Afirmace na dnešní den

stádium

„Ať už se to stane jakkoli,

toto stádium pomine.

Já budu zase šťastná!“

A tak se staň!

Modlitba za tichou důvěru

otevritokno

Propouštím ze své mysli veškerý strach a destruktivní myšlenky, jež neprospívají mému zdraví a spokojenosti. Nejvyšší pravda, která přichází prostřednictvím všech duchovních mistrů, říká, že láska a služba lidstvu slouží nejvyššímu dobru i mému životu. Vše, co dnes budu dělat, budu vnímat jako službu pro druhé i pro sebe sama.

Ó Bože pokoje, kterýs´nás učil, že v navrácení a v pokoji budeme spaseni, v tichosti a důvěře bude naše síla:
Prosíme Tě, silou svého Ducha, pozvedni nás do své blízkosti, kde můžeme být tišší a vědět, že ty jsi Bůh…

Modlitba za tichou důvěru z Episkopální knihy společných modliteb
Z knihy Neviditelné dary od Caroline Myssové

K zamyšlení

lhostejnost

Opakem lásky není nenávist.

Je to lhostejnost.

Elie Wiesel

Myšlenka na dnešní den

klidnesnaset

Co změnit nemůžeš,

to bez výčitek nes.

Publilius Syrus

Kryon – Velký rozdíl

slunce ocean

Skutečnost je taková: vede k vám potrubí přímo od Ducha. Jediná věc, která vám brání, abyste ho použili, je vaše víra. Jakmile se natáhnete a otočíte tím metaforickým knoflíkem, vyladí se na vibraci potrubí a kohoutek se otočí. Pak je vaše spojení úplné.

Toto spojení není s nějakým vyšším zdrojem. Ale vy to tak vidíte. Chcete vidět potrubí, které přichází shůry, ale nepřichází. Přichází z nitra. Je to božské, interdimenzionální spojení s vaším nitrem. A když jste schopni se napojit na ten zdroj, začnete rozumět světlu. Tehdy začnete přijímat mír, kde žádný mír nebyl. Tehdy projdete změnou osobnosti a každý bude chtít být s vámi. Nebudete divní; budete vyrovnaní. To je velký rozdíl.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

– z Kryonova channelingu „Zpět k základům“ – 21.4. 2016, Amsterdam

Zdroj: http://kryon.webnode.cz/news/duben-20161/

 

Nastal čas

Je čas, abyste nechali odejít staré přesvědčení že jste zlomení, potřebujete nápravu nebo že je něco špatně… Je čas, abyste si vnitřně vzali svou sílu zpět a již nedovolili starým cestám, starým programům, aby vcházeli do vašeho světa. Je čas, abyste naslouchali svým vlastním nesouladům a abyste viděli, co jste předtím vidět nebyli ochotni. Je čas, abyste vystoupili, abyste byli vidět, abyste zářili a PŘESTALI SI HRÁT NA MALÉ A SLABÉ. Je čas, abyste sdíleli své dary, vstoupili do své síly a tam hledali kouzlo. Je čas, abyste se PLNĚ CÍTILI a propustili staré…

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

zazrak

Radost a bolest jsou neoddělitelné,… přicházejí spolu, a když sedíš s jinou,… pamatuj, že druhá spí v tvé posteli.

Chalíl Džibrán

Závislost na jistotě

fialová brána

V životě neexistuje nic, co by bylo možné polapit či uvěznit. Člověk musí žít v otevřenosti, musí svolit k tomu, aby prožíval všechny možné druhy zkušeností, a v nejvyšší míře být vděčný, dokud trvají. Vděčný, avšak beze strachu ze zítřka. Proč se strachovat kvůli zítřku, jestliže dnešní den přinesl nádherné jitro, krásný východ slunce, písně ptáků a skvostné květiny? Zítřek totiž bude dalším dneškem. je možné, že východ slunce bude mít jinou barvu. Možná, že ptáci jemně pozmění své písně a třeba připlují mraky a roztančí se déšť. Déšť má ale svou vlastní krásu, vyživuje svým vlastním způsobem. (Pokračování textu…)