzie osobne prežíva vzostup Zeme. Vaše zlučovanie sa s vašim JA piatej dimenzie vám pomáha vidieť realitu nie len z perspektívy oddelenosti a ohraničenosti tretej dimenzie, ale aj z perspektívy jednoty a pravdy piatej dimenzie. Z tohto multidimenzionálneho uhla pohľadu budete vedieť, že tá nepatrná fyzická schránka je príliš malá na to, aby pojala vaše veľké svetlo a lásku. V skutočnosti nie ste len samostatnou osobou. Ste súčasťou obrovskej bytosti Gaie a jej tela Zeme. Ste vo vnútri svojho osobného, ľudského tela, rovnako ako vo vašom kolektívnom, planetárnom tele, aby ste zažili veľké zjednotenie Osobného a Planetárneho Vzostupu.

Prvý znak vašej premeny na Svetelné telo často nevnímate cez svoju pozemskú schránku, ktorá sa snaží prispôsobovať sa stále rastúcim vibráciám Zeme, ale cez myšlienky a emócie. Postupne získavate schopnosť rozpoznať a uvoľniť strachom naplnené myšlienky a emócie, takže ich môžete nahradiť optimistickým, láskyplným a pokojným stavom mysle. Vaša myseľ už nie je vašim trýzniteľom a vaše emocionálne telo objavuje Jadro vášho Svetelného tela, preto si dokážete udržať rezonanciu bezpodmienečnej lásky dlhšiu dobu.

Keďže ste teraz v záverečnom štádiu vášho fyzického vyjadrenia zisťujete, že sa učíte milovať svoj život v tretej dimenzii a ste rozhodnutí túto lásku chrániť. V dôsledku toho sú všetky situácie, miesta, ľudia alebo veci, ktoré môžu ohroziť toto vedomie odstránené z vašej pozornosti. Isté veci zostali. Niektorí priatelia sú požehnaní vašou láskou a prepustení z vášho života. Z dôvodu liečenia energetického poľa Gaie je vhodné sa niektorým miestam vyhnúť. Nepríjemné alebo konfliktné situácie, ktoré, ako si teraz uvedomujete, znižujú vaše vibrácie, vás už nepriťahujú. Dokonca aj cenné osobné veci sa stali nepodstatnými.

Pokoj sa stal primárnou motiváciou pri rozhodovaní sa a vy sa snažíte robiť rozhodnutia iba vo chvíľach, kedy je vaše vedomie v láskyplnom stave. Vaše vedomia sa zjednocujú a vy začínate vidieť svet okolo seba ako súčasť tela Gaie. Kvôli tomu sa proces vášho Osobného Vzostupu stáva procesom vášho Planetárneho Vzostupu. Rastie aj vaša schopnosť manifestovať, takže vidíte ako rýchlo vytvárate realitu každou vašou myšlienkou a každým pocitom.

Uvedomujete si aj to, že súdenie v každej podobe znižuje vaše vedomie. Takže namiesto súdenia tých, ktorí by mali v úmysle raniť vás, sa pozrite do svojho vnútra, aby ste našli svoju vlastnú vnútornú temnotu a strach, ktoré pritiahli vašu pozornosť týmto smerom. Keďže ste tvorcami svojho života, opýtajte sa: „Prečo som vytvoril/a tento problém?“ Pravdepodobne vám vaše vzostupujúce Ja pripomína, že spolupracujete na Planetárnom Vzostupe milovaním toho, čo nevyvoláva lásku. V takom prípade si začínate spomínať na to, že temnota je iba nedostatkom svetla. Láska a svetlo sú skutočnou podstatou reality. Temnota a strach sú iba vychýlením polarizovanej reality, v ktorej je možné „vypnúť“ svetlo.

