Kryonova výprava do Egypta: Vyšší vědomí

Channeling Kryona přijal Lee Carroll v Káhiře, 5. 3. 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

To, co nazýváte Bohem, Tvořivý Zdroj, dobro, krása a vznešenost, která je Bohem, zná vaše jméno a ví, kde právě teď sedíte. Tolik lidí na planetě vás chce oddělit od krásy Stvořitele; říkají vám, že nemůžete dosáhnout toho nebo onoho. Stvořitel není ve vzduchoprázdnu; ví o vás, o této okružní cestě, o tom, co si myslíte na této planetě, co se děje, a o všech věcech kolem… protože je tady pro vás tolik lásky! Bůh je láskaa ať si myslíte cokoli o své schopnosti dosáhnout určité výšky vědomí, můžete být součástí toho, co nazýváme Tvořivým Zdrojemjste tam – na úrovni, na které vás Bůh stvořil – ke svému obrazu. A ten obraz není nějaký obrázek na papíru, ten obraz je metafora. Je to obraz síly, obraz lásky, obraz vědomí světla vytvořeného k jeho obrazu – to jste.

Tento konkrétní channeling není dlouhý; ale chci, abyste o něčem přemýšleli – o historii, kterou někteří z vás v těchto dnech studují. Hojně se vyskytují hluboké, elegantní, krásné záhady, a totéž platí o pravdách. Národ, který trval déle než kterýkoli jiný… co dělal s takovým množstvím technologie? A bylo jí víc, než byste mysleli. Technologií však nemyslíme nutně jen přístroje, nebylo to tak, jak jste si mysleli. Ale jakkoli do hloubky byste je studovali, jakkoli moc byste se dozvěděli, a jakkoli impozantní ta historie je, existuje ještě jeden záznam. Je to ezoterický záznam, kterému říkáme akášický. A ten záznam je o vás – o lidech na této planetě. Je to systém, který je složený z cyklů. Proč by neměly být cykly v duchovním systému, když najdeme cykly a vzorce ve všem, co studujete? A to všechno nekončí Bohem – ten cyklus jste vy, když se vracíte a svým vědomím dáváte život této planetě. Vracíte se znovu a znovu a možná déle, než je historie Egypta; a teď tady sedíte, mnozí jako staré duše, které mnohokrát prošly školou Země. Kdybychom v tomto okamžiku mohli studovat vás a vaši historii, co byste našli?

Zjistili byste, že stará duše toho ví hodně o světle, že zažila dostatek temnoty a duality, a to, co nazývám kosmickým zákonem, aby poznala rozdíl mezi světlem a temnotou. Aby nastartovala proces, kdy vědomí na planetě stoupá víc kdy dřív – až k bodu, kdy pozná, že už se nikdy nechce vracet zpět; možná až tam, kde si masově uvědomí, že už nikdy nechce válkuMožná až se tolik zemí a tolik kultur spojí dohromady, kolektivně povstanou a řeknouUž nikdy víc. Směřujeme k jinému druhu Země a staré duše, jako ty v této místnosti, procházely znovu a znovu zkušeností, a znají temnotu, znají válku a vědí, jaký je rozdíl mezi světlem a pseudosvětlem – věcmi, o kterých vám možná tvrdili, že jsou světlem, ale ve skutečnosti nejsou. Vy poznáte rozdíl, drazí, protože v sobě máte záznam, který by si žádný historik nemohl nikdy pamatovat; protože vy jste to všechno viděli a zažili… A před vámi teď sedím.

Chci, abyste během cesty přemýšleli o tomhle: když jste v určitých chrámech, směrem vzhůru uvidíte, že se trošku naklánějí, a některé sály jsou uspořádané určitým způsobem; a vy vidíte podobnosti chrám za chrámem, a víte, že máte co do činění s těmi, kteří je postavili – a kteří měli představu o tom, co je skutečné světlo… a možná i to, jaké to je, sedět před Bohem. Neboť to je vaše výsada, váš původ/rodová linie, drazí – vy si dnes nesete svůj vlastní chrám s sebou.

Existují podobnosti – a je jich víc, než si myslíte – mezi Starodávnými a vámi dnesVlastníte povědomí, jako měli oni, o určitých věcech, které musely čekat tisíce let, než se mohly vrátit. Vezměte si to, i s těmi sály, s sebou; vy budete světlem této planety – vy a ti druzí, kteří se právě teď rozhodují, co chtějí na Zemi; a liší se to od představ všech ostatních o tom, co se může stát.

Toto je posun, a vy jste tady, jste jeho součástí. Historie, kterou budete studovat, je velmi výmluvná, skrývá se v ní mnoho věcí. Takže pociťujte tyto věci – třeba když se dotknete sloupů, nebo uvidíte rukopisy – uvidíte, že promlouvají o světle.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

Toto je první channeling v Egyptě; a zase se vrátím.

A tak to je.

Kryon

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *