Atributy změny – 3

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrolem

v rámci Healing Wednesday, 18. srpna 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opravdu jste jako třpytivé perly. To je metafora vaší hodnoty, metafora vašeho zářícího světla. Všechny tyto věci oslavujeme.

Pokud jste to ještě nikdy neslyšeli, přicházím k vám v této době se zprávou, která oslavuje skutečnost, že jste zde v nové energii. Celý tento měsíc vám předáváme poselství na téma Změna. Začali jsme tím, že jsme vám řekli, že tyto změny byly předpovězeny. Poskytli jsme vám informace o tom, jaké ty předpovědi byly a z jakých zdrojů pocházely. Některé z těchto zdrojů jste znali, jiné ne. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Na konci času vymezeného nám na tomto světě,

jestliže jsme žili smysluplně,

nebudeme moci říct: „Byl jsem vždy šťastný.“

Doufejme, že budeme moci říct:

„Prožil jsem v životě skutečné okamžiky

a mnohé z nich byly šťastné.“

Barbara De Angelis

Aktuálně na nebi…

RETROGRÁDNÍ NEPTUN – 28.6.2022
Jde o čas, kdy odhalujeme své pravé Já a obnovujeme, co jsme kdysi ztratili.
Ať už budete začínat jakékoli nové projekty, Neptun vám pomůže na cestě do neznáma.
Sny vám mohou v tuto dobu hodně napovědět o vaší budoucnosti.

(Pokračování textu…)

Inspirace

vzkriseni a zivot

Dávejte si pozor na to, jak přesně v běžné konverzaci používáte slovo“ jsem“. Pokud to, co následuje ve vaší mluvě, po slově jsem, není plně v souladu s tím, jak by podle vás mluvil Zdroj vesmíru, okamžitě se opravte. Řekněte si v duchu: „Ve svých myšlenkách a pocitech jsem vzkříšení a život.“ To okamžitě obrátí veškerou energii vašeho Bytí do centra v mozku, jež je zdrojem vašeho Bytí.  Síla tohoto výroku je nedocenitelná. Byl to výrok, který Ježíš používal nejčastěji ve svých nejtěžších zkouškách.“

Wayne W. Dyer

K zamyšlení

Je zde Přítomnost,
jež je mnohem hlubší
než jakákoliv myšlenka.
Ohlašuje se zde,
v srdci.
Je vždy přítomná, neproměnlivá
a neposkvrněná.
Když pozornost spočívá uvnitř,
hluk mysli automaticky ustává
a přetrvává pouze
sama Přítomnost.

Mooji

Myšlenka na dnešní den

„Bůh stvořil všechno z ničeho,

ale to nic stále prosvítá.“

Paul Valéry

Síla dechu

Přátelé, zítra začíná transformační cesta za Silou dechu se Scottem Schwenkem!

Při tomto objevování práce s dechem se nejprve pustíte do 5dílného kurzu Extatické dýchání, kde se zaměříte na:

tělo

myšlenky

srdce

emoce

začlenění práce s dechem do běžného života

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Skutečně důležité je radovat se ze života, milovat, být v přítomnosti a být šťastný. Šťastnými vás samozřejmě někdo neudělá, jen vy sami se můžete udělat šťastnými. A stejně tak nemůžete učinit šťastným nikoho jiného.

Pravá láska je stav, když nic nepotřebujeme a nic nemusíme, vychází to prostě z nás, protože jsme Láska. Světlo a Láska jsou jedna a tatáž věc a odhalí se nám na místě, kde přestávají všechna slova. V tichu, když skutečně nasloucháme, uslyšíme Její volání.“

Don Miguel Ruiz