K zamyšlení

„Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.“

Neznámý autor

Mezi radostí a bolestí

Jediný stav, v němž člověk může trvale spočívat, je prostor, jenž není ani tím, ani oním.

V tomto prostoru je ticho a poklid. Ze začátku to samozřejmě vypadá, že je nijaký, protože v něm není radost ani bolest. Ale veškerá radost a bolest jsou jen stavy vzrušení. Stav vzrušení, jenž je vám příjemný, nazýváte radost. Stav vzrušení, který je vám nepříjemný, nazýváte bolest. Občas se stane, že se vám určitý stav vzrušení začne líbit a změní se v radost, nebo se vám líbí jiný stav vzrušení, ale postupně se změní v bolest. Tentýž prožitek se může změnit v radost, či v bolest; záleží to pouze na vašem postoji. (Pokračování textu…)

Inspirace

Modlitba není rituálem, je odevzdáním. Meditace není technikou, je důvěrou. Bůh není hypotézou, je prožitkem. První prožitek Boha je láska, která roste až do blaženosti duše. Rituály nám pomáhají se odevzdat a meditace zrodit se do důvěry.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

K zamyšlení

 

„I po mnoha letech psychoanalýzy, po výuce psychologie, práci terapeuta, po mnoha letech užívání drog, pobytu v Indii, kdy jsem se stal jogínem, měl gurua, po osmnácti či devatenácti letech meditace – pokud je mi známo, nezbavil jsem se ani jedné neurózy. Ani jedné. Změnilo se jen to, že zatímco předtím tyto neurózy byly obrovskými příšerami, které mne ovládaly a kontrolovaly, teď jsou jako malí otravové, které pozvu na čaj. Řeknu: „Ó, sexuální zvrácenost! Neviděl jsem tě týdny!“ Jsou teď více méně mým stylem. Když se vaše neurózy stanou vaším stylem, vše je na dobré cestě. Každý má osobnost složenou z neurotických vzorců. Vzdal jsem se přemýšlení, že musím projít okem jehly a stát se psychologicky zdravým. Nikdy nebudu v pořádku! Ve skutečnosti to není zajímavé a důležité. To je část změny, ke které dochází s duchovní praxí. Čím jsou věci méně důležité, tím snadněji je změníme. Dříve byl kontext pro mě velmi úzký – má osobnost byla velmi skutečná a já se s ní velmi úzce ztotožňoval – bylo těžké cokoliv změnit. Když se kontext začal rozšiřovat, investoval jsem do své osobnosti méně energie a změna byla jednodušší.“
~ Ram Dass v překladu Taraka Matla

K zamyšlení

Minulost je opravdu za námi,

jestliže neovlivňuje naši přítomnost.

Myšlenka na dnešní den

Před Bohem jsme si všichni rovni, jedno, zda to jsou svatí nebo hříšníci, boháč nebo chudák, běloch nebo černoch. Bůh je láska, a On prostě ví, jak milovat. Ve své pravé podstatě, hluboko ve vašem srdci jste Láska.

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

Vnímejte, že jste Bůh

Představa, že jste bůh, vám může nesmírně pomoci.

Stačí začít tímto způsobem žít. Choďte jako bůh, choďte tak, jak byste chodili, kdybyste byli bohem, a náhle zpozorujete mnoho změn, které se stanou s vaší energií. Seďte jako bůh, mluvte a chovejte se jako bůh. Ale vždy si pamatujte, že jste bůh – a ostatní rovněž. Dívejte se na strom, jako byste ho vytvořili. Jste bůh a strom také.

Brzy zjistíte, že jakmile tuto představu uskutečníte, stává se skutečně zažitou – dýcháte odlišně, milujete odlišně, mluvíte odlišně a odlišně navazujete kontakty. Tato představa změní vše kolem vás.

Osho, Léčení duše

Inspirace

Kdykoli se cítíte osamělí, pomodlete se. Požádejte o pomoc a nechte to být. Nikdy nepodceňujte, co pro někoho znamenáte. Když se cítíte sami, pamatujte, že samota je přechodem mezi dvěma místy. Jste na cestě k dalšímu místu, kde potkáte lásku a nové přátele. To je skutečnost života – a já jsem ji nestvořila, jen jsem ji poznala.

Caroline Myss