Inspirace

pecujotelo

„Nezanedbávej toto tělo. Je to domov Boha.

Pečuj o toto tělo, pouze v něm může dojít k realizaci Boha.“

Nisargadatta maharaj

Myšlenka na dnešní den

verit

Budeme-li skálopevně

věřit v něco, co ještě neexistuje,

vytvoříme to.

Co neexistuje, je cokoliv,

co jsme si nepřáli

dostatečně.

Nikos Kazantzakis

 

Otevření se dharmickému vypořádání

slunce ocean

Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 29.7. 2016

Jako lidstvo nyní procházíte obdobím, kdy každý je obdarováván či mu je nakládáno to, co dle zákonu příčiny a následku v posledním období zasel. Je vás stále více, co začínáte zcela přebírat zodpovědnost za všechny úrovně svého bytí – myšlenku, emoci, slovo a čin. A stále více bytostí se začne ptát, proč se jim děje právě to, čím opakovaně procházejí . Každý je nyní ve svém vlastním procesu. Ti, co jdou v prvních řadách na cestě k celistvosti bytí jsou láskyplným příkladem pro všechny, které ještě čeká polovina cesty nebo se na cestu právě vydali nebo brzy vydají. Je již určitý počet inkarnovaných duší, kterým byla zcela veškerá karmická zátěž odpojena a ve svém vědomí dokázali přenastavit všechna stará paradigma zasahujících do všech základních lidských oblastí. Tuto skupinu nyní připravujeme na otevření se jejich dharmické části svého bytí.

Inspirace

13876438_1286165218061021_1048837775054682988_n

„Ten, koho hledáte, je tady a klepe na dveře vašeho srdce. Otevřete své srdce a nechte Ho vyjít. Nechte Ho, ať vás zcela pohltí. Pak uvidíte, že celý váš život je meditací. Ne jen tehdy, když sedíte a zapomenete na svou mysl a tělo. Cokoli děláte je forma meditace a modlitby.“

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, Inspiration 7. 7. 2016

K zamyšlení

klepat

„Ten, kdo přichází konat dobro,

klepe na bránu; ten, kdo miluje,

nachází bránu otevřenou.“

Rabindranath Tagore

Myšlenka na dnešní den

svoboda1

„Každý člověk se může svobodně povznést tak,

jak je schopen nebo ochoten. Je to ale možné

jen do takové míry, o které si myslí,

že rozhoduje o stupni, ke kterému se povznese.“

Ayn Rand

Myšlenka na dnešní den

hledatanachazet

 Ti, co hledají lásku,

pouze ukazují

svůj vlastní stav bez lásky.

Ti bez lásky nikdy lásku nenalézají,

pouze ti milující lásku nacházejí.

A ti ji nikdy nemusejí hledat.“

D. H. Lawrence

K zamyšlení

zivotjejakoreka

„Život je jako řeka: voda teče, nezastavuje se, ani když narazí na kámen – převalí se přes něj. A při své pouti dokonce začne i onen kámen tvarovat a ohlazovat. Jen potřebuje vytrvalost, trpělivost a přesvědčení, že láska zvítězí. A zvítězí vždy.“

Jeho svatost Sri Sri Ravi Šankar