Kryonova výprava do Egypta

Sebepoznání – 2 – Sluneční chrám v Abúsíru

Channeling Kryona přijal Lee Carroll v Abúsíru, Egypt 8. března 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhé z několika učení o objevování sebe sama, o sebepoznání. Tato skupina se nachází při východu slunce v Abúsíru, který byl postaven pátou dynastií. To možná mnohým nic neříká, ale když uvážíme, že existovalo více než třicet dynastií během tří tisíc let, pátá dynastie je raná, starobylá.

Sedíte na místě, které jiní lidé využívali, jak se jim chtělo. Používali ho ke stejným věcem, jaké právě teď děláte vy, když sedíte na tomto místě. Svým způsobem ho používali k tomu, aby o sobě zjistili více, aby byli připraveni na to, co se podle nich stane, až odejdou. O tom to celé bylo, drazí.

Uctívali světlo ze slunce, proto východ slunce. A právě proto je důležité, že je východ slunce a že jste tady, protože to dělali i oni. Slunce pro ně bylo vším, když putovalo oblohou na druhou stranu. Všichni se stejně jako vy před mnoha a mnoha lety snažili najít ono místo, kde by mohli objevit mnohem víc o tom, co se v nich samotných děje, možná i po smrti.

Byl tu příběh Woa, který jsme vyprávěli. A v tomto příběhu jsme ho nechali zabřednout do písku, který je všude kolem, jako metafora staré energie. To jsme vám řekli. Tato série nazvaná „Sebepoznání“ nemusí znamenat mnoho pro spoustu z vás, kteří se na sebe dívají a říkají:  „Jsem si vědom toho, kdo jsem, takže tady není co objevovat, Kryone. Už jsem tu nějakou dobu. A znám sám sebe a vím o sobě všechno.“

Řekl bych vám: „Takže vy patříte k těm, kteří vědí všechno? Takže neexistují žádné obzory za hranicemi toho, co znáte?“ A oni by se vrátili a řekli by: „No, samozřejmě, že ve vědě a ve všech těchto věcech bys měl pravdu, ale tohle je o mně.“ Mohli by říct: „Já sám sebe znám.“ A já bych jim řekl: „Ne, neznáte. Jste si vědomi, že do vaší duše bylo vloženo mnohem víc, co tam stojí a čeká, až to objevíte?“ Takže sebepoznávání nikdy nekončí.

To, co si myslíte, že víte, není celý příběh. A v tom je krása tohoto poselství. Ti, kteří zde seděli před vámi, měli právě toto poznání. Nevěděli, co nevědí, a tak byli ochotni nechat si od svých kněží, kteří zde byli, povědět více o jedné věci, a tou je světlo.

Každý z vás v sobě nese víc, než si myslí. A to, co Starodávní zde nevěděli a o čem neměli žádnou představu, bylo, že jednoho dne dojde k posunu lidstva, o mnoho tisíc let později. A tento posun lidstva v nich, v lidech, vytvoří něco, co jim umožní světlo nejen vidět, ale i vytvářet. To je předpoklad posunu. Probuzení k větším věcem, než jste znali nebo očekávali. A ti z vás, kteří se probouzejí, si začínají uvědomovat, že je to nové. Jsou to věci, které dosud nebyly s lidstvem sdíleny.

Wo se prodírá pískem, starou energií lidstva, jak se to dělalo po celé věky. A jak jsme vám řekli v minulém channelingu, že Wo vidí skupinu lidí, před kterými písek při jejich chůzi skutečně ustupuje. A on je překvapen. Je mu řečeno, že je to magie. Je mu řečeno, aby je nechal na pokoji, protože to dokážou jen svatí a pokud nejsou svatí, jak učí církev, pak musí být zlí.

Ale jeho ti lidé přitahují, protože jsou milí. Naslouchají mu. Mají soucit. Nic mu neprodávají. Nechtějí po něm, aby se připojil k nějaké skupině nebo si přečetl nějakou knihu. Prostě mu otevírají náruč, ale on je podezřívavý, není úplně přesvědčen. Neví, v čem by mohl spočívat ten trik. Do čeho dalšího by ho mohli chytit, třeba do jiného systému víry. A tak si drží odstup, jeho paže se vzdalují, ale pozoruje a pozoruje.

