Modlitba

Drahý Bože,

v tento den

oslavuji své znovuzrození.

Velebím je, děkuji z ně

a přijímám je nyní. (Pokračování textu…)

Pravidla a pravdy neexistují Aneb Jak hledat každodenní rovnováhu s druhými

V mezilidských vztazích pevná a doživotní pravidla neexistují
Všechno, co funguje, funguje v dané chvíli, jen do doby,
než to fungovat přestane
Lidé se neustále vyvíjejí, mění, dozrávají, anebo
se naopak retraumatizují, vracejí se ve vývoji zpět
a projevují dětské protestní chování ve formě
útoku, útěku či netečnosti
Je marné pokoušet se apelovat na dřívější dohody
Užitečnější je snažit se dozvědět, co se děje,
co přestává vyhovovat, anebo co druhý prožívá
a jak ho to vede k nedodržování dohod
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Sbohem…,“ řekla liška. „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ „Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. „A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá.“ „A pro ten čas, který jsem své růži věnoval…,“ opakoval malý princ aby si to zapamatoval. „Lidé zapomněli na tuto pravdu,“ řekla liška. „Ale ty na ni nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži…“ „Jsem zodpovědný za svou růži…,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

Saint De Exupery

Myšlenka na dnešní den

Sebeúcta je kořenem disciplíny;

smysl pro úctu k sobě roste spolu

se schopností říct sám sobě ne!

Abraham Joshua Heschel

K zamyšlení

„Potlačování“ nikdy nevede ke svobodě, vede pouze k nerovnováze bez ohledu na to, co se v sobě snažíte potlačit – například, když chcete potlačit strach, stanete se více vystrašenými, když se pokusíte potlačit smutek, přitáhnete více smutku. Cesta k celistvosti je ve stavu umožnění obojího, světelných a temných částí ve vás, dokud se navzájem nevyrovnají a tím nepřijdou do celistvosti (zvané „jednotné vědomí“). Jednota je ve svém opravdovém významu uvědomění, že temnota a světlo jsou dvě polarity jedné a té samé energie a že jediná cesta ke zkušenosti stavu celistvosti je integrovat v sobě obě složky.

Autor: Sen
www.calmdownmind.com
Překlad: Taunia Atiriamin
slunecnabrana.eu
martinachristova.eu

Osvobození se z omezujících dohod naší minulosti

Přijala: Lemiana 23.5. 2019

Jak se naše bytí postupně odpojuje od filtrů minulosti a od všeho, co již naplnilo svůj záměr, je důležité i dát pozornost všem dohodám, které jste kdy po celé časoprostorové ose podepsali či na úrovni duše či srdce stále vibrují omezujícím způsobem a zabraňujícím vám PŘIJETÍ NOVÝCH FOREM SPOLUTVOŘENÍ.

O lásce

Láska je skutečně to nejdůležitější. Vyhání strach. je naplněním zákona. Má v sobě množství hříchů. Láska je absolutně nepřemožitelná. Neexistuje problém, který by nevyřešil dostatek lásky; žádná choroba, kterou by nevyléčil; neexistují dveře, které by dostatek lásky neotevřel; žádná propast, kterou by nepřemostil; žádná zeď, kterou by nestrhl; žádný hřích, který by nevykoupil. Nezáleží na tom, jak hluboko jsou problémy zakořeněné, jak beznadějné jsou vyhlídky, jak zamotaná je situace, jak velká je chyba, láska projevovaná v dostatečné míře všecko vyřeší.

Pokud byste dokázali dostatečně milovat, byli by jste nejšťastnější a nejsilnější stvoření na Zemi.

Emmet Fox

Myšlenka na dnešní den

„I když se někdy může zdát, že obloha je tak temná,

že temnější už být nemůže,

pamatuj, že na tebe pořád svítí slunce,

že tě obklopuje láska a

čisté Světlo v tobě ti ukáže cestu Domů.

Důvěřuj proto způsobu, jakým se odvíjí Tvůj život,

a buď si jistý, že po té cestě přes hory a doly

tvá duše bezpečně spočine v ochranné náruči Ducha.“

Dan Millman