K zamyšlení

„Jsi-li obdařen nějakou slabostí, pak jen proto, abys v sobě objevil potenciál, jak ji překonat a proměnit v její pravý opak tím, že v sobě objevíš její protiklad a rozvineš ho.“

 

TRECENIUM ETZNAB Kin 118-130

 

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu 13 Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
Vlna ETZNAB přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost. ETZNAB znamená ODRAZ, DUCHOVNÍ BOJOVNÍK, OBĚTAVÝ LÉČITEL A OCHRÁNCE ČELÍCÍ SKUTEČNÉ A PRAVDIVÉ SÍLE.
Vhodný den požádat o zdraví, léčení obtížných nemocí, odstranění zášti a negativních energií. Dobrý den ukončit negativní vztahy nebo partnerství. Požádat o inteligenci a dobrou paměť……

(Pokračování textu…)

Inspirace

Buďte rozzáření a spatříte světlo.

Nečekejte na důvod k úsměvu, usmívejte se!

Nečekejte, až se někdo začne smát – prostě se smějte!

Pokud nevidíte nic, nad čím se lze usmívat nebo čemu se smát, hledejte dál!

Vnímejte humer a vnímejte naději.

Užijte si to!

Dr. Stephen Mckenzie, Vnímání srdcem

Myšlenka na dnešní den

Ať už svět dával smysl nebo ne, člověk musel přijmout absolutnost života; celý ten úžasný, paradoxní zmatek.

Tai Moses

Tzolkin 20.7.2018 13 CABAN Kin 117

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy.
Posvátná energie Oxlahun (13) dnes intenzivně rozpaluje silný mentální oheň Caban a vytváří potenciál pro explozivní průlom, poznání, probuzení, osvětlení nějakého aspektu vašeho života nebo snad někoho, kdo je vám velmi blízký. Ale neočekávejte nebo neusilujte příliš silně o poznání, protože to musí přijít samo, bez očekávání nebo vyžadování. Vaše mysl je velmi silná věc a v těchto posvátných okamžicích jasnosti to musí přijít naprosto bez ega, souzení a žádostivosti.
Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo.TŘINÁCTÝ den Vlny CHICCHAN nám připomíná, že nejsme na světě sami, musíme respektovat nejen svůj vlastní život, ale všechny formy života na Zemi.

(Pokračování textu…)

Aktuálně na nebi…

19.7.2018

Slunce v Raku v opozici s Černou lunou v Kozorohu, čtvrteční kvadrát Luny ve Vahách s Plutem v Kozorohu a se Sluncem v Raku – nutnost upouštět páru, „vědomá agrese“

Slunce v Raku se dostává do přesné opozice s Černou lunou a na mě ve streamu příspěvků vyskakují odkazy jako „vědomá agrese“, hromadí se zvláštní situace plné „nedodělků“ nebo nemožnosti se dokomunikovat a na ulici mě málem smete PPL parkující stylem „ako pán“ na chodníku. (Pokračování textu…)

Tzolkin 19.7.2018 12 CIB Kin 116

Cib – Bojovník – Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení

Zastavte se dnes na chvíli a přemýšlejte, jakou roli hrajete v Evoluci lidstva i v životě samotném. Zastavte závod myšlenek, ambicí, cílů, seznam, co musíte udělat, seznam lidí, kterým musíte zavolat, povinností, pochůzek a posluhování. Najděte si dnes čas jen být. Udělejte si čas spojit se s vaší rodinou, připojit se ke zbytku lidstva a ostatním živým stvořením. Přemýšlejte o všem, co jste udělali, viděli, zažili, poznali a přijměte všechny vlivy, které vás formovaly být tím, kým jste dnes a nechte to všechno odejít. Toto více než cokoliv jiného bude naplňovat vaši duši i ducha.

Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo. DVANÁCTÝ den vás informuje, abyste se zbavili strachu, spojili intuici s rozumem a řídili se vlastní svobodnou vůlí.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU VÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYSTE SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Věřím jako vy, že láska je tím nejvyšším, co prýští z naší duše a tím jediným, co nás drží zpříma a pravdivě spojuje s ostatními.“

Wilheim Grimm