Inspirace

„Každý den nám dává možnost uskutečnit to,

co bylo včera pouhým snem.

Proto přestaňte snít svůj život a

odvažte se žít svůj sen.“

F rancois Garagnon

Myšlenka na dnešní den

„Koneckonců jsme takoví, jak milujeme.

Je to láska, co měří naši velikost.“

William Sloane Coffin

Akáša emocí a potlačená síla sebe-vědomí.

Očista živlových paprsků Duše a jejich znovunapojení na Zdroj

Přijala: Anthea Réa / 22. 5. 2020

Gaia v současnosti prochází od-puštěním Akášických záznamů zneužití síly, potlačeného sebe-vyjádření, sebe-vědomí a sebe-důvěry, jež se manifestuje skrze Vaše prožitky. Projevují se témata jako je pošlapání vlastní hodnoty, umlčení pravdy, zneuctění těla / duše, znesvěcení Božího Slova, apod. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Člověk nemusí stále něco tvořit. Také existuje vznešená zahálka, jejíž pěstování je v dnešní době děsivě zanedbávané.“

George MacDonald

„PŘIJÍMAJÍCÍ“ FREKVENCE ZE-MĚ

Jak se nyní individuálně každému děje, PLANETA ZE-MĚ OŽÍVÁ V NOVÉ FREKVENCI A S TÍM JE TŘEBA BUĎ SJEDNOTIT SE ČI ODEJÍT Z BLUDNÉHO KRUHU BOJE. Nepřijetí polarit v nás způsobuje boj. Navzájem se všichni potřebujeme pro zachování rovnováhy zde na planetě Zemi. (Pokračování textu…)

Poselství Gaiy k současnému globálnímu „Covid dění“ a o tom, jak a proč vibrovat nad tím.

Počátkem toho týdne mi má milovaná sestra Margot Anthea Réa sdílela svůj sen. Když jsem sdílení jejího snu poslouchala v hlasových zprávách od ní, věta za větou se mi tam odvíjel obraz kolektivního poselství tohoto snu.

S Margot laskavým svolením sdílím její sen a i jeho kolektivní interpretaci, jak jsem ji viděla.

Sen budu vyprávět v první osobě, tak jak jej vyprávěla Margot a pokusím se i přiblížit se co nejvíc jejím slovům. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den


„Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru.

Tak důležití jste!“

Eckhart Tolle

Myšlenka na dnešní den


„Kdo se učí, ví, že v lese je něco víc než v knihách.

Stromy a kameny vás naučí,

co nemůžete uslyšet od svého učitele.“

Svatý Bernard z Clairvaux