K zamyšlení

„Šťastná je jen duše, která miluje.“

H.W. Goethe

 

K zamyšlení

„Pohleď, můj Góvindo, tohle je jedna z mých myšlenek, k nimiž jsem došel: „Moudrost není sdělitelná. Moudrost, kterou se pokouší moudrý sdělit, zní vždy jako bláznovství.“

„Žertuješ?“  tázal se Góvinda.

„Nežertuji. Říkám, k čemu jsem došel. Vědění je možno sdělit, moudrost ne. Je možné ji najít, dá se žít, může člověka nést, dají se s ní dělat zázraky, ale sdělovat a naučit se jí nelze.To bylo to, co jsem už jako mladík vícekrát tušil, co mne odpuzovalo od učitelů. Dospěl jsem k jedné myšlence, Góvindo, kterou budeš  rovněž považovat za žert nebo za pošetilost, ale která je mou nejlepší myšlenkou. Zní takto: Opak každé pravdy je stejně pravdivý! Totiž tak: Pravdu je možno vyslovit a odít slovy jenom tehdy, je-li jednostranná. Jednostranné je všechno, co může být myšlenkami myšleno a slovy řečeno,  to všechno je jednostranné, vše polovičaté, všechno postrádá celistvost, zaokrouhlenost, jednotu. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Lidé do vašeho života přichází a odchází. Milujte je bezpodmínečně a buďte si vědomi toho, že nejsou vaši, všichni jsou tu pro Boha, On je ten, kdo koná vše. Důvěřujte Mu a milujte Ho.

—Paramahamsa Vishwananda

Poesie života

Jsem nejhlubší, řekla řeka

Jsem nejvyšší, řekla hora

Jsem nejkrásnější, řekla růže

Nejste nic proti mě,

řekla VTEŘINA MILOSTNÉ NOCI…

Myšlenka na dnešní den

Inspirace

„Než začnete jednat, naslouchejte.
Než zareagujte, přemýšlejte.
Než začnete utrácet, vydělávejte.
Než začnete kritizovat, vyčkejte.
Než se začnete modlit, odpusťte.
Než se vzdáte, alespoň to zkuste.“

Ernst Hemingway

15. srpen – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Veškeré Stvoření je Matkou. Vše z Ní pochází a zase se do Ní navrátí. Není chvíle, kdy by Matka nebyla svým dětem nablízku.

„Buďte jako dítě. Posaďte se do klína Matky a nechte Ji, ať pro vás vše udělá.“

„Všichni jsme miminka, víte. I Kristus pravil:“Buďte jako děti, pak vstoupíte do Království Božího,“ a má naprostou pravdu. Ve stavu dítěte je vaše vůle odevzdaná Bohu, odevzdaná Matce. Matka vás pochová, postará se o vás, nakrmí vás. Jídlo však musíte polknout sami. To samé platí pro duchovní Mistry. Každý člověk následuje jiného Mistra a jinou cestu. Mistr vám ukáže cestu, kráčet po ní však musíte sami. Někdy, podle toho, jak moc jste se odevzdali, vás Mistr i ponese. Matka vás však ponese vždy. Tak je milující!“

Paramahamsa Vishwananda, Prostě miluj

Modlitba šamanky

VELKÁ BOŽSKÁ PŘÍTOMNOSTI
Života, Lásky, Moudrosti a Síly,
Přijmi mé poděkování za všechen tento podivuhodný život
Který se mnou sdílíš od prvopočátku
A kterým mne každého dne obdarováváš znovu
Za toto silné, zdravé, živoucí, milující
Důvěry plné, v radosti se rozvíjející dokonalé Já
S tělem a duchem i srdcem a duší. (Pokračování textu…)