Nový rok

Přátelé milí,

nadchází nový rok našeho žití. Vydejme se novou cestou; staňme se prostředníky mezi Nebem a Zemí, nástrojem Boha. Žijme v radosti, pokoře a lásce, v souladu s tichým hlasem svého srdce.

Jak řekl Tomáš Akvinský: „Svatost nespočívá v tom, že hodně víme nebo že hodně rozjímáme. Velké tajemství svatosti spočívá v tom, že hodně milujeme.“

Tak ať je rok 2017 rokem lásky a naplněné naděje!

Sofie

Přání do nového roku

pf-2017-1

Pf 2017

425714282_285393_763868785022018610

 

 

Myšlenka na dnešní den

hyacinth blue flowers with water drops as wallpaper or background

„Spíše to, jak o sobě smýšlíme  – než to,

jací skutečně jsme – jsou mříže v našem vlastním vězení.“

Zenové přísloví

Začíná advent

Girl light a Candle on a Christmas Wreath

Moji milí,

přeji vám krásný adventní čas. Ať je pro vás dobou plnou radostného očekávání těch nejhezčích duchovních svátků v roce.

Sofie Natarani

 

Samhain

vrana

Moji milí,

máme před sebou magickou noc (z 31. 10. na 1. 11), které kdysi staří Keltové přikládali velkou důležitost. Jedná se o keltský svátek Samhain. Samhain je konec a zároveň začátek keltského Nového roku přinášející poselství o smrti a znovuzrození. Je to doba vhodná pro uctění předků a komunikaci s nimi; čas pro snění a pro spojení se s hlubokou vnitřní moudrostí. Podle starých mýtů je to čas, kdy se závoj mezi viditelným a neviditelným světem ztenčuje a do našeho věta proudí touto trhlinou nadpřirozené síly. Proto je to vhodná doba i pro hledání znamení a pro věštění. Ze stromů padá listí víc a víc, ptáci zvolna odlétají do teplých krajin a zvířata se zvolna ukládají k zimnímu spánku; blíží se zima a s ní i čas transformace, čas, kdy to staré umírá a rodí se nové. (Pokračování textu…)