Buďte světlem pro sebe samé


Když se Buddha chystal opustit své tělo, odhalil to nejposvátnější tajemství: „Atma deep bhava“. Buďte světlem pro sebe samé! Toto je tajemství, se kterým žijí všichni mistři. Pozvedněte sebe samé. Nepodceňujte sebe samé. Pokud vás pozvedá někdo jiný, ten vás může vždy stáhnout dolů. Jste to vy, kdo se potřebuje pozvednout do osvícení. Vidím tolik tisíců lidí, kteří nejsou schopni pozvednout sebe samé. To neznamená, že nemají tu schopnost nebo způsobilost. Oni to nechtějí. Myslí si, že stačí, když je pozvedá někdo jiný. Bože! (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Opravdové štěstí je stav mysli – jste-li opravdu šťastní, nedokážete vlastně vysvětlit proč. Prostě to tak je. Když jste vyrůstali, naučili vás, že „potřebujete“ určité věci v životě, abyste byli šťastní. Pravdou však je, že šťastní už jste. Jen to ještě nevíte. Věřte tomu nebo ne, být nešťastní je ve skutečnosti „námaha“, protože je to stav mysli, který vytváříte. (Pokračování textu…)

Naše vnitřní dary

Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 20.3. na veřejném channelingu ve Food of Love.

Spousta z vás v tomto období opouští zaměstnanecké poměry a práci, kde již nadále nemůže přetrvávat, kde cítí, že se již nikam nevyvíjí a kde se již vůbec necítí sami sebou.

Je to moment ve vašem životě, kde se můžete zeptat sami sebe, jakým směrem se dále můžete ubírat. Je důležité, abyste každý sami v sobě již dokázali objevit a dokázali ucítit své vnitřní dary, které jsou jedinečné a dané, nejen růstem a evolucí skrze minulé životy, ale svou božskou esencí, kterou každý z vás ukrývá ve svém nitru. Tato božská esence je malé semínko velkého časoprostoru vesmíru, kosmu, vědomí, jakkoliv to chcete nazývat. V každém z vás bylo zaseto bohatství a jedinečnost, kterou jste se buď rozhodli či nerozhodli v minulých životech rozvíjet. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Milovat je vyšší stupeň než chtít mít pravdu.

Vyšší pravda – Nová dualita

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Brisbane 9. října 2016

Úvodní mini poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Jak jsem řekl již mnohokrát, vím, kde se teď nacházím. A není podstatné, zda se někdo se mnou setkává již poněkolikáté nebo poprvé. Existuje zde ovšem výchozí “lidská“ myšlenka, podle které to takhle nemůže být. Je to hlas, který jste slyšeli doteď. „Je to jen muž na židli. Jak by tu mohlo být ještě něco víc než jen ten muž na židli?“ A já vám povím, že úplně každý z vás už toto někdy zažil. Míváte jasnozřivost a intuici. Děje se vám něco, co nedokážete vysvětlit. Vy víte, že je toho zde víc. Krabice, která by prokázala duchovní rozměr lidství, se začíná otevírat. Začíná to nejprve u starých duší, těch nejzkušenějších na této planetě. (Pokračování textu…)

Zákon přitažlivosti: jak ho využít ve svůj prospěch

Některé pravdy je třeba si čas od času připomenout a oživit, proto vytahuji z archívu článek o Zákonu přitažlivosti…

Zákon přitažlivosti byl zatracen mnohými, včetně četných přispěvatelů webových stránek zabývajících se osobním rozvojem. Někdy se mi zdá, že nejsnazší způsob, jak dokázat, že jste ,,chytří”, je vyjádřit nesouhlas se Zákonem přitažlivosti.

Nepochopení Zákona přitažlivosti

Abychom porozuměli, v čem  nepochopení spočívá, je třeba si nejprve Zákon přitažlivosti definovat. Prozatím řekněme, že ,,stejné energie se přitahují”. Později prozkoumáme hlubší smysl tohoto zákona.
Existuje řada nedorozumění týkajících se Zákona přitažlivosti, která lidem berou odvahu využít ho ve svůj prospěch. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Láska nepřichází do vašeho života zvenčí.

Vychází zevnitř ven.

Jste zdrojem lásky.

Rozhodujete o tom, kdy máte svolení cítit ji a kdy nikoli.

Láska, kterou pociťujete, je ale vždy vaše.

Nikdo vám nemůže dát lásku, kterou již máte.

Barbara De Angelis

Průchod Rovnodenností: přesun na vyšší časové linie

Originál publikovala Sandra Walter 18.3.2017

Buď požehnán Světelný kmeni,

náš přesun časové linie je zde, již probíhá a během příštích pár týdnů se odvine (Hlavní spouštěče Brány připadají na rovnodennost – 20.3. (3:28amPT), na 23-27.3. a na 3-7.4.) Jedná se o významnou zkušenost, kombinaci opouštění, pozvedávání se, extáze, odhalování, nových vjemů a ztělesnění – vše v jednom.

Po vizích etherických proudů světla, zhromažďujících se na rovnodennost, díky Solárnímu zesílení, a díky tomu, co se děje ve vědomí Světelného Kmene jsem se dostali do bodu, kdy budou nižší reality postupně energeticky odřezávány. Dosáhli jsme kritické masy pro odhalení alternativní reality svobody, míru a Božské Lásky. Toto je Božská příležitost pro Vzestup, Mistři. (Pokračování textu…)