Myšlenka na dnešní den

uzas

„Lidé putují, aby žasli nad výškou hor,

nad ohromnými mořskými vlnami,

nad dlouhými toky řek,

širokou rozlohou oceánu,

kruhovým pohybem hvězd;

sami sebe přitom míjejí bez úžasu.“

Svatý Augustin

K zamyšlení

Bůh říká: „Důvodem toho, proč se od vás někteří lidé odvrátili a šli bez důvodu pryč, nemá nic společného s vámi. Je to proto, že jsem je odebral z vašeho života, protože oni nemohou jít tam, kam vás beru dál. Jen by vám bránili v dosažení další úrovně; ve vašem životě již splnili svůj účel. Nechte je jít a jděte dál. Přichází něco lepšího…

Co je Pravda?

 

Pravda nejsou naše myšlenky o ní, měnící se city a pocity, ani naše názory. Pravda je TO, co je naší podstatou, co nás nese a udržuje. Pravda je To, že JSME… Je to Přítomnost sama, v níž JSME a z níž zachycujeme a uvědomujeme si pouze prchavé okamžiky.

Pravda je osvobozující síla.

V Pravdě jsme svobodni.

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Jsem čisté vnímání. Jsem boží láska a to je vše, co je.“

Aiša Raja Adonay

Myšlenka na dnešní den

Prosím, nelituj

všech těch chvil, které tě dovedly

sem.

Pokud čteš tyto řádky,

pak jsi přetrval všechno

a milost přichází.

(Pokračování textu…)

Život, vědomí a dědictví pradávného Egypta

 Jeshua prostřednictvím Pamely (Březen 2017)

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Všechny vás zdravím z břehů Nilu! Je mi velkým potěšením být s vámi. Jako rodina se společně čas od času scházíme na různých místech a v odlišných kulturách. Je tu společné vlákno, které nás spojuje a vede. Je to vlákno života a vědomí, které se snaží na Zemi šířeji a hlouběji projevit. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„V životě  není důležitá vůle, ale odevzdání.

Tam, kde je odevzdání, tam je  i láska,

a tam, kde je láska, je Bůh.“

Francois Garagnon

Myšlenka na dnešní den

„Někdy se musíš rozběhnout, abys viděla, kdo poběží s tebou.

Někdy musíš hovořit tišeji, aby sis všimla, kdo ti ve skutečnosti naslouchá.

Někdy musíš udělat krok dozadu, abys viděla, kdo stojí na tvé straně.

Někdy musíš udělat nesprávná rozhodnutí,

aby ses přesvědčila, kdo zůstane s tebou,

když je všechno ztraceno.“

~ Paul Coelho