K zamyšlení

„Až budeš mrtvý a pohřbený a budeš se vznášet na jakémkoli místě, kam po smrti odcházíme, jaká bude tvoje nejlepší vzpomínka na Zemi? Jaký jediný okamžik pro tebe definuje, jaké to je být naživu na této planetě? Co si z toho odneseš? Falešné  „jupí“ zážitky, za které jsi musel utratit peníze, jako je rafting nebo jízda na slonech v Thajsku, se nepočítají. Chci slyšet nějaký malý okamžik z tvého života, který dokazuje, že opravdu žiješ.“
– Douglas Coupland

 

Poznej sám sebe…

„Když se dívám dovnitř a vidím, že jsem nic, je to moudrost. Když se dívám ven a vidím, že jsem všechno, je to láska. Mezi těmito dvěma pohledy se odehrává můj život.“

Nisargadatta Maharádž

Neřekl „když se dívám dovnitř a nevidím nic“ nebo „vidím, že pohlížím na nic“, protože to by byly projekce mysli. Místo toho řekl: „Vidím, že jsem nic.“ To je zjevení podívat se dovnitř a vidět, že to není tak, že tam nic není, ale že my sami JSME toto nic. Jakmile najdete toto „nic“, dostaví se neuvěřitelný pocit úlevy, svobody, štěstí a pohody: zažijete probuzení. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Ženu, které zlepší náladu kniha, báseň, píseň nebo šálek kávy, nikdo neporazí, i život samotný s ní prohrává.“

Kahlil Gibran

K zamyšlení

„Nic tolik nezměnilo podstatu člověka

jako ztráta ticha,

jako skutečnost,

že ticho už neexistuje

jako něco přirozeného,

přirozeného jako mraky na nebi,

jako vzduch.“

Max Picard

Myšlenka na dnešní den

Zjistěte, co je pro vás nejdůležitější, a všemu ostatnímu řekněte Ne!

Elaine St. James

Myšlenka na dnešní den

„Ticho osvětluje duši,

šeptá do srdcí a sjednocuje je.

Ticho nás vede daleko od nás samých,

nechává nás plout

po obzoru ducha,

přibližuje nás k výšinám.“

Chalíl Gibrán

Začíná advent

Milovaní,

máme tu 1. adventní neděli, která předznamenává období určitého ztišení se, zaposlouchání se do své duše a otevření se tomu, co k nám proudí z vyšších sfér.

V předvánočním období a o Vánocích je to právě Kristova láska, čistá a ryzí, která nás zaplavuje a kterou mnozí, jenž se orientují pouze na vnější svět s jeho věčným hlukem a nekonečnými lákadly, vůbec nevnímají. (Pokračování textu…)

1. adventní neděle

Cesta světem je cestou za světlem…
A tak jako dnes zapalujeme první adventní svíčku, pamatujme i na to, abychom jako lidé rozsvěceli i sebe samé. Abychom měli odvahu posvítit světlem poznání do svých tmavých koutů, vcházeli do svých třináctých komnat s důvěrou a vírou, že pravda v nich ukrytá je osvobozující. Že je klíčem k uspořádanému, vyrovnanému životu.
Protože aby byl člověk vyrovnaný, musí skutečně sám před sebe vyrovnat své trýznivé vzpomínky a držet tryznu za své předky a jejich skutky, které nás utvářeli.

(Pokračování textu…)