K zamyšlení

Když bylo vytvořeno ego, Bůh vložil do mysli Volání po radosti. Toto Volání je tak silné, že se ego při Jeho zvuku vždy rozplyne. Proto se musíš rozhodnout slyšet jeden ze dvou vnitřních hlasů. Jeden jsi vytvořil sám, a ten není od Boha. Druhý ti dal Bůh, Který tě žádá, abys mu jenom naslouchal. Duch svatý je doslova v tobě. Je Hlasem Boha, který tě volá zpět tam, kde jsi dříve byl a kde opět budeš. I v tomto světě je možné slyšet pouze tento Hlas a žádný jiný. T-5.II.3.2-9

Z Kurzu zázraků, přeložil Přemysl PK Nesbit

Pět nezbytností

„Nedávno jsem natočil krátké video o tom, co je potřeba pro skupinu či komunitu, aby prosperovala. Došlo, jak moc jsem všem vám vděčný, tak jsem si říkal, že vám video rozešlu. Doufám, že pro vás bude inspirací v této době, kdy mnoho lidí uvažuje nad tím, jak najít zdroje pro prosperitu v nadcházejících časech.

Věřím, že rolí těch, kteří se GK zabývají, je vydat se opačným směrem, než za strachem. Místo stažení, teď naopak expandovat. Rozšířit svou vizi, své srdce, vřelost a velkorysost a přizvat i další, kteří hledají vyšší frekvence v době krize.“

Richard Rudd, autor Genových klíčů

K zamyšlení

 

Je jenom jeden základní strach.

Strach z toho, že sám sebe ztratíš.

Může to být ve smrti; může to být v lásce,

ale je to stále tentýž strach;

máš strach z toho, že sám sebe ztratíš.

A nejpodivnější na tom je to, že

jen ti se bojí toho, že sami sebe ztratí,

kteří sami sebe nemají.

Ti, kteří sami sebe mají, se nebojí.

Osho

Pozvánka na online kurz „Poznej sílu své mysli“

„Jsme vedeni k myšlence, že náš vnější svět je důležitější než náš svět vnitřní. Nový vědecký model ale ukazuje, že je tomu právě naopak.“

Přátelé,

nedávno jsem zde upozorňovala na zajímavý projekt – Odborný kongres na téma léčení s názvem Heal Summit. Nevím, jak vás, ale mě opravdu nadchl! Jeden z řečníků, který mne hodně oslovil byl Dr. Joe Dispenza. (Pokračování textu…)

Inspirace

Jestliže toužíte pro objetí, otevřte vlastní náruč.

Rumi

Inspirace

Pokud říkáš „ano“ životu

a máš odvahu být takový, jaký opravdu chceš,

svěřuješ se Pravdě

a otevíráš se svému vnitřnímu „vůdci“, svému Já.

K zamyšlení

Jsi hrdým majitelem nesmrtelné duše, můj drahý, která cestovala časem a dimenzemi a na své cestě zpět ke svému Stvořiteli na sebe brala podoby mnoha různých těl. Tvoje nesmrtelná duše, která na začátku neznala svoji identitu, se navrací ke zdroji vědění, kterým je Bůh. Jaké zázračné požehnání Ti Bůh udělil!

Promluv si se svou duší. Můžeš se jí zeptat, jak a kde putovala nebo na to, co se máš v tomto životě ještě naučit. Můžeš také čerpat z moudrosti své duše z jejich minulých životních zkušeností, což ti pomůže a přispěje v tomto životě. Jen pros, a bude ti dáno!

Ujisti se:

Mé tělo, mysl i emoce jsou nástroje mé duše sloužící k tomu, aby našla sama sebe.

Den za dnem se moje duše přibližuje víc a víc k Bohu.

Elisabeth Constantineová

 

 

K zamyšlení

Není správné chtít dosáhnout Grálu.
Místo toho lze jen navodit v sobě podmínky,
které ke Grálu vedou:
pracovat na sobě
s cílem služby světu.
ostatní se musí ponechat Boží milosti.
– základní grálský požadavek