K zamyšlení

„Vnitřní svoboda nám umožňuje vychutnat zářivou prostotu současného okamžiku, osvobozeného od minulosti i budoucnosti.“

Matthieu Ricard

Myšlenka na dnešní den

„Významnou součástí lásky je odpuštění. Ve skutečnosti nemůžeme milovat, pokud neodpouštíme – znovu a znovu.“

Louis Proto

Pokyny pro léčitele

 

Tento živý channeling byl přijat v Santa Fe, v Novém Mexiku
24. února 2019

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté V Santa Fe.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Když se podíváte na různá místa na planetě, některá z nich mají velmi odlišné energie. Je těžké to vysvětlit, protože vy ty energie nevidíte, ale určitě je můžete cítit. Mnohokrát je výsledkem spolupráce Gaii s lidstvem vytvoření jakýchsi kapes, kde se lidé budou hromadit a žít, protože energie, které tam jsou, budou povznášet to, co dělají. V případě metafyziky se teď nacházíte na jednom z takovýchto zvláštních míst.
(Pokračování textu…)

Dnešní úplněk a zatmění Měsíce – jako další příležitost pro nás

To, jak se nyní na věci díváme, může ohromně ovlivnit budoucnost. Pokud vidíme svět jako místo plné nepřátel, budou přicházet na svět další nepřátelé a zcela jistě nám dají nezpochybnitelné důkazy toho, že jsme měli pravdu. Pokud se však ponoříme hlouběji do zdroje všech těchto současných konfliktů, zjistíme, že žijeme v tisíciletí strachu, potlačení a nenávisti, která stále vysává lidskou mysl jako parazit. V následujících měsících máme možnost to zvrátit, začít vycházet ze svého lidského srdce a přetvořit budoucnost v něco jiného než to, co stále dokola vidíme.

Myšlenka na dnešní den

„Nakonec budou důležité jen tři věci: jak moudře jsme žili, jak jsme milovali a nakolik jsme zvládli nechat věci být.“

Jack Kornfield

K zamyšlení

„Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.“
Epiktétos

Inspirace

Chcete-li pocítit božskou lásku, zkuste někomu udělat radost.
Paramahamsa Vishwananda

Myšlenka na dnešní den

„Začni každý den naladěním se na nejvyšší dobro v sobě, a potom je přenes do všeho, co děláš během dne. Ať klid a láska svobodně plynou do tebe a skrze tebe ke všem, s nimiž se setkáš. Nalézej Mou celistvost a dokonalost ve všech svých bližních a setrvávej u ní. Když to dokážeš, všechny jejich nedostatky budou eliminovány a ty je spatříš ve světle dokonalosti, protože uvidíš Mým zrakem – a Já vidím ve všem a v každém pouze dokonalost. Buď Mým obrazem; staňme se jedním. Nechť je tvé vědomí jednotné a celistvé. Věz, že Já pracuji v tobě a skrze tebe, že všechny tvé myšlenky a činy jsou Mnou vedeny a řízeny.Věz,že jakmile harmonie, krása, zákon a řád vstoupí do tvého života, chaos a zmatek vylétne oknem ven. Dokud setrváš v tomto stavu vědomí, vše bude velmi, velmi dobré.“

Eileen Caddyová

Foto: Lukáš Vojíř