Myšlenka na dnešní den

Žádný ze zvuků přírody neruší věčné ticho,

které obestírá vesmír.

Pokud posloucháte tyto zvuky,

jednoho krásného dne

uslyšíte ticho.“

Anthony De Mello

Advent

Advent značí „příchod“, a je dobou očekávání. Abychom cítili příchod Boha, musíme nejprve přijít sami k sobě. Jen pokud jsme ve svém srdci, vyjeví se nám tajemství adventu a Vánoc… a nejen to.

Jedna jediná svíčka může rozjasnit

temnotu – a dávat naději, že se rozjasní

také noc v našem nitru.

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Jedno vřelé slovo dokáže proteplit tři zimní měsíce.“
Japonské přísloví

Bezplatný kurz Poznej sílu své mysli: Začíná už v pondělí 4. 12. 2023!

Přátelé,

neobyčejné věci začínáme tvořit ve stavu flow. Abychom ho dosáhli, musíme se přesunout ze žití v minulosti do žití v budoucnosti.
Jak to z vědeckého pohledu vysvětluje Dr. Joe Dispenza?
„Teprve tehdy, když člověk vstoupí do prostoru neznáma a začne přemýšlet nad budoucností, tak nadšeně věří svému záměru, že ho začne přirozeně tvořit ve své mysli, pak se začne tento stav zhmotňovat ve vnější realitě.“

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Vězte tedy, že tělo je pouhý oděv.

Hledejte nositele, ne plášť.“
Rumi

K zamyšlení

Žena, která má sama sebe

 

Když má žena sama sebe

můžete vstoupit nebo odejít z jejího života,

můžete jí lichotit nebo ji soudit

a ona, ona vás laskavě přijme nebo se s vámi rozloučí. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Duch každého stvoření se zračí v očích, ve výrazu obličeje a ve všech pohybech i gestech. Náš zjev, naše slova a konání nejsou nikdy větší než my sami. Neboť tělo je domem naší duše, oči jsou jako okna a slova posly.“

Chalíl Džibrán

Poselství od Babajiho

Kdyby Bohové mohli ronit slzy a mohli tak lidstvu pomoci, naplakal bych pro vás všechny oceán. Na této planetě nebylo nikdy tolik utrpení jako je teď. Probuďte se, osušte si oči a ponořte se do svého srdce, kde vás očekává Božství, aby vás vedlo k Lásce, radosti a míru.

Mahavatar Babaji Mahabharata