Obdivuju dnešní muže zcela upřímně

 

A proč?
Přečti si to ženo, dívko, jestli to dáš až do konce.

Ptám se

Všude se píše co by měl muž dělat a změnit se.
Před dvěma lety jsem se velmi zastával ve své tvorbě žen.

A teď se ptám do morku upřimnosti žen…kde jste ?
(Pokračování textu…)

Velikonoční zamyšlení o odpuštění

Skutečné odpuštění může nastat jedině když si uvědomíme skutečnou podstatu zla. Když Ježíše křižovali, shlédl dolů na své mučitele a odpustil jim. Odpuštění je možné, když si uvědomíte, že lidé nejsou násilní, agresivní a netolerantní vůči vaší pozici proto, že jsou zlí, ale prostě jen proto, že hledají a nevidí jinou cestu, jak nalézt to, co chtějí. Nevidí celistvost, a proto se vydávají do světa a hledají ji a ničí všechno, co považují za hrozbu celistvosti, všechno, co podle nich nese odpovědnost za to, že věci nejsou celistvé. Když nevidí celistvost, vyjdou ven a ničí své obětní beránky. (Pokračování textu…)

Aramejská modlitba

Abunde-vashmaia

Negtadash-shishmaja

tite-malcuta newe-sevianak

Aykana-devashmaia agbahara

Ablan-lagma desunkana niaumana

Bash-bucalann jauvai

Aykana dafegnan eshvagna lejaivain

Ula-talan lemesiuna

elataxan membish

Amin

Myšlenka na dnešní den

„Bez temné noci duše, v níž zmizí úplně všechny představy o sobě samém, nemůže nastat okamžik, kdy se znovu zrodíte.“

Hazrat Inayat Khan

Úplňková „velkopáteční“ inspirace

Nechej vše, co není tvým skutečným Já, zemřít… nechej to uvadnout. Postav se k tomu rázně; neměj výčitky svědomí či falešný pocit viny. Máš právo být opravdu sám sebou. Nadešel čas pro smrt starého , podmíněného já a pro znovuzrození nového, skutečného Já, které vždy existovalo v tvém nitru. Povstaň a užívej si krásy svého božského Ducha!
(Pokračování textu…)