K zamyšlení

V hlubinách samoty člověk objeví nejen stín, který pronásleduje duši, ale také dřímající semena seberealizace čekající na rozkvět.“

Carl Gustav Jung

Kryonova výprava do Egypta “Sebepoznání 8 – Na lodi”

Kryonův channeling přijal Lee Carroll na řece Nil
15. března 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Nyní pronesu prohlášení, které jsem pronesl již mnohokrát a některým z vás bude připadat směšné, ale když se nad ním zamyslíte, je to pravděpodobně jedno z nejhlubších prohlášení, které jsem mohl učinit o vašem vztahu se Stvořitelem. Zde je toto prohlášení: Kdybyste byli všichni psi, pak by Bůh byl pes a všichni andělé by se chodili očichávat. (Pokračování textu…)

Aktuálně…

Jaké problémy mají jednotlivé ročníky v současných energiích? Kam směřujeme?

K zamyšlení

„Jak má být srdce odpečetěno, aniž by bylo zlomeno?

Chalíl Džibrán, Písek a pěna

K zamyšlení

Nejsme to my, kdo se rozhoduje, že se probudí,

ale Bůh, který se rozhoduje, že nás probudí.

Jestliže vás Bůh volá k Sobě,

tak vám tím i přislibuje všechny milosti,

které potřebujete k tomu, abyste Ho dosáhli.

Tomuto slibu musíte slepě důvěřovat.

Thomas Merton

Kryonova výprava do Egypta “Sebepoznání 7 – Na lodi”

Kryonův channeling přijal Lee Carroll  na řece Nil
14. března 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří toto poslouchají (nebo čtou) později, jsme na horní palubě nilské lodi, kolem proplouvají lodě, hraje hudba, slunce zapadá, začíná se ochlazovat vzduch a my jsme v Egyptě. Kotvíme nedaleko města Luxor a před námi je skupina lidí, kteří jsou pracovníci světla. (Pokračování textu…)

Poznej, kým jsi v jádru svého bytí…

„Poznej, kým jsi v jádru svého bytí, a tím se pak staň.“, řekl Pindarus, starořecký básník a já dodávám: Poznáte-li, kým v srdci pod všemi svými osobnostními vrstvami jste, a pokusíte-li se co nejlépe realizovat touhy svého srdce, nakonec se tím, kým Jste, stanete!

Vše, čím jste kdysi byli, čím jste a budete, pochází z vnitřního pramene ve vás samých. Nepřicházíte na svět jako nepopsaný list. Máte v sobě jedinečný matrix tvořící základní složku vašeho individuálního života. Jednou z cest, jak odhalit vzor a předivo svého matrixu je Numerologie. (Pokračování textu…)

Kryonova výprava do Egypta “Sebepoznání 6 – Hórův chrám”

Channeling Kryona přijal Lee Carroll  v Edfu, 13. března 2022

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsme v Hórově chrámu v Edfu. Je to velkolepý chrám, který přežil tisíce let, protože je dobře postaven, drazí. Chci, abyste si na chvíli představili, jak se to podařilo, a zeptám se vás: Myslíte si, že tomu někdo velel? Myslíte si, že se na to dělníci prostě vrhli, vytvarovali to a možná měli nějaký plán, ale musel tam být přece architekt. Musel tam být někdo, kdo ukazoval a říkal„Tohle půjde první, tohle půjde druhé“ a dohlížel na to krok za krokem po celá léta, která byla potřeba k vytvoření takové věci. (Pokračování textu…)