Invokace daru barev a požehnání světla díky síle modlitby

 

Dr. Joseph Michael Levry

Modlitba Lásky, Míru a Světla je založena na velice posvátné a mystické moudrosti Kabaly. Její odříkávání posílí vaši auru, a tak dle principu univerzální přitažlivosti může přitahovat proud podobných energií z Vesmíru.

Každé ráno a každý večer, zároveň i během náročných momentů, zavřete oči a mentálně se soustřeďte na vibraci Lásky, Míru a Světla jako zdroj všech požehnání. Díky tomu získáte pocit čistoty, inspirace a osvěžení a naplníte váš život Milostí.   

Zavřete oči a s rukama spojenýma před hrudí a vaším srdcem, myslí a duchem se přeneste do neviditelného světa, který proniká do našeho. Propojte se s pocity vašeho srdce a duše, abyste měli příležitost si uvědomit povzbuzující přítomnost neviditelných království. Spojte se se všemi dobrými duchy, kteří vás vedou, chrání a milují. Třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte tak, aby se vaše srdce a mysl staly Světlem a přečtěte slova Modlitby Lásky, Míru a Světla, měkce a jemně, odříkejte tuto modlitbu Vesmíru. Pošlete ji neviditelným úrovním k léčení Matky Země a povzbuzení celého lidstva.

Tato modlitba je možná tím nejsilnějším požehnáním, které můžete použít pro vás samé i pro ostatní, protože Láska je tou nejvyšší léčivou vibrací, Mír je to, co svět tak nutně potřebuje a Světlo zaručuje to, co potřebujeme k jeho naplnění. Světlo je Duchem, který přichází ze Slunce. Láska je matkou Světla. Mír je její sestrou. Proto tam, kde je Světlo, jsou také Láska a Mír. Navíc, pokud se modlíme s trojicí lásky, míru a světla, dostáváme se do kontaktu s principem Otce, Syna a Ducha svatého. Toto naplní váš život požehnáním. Abychom obdrželi život milosti, jediné, co je třeba je zažehnout nás samé plamenem silné Modlitby Lásky, Míru a Světla a požehnat lidstvu. Tváří tvář nepřízni osudu a neštěstí, strachu a nejistotě, zvolte cestu Lásky, Míru a Světla.

Láska je mnohem vyšší, než si myslíme. Láska je jedinou silou se schopností tvořit. A opravdu, Láska je jedinou silou, která kdy stvořila a která kdy stvoří. Život, který byl očištěn ohněm Lásky je navždy změněn. Ti, kteří byli uchváceni ohněm Lásky se stávají magnety, přitahují oboje chytré i nerozumné. I zvířata cítí sílu jejich vlivu. Jakmile byl jednou člověk očištěn, spálen plamenem Lásky, všechny duše a bytosti, ať viditelné nebo neviditelné, jsou k nim přitahováni.

Nikoho nemůžeme zlepšit bez Lásky. Božský zdroj, který mnozí nazývají Bůh je dokonalým příkladem nepodmíněné Lásky. Odříkáváním Modlitby Lásky, Míru a Světla nám božství dovoluje, stát se také zdrojem nepodmíněné Lásky, nádobou, ze které plyne elixír, který nás osvobozuje. Bohužel mnozí nikdy nepoznali zkušenost nepodmíněné Lásky, a tak zůstává mimo jejich pochopení. Lidstvo má velký problém cítit nebo vysvětlit něco, co nepoznali skrze vlastní zkušenost. Proto, většina lásky, která existuje v našem světě je podmíněná, závislá na reakci, kterou vyvolává, zda je či není opětována, na radosti a smíchu, které vyvolává a na uvahách a starostech, které vytváří. Nepodmíněná Láska na druhou stranu je propojená s vyšší částí našeho srdečního centra. Má sílu dělat zázraky a kompletní přeměnu; sílu tvořit věci a sjednocovat co bylo rozdělené. Dovoluje minulosti, aby jí bylo odpuštěno a budoucnosti, aby vznikla. Vskutku, je to síla, která omývá každého muže i ženu, osvobozuje je od toho, čím nebo kým byli a pozvedává je v očích Božského zdroje jako dokonalé a milované. Nepodmíněná Láska je pak ultimátní silou vykoupení. Když vyzveme lásku, aby ji přinesla do naší bytosti, je to světlo, které léčí jakoukoli temnotu. Ti, kteří přijímají nepodmíněnou Lásku rozkvétají a rozvíjejí se v jejím světle, protože to dovoluje tomu, kdo ji přijímá, aby se stal tím, čím byl určen být. Nepodmíněná Láska je zásadní jako věčná, nekonečná, udržující síla v tomto vesmíru, za mentálním pochopením její nesmírnosti, rozsahu a velké síly.

