Trecenium Chicchan Kin 105 – 117

 Jak budeme cestovat touto Trecenou – 25/3 – 6/4  2019

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.  (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Jediná moudrost, kterou můžeme získat,

je moudrost pokory. Pokora je nekonečná.“

Thomas Stearns Eliot

Stará realita se hroutí…

V období rovnodennosti, úplňku a začátku jara jsme přeskočili na „novou verzi“ reality. Nyní pouštíme staré, již nefunkční, nízko-vibrační scénáře. Ve spánku se z našich buněk, z DNA, uvolňují reality, které již nepotřebujeme prožívat a svým strachem dále živit. Potopy, požáry, zemětřesení, výbuchy, války…

To vše a mnoho dalšího je třeba ze sebe vytřepat.
(Pokračování textu…)

Inspirace

„I když se nic nezměnilo, pokud se já změním,

všechno se změní!“

Marcel Proust

K zamyšlení

„Život se má žít tak naplno a tak intenzivně,

že z něj každou minutu můžete vymačkávat šťávu,

aniž byste tam nechali jedinou kapku.

Pouze takový život je autentický, úžasný;

pouze takový život smrtí nekončí,

ale v okamžiku smrti přichází

k bráně božskosti…“

Osho

Myšlenka na dnešní den

 When you go into deep meditation, you perceive that there is no difference between you and the Divine, that He is the only One, the only Reality. There is no other Reality but Him. 

„Když jste v hluboké meditaci, vnímáte, že mezi vámi a Božstvím není žádný rozdíl, že On je Jediný; je jedinou Skutečností. Neexistuje žádná jiná Skutečnost než On.“

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 

Horoskop na období 25. 3. – 31. 3. 2019

Světelné myšlenky

Slunce se odpoutává od Chirona, kdy se snadněji můžeme nadechnout a opustit přemítání nad tím, kdo jsem a kam směřuji a jestli život má smysl. Bylo nutné zůstat v důvěře v sám sebe, ať se děje, co se děje! Tlak na tuto schopnost odeznívá.

(Pokračování textu…)

Inspirace

Buďte šťastní,

buďte pozorní.

Buďte plní energie

a nezkrotné radosti.

Poznávejte Boha ve všem.

(Pokračování textu…)