Dobrodružství lásky

Ze všech exotických míst, která můžeme navštívit, a cest, po nichž  můžeme jít, je láska tím největším dobrodružstvím ze všech. Majestátní scenérie, které před námi  odhaluje, nejsou viditelné zvenčí, ale zevnitř. Ukazuje nám divy našeho srdce a úchvatnost naší schopnosti cítit. Otevírá naše oči pravdě o tom, kdo jsme a jací bychom měli být.

A když to lásce dovolíme, dotkne se našeho ducha a udělí nám požehnání. Je to cesta, která vás, jestliže se na ni vydáte, promění tak, že už nikdy nebudete stejní jako dřív.

Stejně tak jako všechny velké expedice i dobrodružství lásky vyžaduje velkou emocionální odvahu. Musíte riskovat, měnit se a růst, a když už si myslíte, že si konečně můžete vydechnout, žádá se po vás, abyste rostli dál. V důsledku tohoto růstu však budete odměněni prožitkem, že jste skutečně plně a nádherně živí. Cítíte, vnímáte a prožíváte víc než kdykoli předtím, a tak se sami sebou stáváte víc, než jste kdy byli v minulosti.

Čím dál a hlouběji při svém dobrodružství lásky zacházíte, tím zřetelněji chápete, že váš skutečný cíl neleží kdesi ve vzdálené budoucnosti, ale je teď a tady, a účelem není někam dorazit, ale být plně přítomni tam, kde zrovna jste. Pochopíte, že láska není ničím, co děláte proto, abyste dospěli k výsledku – je to akt, jenž vás sám o sobě dokáže prodchnout radostí, a proto splňuje svůj účel v každém okamžiku. Cestujete-li se špatným partnerem, cesta láska vás může svést na těžko schůdné stezky a uštědřit vám nejednu bolestnou lekci.

Teprve když najdete jako společníka vhodného partnera, vaše cesta vám přinese skutečné štěstí. Pouze se správným partnerem můžete svůj vztah použít k tomu, abyste se „pozvedli v lásce“. Věřím, že dobrodružství lásky nám ve své nejvyšší formě pomáhá rozbít představu o naší osamocenosti na světě tím, že nabízí příležitost překonat hranice našeho Já a prožít splynutí s druhými, jednotu s lidmi, které milujeme. Tímto způsobem se láska stává dveřmi k božství.

Svého společníka na cestu si zvolte s tou největší péčí, protože právě do jeho očí se budete dívat, abyste v nich spatřili záblesk Boha.

Barbara De Angelis, Tajemství partnerství


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *