Poselství od Babajiho

Kdyby Bohové mohli ronit slzy a mohli tak lidstvu pomoci, naplakal bych pro vás všechny oceán. Na této planetě nebylo nikdy tolik utrpení jako je teď. Probuďte se, osušte si oči a ponořte se do svého srdce, kde vás očekává Božství, aby vás vedlo k Lásce, radosti a míru.

Mahavatar Babaji Mahabharata

Myšlenka na dnešní den

Odpuštění jako způsob na upamatování se na své pravé Já

Co víc, než odpuštění byste mohli chtít? Chcete klid? Ten nabízí odpuštění.

Chcete štěstí, klidnou mysl, jistotu poslání a pochopení hodnoty a krásy převyšující tento svět? Chcete péči, bezpečí a teplo všudypřítomné a jisté ochrany?

Chcete tichost, již nic nerozruší, jemnost, jíž nic neublíží, hlubokou a trvalou útěchu a spočinutí tak dokonalé, že ho nic nemůže narušit? To vše, a ještě víc nabízí odpuštění. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Jestliže dokážeš rozeznat

dobrou radu od špatné,

žádnou radu nepotřebuješ.

K zamyšlení

Mnoho své bolesti jste si vybrali sami.

Je to hořký lék, kterým váš vnitřní lékař léčí vaše nemocné ego.

Chalíl Džibrán

K zamyšlení

Vy jste jíž Tím,

co hledáte.

Pravá hra života spočívá v tom,

rozeznat to nyní,

spíše než později.

Mooji