K zamyšlení

„Mějte trpělivost se vším, co ve vašem srdci ještě není vyřešené. Zkuste si zamilovat otázky samy o sobě… Dnes si hlavně musíte prožít otázku. Potom snad jednoho vzdáleného dne postupně zjistíte, a možná si to ani nebudete uvědomovat, že prožíváte odpověď.“

Rainer Maria Rilke, Dopisy mladému básníkovi

Myšlenka na dnešní den

Když ochráníš kaňon před větrnými bouřemi,

nikdy neuvidíš krásu, kterou tyto bouře dokáží ze skal vytvořit.

Staré přísloví

Aktuálně…

Naslouchejte jen sami sobě, udržujte mysl co nejčistší! Každá negativní myšlenka se do vás promítá, to je v poslední době stále více patrné. Panuje všeobecná depresivní nálada a nyní přichází šedivé a pochmurné období. Je velmi důležité, abyste rozpoznali manipulace a pasti.
Ať se navenek děje cokoli, zůstaňte sami sebou! Pokud si všimnete, že vám momentálně chybí energie – ať už kvůli čemukoli -, stáhněte se, pokud je to možné. Dovolte si odpočívat a pozorovat. Pozorujte vše a všimněte si, jak se vás snaží manipulovat.

(Pokračování textu…)

Modlitba k svatému Václavovi

“Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha, Kriste Eleison.
Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě. Nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave, Kriste Eleison.

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Základem každého snažení o realizaci Pravdy musí být bezpodmínečně to, čemu se lidově říká „čisté svědomí“. Bez čistého svědomí udělá člověk lépe, když nechá prozatím marných pokusů o meditaci a kontemplaci a snaží se v prvé řadě o zlepšení charakteru. Každá snaha v tomto směru je dobrá a vede rychle k cíli, jestliže je tu zároveň upřímná touha po Pravdě.“

Eduard Tomáš

K zamyšlení

„Samota je místnost, kde Bůh přijímá návštěvy.“

Walter Savage

Probuzení a uvědomění – 3

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem

v rámci Healing Wednesday, 17. listopadu 2021

Zdravím vás, drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby.

Zahájili jsme sérii, jejímž tématem jsou atributy probouzení, které mohou být zvláštní, divné nebo odlišné. V této konkrétní sérii budu tentokrát mluvit o několika věcech, které možná vnímáte uvnitř, někdo by mohl říct na psychické úrovni. Řekneme, že je toho víc než to, mnohem víc. Ve čtvrtém channelingu pak znovu vysvětlím, proč se děje tolik těchto podivných věcí doprovázejících probuzení nebo proces probouzení. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Lidé vidí Boha každý den.

Jenom ho nepoznávají.“

Pearl Bailey