Myšlenka na dnešní den

„Skutečná láska se pozná podle toho,

že mlčení toho druhého

přestává být prázdnotou,

již je třeba zaplnit, ale souzněním,

které je třeba respektovat.“

Francois Caragnon

Myšlenka na dnešní den

„Člověče, otevři se!“

Otevři své srdce, protože to je místo,

kde si Bůh dává schůzku s tím,

s kým se chce setkat.“

F. Garagnon

K zamyšlení

„To největší potěšení spočívá v rozdávání potěšení druhým.

Pro radost boží! Gratis pro Deo!“

Francois Garagnon

Myšlenka na dnešní den

„Vír je pták, který vycítí světlo a zpívá,

i když je před rozedněním ještě tma.“

Rabíndranáth Thákur

K zamyšlení

„Kapka může občas vědět, že je v moři,

ale zřejmě jen málokdy ví, že moře je v ní.“

Ananda Ma

Myšlenka na dnešní den

Být přítelem sám sobě

není jen metafora nebo sentimentální idea.

Je to základ všech vztahů,

neboť se týká

bazálního uznání duše.

Thomas Moore

Evoluce lidské duše

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Calgary, Kanadě,

23. května 2015

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už jsem vám říkal o energii channelingu, že lidská bytost si ráda věci zjednodušuje, zvlášť když dojde na duchovní věci, které nejsou zrovna srozumitelné, jako je to, co bychom nazvali skupinou Ducha. V naší realitě jsme jedním a to nás přivádí do oblasti studia, kterou jsme vám předali už dřív a která je pro vás pravděpodobně nejobtížnější ze všech, abyste to dokázali přijmout a pochopit, protože to jde proti všemu, co je pro lidstvo intuitivní. Přistupujete ke všemu tak singulárně. Samotný systém života je jednoduchý – pro vás to znamená narození, smrt, je tu jedna duše, jedno tělo, jedna tvář, jedno jméno. A pokud byste chtěli věřit v systém reinkarnace, že byste se měli vracet a hodně udělat, zase byste vytvořili singularitu jednoho těla, jedné duše, jedné tváře, jednoho jména. Proto tento přístup, to, co vidíte v zrcadle, vztahujete i na Boha. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Vše, co se nachází v srdci,

je vepsáno ve tváři.“

Africké přísloví