„Až uvidíte život tak, jak jej vidí Bůh, bude veškeré vaše konání pozitivní, protože vše začíná myšlenkou. Čím živíte své myšlenky? Ať už je to dobré nebo negativní, vždy se to stane základem vašeho každodenního života. Bůh nám všem dává příležitost probudit v sobě Jeho božské kvality.

Nyní to nevidíte, protože jste příliš zaměstnáni vnější realitou. Ta se ale neustále mění. Proč bohatí lidé stále nejsou šťastní, navzdory všemu svému materiálnímu vlastnictví? Kdyby peníze nebo hmotné statky byly zdrojem štěstí, pak by měly vyřešit jejich problémy, ale není tomu tak. (Pokračování textu…)