Pomáhají modlitby?

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, duben 2017

 

Milí přátelé Kryonových poselství,

hodně lidí nám posílá e-maily nebo se ptá na seminářích, jaký mám já i naši duchovní přátelé názor na současné dění na Zemi. Co si Kryon a Saint Germain myslí o novém americkém prezidentovi, o událostech v Turecku? Bude i nadále existovat EU a jakým způsobem? A co si skutečně máme myslet o tom, co nám servírují média? Mnoho lidí také zajímají záležitosti týkající se jejich nitra, objevování vlastní osobnosti. Proč jsem pořád ještě nemocný? Proč navzdory mému spirituálnímu snažení zůstávají určité životní situace pořád nejasné, komplikované nebo dokonce neřešitelné? Stále procházíme silnými transformačními procesy, někdy více, někdy méně. Skutečně není lehké žít tady teď v této době. Avšak možnosti osobního rozvoje jsou nesmírné jak dosud nikdy nebyly. (Pokračování textu…)

12 rad od člověka, který viděl umírat 12 000 lidí

 

Manager of Mukti Bhawan

 

Deepak Ramola

V srdcích mnoha hinduistů je zakořeněna víra, že když naposledy vydechnete v Káší (Váránasí), získáte „plod Káší“ – vymaníte se z cyklu znovuzrození poháněného zákonem karmy. Kashi Labh Mukti Bhawan ve Váránasí je jeden ze tří hostinských domů v obci, do nichž lidé přijíždějí, aby zemřeli. Bhairav Nath Shukla has je vedoucím Mukti Bhawanu už celých 44 let. (Pokračování textu…)

Přepsání minulosti

Tento živý channeling Kryona byl přijat v St. Louis, Missouri, 20. srpna 2016

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnes ráno jsme vás žádali, abyste vnímali „vítr pravdy“ – to je metafora pro jemný osvěžující vánek, který proniká pravdou současného posunu. Setkáváte se s novými energiemi, které se tu dosud nikdy nevyskytovaly a projevují se různým způsobem. Před pár lety jsme mluvili o rekalibrační energii, kterou jste procházeli. A teď přichází práce. Tolik vás se dnes ptalo: „Co bude dál? Co mám dělat?“ Protože jsou tyto energie nové, drazí, nebyl na ně dosud napsán návod k použití. Existují ale věci, o které vás můžeme požádat a které jsou pro vás vhodné, protože je mají vykonat staré duše. Bude to jen všeobecný přehled, co vám teď předám, nic specifického. Dovolte nám ale postupovat opačně a začít od detailů. (Pokračování textu…)

Vyznání sebeúcty

Já jsem já.

Na celém světě není nikdo, kdo je úplně stejný jako . Jsou lidé, kteří jsou v mnoha věcech stejní jako já, ale nikdo není ve všem stejný jako já. Proto je všechno, co ode mne pochází, jedinečně mé, já jsem si to zvolila. Všechno, co je součástí mého já, patří mně, mé tělo a všechno, co činí; můj duch a moje duše se všemi myšlenkami a nápady, které k nim patří; mé oči a všechny obrazy, které přijímají; mé pocity, ať jsou jakékoliv:hněv, radost, frustrace, láska, zklamání, podráždění; moje ústa a všechna slova, která z nich vycházejí, zdvořilá, laskavá nebo drsná, správná nebo nesprávná; můj hlas, hlasitý nebo tichý, a všechno, co dělám ve vztahu k ostatním i k sobě samé. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den


Nezbývá mi už kam jít;

můžu jen být s Tebou.

 

Mystický význam Velikonoc

 

Pro mnohé lidi jsou Velikonoce pouze svátkem jara, nicméně ony jsou významným obdobím především z hlediska duchovního vývoje.
„Velikonoce jsou součástí křesťanského církevního roku, který začíná Adventem neboli přípravou na narození Ježíše a který pokračuje Velikonocemi, jež jsou symbolem Ježíšovy smrti a současně jeho vítězství nad smrtí – symbolem Vzkříšení. Církevní rok pak pokračuje dál příchodem Ducha svatého, kde vrcholí Nanebevstoupením Ježíše.(Seslání Ducha Svatého je dosažení osvícení, poznání.) Křesťanský církevní rok je zevně uspořádán tak, že připomíná Ježíšův život a vede nás k tomu, abychom se k němu prostřednictvím historické reminiscence přibližovali.
(Pokračování textu…)