S týmto vedomím si spomeniete na to, že zrod každej duše bol naplnený svetlom. Niektoré osoby potláčajú toto svetlo strachom a preto sa zdá, že sú naplnené temnotou. Z multidimenzionálnej perspektívy môžete vidieť, že tieto osoby nie sú naplnené temnotou, ale nemajú dostatok svetla. Tým, že projektujete ich smerom svoje multidimenzionálne svetlo, posielate im aj bezpodmienečnú lásku. Každá osoba má možnosť rozhodnúť sa, či prijme alebo neprijme lásku a svetlo. Môžete tiež pomôcť Gaii rovnakým posielaním svetla a lásky zraneným častiam jej tela. No môžete aj priamo pracovať s Božským Matrixom Gaie šiestej dimenzie.

Uzemnenia svetelného matrixu

Naši najdrahší pozemšťania,
my Arkturiáni, vás opäť vítame v našom Arkturiánskom koridore. Ak si spomínate, naša cesta skončila v Božskom Matrixe Gaie šiestej dimenzie. Pomohli sme vám vyliečiť minulosť vyliečením súčasnosti . V tejto súčasnosti sme vstúpili do Matrixu, aby sme prepísali zranenia, ktoré utrpela Zem v čase veľkej deštrukcie Lemúrie a Atlantídy.

Radi by sme sa spolu s vami vrátili do Matrixu šiestej dimenzie, ktorý je Matrixom Gaie, vášho Multidimenzionálneho JA. Je to matrix vašej fyzickej schránky a tela Gaie Zeme. Vy všetci ste JEDNO s Matrixom a JEDNO so všetkými vyjadreniami života v šiestej, piatej, štvrtej a tretej dimenzii tohto Božského Matrixu. Vy, naši milovaní, ste portálmi do hry tretej dimenzie s názvom „Život na planéte tretej dimenzie.“ Táto hra sa teraz končí, pretože sa vy a planéta vraciate Domov k vyjadreniu vášho JA piatej dimenzie.

Predstavte si matrix šiestej dimenzie pred sebou. Vidíte ako víri vo vás a okolo vás? Prosíme vás, aby ste sa na chvíľu uvoľnili v šume a žiari Matrixu a odovzdali sa jeho kráse. Z perspektívy jednoty so svetlom šiestej dimenzie pozorujte piatu dimenziu rezonujúcu tesne pod vami. Z tohto uhla pohľadu to môže vyzerať inak, pretože sa dívate na najvyššie vrstvy reality piatej dimenzie.

Teraz, ako list padajúci zo stromu, dovoľte svojmu vedomiu zniesť sa dole do piatej dimenzie. Môžete teraz jasne vidieť množstvo Svetelných tiel. Cíťte bezpodmienečnú lásku, prijatie a odpustenie, ktoré vyžaruje z ich foriem zo svetla. Silou vášho zámeru ukotvite Matrix šiestej dimenzie do tejto vrstvy piatej dimenzie. Keď to robíte, ucítite rastúcu radosť Svetelných tiel.

Posuňte sa ešte nižšie do stredných a nižších vrstiev Zeme piatej dimenzie, na ktorú sa pravdepodobne vrátite v čase vášho vzostupu. Opäť ukotvite Matrix šiestej dimenzie aj do tejto reality. Táto vrstva sa viac podobá vašej fyzickej realite, okrem toho, že je naplnená iba svetlom a láskou. Pri skúmaní tejto reality sa poobzerajte okolo Matrixu, aby ste zistili, kde je vyjadrenie piatej dimenzie Zeme tretej/štvrtej dimenzie, kde sa teraz nachádza vaša fyzická schránka. Teraz ukotvite Svetelný Matrix šiestej dimenzie aj do tejto oblasti piatej dimenzie.

