Inspirace

„Naučte si užít si svou chvilku – i kdyby to byl moment na zahradě, v galerii, v kavárně. Važte si jí. Dovolte ptákům a žábám, obrazům, hudbě a knihám a nenáročným přátelům vás uzdravit.“

Pam Brown

Nepřítomnost a přítomnost

Mnich  hledající Absolutno

přišel k obchodníkovi na tržišti

a požádal ho o almužnu.

Obchodník se na něho podíval a zarazil se.

Když mu dával drobné,

položil mu otázku.

“ Jak to, že ode mne žádáš,

co potřebuješ k životu,

a přesto mě a mé povolání považuješ

za něco nízkého

ve srovnání s tím,

co děláš ty?“

(Pokračování textu…)

Připravte Bohu cestu, aby se mohl objevit

Depositphotos_42156051_s

Osvícení se dostaví samo, nemůžete mu to nařídit, nemůžete ho k tomu přimět. A přesto pro to můžete mnohé udělat, ale nic z toho, co uděláte, nebude příčinou. Vaše činnost nepřiláká osvícení, ale připraví vás, abyste ho dokázali přijmout. A přijde, až přijde. Vše, co děláte, je pouhou přípravou na jeho přijetí – abyste poznali, že se dostavilo. Můžete prostudovat všechny posvátné spisy světa a být vzdělaní a učení, ale nebudete osvícení. Ve skutečnosti budete víc neosvícení než předtím, protože čím víc máte vědomostí, tím větší je vaše ego. Čím víc zvládáte technik, tím víc posilujete ego.: „Dělám to a ono a už jsem dokázal spoustu věcí – tolik půstů, tolik prostrací ( podrobení se, naprosté odevzdání se).“ Čím jste aktivnější, tím silnější  máte pocit, že si zasloužíte být osvíceni, že máte nárok být osvíceni. (Pokračování textu…)

Inspirace

108

Je-li vaše mysl plná snů, nemůžete správně vidět. Je-li vaše srdce naplněno tužbami, nemůžete správně cítit. Tužby, sny a naděje, to všechno je budoucnost, která vás ruší, zatímco všechno, co je skutečné, se odehrává v přítomnosti. Pokud jste rozděleni, touhy vás táhnou do budoucnosti, ale život se odehrává tady a teď. Realita je tady a teď, ale touha vás orientuje na budoucnost. Pak tady nejste. Vidíte, a přece nevidíte, slyšíte, a přece nerozumíte, cítíte, ale vaše pocity jsou mdlé a nejasné, nemohou být hluboké, nemohou být pronikavé. A tímto způsobem míjíte pravdu.

Lidé se stále ptají, kde mají hledat Boha, kde mají hledat pravdu. Není to otázka nalezení Boha nebo pravdy. Bůh je zde stále, nikdy nebyl někde jinde, nemůže být jinde. Bůh je tam, kde jste vy – jenže vy nejste přítomni, vaše mysl se toulá. Vaše oči jsou plné snů, vaše srdce je plné tužeb. Míříte k budoucnosti, avšak budoucnost je iluze. Díváte se do minulosti, avšak minulost je dávno mrtvá.

Minulost už není a budoucnost teprve bude. mezi nimi je přítomný moment. Je velice krátký, nejkratší, jaký může být, je jako atom, nemůžete ho  rozdělit – je nedělitelný. Uteče mžiknutím oka. když vstoupí touha, unikne vám, když vstoupí sen, propásnete ho.

Boha není třeba někde hledat – míjíte se s ním jen proto, že ho hledáte. Je tady a čeká na vás.

Osho

Afirmace na dnešní den

Ať Realita řídí každou mou myšlenku a Pravda je srdcem mého života!

Neboť tak to musí být a Ty mi (Bože) pomoz, abych zvládl svou část!

A tak se staň!

 

Význam meditace

Pocit, že jsem nešťastný, je daný žádostí být šťastný. Z dvojakosti se tedy rodí žádost: jsem nešťastný, a toužím být šťastný. Podobně, když se člověk snaží být dobrý, pak je v jeho dobrotě obsažen i její opak – zlo. Všechno kladné v sobě obsahuje i svůj zápor. Úsilí o překonání tohoto záporu jej přímo posiluje.

Toužíte-li zažít pravou skutečnost, pak vaše touha vzešla z nespokojenosti s tím, co je. Vytváříte jeho opak, ve kterém je skryto, co bylo. Nevymaníte-li se z tohoto mechanismu, bloudění dvojakostmi nikdy neskončí. Musíte poznat sebe sama natolik, že mysl přestane hledat. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Poznání Pravdy může proběhnout velmi rychle.

Nemusí to trvat týdny, měsíce nebo roky.

To je podfuk. Zavrhněte ho.

Pravda nemá nic společného s časem.

Ve skutečnosti je věčná.

Pokud člověk opravdově hledá Pravdu,

vězte, že ta už je tady.

Mooji

Inspirace

Oheň spálí všechno a zůstane jen popel.

Existuje však ještě jiný oheň, tak prudký,

že spálí dokonce i popel – bílý oheň.

Udržujte tento postoj:

„Ó bílý ohni, Milosti Boží,

spaluj mne, dokud nezůstane nic než jen Ty.“

Chci se setkat s takovou lidskou bytostí,

která tohle dokáže říct.

Toužím být v takové svaté společnosti.

Mooji