Myšlenka na dnešní den

„Denně  ze sebe tvořím, to, co jsem.“

Robert  Thurman

K zamyšlení

 

vse je dobre

Věčný svit slunce vytváří pouze pouště.

Myšlenka na dnešní den

Kyoto, Japan at Philosopher's Path in the autumn.

„Možná si myslíte, že jste pozemské bytosti,

ale byli jste uhněteni z látky jistoty.

Jste strážci Božího světla,

tak pojďte a

vraťte se ke kořeni kořene svého Já.

Rúmí

Myšlenka na dnešní den

posvatno

„Své sny můžeme realizovat až tehdy,

když se jednou rozhodneme probudit se.“

Josephine Baker

Most ženství do posvátného mužství

most2
Více a více je psáno a zmiňováno na téma „zrození“ mužů do svého posvátného mužství skrze ženy. Toto téma je něčím co začíná být v kolektivním vědomí aktuální záležitostí v souvislosti s briskním růstem vědomí na planetě.
Je nutné, aby bylo rozuměno, že tato skutečnost není v sebemenším ohledu útokem proti mužům, jejich přirozenosti, jejich právoplatnosti, není odsuzováním ani povyšováním se nad muže jako takové a ani nepoukazuje na mužskou neschopnost. Tato hluboká skutečnost přichází jako uvědomění prostřednictvím žen, které na své cestě dosáhly jistého stupně vědomí a je chápána a zpracována těmito ženami jedině a pouze z láskyplné úrovně a hlubšího pochopení souvislostí.Nižší lidská mysl nedokáže pojmout hloubku snahy sdělit vesmírnou skutečnost prostřednictvím slov a spustí své egoistické posuzování tohoto tématu.

(Pokračování textu…)

Kryon – Dokončení rekalibrace

253853fc-2a7a-4320-a4a7-658ab9e92a27

Tento živý channeling byl přijat v Greensboro, Severní Karolína, USA, 3. dubna 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci dnes konečně oslovit tuto skupinu, i ty, kteří naslouchají (záznamu – i ty, kteří čtou), s tématem, o kterém jsme psali, hovořili, ale ne dost do hloubky. Když precese bodu rovnodennosti byla uprostřed (svého 36tiletého období – pozn. překl.), říkáte tomu 21. 12. 2012, věci se začaly měnit. Ta změna byla největší pro ty, kteří byli zapojeni do ezoterické práce a zejména pro staré duše. Tou změnou je, že jsme hovořili o tom, co se může změnit, a že se to začalo běžně dít na celé planetě. Pro ty podobně smýšlející, pro ty, kteří věřili, že přichází vyšší vědomí, pro léčitele na celém světě, pro ty, kteří říkali, že jsou intuitivní, i pro ty, kteří jsou prostě pracovníky světla a nenapsali žádné knihy či by dělali cokoli jiného – u těch to proběhlo nejdříve. Byli prvními na řadě k tomu, čemu říkáme rekalibrace. Víte, nikdy jsme o tom skutečně takto jako dnes nemluvili. Řekli jsme vám, že rok 2013 bude složitý, je to řečeno obecně, ne pro všechny to byl rok složitý, ale pro mnohé ano. Řekli jsme vám, že je to počáteční rok rekalibrace, že někteří se zapojí později, někteří hned. Ale nikdy jsme opravdu nevyjmenovali některé z věcí, které můžete pociťovat. (Pokračování textu…)

V Přítomnosti Mistra

sri_swami_vishwananda-9

Výňatek z promluvy Sri Swamiho Vishwanandy o daršanu…

 Je to stejné. Být v blízkosti učitele, i když na vás učitel právě nepohlédne nebo s vámi nepromluví, vždy něco obdržíte. Vždy obdržíte, protože vaše duše je ponořena v Boží lásce. Tato láska má v sobě obsaženo vše. Lidé mi stále říkají: „No, chtěl bych s Tebou mluvit“. Znáte to, ne? „Chtěl bych jen malou chvilku s Tebou…“ A já říkám  „Později, později“. Někdy později nepřijde tak moc rychle!
Ale víte, když přijdete pro daršan, to co obdržíte je mnohem víc než vaše mysl může pochopit. To co dostanete, se může zdát pro vás jen dotekem, ale je to mnohem víc než o čem můžete mluvit, protože mluvení je omezené. I když jste vázáni těmito třemi věcmi: myslí, hmotou a duchem, je to jako tři prameny lana, víte. Co obdržíte během daršanu je infuze poznání uvnitř vás, ale proto musíte zklidnit mysl. To je to proč stále říkám: „Zklidněte svou mysl. Otevřete srdce.“
Dokud vaše srdce není ještě plně otevřeno, dokud se nedostanete do tohoto svého klidného stavu, stále hledáte. Ale nehledejte venku, hledejte uvnitř vás. Zkoušejte zklidnit svou mysl. Zkoušejte jít dovnitř sebe. Uvidíte co jste obdrželi
Paramansa Sri Swami Vishwananda,

Myšlenka na dnešní den

dojitksvitani

„Jen po stezce noci dojde se k ranním červánkům.“

Chalíl Džibrán