Podzimní rovnodennost

23. září 2023 v 08:50 hod vstoupilo Slunce do znamení Vah a nastane Podzimní rovnodennost. Jarní a podzimní rovnodennost je známá tím, že Zemi a všem jejím stvořením dává možnost prožít prastarý kód rovnováhy – na severní i jižní polokouli nastává stejný díl světla a tmy. Tato rovnováha je jako vesmírné tlačítko „reset“, které přeskupuje a updatuje řád přírody i lidí.  
Naše tělo na slunci vzkvétá; je známo, že celý přírodní systém funguje na pulsujících světelných vibracích. Informace jsou přenášeny pomocí světelných frekvencí, tudíž naše vědomí hluboce ovlivňuje to, jak se den krátí nebo naopak přibývá. Na podzim a v zimě spolu s ubývajícím světlem přirozeně směřujeme více do nitra, abychom si připomenuli a přehodnotili své místo ve hře Existence. Když je světla víc, samozřejmě jsme více přitahováni ke svému vnějšímu okolí jako k místu, kde lze tvořit a jednat.  My ale máme nyní před sebou období vyzývající nás k ponoření se do hloubi našeho nitra, abychom s konečnou platností převzali odpovědnost za odstranění všech energeticky negativních sutin, které nám brání v zahojení naší bolesti z pocitu separace a v poznání sebe sama jako Lásky, kterou Jsme.

Je známo, že první fází duchovního vzestupu je sestup – všichni, kdo touží po světle, musí nejprve čelit své vnitřní temnotě – poznat ji a přijmout ji a tím ji překonat. Podzimní rovnodennost tak symbolizuje jednu z fází vnitřní přípravy v procesu osvícení – transformací temnoty připravuje cestu pro Syna, který se má narodit během Zimního slunovratu.  Nicméně je třeba si uvědomit, že pouhým poznáním svých stínů a jejich analýzou se jich nezbavíme. Můžeme strávit roky psychoterapií, ale dokud se nerozhodneme změnit se, budeme bloudit v kruhu. Věčným zkoumáním tmy se nikdy nedostaneme ke světlu! Dostane se k němu jen tím, že si ho vědomě zvolíme, že se rozhodneme pro lásku, a ne pro strach. Podstatné je chtít se osvobodit a požádat Boha, aby nám pomohl vrátit se do naší přirozenosti.

Dnešní obvyklé psychologické postupy analyzují temnotu ve snaze odhalit světlo a vycházejí z toho, že soustředíme-li se na naše problémy – jejich původ a průběh – podaří se nám je překonat. Z většiny duchovních směrů ale jednoznačně vyplývá, že, obrátíme-li se k Bohu, odpadne vše, co nám není vlastní. Je to jednoduché – rozhodneme-li se pro světlo, temnota zmizí. Víme již, že od života dostáváme to, na co jsme zaměření. Budeme-li se – jako jednotlivci nebo celá společnost – nadále zabývat temnotou, zabředneme do ní ještě hlouběji. Zaměříme-li se na světlo, splyneme s ním. Energie rovnodennosti nás v tomto rozhodnutí energeticky velmi podpoří.

Podzimní rovnodennost je také oslavou sklizně, oslavou všeho, na čem jsme pracovali, co vydalo své plody. A tak je na místě i malé zamyšlení se nad uplynulým obdobím a ocenění se za to, co se nám povedlo.

Přátelé milí,

přeji Vám krásný podzim plný milosti a láskyplné transformace,

hojnosti, tvořivosti a také radosti.

Dovolme sami sobě projít procesem znovu stvoření

v každém zlatém okamžiku,

který je Nyní…

S láskou,

Sofie


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *