Zkusme oba ustát lásku

Můj milovaný muži,
stůj si sám za sebou, ať se děje cokoli.
Ať přijdu s čímkoli, zkus mě ustát.
Neotáčej se nazpět, neutíkej vpřed,
ale zůstaň plně v mé zkoušející přítomnosti.
V přítomnosti emocionální bouře,
v rychlosti, se kterou se mění má slova i naladění.
Zůstaň ve své síle, na stejném místě.
Ve svém středu, v lásce ke mě a věrnosti sobě.
Ať je to jakkoli těžké, ať se cokoli mění,
ať tě jakkoli zkouším,
pamatuj na svůj nejvyšší cíl.
(Pokračování textu…)

Materiální jistoty v novém paradigma

Přijala: Lemiana dne 11.12. 2018

Existenční strachy jsou největší zátěží starého paradigma. Nejvíce z vás čelí stále nahromaděné energii z minulosti, která vibruje jako strach z přežívání, strach z chudoby, strach z hladu, strach ze ztráty střechy nad hlavou. Strach, že nenaplníte očekávání svých dětí, svých vlastních rolí rodičů. Jak se ve velkém měřítku dokončují karmické cykly v partnerství, mnoho žen, ale i mužů si sahá do hloubky všech těchto strachů. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Někdy i nejmenší krůček správným směrem se může ukázat jako nejdůležitější posun v životě.“

Petr Casanova

K zamyšlení

Člověk se musí naučit zachytit a následovat paprsek světla, který se rozzářil v jeho nitru.

Ralph Waldo Emerson

K zamyšlení

O příjemné vzpomínky se člověk musí postarat předem.

Paul Hörbiger