K zamyšlení

„Pro ty, kteří touží po Bohu, protože Bůh je jejich jediným cílem a láskou, není rozdílu mezi životem v odloučení a životem na tržišti. Tak i tak jsou vždy sami. I když takovéto lidi následuje dav, oni jsou sami. Být sám znamená být s Bohem.

Ale být s Bohem není tak snadné, jak to může znít nebo vypadat. Zdá se, že než Bůh nabídne sám Sebe, nejprve nabídne vše ostatní. Nemyslete si však proto, že by bohatství nebo sláva vnějšího světa či cokoli jiného mohlo být zajímavé. Všechny myšlenky pocházejí od Něj, emoce pocházejí od Něj i vnitřní alchymie pochází od Něj. (Pokračování textu…)

OM Namah Shivaya

Om Namah Shivay [Óm Namah Šivája]

Milí přátelé, náš vnější život může být velmi bouřlivý, ale slova manter nás mohou vést tak, abychom uprostřed bouře dokázali vše přijímat s porozuměním a klidem. Říká se, že znát správnou mantru a její použití znamená znát svoje Já.

Při příležitosti  nadcházejících oslav Maha Shivaratri je vhodné zpívat mantry vztahující se k Šivovi. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Jakmile se osvobodíme od svého vlastního strachu,

naše přítomnost automaticky osvobodí druhé.

Nelson Mandela

K zamyšlení

„Body obratu se ohlašují rozmanitostí nejasných příznaků:

hlubokým neklidem, bezejmennou touhou,

nevysvětlitelnou nudou a pocitem, že jste uvázli.“

Gloria Karpinski

Vytvořte místo pro anděly

 Marie prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí krásní muži a ženy, já jsem Marie. Nejsem tu sama, vedle mě jsou andělé. Jsou to vaši andělé, světelné bytosti, které jsou s každým z vás spojené. Vnímejte jejich laskavost, jsou tu pro vás. Každý z vás má kolem sebe anděla světla, který vás chce na vaší cestě na Zemi podporovat. Udělejte pro tyto anděle místo! Dovolte jim, aby vás obklopili jemnou, světelnou vibrací. Vnímejte, jak je energie v tomto prostoru jejich přítomností prosvětlena. Tolik vám chtějí dát, umožnit vám sdílet ve světle Domova, sféry, kam patříte, sdílet atmosféru světla, z které jste přišli. Dovolte těmto andělům, aby vám poskytli léčení.
(Pokračování textu…)