Myšlenka na dnešní den

Pokud říkáš „ano“ životu

a máš odvahu být takový, jaký opravdu chceš,

svěřuješ se Pravdě

a otevíráš se svému vnitřnímu „vůdci“, svému Já.

K zamyšlení

Ze světla se můžeme skutečně radovat až poté,

co jsme okusili tmu.

BŮH JE VE VŠEM

Pokud jsme dostatečně vědomí, abychom pozorovali svět kolem nás, zvláště přírodu, Prakriti, můžeme se učit ze všeho. Na duchovní cestě je velmi důležitá víra a důvěra. Víra nejen v Boha, ale i v nás samé, v následování vlastní intuice.

Víře se například můžeme učit od čmeláka. Z fyziky dnes víme, že čmelák má příliš malá a slabá křídla na to, aby unesla jeho vlastní váhu, natož aby mohl létat! Ještě, že čmelák o tom nepřemýšlí tak jako člověk, to by z toho měl velký problém, možná dokonce depresi! Samozřejmě, že v přírodě žádná deprese není, vše plyne bez námahy a hladce, protože vše následuje svou vlastní přirozenost. (Pokračování textu…)

Inspirace

meditace

Zapomeňte na sílu svých závislostí a staňte se závislí na prožívání Božství ve svém nitru. A zatímco skrze vás bude toto Božství vyzařovat, vyladí vás tak, že se bez jakéhokoli usilovného zápasení zbavíte svých závislostí, neboť takovou sílu a moc má Bůh, jenž ve vás přebývá!

Poselství Saint Germaina z knihy od Jasmuheen

Myšlenka na dnešní den

Colorful and bright flower, modern fractal art design

Nechej vše, co není tvým skutečným já, zemřít… Nechej to uvadnout. Postav se tomu rázně; neměj výčitky svědomí či falešný pocit viny.

Máš právo být opravdu sám sebou.

Nadešel čas pro smrt starého, podmíněného já a pro znovuzrození nového, skutečného já, které vždy existovalo ve tvém nitru. Buď vítězem a užívej si krásy svébo božského ducha!

Ujisti se:

Moje spása spočívá ve „smrti“ mého starého já.

Raduji se ze svého duchovního znovuzrození.

Znovu jsem se narodil do svého skutečného Já.

Elisabeth Constantineová