Myšlenka na dnešní den

„Když řeknete něco jako „miluji tě“… celým svým bytím, nikoli pouze svými ústy či svým intelektem, může to změnit svět.“

Thich Nhat Hanh

Jelikož jsme všichni vzájemně propojení, když v sobě probudíme lásku a dáme ji najevo, změní tato láska svět kolem nás. Těm, kterých se dotkneme svou láskou, se otevře srdce, a oni se následně svou láskou dotknou srdcí dalších lidí. (Pokračování textu…)

Jsme živí, ale nevíme, co je život…


Člověk vůbec neví, co je to život. A nevíme-li, co je život, pak nemůžeme ani vědět, co je smrt. Dokud se důvěrně neseznámíme se životem, dokud pro nás bude záhadou, nemůžeme se důvěrně seznámit ani se smrtí, nemůžeme poznat, co je smrt. Pravdou je, že smrt se objevuje proto, že nemáme představu, co je život. Pro toho, kdo zná život, je smrt neexistující slovo. Je to něco, co se nikdy nestalo, nikdy se nestane, nikdy se nemůže stát. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Člověk se opravdu stává člověkem,

když přijme zodpovědnost,

– je zodpovědný za všechno, čím je.

To je první odvaha, největší odvaha.“

Osho

O samotě a o tom, že být sám a být v té samotě šťastný, je vlastně dar…

Být osamělý znamená, že člověk potřebuje druhé. Být sám znamená, že je naprosto zakořeněn v sobě, soustředěn v sobě. Vztah potřebují ti, kdo nedokáží být sami. Člověk, který je schopen být sám, který je dost silný, aby byl sám, je tak soustředěn na své nitro, že ostatní vůbec nepotřebuje. Dvě osamělé osoby budou mít vztah. Dvě osoby, které jsou samy, navazují kontakt, komunikují, rozmlouvají, avšak zůstávají samy. Jejich samota zůstává nedotčena, jejich samota zůstává čistá, neporušená. (Pokračování textu…)

Inspirace

V každém z nás dřímá hrdina.
Promluvme na něj
a on procitne a vyjde ven.

Anonym