Inspirace

Před sebe se dívej s rozechvěním.

Za sebe se dívej se soucitem.

Před sebe se dívej s vírou.

Za sebe se dívej s vděčností.

Před sebe se dívej s úžasem.

za sebe se dívej s porozuměním.

(Pokračování textu…)

Pro potěchu duše…

K zamyšlení

„Existuje realita, která je nedělitelná, jedna, zdroj a bytost všech; ani věc, ani mysl, ale čistý duch nebo čisté vědomí; a my jsme to a nic jiného, protože to je naše pravá podstata; a jediný způsob, jak to najít, je hledět vytrvale dovnitř, kde je nalezen maximální mír, nevybledlá radost a samotný věčný život.“
Douglas Harding

K zamyšlení

Rozdíl mezi lidským a duchovním činí pouze lidské bytosti. Ve skutečnosti oddělené nejsou. Jsou protkané dohromady. Jestliže své srdce neotvíráte lidským bytostem, zjistíte, že je obtížné otevřít se Bohu. Jestliže lidské bytosti včetně sebe, nemilujete, shledáte, že je nesnadné milovat Boha. Vaše duchovní cesta začíná ve vaší lidskosti, s obyčejnou každodenní ochotou být poctiví, laskaví a milující podle svých nejlepších schopností.

Ron Scolastico 

Myšlenka na dnešní den

„Říkám ti, hluboko uvnitř tebe je fontána blaženosti, fontána radosti. Hluboko uvnitř vašeho středu je pravda, světlo, láska, není tam vina, není tam žádný strach. Psychologové se nikdy nepodívali dostatečně hluboko.“
Ravi Shankar