Aktuálně na nebi…

Spln v Panne – 7. marec 2023
V utorok popoludní, približne o 13:40 nastane Spln Luny v Panne – Slnko, putujúce kráľovstvom Rýb privíta, ako vzácnu návštevu, Lunu z krajiny Panny. Ako je pre Ryby typické, otvoria náruč doširoka, pozvú Lunu, aby si s nimi ľahla na hladinu, aby spoločne snívali o láskyplnej budúcnosti a len tak plynuli… snáď až do rozplynutia. Luna, vyzbrojená zbierkou zákonov krajiny, v ktorej vládne zodpovednosť, spoľahlivosť, poriadok, pravidlá a systém, prichádza do kráľovstva, v ktorom nič nie je stabilné, všetko plynie, mení sa s každou vlnou pocitov a namiesto systematickej, starostlivo zadelenej a naplánovanej práce sa tu sníva, tvoria sa vízie a raduje sa z jednoduchej prítomnosti.
Luna v Panne rýchlo pochopí, že na upratovanie v rybičkovskom kráľovstve je krátka… čo sa pokúsi zrovnať do úhľadných „komínkov“, najbližšia vlna emócií znovu rozmetá po širokom okolí, ale Luna v Panne sa nerada vzdáva, skúša to znovu a znovu, znervóznie a hovorí si „Ale ja to s vami myslím dobre, určite vám bude lepšie, keď si to tu upracete, zavediete systém, v ktorom sa budete lepšie orientovať…“ Slnko v Rybách nechápavo hľadí a skúša si predstaviť, ako môže vlny usporiadať podľa systému. Zvlášť, keď to nie je jeho úlohou, a nemá to v základnej, ale ani doplnkovej výbave…
Slnko v Rybách, to je bábätko v maternici – pokojne si pláva v plodovej vode, sníva o tom, čo bude, keď vyjde na svetlo sveta, cíti, že v matkinom brušku je v dokonalom bezpečí. Zároveň, vďaka svojej nesmiernej citlivosti, vníma všetky mamičkine pocity, nálady, cíti ich vo svojom vnútri, ako svoje vlastné. Keď je maminka šťastná, bábätko sa raduje a cíti sa v bezpečí, keď zažíva strach, hnev, či smútok, bábätko to okamžite cíti. Neustále však sníva a predstavuje si, ako, keď sa narodí, vytvorí pre seba a všetkých okolo seba, svet plný lásky, bezpečia a mieru. Presne také je Slnko v Rybách, práve toto je jeho úlohou – snívať veľké sny o svete, v ktorom vládne láska, súcit a mier. Preto dostalo do základnej výbavy vnímavosť, citlivosť, súcitnosť, a schopnosť tvoriť cez srdce.
Keď však Slnko v Rybách nie je „nakŕmené“, nevyužíva svoj potenciál a prejavuje sa jeho odvrátená strana – náladovosť, nestálosť, podliehanie ilúziám, klamanie seba aj iných a sklon, upadať do závislostí. Luna v Panne dokáže byť starostlivou a zodpovednou matkou, ktorá rybičky nakŕmi – vo svojej silnej podobe si vypočuje rybie sny a vízie, zanalyzuje možnosti, nájde praktické spôsoby, ako ich zrealizovať. Ak však nie je vo svojej sile, tiež môžeme vidieť jej odvrátenú stranu – bude sa sústreďovať na chyby a nedostatky, hľadať dôvody, prečo sa to nedá, kritizovať a nervózne hľadať únikové cesty. Vo svojej podstate sú obaja – Slnko v Rybách, aj Luna v Panne – dosť neurotickí a preto sa neustále potrebujú uisťovať, že majú svoje potreby naplnené, že sú v bezpečí, že je o nich postarané…
Luna v Panne má však okrem kostýmov upratovačky, starostlivej mamy a prísnej učiteľky aj inú podobu – tú, ktorá je jej najprirodzenejšia, hoci ju v nej málokedy vnímame. Žena, súcitná a láskavá, ktorá nepatrí nikomu a ničomu, okrem svojho vlastného srdca, to je pôvodná definícia slova panna – virgo. Nepodlieha spoločenským programom, presvedčeniam, nedá sa ovplyvniť nikým a ničím, pretože vie, že jej jedinou úlohou je slúžiť láske a pravde v každom okamihu svojho života. Nepozná slovo „nedá sa“, urobí všetko, čo dokáže, aj keby za to mala položiť život, aby žila absolútnu pravdu, lásku a súcit.
