Poznej, kým v hloubi sama sebe jsi

„Je možné, ptala jsem se sama sebe, že mě z nějakého hlubokého a posvátného vnitřního místa cosi volá? Chce se po mně, abych se vydala na cestu duchovního života – na cestu od falešného já k pravému? Chce se po mně, abych odložila staré masky a vzorce a odkryla hlubší, opravdovější Já – to, kým je mi Bohem dáno být? Mám zničit svůj dosavadní vesmír a pátrat po dosud pouze tušené bytosti, která vyzařuje odkudsi zevnitř?“

Sue Monk Kiddová, Když srdce čeká

A já se teď ptám vás, milovaní… (Pokračování textu…)

Důvěřuj…sám sobě!

Spolehni se vždy……na sebe, na své pocity, svou intuici.
Při svém rozhodování neber hned do hry rozum, ten je pod nadvládou společnosti, systému, programů, které tě nevědomky po celý den udržují v umělém spánku. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Na život se nečeká. To my lidé ho máme tvořit v každém okamžiku s maximálním úsilím a jasným úmyslem být Existenci zdrojem. Z vlažného a polovičatého přístupu, který vždy žádá o nápovědu jak žít, jak se rozhodnout a co udělat, přichází jen zmatek a bolestivé zklamání. Nerozhodnost a odevzdanost v sobě ukrývá strach a dluh vůči životu, který budeme muset v budoucnosti draze splácet.“

Vladimír Kafka

Myšlenka na dnešní den

„Není podstatné, na co se díváte.

Důležité je, co vidíte.“

Henry David Thoreau

Myšlenka na dnešní den

„Najděte místo ve svém nitru, kde je radost,

a tato radost vypálí bolest.“

Joseph Campbell

K zamyšlení

Ženy mají rády muže, kteří vědí, co chtějí…
Muže, kteří nepoužívají „ale“ nebo „možná“…
Nechtějí to „velké dítě“, o které se musí starat, ani „otce“, aby jim říkal, co mají dělat…
Mají rády ty muže, kteří dokáží žít sice bez nich, ale nechtějí…

(Pokračování textu…)

Nehrožený vnitřní král

To, co je venku, ve vnějším světě, tě nemůže ohrozit a dostat na kolena.
Nemá to takovou moc, jaká se zdá, protože svůj vnitřní svět ovládáš jedině ty sám.
Nikdo nemůže „dopravit“ do tvého vnitřního světa to, co nechceš,
nic tě nemůže ovlivnit, pokud to sám nedovolíš, pokud to nepřijmeš. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Nemohu vám dokázat, že Bůh existuje,
ale moje práce empiricky prokázala,
že v každém člověku existuje obrazec Boha
a že tento obrazec má v jednotlivci
k dispozici největší transformační energii,
jaké je život schopen.
Nalezněte tento obrazec
ve svém individuálním já
a život bude přetvořen.“
~ Carl G. Jung v překladu Taraka Matla