Myšlenka na dnešní den

V Tvé přítomnosti je plnost radosti.

Bratr Vavřinec (Karmelitánský mnich 1611-1691)

K zamyšlení

„Máme dvojí iluzi,

že život je dlouhý a láska je krátká.

Ve skutečnosti život je krátký,

ale láska trvá věčně.“

Marianne Williamson

Inspirace

„Buď vděčný za kohokoliv, kdo přichází,

protože každý je posílán jako průvodce Zdroje,

zpoza něj vše povstává.“

Rúmí

Myšlenka na dnešní den

„Vždy je nutno se zeptat: „Co přesně vlastně vnímám? Co z toho je reálné ve vnějším světě a co jsem si vytvořil jako skutečnost ve svém nitru?“

Michail Čajkovskij

Aktuálně na nebi…

Pluto: D-15 a 3 úhlové minuty (24°22“ Kozoroha). Den za dnem nabírá na intenzitě, jak Pluto přibržďuje před úvratí. Zbývá patnáct dní.  Vzhledem k síle a tempu planety lze manévr návratu do přímého směru považovat za zahájený. Vektor síly jindy využívané k pohonu planety po oběžné dráze se stáčí kolmo do bodu obratu. (Pokračování textu…)

8 týdenní kurz Eckharta Tolleho Vědomá manifestace

„Potřebujete-li najít nějaké řešení nebo tvůrčí myšlenku,

přestaňte myslit a soustřeďte se na své vnitřní energetické pole.“

Eckhart Tolle

Máte chuť se hlouběji ponořit do tajů Vědomé manifestace?

Dnes v noci se uzavírá registrace, takže dnes máte poslední možnost se přihlásit na 8 dílný kurz pokročilý kurz Vědomé manifestace s Eckhartem Tollem.
(Pokračování textu…)

Pro povznesení duše

Vítej, podzime!

Dnes začíná podzim, období, které miluji…

„Prožívej každé roční období tak, jak ubíhá: Dýchej svěží vzduch, pij čerstvou vodu, ochutnávej ovoce a oddej se tajemné moci, jíž si tě podmaňuje.“

Henry David Thoreau