Podzimní sleva na Hluboký písemný numerologický rozbor

„Vaše osobnost nejste vy. Je to jen maska, kterou vám lidé nasazují. Není to vaše autentická realita, není to vaše původní tvář. Obraťte svou energii k objevení své individuality. Individualita je to, s čím jste se narodili; osobnost je to, co z vás udělala společnost, kým chtěla, abyste se stali. Jste jako cibule s vrstvami a vrstvami slupek. Když ji loupete, brzy narazíte na čerstvější vnitřní vrstvy. Pokračujte hlouběji a hlouběji a bude jich stále víc a budou stále čerstvější. Totéž platí i o vás – když se ponoříte do svého nitra, vždycky objevíte nevinné dítě… a kontakt s tímto nevinným dítětem je léčivý“

Osho

Milovaní,

každý se dřív nebo později vydá na cestu objevení toho, co se skrývá za onou maskou. A je mnoho způsobů poznání sebe sama, ta cesta má svou posloupnost. Žijeme v době, kdy máme k dispozici mnoho různých technik a metod a také můžeme využít schopností a rad těch, kteří se na tuto cestu vydali před námi. Vycházejíc ze své hluboké zkušenosti si troufám tvrdit, že Numerologie je jednou ze starověkých nauk, která vám v tomto směru může být velmi nápomocná. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Každý se může přesvědčit, že chtít udělat a neudělat,

přestože můžeme, není skutečný úmysl, a milovat a nedělat dobro,

přestože můžeme, není opravdová láska.“

Emanuel Swedenborg, Nebe a peklo

Myšlenka na dnešní den

„Kéž všechny bytosti dosáhnou štěstí a důvodu ke štěstí.

Kéž se všechny bytosti osvobodí od utrpení a příčin utrpení.

Kéž se žádná bytost nikdy nevzdálí radosti, jež je prosta bolesti.

Kéž si všechny bytosti zachovají rovnováhu prostou chyb z připoutání a averze.

Modlitba čtyř nezměrností.

Myšlenka na dnešní den

„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb. “

Honoré De Balzac

K zamyšlení

Na jedno jsem vždy věřil. Že nás pánbůh udělal všechny stejné.
Jeden je bílý a druhý černý. Jeden je krásný, anebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne, a všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. Všechny nás nakonec odvezou. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Žijete ve svém krátkém časovém úseku, tento čas však nepatří jen vám, je souhrnem všech ostatních životů probíhajících souběžně s tím vaším… V tom, čím jste, se odráží celá historie.“

Robert Penn Warren, World Enough and Time

Myšlenka na dnešní den

„Budeš šťastná,“
řekl život,
„ale nejdříve
tě udělám silnou.“
~ Chavela Vargasová

 

Myšlenka na dnešní den

„Největším objevem mé generace je zjištění, že lidé mohou změnit své životy, když změní své postoje.“

Wiliam James