Prací s Modlitbou Lásky, Míru a Světla, dovolujeme Lásce, aby rostla v našem srdci. Člověk nemůže žít bez srdce a srdce nemůže existovat bez Lásky. Je to proto, že Bůh je Láska a On spočívá v lidském srdci. Člověk toto pochopí, když pozná pravou krásu Boha. Na oplátku, nám tato vědomost dovoluje uctívat Boha v Člověku. Protože, když se podřídíte filozofii, že Bůh je Láska a On spočívá v lidském srdci, budete si vždy vědomi s každou myšlenkou a akcí, v každém momentu, že můžete ubližovat nebo zraňovat city Boha. Neboli, pochopíte, že když pomlouváte, kritizujete, nenávidíte a ubližujete ostatním, jste v nebezpečí, že rozbijete chrám Boha.

Naopak, když je vaše srdce oživeno Láskou a uctíváte žijícího Boha, Lásku, která existuje v chrámu srdce každého člověka, jste schopni je uvolnit z jejich temnoty.  Vskutku, jakkoli bez lásky a chladně může člověk působit, jakkoli zle a krutě, i tak vlastní Lásku, i když zůstává skrytá v hloubce jeho srdce. Kdekoli je Láska, tam je i Bůh. A pravou příčinnou bolesti a utrpení je nedostatek života. Život je Láska. A Láska je Bůh. A když se podíváme na život dnes s veškerým jeho materiálním pokrokem, něco zde chybí. A je to Bůh. Protože Bůh je klíčem k této neomezené zásobárně Lásky, která je v srdci Člověka. Kde chybí Bůh, není žádná Láska. Co všichni potřebují, co svět potřebuje je Bůh. Vše, co potřebujeme dostat, vše, co potřebujeme získat, abychom požehnali naše životy harmonií a dobrotou je Bůh. Bůh je základní strukturou veškerého dobra. Proto si musíme pamatovat, že v naše srdci leží síla léčit. Pamatujte si, že chrám Boha je v srdci člověka. Bůh je Láska a je k nalezení v srdci Člověka.

S Modlitbou Lásky, Míru a Světla, vy a Božství se stáváte jedním. Díky tomuto sloučení se stáváte nesmírní a neomezení. V něm si uvědomíte, že Božství k vám natahuje ruce dobrovolně a nic po vás nežádá za všechno to, co dává. Veškerá Láska, krása, moudrost, milost a světlo Božství jsou zdarma a pro každé dítě božství, které žije tady na Zemi. Toto uvědomění naplní vaše srdce teplem a rozjasní vaši mysl, takže pochopíte, že jsme všichni vzájemně spojeni. Nechte tuto krásnou modlitbu, aby vás přeměnila ve Světlo pro božství, které září své paprsky na zemi, tak aby vaše vibrace Lásky, Míru a Světla objala každého člena lidské rasy. Dovolte jí udělat vás majákem, který se stará ne o zločiny ostatních nebo jejich špatné chování, protože světlo jejich duše, jejich božství, všechno ostatní rozpouští.

Invokujte dary barev pro ještě více požehnání

Sílu Modlitby Lásky, Míru a Světla můžete násobit díky práci s barvami. Barvy nám přináší spoustu požehnání, vedení a pomoci, protože barvy představují Hojnost Boha, bránu, skrze kterou všechna štědrost Neviditelného Světa přichází. Navíc, Příroda léčí skrze barvy. Se silnou imaginací a dobrým smyslem pro barvu, můžeme skrze ně nás samé obnovit. Můžeme pracovat s barvami mentálně a fyzicky díky barvám, které nosíme. Mentálně pracovat s barvami, znamená, si je prostě představovat v jejich nejčistší formě a soustředit se na ně. Ponořte se do jejich vibrací. Představte si, jak vás omývají a prostupují vaší bytostí.

