Modlitba k předkům 

 
„Jsem vám vděčný, drazí rodiče, prarodiče a další předkové, že jste mi utkali cestu, jsem vám nesmírně vděčný za nezměrnost vašich snů, které se do určité míry staly mojí dnešní realitou.
Od tohoto okamžiku a s velkou láskou dávám světlo smutku, který naplňoval minulé generace, dávám světlo hněvu, předčasným odchodům, nevyřčeným jménům, tragickým osudům.
Dávám světlo šípu, který prořezal cesty a usnadnil naše putování.
Dávám světlo radosti, několikrát opakovaným příběhům.
Dávám světlo nevyřčeným a rodinným tajemstvím.

Dávám světlo příběhům násilí a roztržek mezi páry, rodiči a dětmi a mezi bratry a kéž je všechny znovu spojí čas a láska.
Dávám světlo všem vzpomínkám na omezení a chudobu, všem ničivým a negativním názorům, které jsou v mém rodinném systému.
Zde a nyní zasévám novou naději, radost, pospolitost, prosperitu, podporu, rovnováhu, smělost, víru, sílu, zdolávání, lásku, lásku a lásku.
Kéž jsou všechny minulé i budoucí generace nyní, v tomto okamžiku, pokryté duhou světel, která uzdravují a obnovují tělo, duši a všechny vztahy.
Kéž síla a požehnání každé generace vždy dosáhne a prostoupí příští generaci.
Tak buď.
Amen.“
Bert Helinger

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *