K zamyšlení

Jistota neexistuje.
To je mé poselství. Nic nemůže být jisté, protože bezpečný život by byl horší než smrt.
Život je plný nejistoty, plný překvapení – a v tom spočívá jeho krása! Člověk se nikdy nedočká chvíle, kdy si může říct: „Teď jsem si jist.“ Když řeknete, že jste si jistí, prostě oznamujete svou smrt, spáchali jste sebevraždu.
Život je pořád v pohybu, plný tisíců nejistot. To je svoboda. Neříkejte tomu nedostatek bezpečí. Chápu, proč mysl říká svobodě „nebezpečí“. Byli jste někdy několik měsíců nebo i let ve vězení? Vězeň, který stráví za mřížemi několik let, pocítí v den svého propuštění nejistotu z budoucnosti. Ve vězení bylo všechno jisté, všechno byla smrtící rutina. Dávali mu jíst, ochraňovali ho. Nemusel se obávat, že druhý den bude mít hlad a nebude mít co jíst – nic takového, všechno bylo zajištěné. A teď k němu najednou přijde dozorce a řekne: „Propouštíme tě.“ Vězeň se roztřese. Za zdmi vězení bude muset opět čelit nejistotě, opět bude muset hledat a pátrat, opět bude muset žít svobodně. Svoboda nahání strach.
Lidé o svobodě mluví, ale bojí se jí. A pokud se člověk svobody bojí, pak není ještě zcela člověkem. Já vám dávám svobodu, nedávám vám bezpečí. Dávám vám porozumění, nedávám vám poznání. Poznání vám dá jistotu. Kdybych vám dal nějakou formuli, nějaký návod, například že existuje Bůh a Duch svatý a jediný Syn Ježíš, že existuje peklo a nebe a že toto jsou dobré skutky a toto zlé, a že pokud budete hřešit, půjdete do pekla, a pokud budete dělat to, čemu říkám ctnost, dostanete se do nebe – a šmytec! – pak budete mít jistotu.
Proto se tolik lidí stává křesťany, hinduisty či muslimy – nechtějí svobodu, chtějí jasné návody. Jeden člověk umíral – byla to náhlá dopravní nehoda. Nikdo nevěděl, že to byl žid, a proto k němu povolali katolického kněze. Naklonil se těsně nad umírajícího a zeptal se. „Věříte ve svatou trojici Otce, Syna a Ducha svatého?“ Muž otevřel oči a řekl: „Podívejte se na to – já tady umírám, a on mluví v hádankách!“ Když vám na dveře zaklepe smrt, všechny vaše jistoty se stanou pouhými hádankami a nesmysly.
Nelpěte na žádných jistotách. Život je nejistý – nejistota je jeho podstatou. A inteligentní člověk si nikdy není ničím jist. Tato ochota žít v nejistotě je odvahou. Tato ochota být v nejistotě je důvěrou. Inteligentní člověk je takový, který zůstává bdělý v jakékoliv situaci – a reaguje na ni celým svým srdcem. Ne že by věděl, co se stane, ne že by věděl: „Dělej toto a toto se stane.“
Život není věda, není to řetěz příčin a následku. Ohřej vodu na sto stupňů a začne se vypařovat – to je jistota. Ale ve skutečném životě není takto jisté nic. Každý člověk je svobodou, neznámou svobodou. Není možné předvídat ho, není možné od něj nic očekávat. Je nevyhnutelné žít v uvědomění a porozumění. Přicházíte ke mně, protože hledáte poznání.
Chcete návod, kterého byste se mohli držet. Já vám však žádný nedám. Ve skutečnosti, pokud nějaký máte, vezmu vám ho! Vaši jistotu kousek po kousku rozbiji. Kousek po kousku vás donutím víc a víc váhat. Kousek po kousku ve vás vzbudím pocit nedostatku bezpečí. To je to jediné, co je třeba udělat. To je to jediné, co má dělat Mistr – zanechat vás v totální svobodě! V totální svobodě, s možnostmi, které jsou veskrze otevřenými, s ničím pevným…
Budete muset být uvědomělí – nic jiného není možné. Tomu říkám porozumění. Jestliže rozumíte, nejistota se stává přirozenou součástí života – a to je dobře, protože to činí život svobodným, to dělá ze života neustálé překvapení. Jeden nikdy neví, co se stane. To je to, co vás udržuje v neustálém úžasu a zvědavosti. Neříkejte tomu nejistota – říkejte tomu zázrak. Neříkejte tomu nejistota – říkejte tomu svoboda.
Osho, Odvaha, Radost z nebezpečného života

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *