K zamyšlení

„Neexistují žádné jiné dveře k poznání, než jsou otevřené dveře do přírody, neexistuje jiná pravda než pravda, kterou objevujeme v přírodě.“

Luther Burbank

Když se opakovaně vracíte do přírody, vracíte se do ticha a harmonie, protože to je jejich nejpřirozenější prostředí. Ticho a harmonie přírody je daleko od rychle se měnícího světa rozvíjejících se technologií, mobilních telefonů, e-mailů, sporů, hluku a především od světa ucpaného lidmi. Naslouchání zvukům ptáků, hmyzu a větru je léčivé pro každého. Když se v noci díváte na obrovské množství hvězd, zaplaví vás pokoj a pocit dokonalého štěstí. Navštěvujte přírodu tak často, jak můžete. Ponořte se do klidu, jež vás v ní obklopuje. Příroda vám poskytne vnitřní pokoj, protože se nacházíte v božském energetickém poli, kde nevládne iluze, ale duch.

Edna St. Millay tuto myšlenku vyjádřila krásným způsobem ve své básni God´s World (Boží svět). Její extatický pocit je přesně to, o čem se zmiňuji výše.

Božský svět

Ó, světe, nemohu tě dostatečně obejmout!
Tvé větry, tvé rozlehlé šedé oblohy!
Tvé mlhy, které se valí a stoupají!
Tvé lesy, tento podzimní den, ta bolest!
Téměř vše křičí barvami! Tamten ponurý skalní útes!
Narovnat tak sklon toho černého srázu!
Světe, světe! Nemohu tě dostatečně obejmout!
Dlouho vím o nádheře všeho,
ale nikdy jsem nepoznala tak silné pocity,
které nyní zažívám. Pane, bojím se,
že jsi letos svět stvořil příliš krásný.
Má duše mě téměř opouští – nenechej spadnout
ohnivý list; prosím tě, nenechej marně volat ptáka.

K dosažení duchovního řešení všech možných problémů je třeba, abyste nejprve byli nástrojem pokoje Díky síle tohoto pokoje pak zmizí vaše problémy.

Wayne W. Dyer

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *