Aktuálně na nebi…

Období Vodnáře začíná v tomto roce přesně 19.1 ve 21.41 a přináší nám značné urychlení mnohých, doposud dlouhodobě se táhnoucích či přímo se vlekoucích procesů a situací…
Vodnář lije ze svých dvou džbánů živou a mrtvou vodu. Ve skutečnosti však jde o kosmickou energii, která nejprve odstraňuje vše mrtvé, přežité, zastaralé, aby se mohlo naplno projevit to nové, zdravé, životaschopné…
A to je také zásadním tématem celého roku 2021!

(Pokračování textu…)

Poznej, kým v hloubi sama sebe jsi

„Je možné, ptala jsem se sama sebe, že mě z nějakého hlubokého a posvátného vnitřního místa cosi volá? Chce se po mně, abych se vydala na cestu duchovního života – na cestu od falešného já k pravému? Chce se po mně, abych odložila staré masky a vzorce a odkryla hlubší, opravdovější Já – to, kým je mi Bohem dáno být? Mám zničit svůj dosavadní vesmír a pátrat po dosud pouze tušené bytosti, která vyzařuje odkudsi zevnitř?“

Sue Monk Kiddová, Když srdce čeká

A já se teď ptám vás… (Pokračování textu…)

Jsme živí, ale nevíme, co je život…


Člověk vůbec neví, co je to život. A nevíme-li, co je život, pak nemůžeme ani vědět, co je smrt. Dokud se důvěrně neseznámíme se životem, dokud pro nás bude záhadou, nemůžeme se důvěrně seznámit ani se smrtí, nemůžeme poznat, co je smrt. Pravdou je, že smrt se objevuje proto, že nemáme představu, co je život. Pro toho, kdo zná život, je smrt neexistující slovo. Je to něco, co se nikdy nestalo, nikdy se nestane, nikdy se nemůže stát. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Je jen jeden způsob, jak vědět, jakým směrem jít. Musíte následovat svůj strach. Ukáže vám cestu. Útěk z toho, co vás děsí, je způsob, jak ztratit cestu: při tom jste dál od toho, co hledáte. Pokud se bojíte čelit té osobě nebo té situaci, je třeba rozpustit uzel. Ten uzel, který je-li poznán a kterému čelíte, vám dá klíče ke svobodě. Odteď, když cítíte strach, nepříjemnost, podráždění a obavy, neutíkejte pryč. Vnímejte, co cítíte. A směle jděte dovnitř a objevte poklad ukrytý ve vás.
Nejcennější poklady střeží ten nejstrašnější drak. Abyste dosáhli pokladů, musíte jít k drakovi… a políbit ho.
Bert Hellinger

Myšlenka na dnešní den

Člověk se opravdu stává člověkem,

když přijme zodpovědnost,

– je zodpovědný za všechno, čím je.

To je první odvaha, největší odvaha.“

Osho

Inspirace

Před sebe se dívej s rozechvěním.

Za sebe se dívej se soucitem.

Před sebe se dívej s vírou.

Za sebe se dívej s vděčností.

Před sebe se dívej s úžasem.

za sebe se dívej s porozuměním.

(Pokračování textu…)

O samotě a o tom, že být sám a být v té samotě šťastný, je vlastně dar…

Být osamělý znamená, že člověk potřebuje druhé. Být sám znamená, že je naprosto zakořeněn v sobě, soustředěn v sobě. Vztah potřebují ti, kdo nedokáží být sami. Člověk, který je schopen být sám, který je dost silný, aby byl sám, je tak soustředěn na své nitro, že ostatní vůbec nepotřebuje. Dvě osamělé osoby budou mít vztah. Dvě osoby, které jsou samy, navazují kontakt, komunikují, rozmlouvají, avšak zůstávají samy. Jejich samota zůstává nedotčena, jejich samota zůstává čistá, neporušená. (Pokračování textu…)

Pro potěchu duše…