Inspirace

Každého vlastní povinností je pouze setrvávání v čirém Bytí.
Všechny ostatní (vnímané) povinnosti jsou bezcenné.
Bhagavan Sri Ramana Maharshi
Mudrci za starých časů seděli v blízkosti stromu. Nezajímali se o to někam jít, něco dělat, stát se bohatými, získat si pro sebe slávu, hledat lásku na všech špatných místech.
Zajímali se o jednu věc… Probudit se. Měli spoustu zajímavých zkušeností. Knihy jako Upanišady byli napsány (1500 let před Kristem), Védy, a mnohé další duchovní texty které jsou mnoho tisíc let staré, dávají ostatním lidem PŘÍLEŽITOST A ŠANCI TAKÉ ODHALIT TUTO PRAVDU.

Když byla tato PRAVDA ODHALENA, realizovali že mají VĚČNÝ ŽIVOT. Že nebyl nikdy čas, kdy by se narodili a že nebude nikdy čas, kdy zemřou.
Poznali, že jsou TÍM JEDNÍM!
A že není jiného, jen TO JEDNO, to plátno (Života).
Vrátili se zpět k tomu plátnu, které je VĚDOMÍ. A poznali fakt, že to tělo skutečně neexistuje, že je to jako voda ve fatě morgáně, jako had je podobný provazu, jako nebe, které vypadá že je modré (když se ale dostanete nahoru zjistíte, že žádné modré nebe není, že je to jen optický klam!)
Stali se Věčným Bytím, Probuzení, Sebe~realizovaní.
Mnoho těchto velkých Mudrců se stalo učiteli, mnozí ne, a to poselství bylo předáváno.
Pokud se chcete probudit musíte se vzdát všech svých hloupostí… mentálně, v duchu. Musíte přestat chtít věci, být připoutání k věcem. Musíte se přestat bát čehokoli a pustit se strachu.
Robert Adams
Stáváním se zdrojem všech tužeb, ego je vstupní branou utrpení samsáry (kolo bezcílného putování světem zrodů a úmrtí všední[světské] existence). Extrémně hrdinný a náročný člověk nejdříve obdrží díky nepřipoutanosti úplné zřeknutí se tužeb, které vyvstávají v podobě ‘Já chci’.
Následně, díky na Bytí (dovnitř) zaměřenému vznešenému dotazování “Kdo jsem Já?”, zřekne se toho ega, nezanechávaje ani stopu po něm, a dosáhne
BLAŽENOST MÍRU, SVOBODU BEZ OBAV A STRACHŮ.
Toto je svrchovaný prospěch dharmy (Vesmírného zákona Spravedlnosti, Zásluhy, Morální povinnosti [učit se od Učitelů])
Bhagavan Sri Ramana Maharshi

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *