K zamyšlení

„Stejně jako může člověk v noci snít, že je dítětem, roste, jde do školy, přátelí se, vzdělává, zamilovává, vstupuje do manželství, nachází si práci, vychovává děti, užívá si radostí i bolestí rodinného života, má vnoučata, onemocní, zestárne, ocitá se v kruhu své rodiny na smrtelné posteli, a ve chvíli smrti se probudit a uvědomit si, že celou tu dobu klidně spal doma ve své posteli, tak i naše Já – čisté Vědomí – prožívá život zdánlivě odděleného já, zatímco samo věčně spočívá ve svém vlastním Bytí, aniž by kamkoliv šlo a cokoliv dělalo.

Rupert Spira, Popel lásky

Myšlenka na dnešní den

„Když necháme myšlenky a pocity být,

nechají ony nás.“

Vysněte si SVŮJ život právě TEĎ!

Přátelé,
asi každý z nás někdy v životě zažil, že z něčeho, co začalo jako příležitost snů, se nakonec stala jedna velká noční můra. Dokonalý vztah, který nám přinesl celé měsíce nebo dokonce roky štěstí, se postupně proměnil v tak bolestnou zkušenost, že jsme z něj nakonec museli co nejrychleji odejít. Nebo se práce snů rozplynula v okamžiku, kdy nás uvrhla do noční můry nejistoty.

(Pokračování textu…)

Aktuálně na nebi…

Pravidla, zásady a vášeň

Pluto je na roztrhání. Sotva se od něj odpoutalo Slunce, už je tu Juno. Přesná konjunkce dnes, ale samozřejmě dva tři dny jedním i druhým směrem žádná míra. Juno, strážkyně partnerské soudržnosti a kontinuity, toho času v Kozorohu, je poněkud limitovaná povahou tohoto chladného, restriktivního a faktografického znamení. V jejím podání se může zdát, že vztahy stojí a padají se zodpovědnosti, vyžadují naprostou oddanost závazku, který na sebe při vstupu do manželství (nebo jiné formy soužití) bereme – a tečka. Všechno ostatní je nadstandard vyžadovaný rozmazlenou Venuší. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Jednoho dne šli Krishna a Arjuna po prašné cestě. Večer se unavili a uviděli dům. V domě bydlel zlý starý muž. Nějakým způsobem získal spoustu peněz. Byl velmi zlý. Zaklepali na dveře, ten podlý muž přišel ke dveřím a řekl: „Co chcete?“ A Krishna řekl: „Mohli by jsme tu přenocovat a dostat něco k jídlu?“ Ten stařík by obvykle každému zabouchl dveře před nosem, ale uvědomil si, že to byli Krišna a Arjuna, a tak je neochotně pustil dovnitř. Když si sedli ke stolu, měl pro sebe báječnou večeři, ale jim k jídlu dal jen suchý chleba. Řekl Kršnovi, že nevěří ničemu, co říká. Že Jeho učení je ztráta času. Řekl mu: „Proč nejsi raději užitečný, a proč si raději nenajdeš nějaké dobře placené místo?“ ale Krishna neřekl ani slovo. (Pokračování textu…)

Bhagavad Gītā Esence

Z obsáhlé řady hinduistických písem je Bhagavad Gītā považována za jeden z klíčových textů k pochopení smyslu naší existence. Když se mocný válečník Arjuna ocitá na pokraji války, jeho pochybnosti a zmatek ho přinutí najít útočiště u nohou svého vozataje. Avšak jeho kočí není obyčejný člověk, ani pouhý přítel či velký král; On je Bůh. Následuje nejúžasnější rozprava všech dob. Osobnost, která tvoří a prostupuje tento materiální svět, předává Arjunovi poznání o tom, kým skutečně jsme, jaký je cíl našeho života a jak toho dosáhneme. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Praktická spiritualita
Duchovno a esoterika, spiritualita nebo mystika?
Co je pravda a co ne, čemu věřit a od čeho se raději držet dál?
Kdo má vlastně ten správný a jediný recept na život?
Šamani, guru nebo věštci nejrůznějších metod, kterým se klanět, které následovat?
A je to skutečně tak, jak je nám předkládáno?
A co poselství z různých galaxií a vesmírných lodí?
Mám tancovat v lese, uzavírat se v kruhu pravých žen nebo mužů,
stát se indiánem, bubnovat, meditovat nebo dýchat jen vzduch?

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Věz toto:
Jsi jen jeden.
A zároveň jsi všichni a všechno.
Jsi jen tento okamžik.
A zároveň jsi věčnost.
Jsi jen pomíjivý projev lásky.
A zároveň jsi věčná láska.
Jsi jen jeden tlukot srdce.
A zároveň jsi nekonečný rytmus života.
Jsi jen jiskřička mihnoucí se nocí.
A zároveň jsi veškeré světlo.
JSI.
A zároveň jsi mnohem víc než to.
Buď si toho vědom.
Will Bowen, Dopisy od Boha