Nečaká, kým budú podmienky dokonalé, ale v každej chvíli prejavuje najdokonalejšiu verziu najlepšie, ako dokáže. Nečaká, kým bude dokonalá, ale robí najlepšie, čo vie, v tých podmienkach, ktoré má momentálne k dispozícii. Ak počas Splnu objavíme v sebe túto podobu Panny a precítime jej energiu, objavíme cestu, ktorá sa otvára spojením týchto dvoch, zdanlivo opozičných, energií Rýb a Panny. S touto podobou Panny objavíme oblasť ich spojenia – to, čo majú spoločné. Ich styčný bod je totiž túžba po dokonalosti a služba. Ryby túžia po dokonalosti, ktorú ľudská myseľ nedokáže pochopiť a ich snahou je urobiť svet najdokonalejším miestom pre život. Panna túži po osobnej dokonalosti a jej snahou je byť najdokonalejším služobníkom tomuto svetu. V ich spojení sa objavuje priestor, v ktorom môžeme precítiť intenzívnu potrebu dokonalého sveta Rýb a našu individuálnu schopnosť, možnosť prispieť k vytvoreniu najkrajšieho priestoru lásky svojou vlastnou službou.
Potenciál tohto Splnu je jasný – Slnko v Rybách vytvára priestor na to, aby sme vysnívali najkrajší sen o svete, naplnenom láskou, súcitom a pokojom. Luna v Panne analyzuje aktuálnu situáciu, vychytáva „muchy“ rybičkovských vízií a ideálov a hľadá spôsoby, ako ich naplniť v realite, je pripravená na tvrdú a systematickú prácu. Ak Slnko v Rybách uletí do nerealizovateľnej utópie, láskavo, ale prísne ho usmerní. Ak sa Luna stratí v kritike a strachu z neúspechu, alebo ju pocit neschopnosti či nedokonalosti úplne paralyzuje, Slnko jej musí pripomenúť, že v očiach Stvoriteľa nie sme definovaní ani našimi neúspechmi, ani našimi nedostatkami, sme definovaní len svojou silou a tým, že ju vložíme do služieb Lásky v každodenných malých skutkoch. Ak to robíme, všetky naše nedostatky, chyby a zdanlivé „zlyhania“ sa vymažú, pretože ich zmyslom bolo jediné – naučiť nás súcitu a pochopeniu voči „ľudskej nedokonalosti“.
Slúžme láske a súcitu, najlepšie ako dokážeme, tam, kde práve sme. Prejavujme lásku tým, ktorí ju potrebujú, a dovoľme im, aby ju prejavili voči nám, keď to potrebujeme my. Vždy, keď si v akejkoľvek situácii zvolíme pozíciu lásky a súcitu, voči sebe, okoliu, situácii, s ktorou sa stretneme, vždy, keď sa rozhodneme vstúpiť do služieb lásky, prispejeme týmto pocitom do oceánu pocitov, v ktorom plávame všetci spoločne. Zamerajme svoju pozornosť tam, kde v danej chvíli môžeme byť prospešní a urobme to najlepšie, ako v tomto okamihu dokážeme, nečakajme, kým všetci okolo nás budú milujúci a láskaví, nehľadajme dôvody, prečo nemôže byť svet lepším a krajším miestom.
Nie sme zodpovední za to, či sú ostatní čestní, láskaví, súcitní a pravdiví, sme zodpovední za to, aby sme takí boli my, aby sme prejavovali maximálnu možnú mieru lásky, akú v tejto chvíli dokážeme. Niekedy vľúdne slovo, láskavý úsmev a pomocná ruka v správnom okamihu stačia na to, aby sme pomohli inému človeku zvládnuť jeho skúšku, niekedy stačí len naša ochota venovať mu pozornosť, inokedy stačí, ak pravdivo vyjadríme svoj pocit a požiadame o pomoc – a dáme tým niekomu inému možnosť prejaviť lásku a súcit voči nám.
Toto všetko vnímam ako najväčšiu výzvu a zároveň príležitosť tohto Splnu v Panne – stať sa služobníkmi lásky v každodennom plynutí nášho života. Skúsme to, prosím, aspoň počas tohto Splnu. Tam, kde si môžeme zvoliť, z akej pozície pristúpime k inej bytosti, alebo k skúsenosti, ktorú zažívame my, či niekto iný – zvoľme si lásku. Je ľahké zvoliť si hnev, súdenie, strach, krivdu, vinu… ale tým, čo si zvolíme, čím sa naplníme my, naplníme oceán kolektívneho vedomia. Zvoľme si lásku, prosím a slúžme jej všade tam, kam nás rieka života privedie, najlepšie, ako v danej chvíli dokážeme.
