Myšlenka na dnešní den

„Žádné naše zoufalství nemůže změnit skutečnost věci ani zkalit radost z kosmického tance, který stále trvá.“

Thomas Merton

K zamyšlení

„V určité chvíli se iluze zhroutí a vytvoří se prostor pro začátek duchovní cesty. Namísto ven se člověk nyní obrací do vlastního nitra a začíná hledání odpovědí.“

David R. Hawkins, M. D. Ph. , z knihy Vševidoucí Já

Svatováclavský chorál

Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál. Kořeny této modlitby sahají až do 12. století, jejím původním jazykem je staročeština. V průběhu staletí se k prvotní verzi přidávaly další sloky, a tak vznikl text, jak ho známe a zpíváme dnes.

Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!
Kriste eleison.

Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave!
Kriste eleison. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Mnoho lidí medituje o problémech světa.

Nedělejte to samé!

Pokud chcete světu přinést změny, buďte pozitivní.“

– Paramahamsa Vishwananda

Myšlenka na dnešní den

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní odhodlaně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
— Jan Amos Komenský

Život je nejistý. Způsob, jak jej učinit jistým, neexistuje…

„Život je možný pouze v nejistotě. To je velmi zásadní věc, jíž je třeba porozumět: život je ve své podstatě nejistota. Zatímco chráníte sami sebe, ničíte svůj život. Ochrana je smrt, poněvadž absolutně chráněni jsou pouze lidé, kteří leží ve svém hrobě. Nikdo jim nemůže ublížit, nic se nemůže obrátit v jejich neprospěch. Smrt pro ně už neexistuje, všechno se již stalo. K ničemu dalšímu už nedojde. (Pokračování textu…)

Informace pro vás

Vážení a milí,

od 30.1.2023 opět přijímám v omezeném množství nové zakázky na Hluboký písemný numerologický rozbor a Dětskou numerologii.

Jste-li ochotni pozvednout závoj a podívat se na svou tvář novým a laskavým pohledem, jsem zde pro vás.

Bude mi ctí a potěšením…

Sofie

Propusťte čas

Drazí přátelé,

já jsem Marie. Jsem tu, abych přinesla energii radosti a lehkosti, která patří k vaší podstatě. Vzpomeňte si, jaké to bylo být dítětem. Váš mozek se ještě tolik nerozvinul, a tak pro vás bylo přirozenější být ve středu svých pocitů a plynout s nimi. Vaše energie nebyla tolik soustředěná v hlavě, byla více ve vašem těle a údech. Dítě se doslova potřebuje pohybovat a hrát si, protože má ve svém těle velmi mnoho energie.
(Pokračování textu…)