Inspirace

zivotjecesaasvetlo

„Každou vteřinou nám začíná nový život.

Jděme mu radostně vstříc.

Musíme postupovat dál,

ať se nám to líbí, nebo ne,

a lépe se nám půjde s očima upřenýma dopředu

než věčně obrácenýma zpět.“

Jerome K.Jerome

Mantra pro štěstí

zitradostne

Hluboko v himalájských horách mezi Uttarkaši a Harsilem, žil poklidným životem jeden svámí. Jednoho dne jsem se ho vydal navštívit. Když jsem dorazil, zeptal se: „Proč jsi přišel?“

„Chci dostat nějakou mantru“, řekl jsem. „Budeš muset počkat“, odvětil svámí.

Když jdou lidé ze Západu za někým kvůli mantře, očekávají, že je to bude stát spoustu peněz, ale nikdy nechtějí čekat. Tenkrát jsem se choval stejně.! Svámidží,“ řekl jsem, „spěchám“.

„Tak přijď příští rok.“ (Pokračování textu…)

K zamyšlení

zlomitsrdce

„Je mnoho způsobů, jak zlomit srdce.

Příběhy jsou plné srdcí zlomených láskou,

ale to, co skutečně láme srdce,

je ukradený sen,

ať už byl jakýkoli.“

Pearl Bucková

Mistr Kuthumi – Záměry pro vzestup, část 1. – Zlatá stezka k božství

vzestup11

Poselství Mistra Kuthumi přijala Natalie Glasson – 15/07/16

Vše, co děláte, myslíte si, cítíte, prožíváte, ztělesňujete, dáváte a přijímáte, je součástí vaší Zlaté stezky k božství. Jste požehnaná bytost, tak jako každá duše na Zemi i vnitřních rovinách. Jste požehnaní, protože jste zrození na Zemi, abyste tvořili sami (za sebe) a zakoušeli Zlatou stezku k božství. Vaše duše už pro vás vše připravila; vaším posláním je objevit svou Zlatou stezku a své Zlaté bytí, odplavit iluze, abyste poznali, že už na Zemi kráčíte po požehnané stezce, která pokračuje a rozšiřuje se do vnitřních rovina i za jejich hranice. Toto nemá zaktivovat či posílit vaše ego; toto má sloužit k pokornému rozpoznání esence pravdy, která nadále žije ve vašem bytí. Vaše Zlatá stezka k božství je sladěna s vaší vnitřní esencí pravdy, což znamená, že nikdy nemůžete jít špatným směrem; vždy jdete přímou cestou ke Stvořiteli. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

laskaksobe

„Láska se projevuje tím, že člověk přijímá život jako dar a sám sebe bere takového, jaký je.Dá se říct, že udržuje s vlastním životem milostný poměr. Uznává „Vyšší Já“ a má odvahu objevovat v sobě božský princip.“

Hi-ah-Park,korejská šamanka a tanečnice

Očista pomocí růží

žízeň

Očista pomocí růží

Použití růží v duchovních praktikách sahá až do 12. století našeho letopočtu. Je ale pravděpodobné, že očista s pomocí růží je ještě starší. Růže jako symbol léčení je velmi účinný a užitečný nástroj jak při vlastní očistě, tak při očistě ostatních, Stejně jako se po celé věky používá leknín neboli lotosový květ jako symbol osvícení, růže symbolizuje a přináší očistu sebeúcty. Znamená to, že růže má schopnost eliminovat v našem energetickém poli energie, které jsou nepřirozené a cizí pro náš základní a vrozený způsob bytí.
(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

nadhera zivota

„Vyžaduje velkou dávku odvahy vymanit se ze známého, zdánlivě bezpečného objetí ve prospěch nového.V tom, co déle nemá význam, již není skutečná jistota. Větší bezpečí je v dobrodružném a vzrušujícím,protože v pohybu je život a ve změně je síla“.

Alan Cohem

Člověk, který vykonává práci své duše, životem tančí! A jak to máte vy?

Fractal artwork, abstraction of a clockwork, a time machine

„Život se rovná dlouhému řetězu v Božím oceánu.

V tomto vtělení vidíme jen jedinou část tohoto řetězu.

Minulost a budoucnost tu odpočívají neviditelné v jeho hlubinách,

a svá tajemství vyzradí jen tomu,

        kdo žije v souladu s nekonečnem.“   

Z knihy „Slova Mistra“ od Paramahansa Yogananda

Náš život je jen jednou z nesčíselné řady zkušeností naší duše. Duše existuje mimo čas. Duše, které si ke svému vývoji zvolily fyzickou zkušenost života, svou energii už mnohokrát vtělily do celé řady jiných psychických nebo fyzických forem.

Pro každou inkarnaci si duše vytváří jiné tělo a jinou osobnost. Každý z nás tak, vědomě nebo nevědomě, přispívá svým vlastním způsobem, svými schopnostmi a tím, co se má naučit, k vývoji své duše. Každý náš fyzický, emocionální a psychický rys, který tvoří naši osobnost a naše tělo (silné nebo slabé svaly, pronikavý nebo pomalý intelekt, dokonce i barva očí a vlasů) – jsou dokonale vhodné a přizpůsobené účelům naší duše. Většina z nás si není jiných inkarnací své duše vědoma. (Pokračování textu…)