Naše vnitřní dary

Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 20.3. na veřejném channelingu ve Food of Love.

Spousta z vás v tomto období opouští zaměstnanecké poměry a práci, kde již nadále nemůže přetrvávat, kde cítí, že se již nikam nevyvíjí a kde se již vůbec necítí sami sebou.

Je to moment ve vašem životě, kde se můžete zeptat sami sebe, jakým směrem se dále můžete ubírat. Je důležité, abyste každý sami v sobě již dokázali objevit a dokázali ucítit své vnitřní dary, které jsou jedinečné a dané, nejen růstem a evolucí skrze minulé životy, ale svou božskou esencí, kterou každý z vás ukrývá ve svém nitru. Tato božská esence je malé semínko velkého časoprostoru vesmíru, kosmu, vědomí, jakkoliv to chcete nazývat. V každém z vás bylo zaseto bohatství a jedinečnost, kterou jste se buď rozhodli či nerozhodli v minulých životech rozvíjet. (Pokračování textu…)

Vyšší pravda – Nová dualita

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Brisbane 9. října 2016

Úvodní mini poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Jak jsem řekl již mnohokrát, vím, kde se teď nacházím. A není podstatné, zda se někdo se mnou setkává již poněkolikáté nebo poprvé. Existuje zde ovšem výchozí “lidská“ myšlenka, podle které to takhle nemůže být. Je to hlas, který jste slyšeli doteď. „Je to jen muž na židli. Jak by tu mohlo být ještě něco víc než jen ten muž na židli?“ A já vám povím, že úplně každý z vás už toto někdy zažil. Míváte jasnozřivost a intuici. Děje se vám něco, co nedokážete vysvětlit. Vy víte, že je toho zde víc. Krabice, která by prokázala duchovní rozměr lidství, se začíná otevírat. Začíná to nejprve u starých duší, těch nejzkušenějších na této planetě. (Pokračování textu…)

Zákon přitažlivosti: jak ho využít ve svůj prospěch

Některé pravdy je třeba si čas od času připomenout a oživit, proto vytahuji z archívu článek o Zákonu přitažlivosti…

Zákon přitažlivosti byl zatracen mnohými, včetně četných přispěvatelů webových stránek zabývajících se osobním rozvojem. Někdy se mi zdá, že nejsnazší způsob, jak dokázat, že jste ,,chytří”, je vyjádřit nesouhlas se Zákonem přitažlivosti.

Nepochopení Zákona přitažlivosti

Abychom porozuměli, v čem  nepochopení spočívá, je třeba si nejprve Zákon přitažlivosti definovat. Prozatím řekněme, že ,,stejné energie se přitahují”. Později prozkoumáme hlubší smysl tohoto zákona.
Existuje řada nedorozumění týkajících se Zákona přitažlivosti, která lidem berou odvahu využít ho ve svůj prospěch. (Pokračování textu…)

Áriové – Jak mohou lidé získat motivaci pro novou dobu?

Dnešní doba je zatím dost chaotická, kterou vytvářejí hlavně mocenské struktury. Ale věř, že již sama vyzařuješ klid a harmonii a že jsi pro druhé vzor. A takto se energie projevují. Lidé potřebují určité vzory a vidět, že druhý to vše zvládá lehce. Proto teď vzniká mnoho duchovních škol, filmů a videí a lidé si to předávají a informují se, k tomu internet a různé domény slouží. Většina lidí má ještě strach otevřít se něčemu novému, ale silně pociťují změnu, teď jim brání ještě ego, ale to se bude rychle měnit. Také informace ohledně islámských zemí, které chtějí druhé zastrašovat, paradoxně v lidech vytvářejí uvědomění, že toto už nikdo nechce a pak se otevírají pozitivním energiím. Teď tyto energie kulminují a u lidí nastává větší pochopení, hlavně toho, co opravdu již nechtějí a to se u všech umocňuje, a to je správně. (Pokračování textu…)

Kryon – “Odolný” člověk

Tento channeling Kryona byl přijat v Delphi University, Georgia, dne 10. července 2016

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Těchto pár okamžiků je drahocenných. Můžete říci, že je to konec této série poselství, a taky je. Je to, jako když se pracovníci světla a staré duše sejdou dohromady kvůli společnému účelu a kladou otázky, na něž jste se ptali. Dalo by se říci, že je zde společný tým. Chcete vědět víc. Je to potvrzení posunu. A vy chcete vědět více. Je to souběh vědomí, které představuje rodinu. Někteří z vás zde byli celé dva dny. Když jste vešli, cítili jste něco. Je to posvátné místo. A nyní, o dva dny později se chystáte toto místo opustit. Už jsem o tom hovořil. Linearita času často vytváří uvnitř lidské bytosti určitý pocit, že to, co se zde událo, je minulostí, jakmile místo opustíte. Pro vás je minulost něco, co je pryč. Lineární běh času říká, že se věci dějí a pak končí. A vy možná strávíte další dva dny s vědomím, že tohle bylo úžasné, a nyní už není. (Smích.) Protože se vracíte k tzv. normálnímu životu. Povzbuzujeme vás k tomu, abyste změnili paradigma svého myšlení. A to můžete. (Pokračování textu…)

Portálové dny – dny, kdy je otevřena brána

tzolkin

Posvátný Mayský kalendář má 52 tmavých sekcí, které jsou nazývány “Galactic Activation Portal days – GAPs”. – Galaktické portálové dny. Volně bych to přeložila asi jako “Dny, během kterých je pootevřena brána do jiných dimenzí”. Nebo chcete-li Dny, kdy k nám proudí obrovská Boží Milost.

Tento 52- denní vzorec je v Tzolkinu  díky svému tvaru také nazýván “the Loom of Maya”- něco jako Tkalcovský stav Mayů… Podle mayské mytologie,učí Měsíční Bohyně Ixchel mayské ženy,jak tkát posvátné vzory.Při tkaní je potřeba pečlivě přidávat nitku k nitce,teprve potom se vynoří krásný barevný vzor…

Jen tak pro zajímavost – vzorec, který  Galactic  Activation Portal Days v Tzolkinu vytváří (viz obrázek) můžeme vidět mimo jiné na kůži chřestýše. A právě chřestýš byl starobylými Mayi velmi uctíván. (Pokračování textu…)