Inspirace

Cvičení inspirované Kurzem zázraků : Nechávám se vést láskou
– ze Semináře pro úspěšné partnerské a mezilidské vztahy
Použité výrazy následujícího cvičení můžeš obměnit podle svých možností, jeho jádro však, předání tvých přání a záležitostí BOHU, by mělo zůstat beze změny.
Zavři oči a představuj si :
„Kráčím ruku v ruce s Ježíšem /Duchem Svatým, Andělem…/ k Božímu oltáři. Tam září věčné SVĚTLO LÁSKY na volnou plochu oltáře. Poprosím Ducha Svatého o pomoc, abych dokázal předložit všechna svá přání, plány, strachy, problémy a záležitosti na oltář a tam je přenechat BOHU, věčné LÁSCE. Jen tato LÁSKA ví, co je pro mne opravdu dobré. JÍ chci důvěřovat. JÍ chci poděkovat za to, že mne vede a stará se o mne. To vše pokládám na oltář, ztiším se a soustředím se na následující myšlenku. Bůh chce, abych byl stále v lásce, míru a blaženosti. To je mé předurčení, JEHO vůle je dar pro mne. Vzdávám se všeho, co této myšlence neodpovídá. Spočívám v BOHU.“
Odezva tohoto duchovního cvičení se v mém životě ukáže. Najednou pocítím inspiraci, učinit ve složité záležitosti nový uvolňující krok, který by mě předtím ani nenapadl. Nebo se setkám s novými lidmi, kteří mi jako JEHO poslové mají co předat nebo sdělit.
Rozhodující však zůstává moje oddanost LÁSCE, můj vděk této jediné SKUTEČNOSTI, která je věčná a na které se mohu z celého srdce podílet.
Opravdová modlitba není žadoněním o nové iluze. Je spíše opuštěním starých iluzí a prosbou o uzdravení ducha, které je založeno na otázce: Co je důležité, co je skutečné a pravdivé?
Zdroj: FB

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *