Nové časy s Beranem

Vynořili jsme se po týdnech zimy a po měsíci ve znamení Ryb do světla. Znovu vnímáme sebe sama jako tvůrce vlastního života a vůdce svého osudu. Je čas pro nové začátky a s Lunou ve Vahách je vhodná doba pro nové uspořádání věcí, nové smlouvy, dohody, chceme slyšet o nových věcech a dozvídat se dobré zprávy. Aspoň chceme věřit tomu, že jsou dobré.

Dnes je Světový den vody

Ubývá míst kam chodívala pro vodu má starodávná milá,

starodávná milá kde laně tišily žízeň,

kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou,

aby se napili z dlaní ubývá míst kam chodívala pro vodu,

voda si na to vzpomíná, voda je krásná…. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Jsou lidé, kteří nemají žádný duchovní či  náboženský život. Hovoří a přemýšlí o něm, ale nemají žádný duchovní život; ale jestliže nasloucháte jejich povídání, může vám připadat, že jsou zbožní. Duchovní život se netýká přemýšlení a mluvení – duchovní život se týká způsobu života. Buďto jím žijete, nebo jím nežijete. Je to způsob života, nikoli filosofie; nikoliv teorie o nejdůležitějších věcech, nýbrž hluboká spřízněnost s čímkoliv, co život je. (Pokračování textu…)

Slunce v Beranu – 20.3. – 20.4.2019

 

Sunce putuje už druhým dnem Beranem, z astrologického pohledu ohnivým, kardinálním znamením, kterému vládne planeta Mars, takže pár slov k tomuto archetypu.

Přechod Slunce do Berana se současně kryje s Jarní rovnodenností, představuje jakýsi zážeh jara, návrat bojovnosti, odhodlání, průraznosti, přímočarosti a také přirozené víry v život a v sebe sama.
Beran je prvním znamením zvěrokruhu, průkopníkem, rozjížděčem projektů, nadšencem, individualistou a také životním bojovníkem, tvrďákem a někdy i naivkou v jednom.

Aktuálně…

 

Pro mě velmi silný výklad, neboť je to takové silné životní téma nás všech a neustálé bdělé pozorování silných tendencí k útěku od bolesti, z těla, pryč z přítomnosti, pryč z prožívání toho, co je třeba si prožít.

Myšlenka na dnešní den

Když cítíš tichou radost,

to je ten okamžik,

kdy jsi blízko Pravdě.

~Rumi

Aktuálně na nebi…

Pátek 22.3. Luna ve Vahách v kvadrátu s Plutem a Saturnem v Kozorohu, Merkur v konjunkci s Neptunem, Černá luna v konjunkci s Venuší a v kvadrátu s Marsem v Býku. Slunce v Beranu v konjunkci s Chirónem.

Pátek oproti čtvrtku nepřináší podstatnější změnu, pouze dojde k zesílení tlaku na výkon a produktivitu práce.
Esteticky založená Luna ve Vahách se dostává do přesného kvadrátu se Saturnem a Plutem v Kozorohu, čímž výrazně vzrůstá smysl pro formu, ale i konvenční záležitosti s pravidla, především ale bude posílena produktivistická perspektiva, pohled bude upřený k vytváření praktických výsledků a tematizovat se může také kariéra.

Inspirace

„Když se ve vašem životě objeví láska,

když vy v sobě najdete lásku,

je to jako znovuzrození,

nový začátek.“

Sofie