Aktuálně na nebi…

Úplněk v Býku 12. listopadu 2019

Milí přátelé, pojďme se podívat na energie nadcházejícího úplňku, který zazáří na 19. stupni znamení Býka, 12.11. ve 14:34.

Energie tohoto úplňku má mnoho podpůrných aspektů, tak jako většina listopadu. Úplněk osvětluje to, co bychom chtěli, co koupíme, investujeme, nahromadíme, ale i to, co bychom chtěli prožít svými smysly. Býk je praktická uzemňující síla, která kompenzuje hluboké emoce Štíra, kde je Slunce. Štír je vše přikryté, schované, co nevidíme a nevnímáme smysly, ale hluboce to cítíme. Je to naše nevědomí, temnota, ale víme, že zde je. Býk symbolizuje naopak všechno, co můžeme vidět, slyšet a vnímat přímou zkušeností, jsou to naše smysly. Takže tu máme naše lidské potřeby, včetně potřeby přežít, také to, jak se o sebe každý den staráme, to je ostatně lunární záležitost. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Lidé jsou jako mozaiková okna v kostele. Třpytí se a září, když venku svítí slunce, jak ale přijde tma, jejich krásu prozradí jedině světlo uvnitř.“

—  Elisabeth Kübler-Ross

K zamyšlení

„Smutek má svoji hloubku;
štěstí je mělké.“

— Osho

Myšlenka na dnešní den

„Opravdu zbožný člověk se zrodí okamžikem, kdy přijme zodpovědnost za sebe sama, okamžikem, kdy řekne: ‚Cokoliv, co jsem, záleží jen na mně – ne na minulosti, ale na přítomnosti. Záleží na mém rozhodnutí v tomto okamžiku, a jestliže ho chci změnit, mám naprostou svobodu to udělat.‘“
— Osho

K zamyšlení

 

Uvědomíte-li si, že jsme bytím,

tím ryzím a představ prostým vědomím,

víte-li to celou svou Bytostí a jste schopni

nechat životní sílu a vědomí rozvíjet

jeho hru v přítomnosti tohoto nahlížení,

budete intuitivně vědět,

že nemůžete přestat být tím, čím jste.

Mooji

K zamyšlení

 

„Život plyne a my ho necháme plynout jako vodu v řece, a teprve když odteče, všimneme si, že už není.“
— Grazia Deledda 

K zamyšlení

Od Otce pro všechny

„Pro některé v utajení Bůh ještě vyčkává,
kde srdce tvrdá jsou,
tam ruce Otcovy nemohou spočinout.
Kde v lásce ke Mně bytost přichází, jsme v sobě viděni“.

Jiří Ledvinka

Myšlenka na dnešní den

 

Projděte tímto lesen zvaným existence

a vyjděte na druhé straně jako Buddha,

jako ryzí Světlo Kristovo,

jako Šivovo Bytí.

Cesta tímto lesem může trvat celé věky…

a přece je tento les pouhým snem.

Mooji