Myšlenka na dnešní den

„Když srdce

lká pro to,

co ztratilo,

duch raduje se

z toho,

 co nalezl.“

Súfijský aforismus

Myšlenka na dnešní den

Naplnění posvátné

cesty může přijít

v každém okamžiku.

K zamyšlení

Nevědění zavírá železnou bránu, ale láska ji otevírá.

Zvuk otevírající se brány probouzí ze spánku krásnou ženu.

Kabír

Celý život se staráte o spoustu nepodstatných věcí, ale nevíte naprosto nic o tom nejvzácnějším, co máte – o sobě. Slovo nevědění má svou krásu. Běžně to tak možná nevnímáte. Nevědění považujete za absenci vědění, ale skutečný význam je nevědění o sobě, nevědění o tom, co vede k poznání, k moudrosti. A vy o sobě celý den, celý život nic nevíte.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Krása je věčnost shlížející se v zrcadle.

Avšak vy jste zrcadlo a vy jste věčnost.“

Chalíl Džíbrán

Inspirace

  Chraň se před svými vlastními myšlenkami.

Rumi ❤