K zamyšlení

Jednou přijdeš na to,
že stav prázdné mysli neznamená,
že činnost nepokračuje.
Můžeš svou mysl používat
a přesto být ve stavu bez mysli. 
Důležitější než moment,
kdy tvá mysl zcela utichne,
je chvíle, kdy se pro tebe to,
co ti mysl říká, stává úplně
nepodstatným.
Mooji

Čtyři velkolepé kontroverzní pravdy – 2

Tento živý channeling Kryona byl přijat a vysílán Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 14. dubna 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Drazí, tento měsíc vám přinášíme čtyři části na téma Velkolepé kontroverzní pravdykteré nutí lidi zpochybňovat, co je pravda a co ne. A vybrali jsme čtyři věci, o nichž jsme už mnohokrát diskutovali. Tento měsíc je pospojujeme proto, abyste je mohli slyšet (a přečíst si) pohromadě a možná si uvědomili, co jsme vám už tolikrát říkali: věci nejsou vždy takové, jak se zdají být. (Pokračování textu…)

Poznej, kým v hloubi sama sebe jsi

„Je možné, ptala jsem se sama sebe, že mě z nějakého hlubokého a posvátného vnitřního místa cosi volá? Chce se po mně, abych se vydala na cestu duchovního života – na cestu od falešného já k pravému? Chce se po mně, abych odložila staré masky a vzorce a odkryla hlubší, opravdovější Já – to, kým je mi Bohem dáno být? Mám zničit svůj dosavadní vesmír a pátrat po dosud pouze tušené bytosti, která vyzařuje odkudsi zevnitř?“

Sue Monk Kiddová, Když srdce čeká

A já se teď ptám vás, milovaní… (Pokračování textu…)

Nech svůj hlas znít

Zpívej svou píseň

pokud ji v sobě máš

sakra

zpívej

svoji

píseň

udělej to

pro svoji

duši

Cleo Wade

Inspirace

Chceš lásku?

Miluj!

Chceš světlo?

Zař!

Být probuzený ve spícím světě

 
Když jste Probuzený, už nejste bezcitný.
Už se nemůžete odvracet od Pravdy.
Už se nemůžete utěšovat starejma pohádkama o dobru a zlu, pozitivním přemýšlení.
SVĚTLO VĚDOMÍ se nedá zhasnout. Teď, už se před sebou nemůžete schovat. Není kam se schovat.

(Pokračování textu…)

Čtyři velkolepé kontroverzní pravdy – 1

Tento živý channeling Kryona byl přijat a vysílán Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 7. dubna 2021

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Přicházíme opět se zprávou rozdělenou do čtyř částí, kterou si všichni můžete poslechnout (nebo přečíst). Tohle je první část a každá část bude mít odlišné téma. Hlavním tématem tohoto měsíce jsou Velkolepé kontroverzní pravdy.

V posledním roce došlo ke změnám v poselstvích Kryona. Nejvíc se změnilo to, že je poslouchá mnohem víc lidí jinak než kdykoli předtím. Zatímco dřív převládala tištěná média, dnes se mnohem víc využívají vizuální a audio prostředky. A proto mnoho lidí neslyšelo nebo si nepřečetlo zprávy, které jsou naprostým základem všeho, co vám chci předat. Takže pro některé z vás bude tento channeling komplexním přehledem pravd předávaných třicet let, zatímco jiní to uslyší poprvé a někteří to sice uslyší znovu, ale jiným způsobem. (Pokračování textu…)

Proč nám tento okamžik nestačí

„Konec hledání je radikální, radikální přijetí toho, co je.“ říká ze své vlastní zkušenosti Jeff Foster.

Toto je tím. Toto je konec duchovní cesty. Svoboda a štěstí a osvícení se nenajdou nikde jinde než tady: přímo před námi.

Jemný hukot ventilátoru počítače, mravenčení v levé noze, pípání ptáčků na zahradě, kteří přeskakují z větve na větev…

Proč nejsme nikdy spokojeni s tímto? Proč nám tento okamžik nikdy nestačí? (Pokračování textu…)