Veškerý čas je můj čas!

Čas na sebe máte vždy, kdekoliv právě jste,
kamkoli jdete, cokoliv děláte
a s kýmkoliv jste – trik spočívá v tom,
že jste tam vždy přítomní vy!

Takže i při plnění spousty každodenních povinností se můžete vědomě rozhodnout věnovat každému okamžiku plnou pozornost. Veškerý čas je v podstatě váš čas! Ať jste kdekoliv, věnujte čas sobě. V následujícím cvičení si můžete projít a v duchu zodpovědět krátké otázky, které vám pomohou se vcítit do přítomného okamžiku a dodají vám pocit, že se o vás někdo stará (vy!) a věnuje se vám. (Pokračování textu…)

Inspirace

Z Nitra žít. Prostě svítit. Nechat božskou jiskru – Lásku – ze sebe vyzařovat. Ať ozařuje toho, kdo to chce – sám nemít žádná přání.

František Drtikol

Myšlenka na dnešní den

 

„Tak jako je zázrak hvězdného nebe

zjevný jen v noci,

i zázrak života se vyjevuje

jen v tichosti srdce.“

 

K zamyšlení

„Šťastná je jen duše, která miluje.“

H.W. Goethe

 

K zamyšlení

„Pohleď, můj Góvindo, tohle je jedna z mých myšlenek, k nimiž jsem došel: „Moudrost není sdělitelná. Moudrost, kterou se pokouší moudrý sdělit, zní vždy jako bláznovství.“

„Žertuješ?“  tázal se Góvinda.

„Nežertuji. Říkám, k čemu jsem došel. Vědění je možno sdělit, moudrost ne. Je možné ji najít, dá se žít, může člověka nést, dají se s ní dělat zázraky, ale sdělovat a naučit se jí nelze.To bylo to, co jsem už jako mladík vícekrát tušil, co mne odpuzovalo od učitelů. Dospěl jsem k jedné myšlence, Góvindo, kterou budeš  rovněž považovat za žert nebo za pošetilost, ale která je mou nejlepší myšlenkou. Zní takto: Opak každé pravdy je stejně pravdivý! Totiž tak: Pravdu je možno vyslovit a odít slovy jenom tehdy, je-li jednostranná. Jednostranné je všechno, co může být myšlenkami myšleno a slovy řečeno,  to všechno je jednostranné, vše polovičaté, všechno postrádá celistvost, zaokrouhlenost, jednotu. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Lidé do vašeho života přichází a odchází. Milujte je bezpodmínečně a buďte si vědomi toho, že nejsou vaši, všichni jsou tu pro Boha, On je ten, kdo koná vše. Důvěřujte Mu a milujte Ho.

—Paramahamsa Vishwananda

Poesie života

Jsem nejhlubší, řekla řeka

Jsem nejvyšší, řekla hora

Jsem nejkrásnější, řekla růže

Nejste nic proti mě,

řekla VTEŘINA MILOSTNÉ NOCI…

Myšlenka na dnešní den