Inspirace

free

Jsem věrný jen přítomné chvíli. Nesvazuji se s minulostí. Jsem jako řeka: nikdo neví, kde budu zítra, ani já sám. Cokoliv dnes řeknu, nemusí zítra platit – neboť jsem věrný jen této chvíli.

Osho

Posloucháte své bytí, nebo posloucháte rady druhých?

„Člověk má být přirozený, má nechat přírodu jednat a nebránit jí, nevytvářet překážky, nezasahovat a nesnažit se směřovat jinam, než kam sama chce. Má se přírodě podvolit, splývat s ní, nechtít měnit její proud, ale být všude tam, kam ho zavede.

Když jste spontánní, do ničeho nezasahujete a necháváte věcem volný průběh. Ať se děje cokoli, vy to jen sledujete, jste pozorovatel. Víte, že se to děje, ale nezasahujete a nesnažíte se měnit průběh. Spontánnost znamená, že nemáte směr. Jste-li spontánní, nemáte cíl, kterého chcete dosáhnout. Pokud se snažíte dosáhnout určitého cíle, spontánní nejste. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Život si nedělá starosti se životem.
To dělá jen mysl.
Mooji

Návrat ztracené části duše

Existuje přesvědčení, že pokaždé, když utrpíme větší emocionální nebo fyzické trauma, opustí část naší duše tělo, abychom přežili traumatizující zkušenosti. Definicí duše rozumím podstatu naší životní síly, esenciální součást vitality, jež nás udržuje při životě a v rozkvětu.
– Sandra Ingerman, autor Návratu ztracené části duše

Mám pocit, že noosféra naší globální lidské formy se v poslední době začíná opatrně a nenápadně proměňovat a posouvat směrem k široké akceptaci nových možností rozvoje lidského vědomí. Záblesk přichází, k velkému překvapení, ze země, jež byla po dlouhá léta jednou z nejparanoidnějších k jakýmkoli zmínkám ohledně lidskou psychiku – a tedy vnímání – měnícím substancím, ze Spojených států amerických. Postupná legalizace jedné z nejblahodárnějších rostlin na zemi nyní nabývá masivních rozměrů a na spadnutí je její vzetí a milost na federální úrovni, což přinese obrovský a masivní vliv na další státy po celé zeměkouli. Měli bychom si začít zvykat na dosud jako zázrak působící články v seriozních listech typu New York Times, jež nepokrytě líčí blahodárné terapeutické účinky Ayahuascy na vědomí člověka. Vypadá to, že duch vizionářských rostlin, jenž podle některých stál na prahu našeho vstupu  do božské soustavy kosmického vědomí nás volá zpět do středu. Na této cestě však hraje primární roli uzdravení naší duše. (Pokračování textu…)

21 znamení naznačujících, že ztrácíte duši

V současné společnosti se mezi lidmi všech věkových kategorií, pohlaví, ras a prostředí objevuje tajemný fenomén známý jako „ztráta duše“. Domorodci tento fenomén znají už tisíce let a chápou jej jako důsledek vnitřního roztříštění způsobeného neznalostí, traumatickými zážitky či intenzivním šokem, který postihl tělo i duši.

Ztráta znamená, že se část naší duše, či živoucí esence, „schová“ nebo uzavře, čímž nám brání vyjádřit a prožít skutečný potenciál a celistvost naší bytosti. Často se stává, že veškeré stránky naší psychiky jsou zcela blokovány nebo potlačovány.

Mnohým z nás může ztráta duše připadat až nepříjemně povědomá, jedná se však o dočasnou zkušenost a při troše úsilí lze ztracené části našeho já opět začlenit do našich životů. (Pokračování textu…)