Vyšlime, prosím, v čase Splnu do Vesmíru túžbu, žiť vo svete, v ktorom vládne láska a opýtajme sa sami seba, ako jej môžeme slúžiť najlepšie, ako dokážeme. Opýtajme sa sami seba, akým spôsobom môžeme prakticky slúžiť láske, aké naše činy môžu pomôcť, stvoriť svet lásky, mieru, pochopenia a súcitu, v ktorom túžime žiť, ktorý túžime vytvoriť pre naše deti. Dôverujme Duchu, že vám pošle odpovede, privedie nás tam, kde môžete prejaviť lásku a súcit. Ak cítite, že ste to v tejto chvíli vy, kto potrebuje súcit a pozornosť, nebojte sa o ňu požiadať, dáte tým svojim blízkym dar príležitosti stať sa súcitnejšími. Túto skúsenosť si prežívam už dlhý čas a viem, že je často náročnejšie, o pomoc žiadať, než ju poskytnúť…
Dôležitým spoluaktérom Splnu bude Uran, ktorý bude fungovať ako akási spojnica-podpora medzi Slnkom a Lunou. Môžu totiž ľahko zabudnúť, že stoja oproti sebe nie preto, aby po sebe štekali a dokazovali si, kto má pravdu, ale preto, aby sa pozreli na život z oboch strán a tým získali objektívny prístup. Preto im Uran podáva ruku… obom… a pripomína, že keď zjednotíme rozum a cit, keď spojíme víziu ideálu a reálne možnosti, je možné tvoriť žiaduce premeny v hmote. A na zmeny v hmote je Uran v Býkovi expert, dodá nám nové nápady a inšpirácie, ukáže nové cesty k realizovaniu vysnívanej reality. Môžeme tak objaviť cestu k rovnováhe, tam, kde vnímame nerovnováhu – tam, kde sa strácame v rybích ilúziách, závislostiach a únikoch od tých aspektov seba, ktoré nechceme cítiť, nás naučí dorovnávať situáciu pridaním panenskej disciplíny a zodpovednosti… tam, kde nás valcuje panenská kritika a presvedčenia o našej nedostatočnosti a nedokonalosti, nás naučí pridávať rybiu mäkkosť, láskavosť a súcit so sebou samými…
So súcitom a láskou pristupujme aj k svojmu telu, najmä, ak zažívate silné emócie, ktoré k tomuto rybiemu obdobiu patria. Mnoho starých programov, kódov prežitia, ktoré máme ukotvené v bunkách od našich predkov, sa teraz uvoľňuje cez telo a tento proces môže byť sprevádzaný rôznymi bolesťami tela, poruchami trávenia a inými nepríjemnými telesnými zmenami. Preto si naše telo v tomto čase zaslúži mimoriadnu pozornosť. Panna je predsa len majsterka v starostlivosti o zdravie a rada nám poskytne svoju pomocnú ruku, ukáže, akú praktickú starostlivosť potrebuje naše telo práve teraz, v tejto chvíli. Povedie nás k novému režimu stravy, pohybu, vzťahu k nášmu telu a dohliadne, aby sme to „neodflákli“. Spln v Panne podporuje najmä oblasť sleziny a pankreasu, je vhodné, obmedziť cukor a dopriať si zdravú a ľahkú stravu, či dokonca pôst… pokiaľ sme schopní, urobiť tak nie z priestoru tlaku, ale ako akt lásky a úcty k nášmu telu.
Z kráľovstva Mamičky Zeme prospieva pankreasu a slezine medovka, slez, ľubovník, repík a púpava (koreň, list aj kvet). Pri výraznejších problémoch s pankreasom je veľmi účinná kalísia voňavá. Spln v Panne je tiež vhodným časom na začatie žihľavovej kúry, počas ktorej od Splnu po Novolunie pijeme každý deň najmenej 1 liter čaju z mladých žihľavových výhonkov. Po Novoluní si dáme prestávku a po ďalšom Splne môžeme kúru zopakovať. Žihľava podporí obličky, lymfatický systém, preičstí krv, posilní pečeň aj žlčník a celkovo prospeje k revitalizácii organizmu.
Upozorňujem mojich milovaných bylinkárov, ale aj záhradkárov, že Spln v Panne je dňom, v ktorom žehnáme pôde a semienkam, ktoré na jar vložíme do zeme. Pritisnite si ich na srdce, dýchnite na ne a šepkajte im láskavé slovíčka požehnania, aby z nich vyrástli silné a zdravé rastlinky, s liečivými kvetmi a plodmi, ktoré budú uzdravovať silou Lásky. Nezabudnite ich položiť na okno, aby pocítili láskavý dotyk Luny v Panne, múdrej záhradníčky, a naplní ich dnes a zajtra svojou láskavou silou.
Spln v Panne je časom, kedy je požehnávaná naša služba Láske, keď nám môže byť ukázaná cesta, ako svojou jedinečnou esenciou môžeme byť skutočnými služobníkmi najvyšších ideálov láskavosti, súcitu a mieru. Každý má svoje nástroje a svoju cestu, ja nám všetkým želám, aby sme každý deň a v každom okamihu tvorili Nebo na Zemi pre nás a pre všetkých, s ktorými sa ocitneme v jednom čase a priestore.
Tak sa staň!

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *