Integrace tmy do světla

Milovaní,
v současné době zažíváme hlubokou transformaci, jedná se o proces integrace Hvězdné esence do naší lidské bytosti. Na tento proces nemá nikdo vliv, takže ho můžeme prožít jen díky svým vlastním pocitům a zážitkům. Je to proces nových emocí, které jsou nepopsatelně hluboké a krásné. Do našeho těla přinášíme nové Vědomí. Tento nový proces vyžaduje trpělivost a soucit s lidskými protějšky, které mají snahu se tomuto našemu procesu postavit. Přesto z pohledu Vesmíru je to zcela přirozený proces.

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Člověk, který neprošel peklem svých vášní,

je nepřekonal.

Myšlenka na dnešní den

„Ten, kdo v sobě svazuje radost, přistřihává křídla životu.

Ale ten, kdo líbá radost v letu, žije na výsluní Věčnosti.“

Kryon v Praze

Přátelé,

skvělá zpráva – v září budeme mít možnost osobně se zúčastnit Kryonova semináře Leeho Carrolla!

„Kryon je andělská bytost (nikoli anděl), která v roce 1989 začala skrze Lee Carrolla předávat nejrůznější poselství, aby lidem pomohla v jejich duchovním rozvoji a růstu. Je to pomocník Země, ale jeho energie nikdy nebyla člověkem na naší planetě a není ani čistě mužská ani ženská – mluvíme o něm v rodě mužském pouze pro usnadnění interpretace. Jeho účelem je vysvětlit nám, jak se věci mění, jak fungují, a také uctít a oslavit lidskou zkušenost. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Již jsem tou láskou, kterou hledám.

Myšlenka na dnešní den

Ta nejláskyplnější slova, která můžete někomu říct, znějí:“Nepotřebuji tě. Miluji tě, ale nepotřebuji tě.“ Jinými slovy.“ Nepotřebuji tě ke svému naplnění. Jsem úplný bez tebe. Ale právě v tomto okamžiku mám rád tvou společnost a jsem moc rád ve tvé blízkosti. A kdybys náhodou odešel, stále bych tě mohl milovat – i když by v tom prožitku byla přítomna bolest nebo smutek.“

Skutečná láska nežádá nic na oplátku.

Jeff Foster

AA Michael – Otevírání brány k vašemu svatému srdci

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny březen 2018

RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, vaše cesta do hustoty byla poměrně dobrodružná a podle vašeho počítání času trvala miliardy let. Vysvětlovali jsme vám, jak, když jste se přesouvali hlouběji a hlouběji do velké prázdnoty a tmy prostoru, jste pomáhali naplňovat tento prostor Světlem, látkou, strukturou a tvary přesahujícími vaše nejdivočejší představy. A pak jste se podle Božího plánu ponořili do každé nové reality, kterou jste pomáhali vyparádit, abyste mohli výtvor zažít v jeho velkolepých rozličných formách. Tak začal projev pevné hmoty – nejprve prostřednictvím čisté myšlenky vynesené z Mysli Nejvyššího Stvořitele, pak prostřednictvím mysli Boha Otce/Matky každého vesmíru, a nakonec prostřednictvím vašich vlastních myšlenek, jak jste se pohybovali dál a dál směrem ven od čistého Zdroje veškerého Stvoření. (Pokračování textu…)

Jarní rovnodennost

Přátelé,

radujme se, jaro je tady, i když to za okny ještě tak nevypadá. Probuďme se ze své dřímoty!

Dnes nastane Jarní rovnodennost. Přichází období, kdy narůstající světlo opět nabude vlády nad tmou. V dřívějších dobách, kdy lidé žili ve větším sepětí s přírodou v tento den probíhaly různé slavnosti. Některé kultury uznávaly dokonce první jarní den za počátek nového roku. (Pokračování textu…)