Myšlenka na dnešní den

Pokud říkáš „ano“ životu

a máš odvahu být takový, jaký opravdu chceš,

svěřuješ se Pravdě

a otevíráš se svému vnitřnímu „vůdci“, svému Já.

K zamyšlení

Ze světla se můžeme skutečně radovat až poté,

co jsme okusili tmu.

BŮH JE VE VŠEM

Pokud jsme dostatečně vědomí, abychom pozorovali svět kolem nás, zvláště přírodu, Prakriti, můžeme se učit ze všeho. Na duchovní cestě je velmi důležitá víra a důvěra. Víra nejen v Boha, ale i v nás samé, v následování vlastní intuice.

Víře se například můžeme učit od čmeláka. Z fyziky dnes víme, že čmelák má příliš malá a slabá křídla na to, aby unesla jeho vlastní váhu, natož aby mohl létat! Ještě, že čmelák o tom nepřemýšlí tak jako člověk, to by z toho měl velký problém, možná dokonce depresi! Samozřejmě, že v přírodě žádná deprese není, vše plyne bez námahy a hladce, protože vše následuje svou vlastní přirozenost. (Pokračování textu…)

Inspirace

meditace

Zapomeňte na sílu svých závislostí a staňte se závislí na prožívání Božství ve svém nitru. A zatímco skrze vás bude toto Božství vyzařovat, vyladí vás tak, že se bez jakéhokoli usilovného zápasení zbavíte svých závislostí, neboť takovou sílu a moc má Bůh, jenž ve vás přebývá!

Poselství Saint Germaina z knihy od Jasmuheen

Myšlenka na dnešní den

Colorful and bright flower, modern fractal art design

Nechej vše, co není tvým skutečným já, zemřít… Nechej to uvadnout. Postav se tomu rázně; neměj výčitky svědomí či falešný pocit viny.

Máš právo být opravdu sám sebou.

Nadešel čas pro smrt starého, podmíněného já a pro znovuzrození nového, skutečného já, které vždy existovalo ve tvém nitru. Buď vítězem a užívej si krásy svébo božského ducha!

Ujisti se:

Moje spása spočívá ve „smrti“ mého starého já.

Raduji se ze svého duchovního znovuzrození.

Znovu jsem se narodil do svého skutečného Já.

Elisabeth Constantineová

K zamyšlení

autumn leaves

Jsi hrdým majitelem nesmrtelné duše, můj drahý, která cestovala časem a dimenzemi a na své cestě zpět ke svému Stvořiteli na sebe brala podoby mnoha různých těl. Tvoje nesmrtelná duše, která na začátku neznala svoji identitu, se navrací ke zdroji vědění, kterým je Bůh. Jaké zázračné požehnání Ti Bůh udělil!

Promluv si se svou duší. Můžeš se jí zeptat, jak a kde putovala nebo na to, co se máš v tomto životě ještě naučit. Můžeš také čerpat z moudrosti své duše z jejich minulých životních zkušeností, což ti pomůže a přispěje v tomto životě. Jen pros, a bude ti dáno!

Ujisti se:

Mé tělo, mysl i emoce jsou nástroje mé duše sloužící k tomu, aby našla sama sebe.

Den za dnem se moje duše přibližuje víc a víc k Bohu.

Elisabeth Constantineová

 

 

Horoskop na období 25. 9. – 1. 10. 2017

Pochopení

Tento týden je „doznívající“ týden, dostáváme čas na vstřebání prožitků a usazení nových zápisů na vyšších rovinách.  Celý minulý týden byl významný a 23. 9. byl velmi zásadní den, jen se to projevilo jinak, než bylo přečteno a zviditelňováno. Zapsala se nová rovina kosmického vědomí, (kde sídlí archetypy světa), do lidského vědomí. Tím končí starý příběh a otevírá se nový. Nové nastavení se bude postupně vlévat do vědomí lidí, přes jejich nové zkušenosti v polaritách, v rozumu a citu, muže a ženy, prožívání partnerství. Jak nově tvořit skrze dva základní principy Jing a Jang. Není to o splynutí. Právě symbol Jing a Jang zviditelňuje důležitost, jak mohou dva principy vytvořit jednotu a navzájem se doplnit. Jde o doplnění. (Pokračování textu…)

Afirmace na dnešní den

Moudrá síla působí v každém atomu mého těla skrze propojení nebe a země!