Různé barvy mají různý význam. Modrá souvisí s Vodním Centrem. Představuje vyrovnanost, mír a klid, zároveň v sobě skrývá nezměrnou sílu a mužnost. Modrá podporuje jasnost v komunikaci, vyšší harmonii ve vztazích a sceluje zlomené srdce. Například, když se cítíme rozrušení a bez naděje, dívejte se na oblohu a nechte se obklopit její modří. Modř oblohy je nejoblíbenější odstín modré, jejíž přátelé jsou vnitřní klid, klid a intuice. Modrá oblohy a bílá jsou univerzáními barvami používané skoro ve všech typech léčení. Modrá je barvou oblohy a pravého Ducha a propojuje naši vnitřní podstatu s Nebesy. Jasná modrá pozvedává naši duši a probouzí nejvyšší emoce. Tento odstín nabíjí ducha a prohlubuje naši víru.

Červená představuje život a vitalitu, je barvou aktivních lidí. Červená nám pomáhá dosažení. Bílá představuje princip harmonie a potenciál k naplnění. Dohromady červená a bílá vytváří růžovou. Růžová je barvou radosti, soucitu a lásky. Pomáhá nám cítit vlastní hodnotu, Božskou Lásku a přijetí. Když odříkáváme a cítíme Modlitbu Lásky a obklopujeme se, nebo někoho jiného, růžovou barvou, posíláme vibrace soucitu a nepodmíněné, vyživující Lásky. Vskutku, růžová představuje jemnou a starající se energii nepodmíněné Lásky. Je to pozitivní barva inspirující vřelost a pohodlí. Oživuje v nás smysl, že vše v životě bude v pořádku. Růžová uklidňuje odpor, nejistotu, vztek a agresi. Růžová barva dává lidi do kontaktu s jejich vyživujícím aspektem díky potřebě buď přijímat nebo dávat.

Bílá je barvou čistoty, ducha a božství. Souvisí s Duchem nebo Koronálním centrem. Bílá barva kombinuje kvality všech ostatních barev v jednom. Bílé světlo pozvedává vaši vibraci, čistí vaše elektromagnetické pole a uvolňuje negativitu z vaší mysli. Bílé světlo nás přináší blíže k Bohu a pomáhá nám se také fyzicky léčit. Bílá aktivuje vaši intuici, kreativní potenciál a přináší spirituální růst. Léčí a pomáhá nám změnit, vyřešit a odstranit cokoli, co nás drží zpátky. Kdykoli se cítíme zmatení, bílé světlo vám pomůže. Soustředění se na bílé světlo čistí naše fyzické, omoční a mentální narušení a uvolňuje pocity úzkosti, opuštění anebo pocit zanedbání.

Přijímání požehnání světla v určitých aplikacích
Modlitba Lásky, Míru a Světla může být použita ve všech případech, od vytvoření harmonie, když se setkáme s novou osobou, po požehnání nového domova, léčení nemocí, ochrany nás samých a našich milovaných proti negativitě. Jak odříkáváte tuto modlitbu, zkuste vnímat vibraci slov a vidět barvy: růžovou pro Lásku, jasně modrou pro Mír a bílou pro Světlo. 

Pro pozitivní výsledek
Předtím než začnete cokoli důležitého, invokujte Modlitbu Lásky, Míru a Světla a odklopte se její milostí, léčením a silou. Jak budete tuto modlitbu říkat, představte si ve vaší mysli, jak láska, mír a světlo obklopují celý vesmír, naplňují celou bytost a přetékají do našeho okolí. 

Na pomoc příteli nebo milovanému

Můžete invokovat tuto modlitbu k pomoci ostatním, kteří procházejí zkouškami. S rukama v mudře Stromu života (dlaně jsou naproti sobě před solar plexem asi 20 cm od sebe), obklopte osobu v nouzi vibrací Lásky, Míru a Světla. Představte si, jak je naskrz prostoupena růžovými paprsky Lásky, modrými paprsky Míru a bílými paprsky Světla Slunce. 

