Myšlenka na dnešní den

„Celý život ve vás žijí dva lidé. Jedním je ego, žvanivé, náročné, hysterické, vypočítavé; tím druhým je skrytá duchovní bytost, jejíž tichý hlas moudrosti jste jen zřídkakdy zaslechli nebo mu věnovali pozornost…“

Sogjal Rinpočhe

Vyzývám vás, abyste znovu nastolili rovnováhu tím, že budete všude hledat nebe, naslouchat a věnovat pozornost skryté duchovní bytosti, která je po celou dobu uvnitř vás a prosí o to, abyste jí věnovali pozornost.

Dr. Wayne W. Dyer – Život v harmonii

Pomáhají modlitby?

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, duben 2017

 

Milí přátelé Kryonových poselství,

hodně lidí nám posílá e-maily nebo se ptá na seminářích, jaký mám já i naši duchovní přátelé názor na současné dění na Zemi. Co si Kryon a Saint Germain myslí o novém americkém prezidentovi, o událostech v Turecku? Bude i nadále existovat EU a jakým způsobem? A co si skutečně máme myslet o tom, co nám servírují média? Mnoho lidí také zajímají záležitosti týkající se jejich nitra, objevování vlastní osobnosti. Proč jsem pořád ještě nemocný? Proč navzdory mému spirituálnímu snažení zůstávají určité životní situace pořád nejasné, komplikované nebo dokonce neřešitelné? Stále procházíme silnými transformačními procesy, někdy více, někdy méně. Skutečně není lehké žít tady teď v této době. Avšak možnosti osobního rozvoje jsou nesmírné jak dosud nikdy nebyly. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Duše vždy ví, co má dělat, aby se uzdravila.

Úkolem je umlčet mysl.

Carolyn Myss

Uzavřít sňatek se svou duší

Být pravdivý k tomu, kým jsme,

znamená nést svou duši jako svíci

uprostřed naší tmy.

Máme-li žít bez toho, aniž bychom umlčeli či otupili základní součásti toho, kým jsme, musíme dát sami sobě slib. Stejné sliby a závazky, které pronášíme, když uzavíráme sňatek, můžeme vnitřně chápat jako oddanost pečovat o lidskou duši: zůstat a být oporou… v dobrém i zlém… v nemoci i ve zdraví… milovat a ctít, dokud nás smrt nerozdělí. (Pokračování textu…)

12 rad od člověka, který viděl umírat 12 000 lidí

 

Manager of Mukti Bhawan

 

Deepak Ramola

V srdcích mnoha hinduistů je zakořeněna víra, že když naposledy vydechnete v Káší (Váránasí), získáte „plod Káší“ – vymaníte se z cyklu znovuzrození poháněného zákonem karmy. Kashi Labh Mukti Bhawan ve Váránasí je jeden ze tří hostinských domů v obci, do nichž lidé přijíždějí, aby zemřeli. Bhairav Nath Shukla has je vedoucím Mukti Bhawanu už celých 44 let. (Pokračování textu…)