Myšlenka na dnešní den

Kouzlo domova nespočívá v tom, že vám poskytuje přístřeší a teplo nebo že vám patří jeho zdi. Ale že v nás pomalu hromadí zásoby něhy.

Antoine de Saint-Exupéry, Země lidí

Nedělní chvilka poesie

Neony zvoní klekání
V tvých očích vycházejí
hvězdy a květiny
padají na zem mezi stíny
na břeh jezera, kde roste rákosí a kmín
kde dřevaři po skončení práce pijí
kořalku z jeřabin
a mně se chce tak spát
spát
ve stínu tvých vlasů (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Miluj zemi a slunce a zvířata… zavrhuj vše, co uráží tvou duši,

a samo tvé tělo se stane velikou básní a objevíš nádhernou ladnost

nejen ve svých slovech, ale i v tichých křivkách rtů a

tváře a mezi řasami svých očí a v každém pohybu tvého těla.“

Walt Whitman

Aktuálně na nebi…

Víkend s Lunou v Rybách – Luna v Rybách v konjunkci s Černou lunou a následně s Neptunem, Mars na posledním stupni Lva v konjunkci s Venuší a se Sluncem, v neděli přechází do Panny. Merkur ve Lvu v kvadrátu s Uranem a v trigonu s Chirónem.
(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Dáváš-li, nikdy se nestarej, komu… i člověk, od něhož nemůžeš čekat, že by ti něco sám dal, i takový člověk ti může posloužit, když dáš ty jemu, neboť skrze něho tím posloužíš Bohu.
Antoine de Saint-Exupéry

Inspirace

Kdykoli pociťuješ:
únavu a vyčerpání,
stres v situaci, ve které máš odpor být,
odpor a nepřijetí,
málo životního prostoru,
nedostatek (lásky, zdraví, hojnosti)
negativní emoce a nervozitu,
bludný kruh,
že tě životní okolnosti setnou,
nadbytek myšlení,
snahu o kontrolu,
lpění na minulosti a udržení přítomnosti….
kdy je pro tebe těžké vidět svět i sebe z nadhledu….

Afirmace na dnešní den

Jsem navěky hodna lásky.

Jsem nádhernou bytostí Světla a Lásky,

navždy v láskyplném objetí duše Stvoření.

Jsem Láska, Jsem Světlo,

cením a vážím si sebe sama ve svých myšlenkách

i ve všem, co dělám a říkám.

Jsem navěky hodna lásky.

A tak to je!

Myšlenka na dnešní den

„Nechte to jít. Vyprázdněte se, staňte se tichými, čistými a klidnými. “

Ying-An