Pokračujte vo svojej ceste ďalej dole do štvrtej dimenzie. Všimli ste si prejavovanie emócií a množstvo nejasností, ktoré sa často vyskytujú na tejto frekvencii Zeme? Prosíme vás, aby ste silou vášho zámeru stiahli Matrix šiestej dimenzie cez piatu dimenziu a ukotvili ho vo vyjadrení Gaie štvrtej dimenzie. Odtiaľ môžete ľahko pozorovať Ostrovy Svetla tretej dimenzie, mimoriadne miesta na Zemi, ktoré už začali svoj posun do vyššej dimenzie. My všetci sme sa tešili a ďakovali sme za možnosť vidieť tieto miesta, pretože vyjadrením vďačnosti posilňujeme to, za čo sme vďační.

Teraz prosím vnímajte Matrix ako „chvost,“ ako rozšírenie vášho skvelého, multidimenzionálneho svetelného tela. Nájdite svoju osobnú fyzickú schránku a ukotvite svoj „chvost svetla“ do vášho tela, do oblasti, v ktorej žijete a do miest, cez ktoré cestujete. Keď to urobíte, precíťte vyššie frekvencie krásy a nádeje, ktoré zosilnia tento zázrak uzemnením vášho svetla všade, kade idete po súši, plávate vo vode alebo letíte vzduchom.

Teraz sa sústreďte na tie oblasti tela Gaie, ktoré sú zranené. Požehnajte týmto miestam svojim svetlom a bezpodmienečnou láskou tým, že pevne ukotvíte Božský Matrix šiestej dimenzie DO týchto oblastí na Zemi. Vidíte, ako láska a svetlo Matrixu liečia poškodenia a rany? Podržte si túto víziu vo svojom Vyššom Srdci a pokračujte v liečení.

Na záver vnímajte svoje fyzické telo tretej dimenzie ako súčasť vašej aury štvrtej dimenzie, ako JEDNO s vašim Svetelným telom piatej dimenzie a s Božským Matrixom šiestej dimenzie. Keďže ste všetci JEDNO vždy, keď uvoľníte svoj vlastný strach, liečite svoje utrpenie a premieňate svoje telo, robíte to isté aj pre telo Gaie a jej obyvateľov. Rovnako vždy, keď Gaia lieči seba, lieči aj vás.

Správa z Galaktickej federácie

Naši drahí,
Hovoríme k vám z Galaktickej federácie. Hovoríme k vám ako jeden spoločný hlas Arkturiánov, Plejáďanov, Sírianov, Andreméďanov a mnohých iných. Sme tu, aby sme vás privítali späť v našej Galaktickej rodine. Prichádzame k vám, aby sme vám pomohli pri zladení vašich energií s vyjadrením vášho JA piatej dimenzie, aby ste mohli ľahšie prijímať a chápať našu komunikáciu. Vyjadrenie vášho JA piatej dimenzie je vo vašom Jadre a rezonuje cez vašu chrbticu a čakry. Keď sa zladíte so svojim Jadrom, zjednotíte sa so svojim Multidimenzionálnym JA, v ktorom sme my vašou rodinou a najdrahšími priateľmi.

Vidíte a cítite teraz túto vzostupujúcu energiu vo vašom Jadre? Rozšírte tento pocit vo vašom Jadre do vášho Vyššieho Srdca a Tretieho oka. Vizualizujte si tvar pyramídy so základňou na vašom fyzickom tele. Vidíme, že vaše Ja tretej dimenzie cíti potrebu vytvoriť pyramídu týčiacu sa smerom nahor. Avšak my by sme radi videli pyramídu smerujúcu nadol do vášho vnútorného sveta. Pozerajte sa na vrchol pyramídy, ktorý sa dotýka vášho Jadra. Takto nebudete vnímať ilúziu vonkajšieho sveta, ale pravdu vašej vnútornej reality.