Pro harmonii
Nejlepší nebeské dary, které můžete komukoli poslat jsou dary Božské Lásky, Božského Míru a Božského Světla. Pokud si přejete být v harmonii s kýmkoli, nejdříve obklopte sami sebe modlitbou Lásky, Míru a Světla tím, že řeknete všech deseti řádek. Pak, s dlaněmi v Mudře Stromu života, je obklopte léčivou vibrací Lásky, Míru a Světla odrecitováním prvních sedmi řádek a nahraďte „mně“ jménem osoby nebo místa. Jakmile duše přijme tyto posilující vlny, vytvoří se mezi vámi harmonie. Můžete to také udělat před důležitou schůzkou nebo telefonním hovorem. Ve všech případech je důležité abyste nejdříve obklopili Modlitbou Lásky, Míru a Světla sami sebe, předtím, než obklopíte někoho nebo něco jiného. Tím, že obklopíte sami sebe, neutralizujete jakoukoli nechtěnou temnotu ve vás samých.  

Pro léčení
V případech nemoci anebo bolesti, zpívejte Naam k vyléčení vás samých a obklopte se Modlitbou Lásky, Míru a Světla. S rukama v Mudře Stromu života si představte paprsky bílého světla, jak plynou vašima rukama, speciálně konečky prstů a zaměřují se na oblasti bolesti nebo nemoci. Můžete si představit celé tělo nebo jeho část, která potřebuje léčení v prostoru mezi dlaněmi, jak odříkáváte tuto modlitbu. 

Na ochranu
Zlí duchové, viditelní nebo neviditelní se Světla děsí. Modlitba Lásky, Míru a Světla v kombinaci s Triple Mantrou, může být také použita jako ochranný štít proti komukoli, kdo narušuje váš mír. Zpíváme Triple Mantru, protože Zvuk je matkou Světla. S Triple Mantrou, přivoláváme Světlo na naši pomoc a ochranu. Protože opravdu Triple Mantra je nejsilnějších prostředkem, když se cítíme bezbranní vůči útoku. Nejdříve, udělejte Triple Mantru nejméně 11krát, nebo 11 minut. Pak se obklopte vibrací Lásky, Míru a Světla tím, že odříkáte tuto modlitbu. Dále, obklopte kohokoli, kdo narušuje váš mír Modlitbou Lásky, Míru a Světla. Díky tomu je dokážete neutralizovat a oni nebudou schopni uskutečnit jejich nekalé plány. 

Pro obnovení spánku a jasnější zítřky
Použijte Modlitbu Lásky, Míru a Světla každý večer k očištění vás samých z jakýchkoli negativních fyzických nebo verbálních činů nebo myšlenek, které jste mohli v rámci vašeho dne vyprodukovat. Toto přinese pocit jasnosti a radosti, než se přeneseme ke spánku.

Modlitba Lásky, Míru a Světla může vše vyléčit. Jak si ji říkáte, vnímejte ve vaší mysli pocit, že vše, co potřebujete a chcete se bude skutečně manifestovat. Nyní je zde skutečně silná vibrace Lásky, Míru a Světla, která vás naplňuje a čistí všechny nechtěné energie. Znovu, s vašima rukama v mudře Stromu Života, se obklopte každé ráno a večer bílým světlem (a během dne, pokud cítíte napětí), vaše dny BUDOU snadnější, věci půjdou jednodušeji, a vy objevíte více radosti v tom co děláte.

Modlitba Lásky, Míru a Světla

Láska přede mnou
Láska za mnou
Láska po mé levici
Láska po mé pravici
Láska nade mnou
Láska pode mnou
Láska ve mně
Láska v mém okolí
Láska všem
Láska celému Vesmíru

Mír přede mnou
Mír za mnou
Mír po mé levici
Mír po mé pravici
Mír nade mnou
Mír pode mnou
Mír ve mně
Mír v mém okolí
Mír všem
Mír celému Vesmíru
Světlo přede mnou
Světlo za mnou
Světlo po mé levici
Světlo po mé pravici
Světlo nade mnou
Světlo pode mnou
Světlo ve mně
Světlo v mém okolí
Světlo všem
Světlo celému Vesmíru

Zdroj: http://www.naamjoga.cz/


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *