Kryonova výprava do Egypta “Sebepoznání 7 – Na lodi”

Kryonův channeling přijal Lee Carroll  na řece Nil
14. března 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří toto poslouchají (nebo čtou) později, jsme na horní palubě nilské lodi, kolem proplouvají lodě, hraje hudba, slunce zapadá, začíná se ochlazovat vzduch a my jsme v Egyptě. Kotvíme nedaleko města Luxor a před námi je skupina lidí, kteří jsou pracovníci světla.

Existuje něco, co můj partner popsal jako konsenzuální realitu. A dnes o tom budeme mluvit jen trochu v souvislosti s Woem, který se dnes chystá slyšet něco, co ho možná vyžene ze všeho, co mu bylo řečenoJe to hluboké a zároveň kontroverzní, neuvěřitelné. Týká se to Boha. A vy se ptáte, kdo, co, jak… všechno o Bohu, protože vaše mysl, drazí, měla celý život představu o tom, co je Bůh, převzatou od těch, kterým věříte, od vaší kultury. V této kultuře to můžete slyšet (svolávání k modlitbě). Slyšíte výsledek modlitby a uctívání a silné víry a oddanosti. Tam, odkud pocházíte, máte totéž. Možná za tím někam chodíte, nebo nechodíte, ale zaručuji vám, že když jste vyrůstali, slyšeli jste o tom.

Vzpomínáte si, kdy vaši rodiče poprvé vyslovili slovo Bůh, nebo ho možná nevyslovili a prostě vás vzali někam, kde jste se to naučili jinak? Ale konsenzuální realita, zejména pro dítě, je to, co se děje, co dělají dospělí. A tak se vám všem často jako dětem vtiskne tato konsenzuální realita a stane se vaším systémem víry.

Jednou z nejzajímavějších věcí, pokud se chcete podívat na statistiky, je, že většina planety věří v jednoho Boha. A mají tolik různých způsobů, jak svou víru projevovat, jak ji třídit, jak ji organizovat nebo jak kolem ní stanovit pravidla. A často se to soustředí kolem proroka, který je pak učitelem o Bohu. Ale konsenzuální realita vám neumožňuje skutečně, skutečně vidět, co je Bůh, protože jste omezeni tím, co vám bylo řečeno nebo přes koho musíte projít, abyste se k Bohu dostali, nebo jste omezeni také pravidly kolem toho. A to zastírá nádheru, slávu, krásu, soucit, laskavost, která je ústřední a čistá a hustá kolem toho, co je Bůh.

Wo se znovu vydal za mužem, ke kterému chodil, a uvědomil si, že tento muž je učitel, možná průvodce. A ten muž představoval skupinu myslitelů s vysokým vědomím, která Woa přitahovala, protože on se brodil pískem a viděl, že oni ne. To je metafora, drazí, pro nízké a vysoké vědomí.

Wo byl nadšený z toho, co mu bylo řečeno o tom, co v mnoha ohledech dokáže, už jen díky tomu, kým je. Vskutku objevoval sám sebe. Ale to je stále neuchopitelné, protože Wo vlastně nechápal, proč by tyto věci měly zvýšit to, co o sobě objevoval. Měl pocit, že sám sebe dobře zná. Byly to jen nástroje a věci, které zjišťoval o svém těle, vědomí a realitě, ale byl připraven vědět víc.

Když uviděl svého přítele a učitele, učitel se na něj usmíval, jako by věděl něco, co Wo neví. Skutečně to věděl. Tohle měl být klíčový okamžik toho, jestli se Wo ještě někdy vrátí, protože Wo se měl dozvědět něco o Bohu. Nikoliv konsenzuální realitu, ale pravdu.

Muž se podíval na Woa a řekl: „Vítej zpátky, Wo. Jsi připraven na další lekci? Na tu, která odstartuje tolik dalších nápadů a lekcí. Takovou, o které budeš muset možná dlouho přemýšlet, než se vrátíš. Takovou, u které možná budeš muset sedět a zjišťovat, jestli je skutečná, nebo ne, než se vrátíš.“

A Wo si uvědomil, že se blíží něco hlubokého. Ten muž se na Woa podíval a řekl: „Nejsi tím, za koho se považuješ. Jsi jen stínem toho, kým jsi. Nemáš ponětí, co je JÁ. Wo, řekni mi, kdo je Bůh?“

A Wo se pokusil tomuto učiteli říci, co mu bylo řečeno. A řekl: „No, Bůh je jakýsi dozorce. Bůh je ten, ke kterému se modlíme, a Bůh je ten, který nám dává věci, které potřebujeme.“

Muž se na něj podíval a řekl: „To není správně. Bůh není nic z toho. Posaď se Wo a poslechni si, příteli, něco, co jsi nečekal.“ A muž se pustil do vysvětlování o Tvořivém zdroji všech věcí tak, aby mu to vysvětlil: „Jak velký je Bůh? To bylo nemožné vysvětlit. Bůh není entita. Není to KDO. Není to nějaké CO. Bůh JEBůh je zdrojem každého kousku a částečky všech věcí všude na světě. Bůh je v každém jednotlivém atomu, který vás tvoří. Bůh je světlo na temném místě. Bůh je světlo na světlém místě. Bůh je láska.“