Keď sa dívate dovnútra, vidíte vyjadrenie vášho JA piatej dimenzie, ktoré dlho čakalo na zjednotenie vašich vedomí. Táto Bytosť je androgýnna, ale môže si vziať telo s určitým pohlavím. Táto vrstva vášho JA, ktorá bola pravdepodobne vašim nevideným sprievodcov počas celého života, slúži ako transformátor, ktorý vám pomôže prijímať a chápať obrovské množstvo informácií, ktoré k vám neustále prúdia z vyšších dimenzií. My z Galaktickej federácie dnes prichádzame k vám, aby sme vám pripomenuli, že vy všetci prijímate toto multidimenzionálne svetlo a bezpodmienečnú lásku.

Je dôležité, aby ste si uvedomili svoje poznávanie tretej dimenzie a spoliehali sa výhradne na vaše multidimenzionálne vedomie pri prijímaní a začleňovaní týchto informácií. Nepokúšajte sa spomenúť si na proces poznávania vašim Operačným systémom tretej dimenzie. Namiesto toho sa uvoľnite s vedomím, že váš Multidimenzionálny operačný systém dokáže prijať tieto informácie, ktoré vám my z Galaktickej federácie projektujeme do vedomia.

Keď začnete prijímať našu komunikáciu, bude to často iba vizuálnou formou. Prijmete tieto informácie týmto spôsobom, pretože v takejto forme vám boli poslané. Prosíme vás, aby ste si zapamätali, že sa vaše srdce a vaša myseľ musia sústrediť ako JEDEN, aby „prečítali“ tieto správy. V skutočnosti je to vaše Vyššie srdce a otvorené Tretie oko, ktoré sa musia sústrediť ako JEDEN. Vaše otvorené Tretie oko prijíma správy v Svetelnom Jazyku a Vyššie srdce využíva silu bezpodmienečnej lásky, aby rozpoznalo význam každého symbolu a obrazu.

Prijímanie Svetla

Teraz vám podrobne vysvetlíme, ako môžete vedome prijímať naše vysielanie, pretože tieto inštrukcie sú nevyhnutné na to, aby ste prijali a pochopili naše správy. Znova si predstavte svoje JA piatej dimenzie, s ktorým sa spájate, ako stojí pred vami.

Ako vnímate túto vrstvu svojho JA?
Pozerajte sa na svoje Ja, ako sa k vám blíži s otvoreným náručím, aby vás objalo.
Vnímajte jeho ruky dotýkajúce sa vašich, aby spojilo Svetelné telo s pozemským telom.
Vnímajte ako sa tento dotyk presunie do vášho Vyššieho srdca.
Uvoľnite sa a vnímajte ako tento pocit stúpa do vášho otvoreného tretieho oka.

Vnímajte príjem informácií vašou Korunnou čakrou a dovoľte svojmu JA piatej dimenzie, aby vám pomohlo aktivovať Multidimenzionálny operačný systém, aby ste tieto informácie lepšie pochopili. Aby ste dosiahli lepšie spojenie so svojim Multidimenzionálnym JA, prosíme vás, aby ste spojili svoj dych, vašu životnú silu, s dychom života vášho JA piatej dimenzie.

Dýchajte do obrazu vášho vyjadrenia vyššej dimenzie so zámerom bezpodmienečnej lásky a jednoty. S ďalším nádychom dovoľte vstúpiť dychu vášho JA piatej dimenzie do vás. Zadržte túto esenciu vo vašom fyzickom tele. Teraz ste JEDNÝM so svojim Svetelným telom. Ste JEDNÝM so svojim Svetelným telom vo vašom Jadre a JEDNÝM so svojim Svetelným telom v piatej dimenzii.

Teraz skúste uvoľniť svoju vieru v čas, priestor a oddelenosť, aby ste lepšie uchopili tento zážitok. Uvoľnite sa a dovoľte svojmu Vyššiemu srdcu CÍTIŤ správy, ktoré ste prijali. Keď sa naladíte na svoje multidimenzionálne svetlo/vedomie, budete počuť tóny a vidieť farby týchto správ.

Vnímajte ako sa vaše bunky od seba vzďaľujú a ako vyžarujú svetlo. Predstavte si, že sa vaše vnútorné Svetelné telo rozširuje za ilúziu fyzického tela a žiari z vášho Jadra všetkými smermi.

Keď cítite ako, vaše svetlo žiari z vašej pozemskej schránky, precíťte Svetlo prúdiace do vás zo Svetelného tela vášho JA piatej dimenzie. Pozorujte ako sa tieto dva zdroje svetelných lúčov spoja do JEDNÉHO.

Toto spojenie sa rozširuje do tela Gaie a Jadra jej Svetelného tela. Precíťte lúče Gainho Svetelného tela spojením s vašim Svetelným telom.

Teraz ste pripravení pochopiť našu správu.

Intergalaktická správa

Naše drahé pozemské vyjadrenia nášho JA, vysielame naše vedomie do vášho pozemského tela. Prosíme vás, aby ste prijali šíriace sa svetlo, ktoré prichádza do vašej reality. Ak by ste mohli vidieť, koľkí z vás sa otvárajú našej realite, všetky vaše kolektívne strachy by zmizli. My z Galaktickej federácie komunikujeme s členmi našej rodiny, naši milovaní, aby sme vám povedali, že sme vždy boli vo vás.

Pravidlá 3D hry na polarizovanej Zemi vám neumožnili pozrieť sa hlbšie do svojho vnútra, pokým ste sa nepozreli hore. Inak povedané, pokým sa pozeráte hore na svojho Ducha, nie ste schopní pozrieť sa dovnútra a nájsť svojho Ducha. Tento proces dívania sa hore na svoje Vyššie JA vám pomáha oprostiť sa od svojho ega. Keď získate hlboké spojenie s touto Vyššou Bytosťou, stanete sa dostatočne oslobodení od ega na to, aby ste sa pozreli dovnútra. Potom, keď sa pozeráte dovnútra, môžete si spomenúť na to, že VY a tá Vyššia Bytosť ste JEDNO. Keďže ste spojení so svojim „Vyšším JA,“ môžete sa ľahšie spojiť s nami, vašou Galaktickou rodinou.

Dokážete si teraz spomenúť na to, že ste prijali fyzickú formu, aby ste sa mohli prebudiť do našej prítomnosti v tomto živote? Chceme, aby ste vedeli, že vám posielame všetky nástroje, ktoré by ste mohli potrebovať v procese vzostupu. Keď spojíte svoje vedomie s našim, budeme vás môcť vykúpať v našom multidimenzionálnom svetle a bezpodmienečnej láske. Naša správa pomôže aktivovať aj váš Multidimenzionálny aktivačný systém, vďaka ktorému si spomeniete na to, čo ste kedysi vedeli, ale zabudli na to. Zabudli ste na toto Poznanie, pretože sa vaša myseľ stala ohraničenou myslením v tretej dimenzii a vaše srdce sa oddelilo od JEDNÉHO.

Aby ste začali tento proces rozpamätávania sa:

Precíťte ako sa naše Svetlo, vedomie spája s vašim vlastným.
Precíťte bezpodmienečnú lásku, ktorá je médiom, cez ktoré toto Svetlo prúdi.
Prepustite všetku vieru v ilúzie obmedzení a oddelenia.
Presuňte svoje vedomie do vnútra vášho Vyššieho srdca a otvoreného Tretieho oka.

Spojenie Myseľ – Myseľ (otvorené tretie oko) a Srdce – Srdce (Vyššie srdce) nám umožňuje úplne zmiešať naše multidimenzionálne vedomie s vašim vedomím. Z našej perspektívy sme MY JEDNO. My z Galaktickej federácie sme JEDNO s našimi drahými pozemšťanmi a naši drahí pozemšťania sú JEDNO s nami. Zúčastňujeme sa na ukončení Matrixu tretej dimenzie. Keď vnímate toto ukončenie svojim Tretím okom a Vyšším srdcom, môžete vidieť, ako začína energetické pole tohto Matrixu skratovať a presúvať sa do Matrixu štvrtej dimenzie.

