Myšlenka na dnešní den

Moje formule pro lidskou velikost jest

amor fati: nic nechtít mít jiným,

ani do budoucna, ani do minula, ani na věky věků.

Nejen snášet, co je nutné,

tím méně to zatajovat (…)

nýbrž to, co je nutné, milovat…

Friedrich Nietzsche,

překlad Josef Fischer

Aktuálně na nebi…

Spln v Blížencoch – 8. december 2022
Vo štvrtok, pár minút po piatej ráno, nastane okamih, keď sa Luna vo svojej plnej sile, plynúca kráľovstvom Blížencov, posadí za okrúhly stôl oproti Slnku v Strelcovi. Spln v Blížencoch je posledným Splnom pred Zimným Slnovratom, teda pred symbolickým znovuzrodením Svetla po dlhom období tmy. Tmavá časť roka pretrváva, vlastne dosahuje svoj vrchol práve v okamihu Slnovratu a aj príroda nám tým ukazuje, že okamih najväčšej temnoty je zároveň tou chvíľou, kedy sa rodí svetlo.

(Pokračování textu…)

Atributy Mistrovství

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem

v rámci  Boulder Colorado Retreat, Colorado – 8. ledna 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Ty, kteří channeling ještě nezažili, vyzývám, aby nyní zapomněli na vše, co by mohlo přerušit myšlenku, kterou vám sdělím. Jste velkolepí – všichni, úplně každý z vás. Odhoďte všechny myšlenky, které vás neuvedou do stavu, v němž byste mohli toto poselství přijmout. Vždycky se najdou tací, kteří se přijdou podívat, jak to vypadá, a budou to analyzovat a rozhlížet se a přehlédnou tu nádheru, která je tu pro vás. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Albert Camus řekl, že „není lásky k životu bez zoufalství nad životem.“ Když jsem ten citát četl poprvé, připadal mi prázdný, nabubřelý a taky dost pochmurný. Jenže čím jsem starší, tím větší mi dává smysl. Moje láska k životu vyrůstá téměř výhradně ze zoufalství. V tom smyslu, že po všech hrozných časech, jimiž jsem si prošel jsem vděčný za ty lepší. Ale i v tom hlubším smyslu. V tom, že potěšení a beznaděj jsou součástí jednoho celku, že když začneme poznávat propojení mezi vším na světě, když uvidíme, jak se protiklady vzájemně obsahují a všechno spolu souvisí, pocítíme mnohem více síly v nejtěžších okamžicích.

Matt Haig, Kniha útěchy

Myšlenka na dnešní den

Nenechte se zlomit, když se dokážete ohnout

Nemusíte se vyrovnat se vším. Nemusíte všechno zvládnout. Nemusíte všechno potlačovat, abyste přečkali den.

Nemůžete změnit osud. Vzepřít se gravitaci. Když se kácí strom, musí lítat třísky. (Pokračování textu…)