Myšlenka na dnešní den

„Ať už přítomný okamžik obsahuje cokoliv, přijměte to, jako byste si to vybrali.“

—  Eckhart Tolle

Online kurz Kódy moudrosti s Greggem Bradenem:

Přátelé,

je známo, že slova mají obrovskou sílu.

Slova, která používáme pro popis našich pocitů, sdílení nápadů nebo ta, co nám běží v hlavě v podobě myšlenek, ovlivňují realitu, v níž žijeme.

Přesto málokdy věnujeme pozornost tomu, jaká slova si vybíráme. Je to síla zvyku.

Co kdybychom na chvilku poodstoupili a bez posuzování si začali všímat slov, která si volíme, když mluvíme o sobě i ostatních lidech? Jaká síla se ukrývá v těchto slovech? Jaký význam jim přisuzujeme? (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Nevzdáte-li se starých způsobů myšlení, váš život bude plný bolesti, násilí, zmatku a šílenství.“

—  Eckhart Tolle

Inspirace

„Nechť nás Luna rozpustí v poháru vzájemnosti
Nechť zkompostujeme svá zlomená srdce, zmulčujeme naše zranění, vylejeme vodu do suchých prasklin mrtvé půdy.
Nechť se naše hole promění v hady a naši hadi v hole. Naše meče v květiny.
Nechť naše potěšení je stejně inteligentní a revoluční jako břečťan stravující stavbu.
Nechť v úlech nacházíme dešťovou vodu zfermentovanou loukou, bohy s houbovými kloboučky vynořující se z podhoubí podzemního světa.

(Pokračování textu…)

Kódy moudrosti – 9dílný pokročilý online kurz s Greggem Bradenem!

Gregg Braden celé neúnavně zkoumá duchovní nauky, aby rozšířil nejen úroveň znalostí naší generace, ale také nám umožnil změnit způsob, jakým prožíváme skutečnost a svět kolem nás.
Tento kurz navrhl tak, aby nám názorně ukázal, jak Kódy moudrosti používat, umožnil nám do hloubky porozumět jednotlivým kódům a předal nám praktická cvičení, která nám pomohou si každý kód osvojit natolik, že ho budeme moci kdykoli využít.
Přímo k jádru největších životních výzev
9dílný online kurz Kódy moudrosti s Greggem Bradenem vám pomůže dostat se přímo k podstatě největších životních zkoušek, nejnáročnějších situací a nejtěžších lekcí.

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Život je sled přirozených a samovolných změn.

Nevzdoruj jim, jen by ses trápil.

Ber skutečnost takovou, jaká je.

Nech věci plynout, ať už plynou kamkoliv.“

Lao-c‘ 

K zamyšlení

„Pokud se nenaučíte čelit vlastním stínům, budete je nadále vidět v druhých, protože svět mimo vás je jen odrazem světa uvnitř vás“

– Carl Gustav Jung

Myšlenka na dnešní den

…opakování je matkou moudrosti, a tak připomínám slova Louise L. Hay:

„Každá myšlenka, kterou myslíme a každé slovo, které vyslovíme, vytváří naši budoucnost. Změníte-li své myšlení, změníte svůj život. Občas si řekněte: „Na co myslím? Chtěl bych, aby tato myšlenka vytvářela můj život?“… Vaše myšlenky vytvářejí váš život a pokud si toto uvědomíte, mohou nastat nesmírné změny“