Neočekávaná změna

Tento živý channeling byl předán ve Vancouveru, BC, Kanada

19. března 2017

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté ve Vancouveru, BC, v Kanadě.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Pokaždé, když toto poselství začíná, je zde několik okamžiků nastavování [mluví o pauze, která nastává po pozdravení]. Toto nastavení je pro mého partnera, ne kvůli vám. Je to proto, že poselství jsou předávána téměř v jiné dimenzi. Je to obtížné pro lidskou bytost opravdu přepnout chod a zastavit poslouchání člověka v křesle; a místo toho naslouchat multidimenzionálnímu poselství z druhé strany. Avšak tam to poselství vzniká. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Být mladý a plný síly, to nic není.

Ale být starý a plný síly, to je magie.“

Carlos Castaneda, Kolo času

Inspirace

Kéž v krásu jdu.

Kéž jdu tak celý den.

Koloběhem ročních dob kéž procházím.

Kéž kráčím pěšinou po louce v plném květu.

S lučními koníky u nohou kéž jdu.

(Pokračování textu…)

Cykly kolektivního vědomí

Planeta Neptun v horoskopu symbolizuje Božské vědomí, čisté vědomí, univerzální vědomí. Celým zvěrokruhem projde za 164 let. Nyní Neptun prochází posledním znamením – Rybami, kterým i vládne a bude v nich ještě 8 let. Každých 164 let dochází k posunutí vědomí na další vývojový stupeň, kdy stoupáme do vyšších vibrací. Člověk je na to postupně připravován, protože tělo a mysl na vyšší vibrace může reagovat zátěžově. Kdyby do člověka vstoupilo čisté Světlo naráz, spálí ho to na uhel. Naše tělo a mysl se proto postupně připravují na jemnější, ale silnější vibrace. Mění se tělo, DNA, strava, myšlení, následně i prožívání. Když Neptun projde celým zvěrokruhem, tak to symbolizuje posun vědomí, k čemuž nyní dochází. (Pokračování textu…)

Horoskop na období 27. 6. – 21. 8. 2017

Krásné léto 

Poslední dny června jsou spojeny s konjunkcí Merkura s Marsem v opozici s Plutem, což přináší velmi podnětné myšlení, komunikaci a vyhodnocování nových postojů. Právě Pluto vede k přehodnocení svých myšlenek, postojů a také citů. Zesiluje se síla rozhodnutí, síla vůle, odhodlání. Opatrně na destrukci, která by mohla být způsobena právě neochotou nechat staré za sebou a tím se posunout dále. Objeví se mocenské principy ovládat, kontrolovat a manipulovat, pokud propadnete strachu. Do novoluní 23. 7. se učíme používat svoji vůli. Jakým způsobem ji používáme a k čemu ji používáme. Pokud chcete používat svou vůli, potřebujete vědět, co vlastně chcete a kam směřujete. Téma vůle a odolnosti se vám jasně zviditelní v době úplňku 9. 7. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Všechno, co jsem zjistil o životě, můžu shrnout do tří slov:

Život jde dál.

Robert Frost

To klíčové, co byste si s sebou měli vzít na cestu vědomého života, je vědomí perspektivy. Poznání, že si musíte zvolit, za co budete bojovat. Uvědomit si, že v životě jsou i maličkosti. Vědět, že někdy je tím největším darem, kterým se můžete obdarovat, vzdání se něčeho, ať už to znamená vzdát se určitého pocitu, předmětu nebo osoby. Všechno je to otázka perspektivy. Naučit se ve svém životě o krok ustoupit a podívat se, co je důležité a co zas tak důležité není. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

 

„Když řeknete něco jako „miluji tě“… celým svým bytím, nikoli pouze svými ústy či svým intelektem, může to změnit svět.“

Thich Nhat Hanh

Jelikož jsme všichni vzájemně propojení, když v sobě probudíme lásku a dáme ji najevo, změní tato láska svět kolem nás. Těm, kterých se dotkneme svou láskou, se otevře srdce, a oni se následně svou láskou dotknou srdcí dalších lidí. Láska je základní podstatou, dobrotivostí všech bytostí, která čeká na to, až se bude moci projevit. Ať již tuto lásku posíláme druhým při tiché modlitbě nebo nahlas, pomáháme této lásce rozkvétat ve všech bytostech po celém světě. Toto vyjádření naší nejhlubší podstaty je živoucí silou dobrotivosti, která – jak řekl Buddha, „září, třpytí se a vysílá světlo do celého světa.“

Čas zavírání a otevírání.

  

Milovaní,

od Slunovratu otevírá přiliv vysokých energií nové cesty, které se stávají novou hmatatelnou zkušeností. Přechodové energie jsou každý den silnější a silnější. Existuje neuvěřitelné kvantum čištění nižších úrovní. Vesmír používá nové parametry zoomu a vyklízí život každého, aby si uvědomil své vlastní zplnomocnění hledáním uvnitř sebe a schopnost seberealizace. Chápeme mnohem lépe své vyšší úrovně a rozšiřujeme je. Je zde mnoho nástrojů a mnoho dobrých učitelů, kteří popohání vnitřní změny. Stavíme schůdek po schůdku na předchozích platformách, které používáme jako odrazový most pro další práci. Od roku 2011 jsme mnozí na plný úvazek někým, kdo ukazuje cestu – prostředníkem mezi Zdrojem a lidským posunem. (Pokračování textu…)