Myšlenka na dnešní den

„Skutečně důležité je radovat se ze života, milovat, být v přítomnosti a být šťastný. Šťastnými vás samozřejmě někdo neudělá, jen vy sami se můžete udělat šťastnými. A stejně tak nemůžete učinit šťastným nikoho jiného.

Pravá láska je stav, když nic nepotřebujeme a nic nemusíme, vychází to prostě z nás, protože jsme Láska. Světlo a Láska jsou jedna a tatáž věc a odhalí se nám na místě, kde přestávají všechna slova. V tichu, když skutečně nasloucháme, uslyšíme Její volání.“

Don Miguel Ruiz

Myšlenka na dnešní den

„Nemyslete si, že můžete řídit cesty lásky… protože láska,

pokud jí budete hodni, bude řídit ty vaše.“

Kahlil Gibran

Debbie Ford -Temná stránka hledačů světla

 

„Opravdu chcete vnitřní mír? Jestli ano, je váš.

Vzdejte se. Přestaňte bojovat. Přestaňte se bránit.

Přestaňte předstírat. Přestaňte popírat. Přestaňte lhát sami sobě.

Vzdejte se svých ochran, svých zdí, klece, která vás obklopuje.

(Pokračování textu…)

Inspirace

Opravdu chcete vnitřní mír? Jestli ano, je váš. Vzdejte se. Přestaňte bojovat. Přestaňte se bránit. Přestaňte předstírat. Přestaňte popírat. Přestaňte lhát sami sobě. Vzdejte se svých ochran, svých zdí, klece, která vás obklopuje. Nesnažte se o dokonalost, protože to je právě touha po dokonalosti, která nás vede k budování zdí. Usilujte o celistvost a o světlo i tmu, abyste mohli žít vyváženě. Stejně jako každá věc má svou světlou i temnou stránku, tak je to i s lidmi, protože být lidskou bytostí znamená být vším.

Debbie Ford

K zamyšlení

Bůh říká: „Důvodem toho, proč se od vás někteří lidé odvrátili a šli bez důvodu pryč, nemá nic společného s vámi. Je to proto, že jsem je odebral z vašeho života, protože oni nemohou jít tam, kam vás beru dál. Jen by vám bránili v dosažení další úrovně; ve vašem životě již splnili svůj účel. Nechte je jít a jděte dál. Přichází něco lepšího…