Wo poslouchal a uvědomil si, že je Bůh mnohem větší, než mu bylo řečeno. A v té chvíli si pomyslel: „Páni, zajímalo by mě, jestli se někdy dostanu na místo, kde budu moci s tímto Bohem komunikovat.“

A ten muž věděl, co si Wo myslí. A řekl: „Wo, miluješ Boha?“

Wo okamžitě odpověděl: „Ano. To je moje učení, že bych chtěl milovat Boha.“

Ten muž se zeptal: „Opravdu miluješ Boha?“ „Ano,“ odpověděl Wo. A pak se Wo na chvíli zastavil, jako by snad jeho odpověď nebyla dost dobrá, a chvíli přemýšlel. A řekl: „Ano.“

A muž pokračoval: „Bůh je svatyně svatých,“ abych použil egyptský termín. „Bůh je víc, než si myslíš, protože Bůh je osobní. Tento Stvořitel vesmíru, Wo, zná tvé jméno.“ „Cože?“ zeptal se, protože ho to vyděsilo. „Zná mé jméno?“

„Samozřejmě.“ Pak se muž podíval na Woa a řekl: „Řeknu ti něco, nad čím se musíš zamyslet. Na počátku nebyl žádný Bůh Wo. Všechno na vaší planetě je lineární a Bůh lineární není. Všechno, co máte, má začátek a konec. Všechno, co máte, stárne, je to koloběh a nic z toho není Bůh… Bůh tu byl dříve, než tu mohl být definován. Bůh nemá žádný konec. A to je to, co bys měl vědět, Wo, kvůli tomu, co se ti chystám říct. Kdybych řekl „na počátku“, mýlil bych se. U Boha není žádný počátekProstě existoval jako Tvořivý zdroj všech věcí a zná tvé jméno.

A tady je důvod: Protože všechny duše v celé této galaxii, v celém vesmíru jsou součástí tohoto Tvořivého zdrojeŽádná duše neměla počátek ani konec. Nebyla stvořena. Prostě byla. Struktura duše – to, jak ji vnímáte, kdo jste, to má strukturu. A ta byla stvořena. Systém, v němž sedíte a který je vaší duší, byl stvořenale podstatou vaší duše je Bůh. Wo, pokud miluješ Boha, musíš milovat sám sebe.“

To Woa zaskočilo, protože mít rád sám sebe je egoistická záležitost. Není to něco, co by člověk měl dělat, a to mu řekl jeho náboženský vůdce: „Wo, dávej si pozor, abys nebyl domýšlivý nebo plný svého sebevědomí.“ A tady tento moudrý muž říká: „Miluj sám sebe tak, jako miluješ Boha.“ Wo tedy řekl: „Chtěl bych to více vysvětlit. Vážně mám milovat sám sebe?

A ten muž řekl: „Ano, máš. Wo, milovat sám sebe není něco, co bys považoval za emoci nebo záležitost ega. Je to láska k podstatě Božího obrazu v toběMiluj ji natolik, že ji začneš napodobovat, jak nejlépe umíš, protože tvá duše nikdy neměla začátek ani konec a ty sídlíš ve své duši. A já ti o systému tvé duše, Wo, povím víc, jestli se vrátíš.“

Wo odpověděl: „Milý muži, na jehož jméno jsem se nikdy nezeptal, chceš říci, že jsem Bůh?“

Ten muž se na něj podíval a řekl: „V jistém smyslu. Jsi kousek Stvořitele, který chodí po Zemi v lidské podobě a má svobodnou volbu, zda tuto pravdu najde, nebo ne. A pokud se rozhodneš ji najít, je toho mnohem víc, co ti mohu říct. Milovat sám sebe je prvním krokem k dosažení všeho ostatního, co jsem ti dal a co můžeš udělat. Odejdi z tohoto místa, Wo, a přemýšlej o této pravdě.“

Wo se na něj podíval a řekl: „To je hluboké. Musím se zamyslet. Musím přemýšlet. Je to v rozporu se vším, co mě učili. Pane, jak se jmenuješ? Na to jsem se nikdy neptal.

Muž se podíval na Woa a řekl: „Dnes mi můžeš říkat Yusha.“

Wo byl zmatený. Jméno je jméno. Proč bych mu tak měl dnes říkat? Muž se zvedl a odešel. Yusha. Wo odcházel ještě zmatenější, než přišel. Měl o čem přemýšlet. Chystal se vstoupit do něčeho velkolepého, ale přitom by mohl ztratit přátele a rodinu, kdyby jim řekl, co ví.

Jak jste na tom dnes vy, drazí? Jste na pokraji poznání, že Bůh je větší, než vám kdy bylo řečeno? Doufám, že ano, protože všechno, co si myslíte, jakkoli je to velkolepé, bude jen částí pravdy. Možná uslyšíte volání z modlitebních věží kolem, jak vyzývají k modlitbě v této zemi. Bůh je tak velký, drazí, tak velký! Pozvánka zní, abyste o tom sami přemýšleli.

A tak to také je. ~

Kryon

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Bára  K. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *