K zamyšlení

Žádné přicházení, žádné odcházení.

Žádné předtím, žádné potom.

Držím tě blízko,

pouštím tě na svobodu.

Jsem v Tobě a ty jsi ve mně.

 Thich Nhat Hanh

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Být úžasný znamená být sám sebou.

Nepotřebujete být přijati ostatními.

Potřebujete přijmout sami sebe.

Thich Nhat Hanh

Inspirace

„Neříkejte, že zítra odejdu,
vždyť dnes stále ještě přicházím.
Pohlédněte hlouběji:
přicházím v každé vteřině
abych byl pupenem na jarní větvi,
abych byl drobným ptáčkem, s křehkými křídly,
který se učí zpívat v novém hnízdě,
abych byl housenkou v srdci květiny
abych byl klenotem skrytým v kameni. (Pokračování textu…)

Propouštění rodiny, do níž jste se narodili

Pamela Kribbe

Drazí přátelé, činí mi velké potěšení, že s vámi mohu opět pobýt. Všichni jste stateční bojovníci. Jen samotná vaše přítomnost ve fyzickém těle na Zemi v dnešní době vypovídá o vaší ohromné odvaze a připravenosti čelit temnotě, vnitřní a vnější, a zaměřit na ni své Světlo, Světlo svého vědomí. Jste bojovníci v duchovním smyslu a vaše zbroj spočívá stejnou měrou v soucitu, jako v soudnosti. Strachy a iluze vaší reality se nedají překonat jen láskou a soucitem. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Vytvářejte si sami sluneční paprsky.

Nehledejte krásu a sluneční svit tam venku.

Ponořte se do dýchání. Nádech….Výdech…

Vaše vědomí tak začne pronikat dovnitř, kde se cítíte bezpeční.

Vneste  do svého srdce klid a mír.

(Pokračování textu…)

Kontemplace o nepřicházení a neodcházení

Toto tělo nejsem já.
nejsem omezen tímto tělem.
Jsem život bez hranic.
Nikdy jsem se nezrodil
a nikdy jsem nezemřel.

(Pokračování textu…)

Matka Země je ten nejkrásnější bódhisattva – rozhovor s Thich Nhat Hanhem

Rozhovor Joe Confina, šéfredaktora The Guardian, se zenovým mistrem Thich Nhat Hanhem. Klášter Plum Village, Dordogne, Francie, 22. prosince 2011

Boží království je teď – nebo nikdy

Měli bychom se umět radovat ze zázraků života v sobě i okolo sebe. Šelestění větví ve vánku. Květiny v plném rozpuku. Překrásně modré nebe. Nadýchaná bílá oblaka. Úsměv bližního. Každá z těchto věcí představuje malý zázrak života, který má sílu nás podporovat a léčit. Existují pro nás právě teď. Otázka zní: Existujeme také my pro ně? Jestliže se neustále za něčím ženeme, jestliže je naše mysl plná nekonečných plánů a starostí, všechny ty zázraky jako by ani nebyly. (Pokračování textu…)