Život, vědomí a dědictví pradávného Egypta

 Jeshua prostřednictvím Pamely (Březen 2017)

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Všechny vás zdravím z břehů Nilu! Je mi velkým potěšením být s vámi. Jako rodina se společně čas od času scházíme na různých místech a v odlišných kulturách. Je tu společné vlákno, které nás spojuje a vede. Je to vlákno života a vědomí, které se snaží na Zemi šířeji a hlouběji projevit. (Pokračování textu…)

Kryon – Lidská duše odhalená – Andělská energie na Zemi

Milí přátelé,

rádi vám představujeme třetí a poslední ukázku z knihy Lidská duše odhalená, kapitolu, která se již do knihy nevešla.  Jde o část zabývající se anděly, tím, kým jsou a nejsou, jejich úkoly, způsobem komunikace s člověkem, jak se člověku jeví a jak je člověk polidštil, tak jako Boha. Dozvíme se skutečnou multidimenzionální pravdu o existenci a realitě andělů. Nikoliv tu,které podávají různé lidské mytologie. A současně si opět dotvoříte obraz o hloubce knihy Lidská duše odhalená, o tom v jak zevrubně popisuje souvislosti  reality lidské duše v době její inkarnace v lidském těle i mimo ni. (Pokračování textu…)

Cheirón a Neptun: dvě možnosti uvnitř Matrixu

Navážu na svůj předchozí článek O třešničce na dortu, kde jsem se letmo zmínil o moudrém učiteli Cheirónovi. Chtěl bych nyní o něm říci něco více a konfrontovat tento archetyp s archetypem Neptuna, který je mu něčím společný: taktéž se vztahuje k jednotě a propojenosti všeho bytí – na druhé straně s ním však stojí v ostrém kontrastu. Na tento kontrast bych se chtěl zaměřit, protože na něm lze ilustrovat cosi zásadního, co nyní probíhá v naší psýché a v celém světě. Budu vycházet ze své zkušenosti s konstelacemi na tyto astrologické archetypy za posledních několik let.

(Pokračování textu…)

Zpřístupněte své duchovní dary a talenty, naplňte své Božské poslání

Poselství od Archanděla Michaela, Duben 2011
Přijala Rev. Michelle Coutantová

Z archívu, pro některé z vás ale třeba přínosné…

Drazí,
vzpomeňte si na dobu, kdy jste byli zářícím paprskem světla, naplněni Božským světlem, skvělí ve svých světelných tělech, skvělí ve své znalosti své vlastní velkoleposti, ve své pospolitosti, ve své jednotě s celým stvořením. Navracíte se do tohoto stavu jednoty, který jste nikdy neopustili, avšak v iluzi oddělení byl závoj těsně zatažený. A teď nastal čas, kdy tato dokonalost vašeho dědictví zase jednou prosvítá skrz, a vy už nemůžete déle popírat ani ignorovat to, čím jste. (Pokračování textu…)

Pozorování moci strachu

deep meditation

…z archívu, ale stále aktuální!

Energie božské lásky proudí kolem vás jako stužky světla, něžně vás objímá a jemně vibruje ve vaší auře. Láska je dokonalou pravdou a toto je energie, do které vás Já Stvořitel, nyní zahaluji. Jako o bytosti světla a lásky na Zemi o vás pečuji, ctím a respektuji vás, neboť jsme jedno.

Mnoho lidí prohlašuje, že je jedno se Stvořitelem, ale kolik z vás si to plně uvědomuje, ví to ve svém srdci a cítí to mocně ve svém bytí. Je čas zamyslet se nad prohlášením „Já jsem jedno s Bohem, Bůh je jedno se mnou,“ a pochopit, že toto je vaše pravda, že není důležitějšího prohlášení; je tak jednoduché a přesto má tak obrovský a obsáhlý význam či oblast pochopení s ním spojenou. Abyste toto prohlášení pochopili, musíte si uvědomit, že to automaticky znamená, že jste láska, uskutečňujete se v lásce a tvoříte z lásky a pro ni. (Pokračování textu…)

Tvořivá síla naší mysli

tvoricost

„To, o čem sníme, je pro nás velmi důležité. Dub spí v žaludu; pták čeká ve vejci;v nejmocnější představě duše se hýbá probouzející se anděl. Sny jsou semenáčky reality…“

James Allen

A opět jsme u toho – jaké jsou naše myšlenky, takoví jsme.

Často máme tendenci vracet se ve svých myšlenkách do minulosti a tak vlastně posíláme energii tomu, čím jsme byli, místo abychom ji vkládali do splnění našich snů. (Pokračování textu…)