Myšlenka na dnešní den

„Opravdu zbožný člověk se zrodí okamžikem, kdy přijme zodpovědnost za sebe sama, okamžikem, kdy řekne: ‚Cokoliv, co jsem, záleží jen na mně – ne na minulosti, ale na přítomnosti. Záleží na mém rozhodnutí v tomto okamžiku, a jestliže ho chci změnit, mám naprostou svobodu to udělat.‘“
— Osho

Myšlenka na dnešní den

K nebesům dosáhneš jen skrze své Srdce.
Rúmí

Inspirace

Milí, nenechte si ujít inspirativní a povznášející dokumentární film Time of The Sixth Sun (Čas šestého Slunce) a 8dílnou sérii pojednávající o změnách celosvětového vědomí a roustoucím hnutí lidí hledajících nové cesty bytí na této planetě. Naši předkové chápali naši symbiózu s přírodou a elementy a předvídali kolaps světa, který není udržitelný. Film vznikal 12 let v Severní Americe, Mexiku, Peru, Jižní Africe, Indii, Tibetu a ve Velké Británii.
Film spojuje pradávnou moudrost domorodých Stařešinů a vhledy těch, kteří už kráčí cestou nového vědomí. Všichni společně pečují o vizi nového života na Zemi.

Film i série je od 6.11. možné shlédnout celosvětově ONLINE Z-DARMA.
Film je přeložen a otitulkován i do češtiny. Bezplatný přístup je nabízen na omezenou dobu, pouze do 15.11.
Zaregistrovat se k přístupu můžete ZDE https://timeofthesixthsunlaunch.com/start

Zdroj: FB

Myšlenka na dnešní den

Život člověku nadělil vše, co pro svou pozemskou cestu potřebuje. Navíc si na to vzpomínáme, nutí nás to, abychom sami do svého nitra vstoupili, neboť tam nalezneme svého „průvodce“. Průvodce, který cestu zná, průvodce, kterým jsem já sama.
Marielu Lörlerová, Cvičení přítomnosti

Aktuálně na nebi…

Pátek 8.11.

Mars konečně pomalu opouští výživný kvadrát s Plutem.
Naše osobní síla se střetla se silou poněkud nadčasovou, které již skoro rok říkám ,Kozorožský masakr‘.
Tento týden jsme se (díky značné akceleraci Plutonského vlivu na naše ,hvězdičky‘) mohli na mnoha místech přesvědčit o tom, že to není název nijak přemrštěný.
(Pokračování textu…)