Myšlenka na dnešní den

„Začni každý den naladěním se na nejvyšší dobro v sobě, a potom je přenes do všeho, co děláš během dne. Ať klid a láska svobodně plynou do tebe a skrze tebe ke všem, s nimiž se setkáš. Nalézej Mou celistvost a dokonalost ve všech svých bližních a setrvávej u ní. Když to dokážeš, všechny jejich nedostatky budou eliminovány a ty je spatříš ve světle dokonalosti, protože uvidíš Mým zrakem – a Já vidím ve všem a v každém pouze dokonalost. Buď Mým obrazem; staňme se jedním. Nechť je tvé vědomí jednotné a celistvé. Věz, že Já pracuji v tobě a skrze tebe, že všechny tvé myšlenky a činy jsou Mnou vedeny a řízeny.Věz,že jakmile harmonie, krása, zákon a řád vstoupí do tvého života, chaos a zmatek vylétne oknem ven. Dokud setrváš v tomto stavu vědomí, vše bude velmi, velmi dobré.“

Eileen Caddyová

Foto: Lukáš Vojíř

Myšlenka na dnešní den

Pouze člověk, který stojí na břehu řeky, uvažuje o tom, jak musí být krásné být v proudu. Když opustí břeh a je v proudu, není zde již žádné uvažování, není zde žádné myšlení. Je zde pouze pohyb.
J. Krishnamurti

Foto: Tomáš Hušek

Numerologický rozbor jinak

Jste opravdu šťastní a vyrovnaní s tím, kde se ve světě nacházíte? Možná ne šťastní v tomto okamžiku, ale šťastní ve své duši? Plni radosti, spokojeni, vědoucí a důvěřující, že jste chováni v náruči Boha a většího Plánu? Přináší váš život zde nějakou pozitivní změnu tomuto světu? Znáte celkový plán vašeho života, vaši mapu pro zpáteční cestu Domů a váš stanovený úkol, který je důvodem toho, proč jste zde na Zemi v tuto dobu?

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Duchovní život je o tom, cítit se  stále více a více doma ve své vlastní kůži.

Parker J. Palmer

Cílem všech spirituálních cest, bez ohledu na jejich původ a přísnost jejich praktikování, je pomáhat žít plněji život, který je nám dán. Všechno, co odstraňuje závoj oddělující nás od lásky v sobě, je duchovní. Může to být pohled na milovanou osobu, jak si míchá kávu a ranní světlo osvětluje její oči; může  být okamžik, kdy pozorujeme drozda, jak si staví hnízdo…cokoliv, co pochází z chvilkové milosti, která se připojí k našemu životu.

Uzavřít sňatek se svou duší

Být pravdivý k tomu, kým jsme,

znamená nést svou duši jako svíci uprostřed naší tmy.

Máme-li žít bez toho, aniž bychom umlčeli či otupili základní součásti toho, kým jsme, musíme sami sobě dát slib. Stejné sliby a závazky, které pronášíme, když uzavíráme sňatek, můžeme vnitřně chápat jako oddanost pečovat o lidskou duši: zůstat a být oporou, v dobrém a zlém, v nemoci i ve zdraví.. milovat a ctít, dokud nás smrt nerozdělí. (Pokračování textu…)