Návrat ztracené části duše

Existuje přesvědčení, že pokaždé, když utrpíme větší emocionální nebo fyzické trauma, opustí část naší duše tělo, abychom přežili traumatizující zkušenosti. Definicí duše rozumím podstatu naší životní síly, esenciální součást vitality, jež nás udržuje při životě a v rozkvětu.
– Sandra Ingerman, autor Návratu ztracené části duše

Mám pocit, že noosféra naší globální lidské formy se v poslední době začíná opatrně a nenápadně proměňovat a posouvat směrem k široké akceptaci nových možností rozvoje lidského vědomí. Záblesk přichází, k velkému překvapení, ze země, jež byla po dlouhá léta jednou z nejparanoidnějších k jakýmkoli zmínkám ohledně lidskou psychiku – a tedy vnímání – měnícím substancím, ze Spojených států amerických. Postupná legalizace jedné z nejblahodárnějších rostlin na zemi nyní nabývá masivních rozměrů a na spadnutí je její vzetí a milost na federální úrovni, což přinese obrovský a masivní vliv na další státy po celé zeměkouli. Měli bychom si začít zvykat na dosud jako zázrak působící články v seriozních listech typu New York Times, jež nepokrytě líčí blahodárné terapeutické účinky Ayahuascy na vědomí člověka. Vypadá to, že duch vizionářských rostlin, jenž podle některých stál na prahu našeho vstupu  do božské soustavy kosmického vědomí nás volá zpět do středu. Na této cestě však hraje primární roli uzdravení naší duše. (Pokračování textu…)

21 znamení naznačujících, že ztrácíte duši

V současné společnosti se mezi lidmi všech věkových kategorií, pohlaví, ras a prostředí objevuje tajemný fenomén známý jako „ztráta duše“. Domorodci tento fenomén znají už tisíce let a chápou jej jako důsledek vnitřního roztříštění způsobeného neznalostí, traumatickými zážitky či intenzivním šokem, který postihl tělo i duši.

Ztráta znamená, že se část naší duše, či živoucí esence, „schová“ nebo uzavře, čímž nám brání vyjádřit a prožít skutečný potenciál a celistvost naší bytosti. Často se stává, že veškeré stránky naší psychiky jsou zcela blokovány nebo potlačovány.

Mnohým z nás může ztráta duše připadat až nepříjemně povědomá, jedná se však o dočasnou zkušenost a při troše úsilí lze ztracené části našeho já opět začlenit do našich životů. (Pokračování textu…)

Nesnáším samotu

„Uzdravte nejdřív sami sebe, abyste druhé nepoužívali jako náplast na něco, co vám chybí.“

Říkáte si určitě, že tohle není váš případ… Pokud je samota vaší (ne)přítelkyní a vy ji nemůžete vystát, přemítejte, proč tomu tak je. Má to jistě svůj důvod. Takové období je nejvhodnější ke zkoumání sama sebe, nejste totiž zatíženi žádným vnějším zrcadlením.

Vnořte se samoty až na samé dno a pak projděte ještě hlouběji a zkoumejte, proč je vám tak odporná a nechcete se s ní smířit.

Přejděte do pocitu. Je to stále ještě jen samota, anebo pocit osamění?. (Pokračování textu…)

Přepište svou budoucnost!

Sri Nithyananda Swami
(Z webináře 23. březen 2014 )
Vítám vás všechny s mou láskou a respektem. Vítám každého, kdo s námi sedí po celém světě, s mou láskou a respektem.
Nejprve si vysvětlíme, co je nutné. Když vidím, jak ke mně chodí lidé v tisících, desetitisících, kvůli transformaci, vidím různé typy myslí, různé typy bytostí.
Jsou tam takoví, co se stále jen honí, honí, aktivní, rozrušení workoholici. Nikdo kolem nich netuší, proč se tak honí. O nějaký čas, i oni zapomenou, proč se vlastně honí. Říkám jim tzv. „Boss typy.“. (Pokračování textu…)

Nové paradigma vztahů

Channelováno: Edita Lemiana Santiago
Abyste dokázali rozpustit ve vašem mentálním, emočním těle a na všech úrovních veškeré kódy starého paradigma, je třeba procítit celou svou bytostí, co je to VNITŘNÍ SVOBODA A PROZKOUMAT všechna PODVĚDOMÁ A VĚDOMÁ PŘESVĚDČENÍ, většinou z rodové linie, která vám brání tuto vnitřní svobodu si dovolit.
Vnitřní svobodou je myšleno – projevit si svobodně všechny své myšlenky, pocity, emoce…… psychické a fyzické projevy. (Pokračování textu…)

10 myšlenek od autora „Transurfingu reality“

Nejlepší myšlenky a praktické rady od Vadima Zelanda, autora „Transurfingu reality“, které vám pomohou podívat se na svůj život a svět z jiné stránky.

Osvojte si „idiotský“ zvyk radovat se z neúspěchů. Je to mnohem veselejší, než být pro kdeco naštvaný a nadávat.
~ Vadim Zeland

Vadim Zeland zaujal svět svým «Transurfingem aneb ovlivňováním reality“.  Je to docela záhadná osobnost, málo se o něm ví, jeho fotografie málokdo zná. Podařilo se mu zobecnit a v přístupné formě předat znalosti po staletí shromažďované moudrými lidmi.

Transurfing – ovlivňování reality –  je učením o mnohovariantním světě, v němž k událostem dochází současně v nekonečném počtu prostorů.

Кlíčová myšlenka této teorie zní: «Realita existuje nezávisle na vás. Do té doby, dokud s tím souhlasíte.» (Pokračování textu…)