Vyvrcholení doby portálu Lví brány

 

Máme za sebou vyvrcholenie portálového obdobia Levej Brány, ktoré vyplavuje všetky nesúladné a disharmonické energie a súbežne s ním, práve dnes, si dávajú rande Mars a Lilith – obaja aktuálne v krajine Barana. Mars je v kráľovstve Barana doma, je tam kráľom, teda je v plnej sile, Lilith nie je doma nikde, súčasťou jej kvality je pobyt vo vyhnanstve, preto na seba automaticky preberá kvality krajiny, v ktorej aktuálne pobýva. Tentokrát teda preberá kvality Barana – burička, vyhnaná z raja pre jej nezávislosť, autentickosť, hrdosť a neochotu, podriadiť sa, na seba berie kostým drsnej amazonky, ktorá nemá pre ranu ďaleko. Rande týchto dvoch archetypov sa ukazuje ako výbušné, ohnivé, silové – kto z koho?
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Strom oslavuje Boha tím, že je strom. Neboť v tom, že je tím, čím ho Bůh zamýšlí, Jej poslouchá. „Souhlasí“, abychom tak řekli, s jeho tvůrčí láskou. Dává vyjádření myšlence, jež je v Bohu a není odlišná od Boží podstaty, a proto strom napodobuje Boha tím, že je strom. Čím více je strom podobný sobě, tím více je jako On. Kdyby se pokoušel být něčím jiný, čím nebyl nikdy zamýšlen, byl by méně jako Bůh, a proto by Ho méně oslavoval. (Pokračování textu…)

8.8. 2020 se plně otevírá LVÍ BRÁNA a začíná NOVÝ 12- roční cyklus…

My všichni jsme dokončili významný cyklus probuzení, který úzce souvisí s naším předchozím životem v Atlantidě a starověkém Egyptě. Je čas, ČAS OSLAVIT toto dokončení hluboké růstové fáze.

Přemýšlejte o všech vašich cestách, které byly vaší nedílnou součástí po celých 12 let. (Pokračování textu…)

Lví brána 8.8. 2020

Sluneční energie vrcholí. A jako každý vrchol, i ten letní v sobě nese zárodek nadcházejícího pádu do zimní temnoty. Má určitě smysl, když takový okamžik nepromarníme v radovánkách s trochu už nahnívající příchutí, ale prožijeme ho vědomě a naplno.

Zatímco ještě včera bezstarostný hospodář popíjel s přáteli a radoval se z krásného léta, dnes se jeho nálada jako mávnutím proutku pozmění, mlčky hledí kamsi k severozápadu a skrz mráčky obav v duchu odhaduje, kolik sýpek letos asi naplní úrodou a zda už plody nepřezrály… (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Mysl je jako zrcadlo,
na kterém nemůže nikdy nic zanechat stopy
nebo je zakalit.
V zrcadle mysli se žárlivost, nenávist a chtivost
mohou odrážet jako prchavé obrazy.
Jsou to ale pouze odrazy na povrchu zrcadla;
na samotném zrcadle nezanechají žádné stopy.
Nespatřujte sebe sama v pouhých odrazech
a nepodléhejte mylné představě, že jste to vy.“
Haemin Sunim