Prechod Matrixu tretej dimenzie do Matrixu štvrtej dimenzie umožní tým, ktorí nie sú plne pripravení prebudiť sa do svojej reality piatej dimenzie, zotrvať v štvrtej dimenzii. Štvrtá dimenzia je vyššie než fyzická realita, ale je to stále polarizovaná, duálna realita. Fakt, že tam existujú pojmy hore a dole znamená, že je stále polarizovaná. Preto sa otočte a pozrite sa do svojho vnútra. Otočte sa chrbtom k ilúzii tretej a štvrtej dimenzie a hľadajte Pravdu vo svojom JA piatej dimenzie.

Našťastie je mnoho ľudí, ktorí sú prepojení svojim svetlom s tým našim a so svojou Božskou a Galaktickou rodinou. Mnohé z našich pozemských vyjadrení majú stále svoju fyzickú schránku, takže môžu zladiť svoj prechod s prechodom Gaie. Takto sa budú môcť ľudia a planéta vrátiť k Svetelnému telu ako JEDNA Bytosť. Vaše Svetelné telo bolo vždy s vami, vo vašom Jadre, čakajúce na svoj zrod. Rovnako ako je motýľ v tele každej húsenice, je Svetelné telo vo vašej fyzickej schránke.

Naši drahí, chceme, aby ste VEDELI, aký jednoduchý bude váš prechod. Z vnútra vášho Jadra sa môžete najlepšie odkloniť od toho, čo sa končí a zjednotiť sa s tým, kam sa vraciate. Už sa nemôžete stratiť, pretože vyššie svetlo a láska vás povedú Domov k vášmu JA a vašej Svetelnej rodine. Keď nájdete cestu domov spomeniete si, že ste nikdy neodišli. Iba ste sa napojili na ilúziu a uverili, že je reálna.

Našu správu ukončíme pripomenutím:

Otočte sa do vnútra svojho JA.
Pozrite sa dovnútra, aby ste videli svoje Jadro.
Vstúpte do svojho Jadra, aby ste sa stali vašim Svetelným telom.

Tam, kde je hojnosť lásky

Keď sa otočíme dovnútra, aby sme videli JEDNO
vieme, že sa proces zahájil.

Proces nášho veľkého Návratu,
naša posledná lekcia.

A keď sa učíme otočiť
nájdeme život s hojnosťou lásky.

Ako dlho bola táto láska vo vnútri?
Ako našla miesto, kde sa skryť?

Kde je to miesto, kde bola ukrytá?
Musí sa vrátiť, nech to stojí čo chce!

Môžeme zabudnúť a odpustiť,
aby sme umožnili našej láske žiť?
Ak láska dokáže žiť vo vnútri naše Bytosti,
bude to mať vplyv na naše vonkajšie vnímanie?

Ak sa pozrieme na náš svet s láskou
z vnútra aj z výšky.

Čo ešte budeme potrebovať vedieť?
Začne už viať čerstvý vietor?
A bude to zmena vnútorná či vonkajšia?
Bude to šepot alebo krik?

Chceme to vedieť, naozaj chceme!
Čo musíme vedieť, kým musíme byť,
aby sme všade mohli lásku vidieť?

Koho sa môžeme spýtať, kto je našim Sprievodcom?
Je vysoko nad nami alebo hlboko v nás?

Ó áno, samozrejme, musí to byť tu,
v našom vnútri nosíme lásku.

Ak dokážeme nájsť vnútornú lásku,
dokážeme sa spojiť s životom nad nami.

Potom bude JEDNOTA okolo nás
a my budeme žiť tam, kde je hojnosť lásky!

Prijala Suzanne Lie

Zdroj:https://www.facebook.com/

Foto: Světelný kód pro spojení s s arkturiánskou hvězdnou radou

Autor: Vibrational Medicine 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *