Uzavřít sňatek se svou duší

Být pravdivý k tomu, kým jsme,

znamená nést svou duši jako svíci uprostřed naší tmy.

.

Máme-li žít bez toho, aniž bychom umlčeli či otupili základní součásti toho, kým jsme, musíme sami sobě dát slib. Stejné sliby a závazky, které pronášíme, když uzavíráme sňatek, můžeme vnitřně chápat jako oddanost pečovat o lidskou duši: zůstat a být oporou, v dobrém a zlém, v nemoci i ve zdraví.. milovat a ctít, dokud nás smrt nerozdělí. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Být sám sebou je těžké. Ale stejně tak je těžké vyrovnávat se s pocitem lítosti, že jste žili podle očekávání druhých. Takže vám nezbývá než si vybrat.“

Jordan Bach

Ticho

„Jednou kdosi řekl: „Ticho je řečí Boha a všechno ostatní je jen špatný překlad.“ Ticho je vlastně jen jiný výraz pro prostor. Vnímat ticho, kdykoliv se s ním setkáte, je způsob,jak se spojit se sférou neviditelného Bytí, sférou bez času a forem ve svém nitru, jež se skrývá za všemi myšlenkami – tzn.za egem. Může to být ticho a klid přírody, ticho ve vašem pokoji brzy po ránu nebo chvíle ticha mezi jednotlivými zvuky. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Dívejte se na každou cestu zblízka a rozvážně.

Vyzkoušejte ji tolikrát,

kolikrát je to z vašeho hlediska nezbytné.

Pak se sami sebe zeptejte, jen a jen sebe…

Má tato cesta srdce?

Pokud ano, je tato cesta dobrá.

Pokud ne, je k ničemu.

Carlos Castaneda

Jsme mnohem víc, než víme

Před dlouhou dobou jsme se propadli z vysokého stavu vědomí dolů a teprve nyní se v nás začínají objevovat vzpomínky na to, co jsme zapomněli. Květ života existoval a znalo ho vše živé. Kdekoli jinde se ví, že je to vzorec stvoření, cesta dovnitř a ven; duch nás z této posvátné geometrie stvořil. Je to vepsáno v našich tělech, tyto informace jsou prastaré. Thovt, vysoký mistr z Atlantidy, Egypta a Řecka, on zejména poskytl tyto rozsáhlé informace autorovi. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Po smyslu života se nikdy neptáme,

milujeme-li.“

Osho

Myšlenka na dnešní den

„Být sama sebou znamená být láskou. Mnozí z nás se domnívají, že musíme usilovat, abychom byli milující, ale to znamená žít v dualitě, protože je zde dárce a příjemce. Když si uvědomíme, že jsme láska, překonáme to. Celý vesmír je složený z bezpodmínečné lásky a my jsme toho vyjádřením. Každý atom, molekula, kvark i tetrakvark jsou stvořené z lásky. My nemůžeme být nic jiného, protože to je naše esence a podstata celého vesmíru. Dokonce i věci, které se zdají být negativní, jsou součástí nekonečného, bezpodmínečného spektra lásky. Vesmírná energie životní síly je láska a my jsme stvořeni z vesmírné energie. Jakmile si toto uvědomíme, pochopíme, že se nemusíme snažit být někým jiným, abychom měli nějakou hodnotu. Již jsem tím, čím bychom se kdy mohli pokoušet být!
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Život je to,

co z něho uděláme.

Vždycky byl a vždycky bude.“