Aktuálně…

Super záblesk třídy X a protonová bouře

Drazí,

a je to tu zase, ale tentokrát je to super masivní!

🌟 V pátečních ranních hodinách došlo na Slunci k obrovské erupci třídy X, která vyslala mohutnou mezigalaktickou tlakovou vlnu, jež doslova otřásla naší Sluneční soustavou. Velký oblak „halo trosek“ uvolněný touto erupcí již bombarduje planetu super exotickými částicemi!

☀️ Aliance Země hlásí, že to byla jedna z nejsilnějších erupcí za poslední roky. Zní vám to povědomě, že? Poslední erupce X-flare, a dokonce i ta předchozí, byly také označovány za nejsilnější za poslední roky. Dnešní erupce, exploze třídy X3,4, která se objevila těsně za jihozápadním okrajem Slunce, zřejmě pochází z odcházející sluneční skvrny AR3575.Tohle nebyl jen výbuch, ale kolosální kosmická událost. Další analýzy naznačují, že výbuch měl blíže ke třídě X7. Pozemská aliance se domnívá, že kdyby nebyl záblesk zakryt okrajem Slunce a směřoval k Zemi, mohlo dojít k úplnému black outu.

🌀 Proč je to důležité? Kromě možných dopadů na pozemskou infrastrukturu je skutečný důraz tohoto výronu na Slunci kladen na vzestup lidstva. Strážné rasy, včetně Plejáďanů, pozorně sledují nedávný nárůst sluneční a kosmické energie. Říkají, že se blíží Velký sluneční záblesk, který je klíčovým okamžikem vzestupu lidstva. Plejáďané dále říkají: Tento super záblesk může nastat každým okamžikem a není otázkou zda, ale až úroveň energie dosáhne dostatečně vysoké úrovně a až se vše správně sladí, tato velká událost nastane. To je důvod, proč vše bedlivě sledujeme.

V hodinách následujících po dnešní erupci X se sluneční protony nabité energií z erupce pohybují podél magnetických siločar od sluneční skvrny zpět k naší planetě a vytvářejí silnou radiační bouři, která stále sílí a možná brzy dosáhne kategorie S3.

🌈 Dnes odpoledne přicházejí z celého světa zprávy o silných symptomech vzestupu, protože pozemská Hvězdná semínka usilovně pracují na integraci tohoto nejnovějšího přílivu světla do svého bytí. Mnozí diskutují o bláznivých posunech času a reality, ke kterým nyní dochází. Pokud jste citliví na energii, jste si vědomi toho, že se věci na Zemi i ve vesmíru dramaticky posunuly! Buďte si jisti, že jde o pozitivní posun, protože laskavé strážní rasy pracují na pozvednutí celé této říše a jejích obyvatel do 2. harmonického vesmíru, který zahrnuje 4., 5. a 6. dimenzi.

💡 Toto silné světlo může otřást vaším systémem, ale nebojte se. Nejlepší způsob, jak tyto intenzivní příznaky vzestupu zmírnit, je odpočívat. I krátký spánek umožní tomuto božskému světlu integrovat se do vašich buněk – probudíte se jako nová bytost vibrující na vyšší frekvenci než dosud. Kromě toho vám tuto energii pomůže integrovat (a nasměrovat skrze vaše tělo do Země) konzumace lehkých, energeticky a výživově bohatých potravin, pití velkého množství čisté vody, uzemnění v přírodě, meditace a uchovávání krystalů ve své blízkosti.
🌀 Říkáme: Budiž světlo!

Godspeed,

Michael and the Pleiadians

**RESOURCES**:

Monitor the situation live on our [Space Weather Tools Page](https://5dearthproject.com/space-weather-tools/).

Check out our new Pleiadian books at [Sacred Light Publishing](https://www.sacredlightpublishing.com/books/).

Recommended source for monatomic Andara Crystals: [Andara Enterprise](https://www.andaraenterprise.com/shop/).

Pro www.novoucestou.cz přeložila Sofie


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *