Mystický význam Velikonoc

 

Tento příspěvek sdílím opakovaně již několik let, neb si myslím, že pro ty, kteří zavítají na můj web poprvé, může být inspirací k tomu, aby nadcházející svátky jara prožili v jiném duchu než byli doposud zvyklí… (i když letos je tedy asi v jiném duchu prožijeme všichni).

Pro mnohé lidi jsou Velikonoce pouze svátkem jara, nicméně ony jsou významným obdobím především z hlediska duchovního vývoje. Kosmicky spadají svátky Velikonoc do období Jarní rovnodennosti, to znamená do období, kdy začíná světlo převládat nad tmou, což symbolizuje to probuzení nového života, které vidíme v přírodě, ale které v prvé řadě máme dosáhnout ve svém nitru.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení


„Být přítomný znamená být svědkem tance života a zároveň se na něm plně podílet. A být propojen v těle, srdci a mysli. Znamená to mít minulost za sebou jako podporu a před sebou budoucnost zářivou a žádoucí jako čerstvě napjaté plátno. Být v přítomnosti znamená být vědomě v těle a dovolit srdci a mysli soustředit se v něm. A jsme-li v přítomnosti, okamžitě nám to propůjčuje její dary.“

Susannah Khan

 

Moola mantra

Zpívání starověké a posvátné Mooly Mantry je velkým přínosem nejen pro hledače Pravdy a osvícení, ale pro každého, koho zaujme a kdo ji bude opakovaně zpívat. Tato mantra v sobě nese velkou potenciální sílu; má schopnost rozšířit a navýšit úroveň našeho vědomí a díky tomu je tedy darem pro veškeré lidstvo. Moola mantra je přímým odkazem na živého Boha,  na Nejvyšší Bytost, a Tvůrce tohoto vesmíru. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Blažený ten, kdo pochopil,

že jen to mu nemůže nikdo vzít,

co uskutečnil v sobě.“

R. Dahlke

K zamyšlení

„Uprostřed zimy jsem konečně pochopil, že uvnitř mě panuje nezlomné léto.“

Albert Camus

Život je proces, jsou to řady cyklů – nahoru a dolů, činnost a klid, začátky a konce. Jsou to přirozená období , která prostě v lidské zkušenosti probíhají. Vlastně mají významný vliv na utváření našeho osudu. Kvalitu našeho života určuje schopnost procházet těmito různými obdobími se silou a důstojností. Je třeba rozpoznat a uvědomit si cyklus, kterým právě procházíme, abychom mohli využít svých sil ke změně – a to jakékoliv situace. (Pokračování textu…)