Zvlášť jeden, muž, který vypadá tak laskavě a živě, si ho vezme stranou a řekne: „Vidím, Wo, že jsi nervózní.“ A pak se na něj podívá. A svým pohledem odzbrojí Woa tak, že Wo dokonce promluví: „Ano, jsem. Nevím, co vidím, a trochu se toho bojím. Bylo mi řečeno, že s vámi nemám mluvit.“ Muž odpoví: „Používej své srdce jako vodítko. Dokonce i teď. Nijak ti neublíží, když budeš mluvit.“ A tak se Woovo srdce otevírá, když naslouchá muži.

Muž pokračuje: „Řeknu ti, co se s námi děje. Objevili jsme úžasnou věcŽe Bůh stvořil člověka, který je úžasný, a my z toho využíváme jen kousekŽe vědomí je energie a část energie, která nám byla dána, je posvátná. A to vás náboženští učitelé neučí. Oni chtějí být těmi posvátnými a budou vás učit, že tomu tak není. Objev, který jsme učinili, je, že Bůh nás všechny stvořil, ke svému obrazu, posvátné. A my můžeme udělat něco, co si nikdo nikdy nemyslel, že bychom mohli udělat.

Existuje něco, čemu se říká pole, a to je pole energie zvané vědomí lidstva. A to je vždy k dispozici. Je tam a čeká, až ho objevíme a využijeme. Přemýšlej o tom tímto způsobemVšechno, co se na Zemi děje ohledně vědomí, je vám k dispozici. Vše, o čem přemýšlíte, zejména o těch věcech, které mohou být problematické a které nazýváte náhodou. Wo, říkám ti, že pokud jde o vědomí, nic takového jako náhoda skutečně neexistuje.

Říkám ti, že náhoda je výsledkem nicnedělání. To je, když sejdete z obrubníku a srazí vás náklaďák. A mnozí řeknou: „No, kdybys jen trochu věděl, že tam ten náklaďák může být, tak bys z toho obrubníku nesešel.“ A Wo odpovídá: „To je pravda.“

„A co kdybys v tom poli cítil, že jede náklaďák?“ Wo se na něj podíval a řekl: „Myslíš věštění?“

A ten muž odvětil: „Ne, je to v poli. Je to tam, abys to mohl zvednout. Je to součást daru, který máme všichni. Písek od nás ustupuje, protože jsme v souladu s polem. Je to proudění. Přemýšlej o tom takto, Wo: Je tu silnice s mnoha výmoly. Když si zavážeš oči a půjdeš náhodně, můžeš do některých z nich šlápnout. Když si ale pásku z očí sundáš, možná je trochu uvidíš. Toto je podobné – jen místo zraku máte intuici. Intuici, která vás vede proudem života, v němž nešlápnete do výmolů.

Wo nemohl uvěřit tomu, co slyší. Vlastně tomu ani nevěřil. A muž řekl: „Wo, my to víme. Je to velmi, velmi zvláštní věc, takže odejdi z tohoto místa a přemýšlej o tom. Přemýšlej o těchto věcech. A nevracej se, dokud ti tvé srdce neřekne.“

Na Woa to udělalo dojem, protože tu byl někdo, kdo se ho nesnažil o ničem přesvědčit a žádal ho, aby se řídil svým vlastním srdcem a intuicí. A pak se na něj ten muž podíval a řekl: „Je toho tady mnohem víc, o čem ti chci Wo říct. O tom, kdo jsme my a kdo jsi ty a co ti Bůh dal. A tak, Wo, použij své srdce a podívej se na lásku ve mně. A pokud chceš, vrať se. Mám ti toho ještě tolik co říct o poli, o tvé velkoleposti a o tom, kým bys mohl být.

Wo z toho místa odešel a přemýšlel o všem, co slyšel. Je možné, že by mohl být schopen řídit svůj život v proudu pomocí pole a že to vše je součástí sebepoznání? A Wo si uvědomil, že pokud je to pravda, tak se vlastně vůbec nezná a je toho mnohem víc.

Necháme vás s tím a uvidíme, jestli se Wo vrátí, aby si s tím zvláštním mužem promluvil a zjistil, co dalšího by mohlo být velkolepého, o čem nevěděl.

Pátrání po těchto věcech je to, co lidé dělali právě tady, stejně jako vy. Lidské bytosti, které hledají, stejně jako vy, možná právě při východu slunce, jako je tento. A tady jste o více než pět tisíc let později a víte mnohem více o své velkoleposti, pravdě a světle. A bude toho víc.

A tak to je.

Kryon

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana B. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *