Podzimní rovnodennost

22. září 2021 v 21:21 hod vstoupí Slunce do znamení Vah a nastane Podzimní rovnodennost. Jarní a podzimní rovnodennost je známá tím, že Zemi a všem jejím stvořením  dává možnost prožít prastarý kód rovnováhy – na severní i jižní polokouli nastává stejný díl světla a tmy. Tato rovnováha je jako vesmírné tlačítko „reset“, které přeskupuje a updatuje řád přírody i lidí.   (Pokračování textu…)

Afirmace na dnešní den

Spočívám v klidu ve svém vlastním středu.

K zamyšlení

„Když přestaneš hledat,

jistě ušetříš spoustu duševní energie.“

Zenové rčení

Myšlenka na dnešní den

Když je květina v květu, i včely přijdou bez vyzvání.

Rámakrišna

Myšlenka na dnešní den

„Nechť máš vždy práci, aby Tvoje ruce nezahálely.

Nechť slunce svit vždy ozařuje Tvou temnotu

a v Tvém srdci nechť dlí jistota,

že po dešti zazáří duha.

Dobrá ruka přítele ať je Ti vždy nablízku

a Bůh nechť naplní Tvé srdce radostí

a Tvého ducha povzbuzuje ke zpěvu.“

Irské požehnání