Inspirace

„K probuzení opravdové oddanosti v srdci člověka je podstatná společnost, v níž se pohybuje. V dobré společnosti je pociťována milost Giridháriho a vzrůstá uvědomění dosahování Ho. Zatímco v opačném případě se člověk odkloní a mysl se připoutá ke světským věcem, čímž vzrostou starosti a smutek. Obraťte svou mysl k Bohu.“

– Paramahamsa Vishwananda
16. dubna 2018

Myšlenka na dnešní den

„Velikost lidské duše

se měří podle její lásky.“

Sv. Bernard z Chiaravalle

Horoskop na týden od 23. dubna 2018

Týden začne příjemnou změnou. Venuše se přesune z Býka do znamení Blíženců, což jednak výrazně odlehčí atmosféru v partnerství, ale také uvede vztahy do pohybu. Pokud jste měli pocit, že vaše vztahy delší dobu stagnují, od úterý můžete pocítit příliv svěžího vzduchu. Venuše v Býku je postavená silně, dává stabilitu i prosperitu, takže je těžké si na něco stěžovat. Jednou z nevýhod znamení Býka je ale jeho těžkopádnost, pomalost a někdy až nudnost. To se s posunem Venuše do Blíženců změní a jako vždy zaznamenáme pozitiva i negativa. Každý jsme z jiného těsta, takže někdo ocení větší rozmanitost a bujarost partnerského života. (Pokračování textu…)

Vztek a snaha chránit se před sebou samým

Maličké dítě, pokud je ponecháno po porodu
samo sobě, bez utišující a definující
náruče matky,
je zaplaveno strachem a zahlceno
neznámými podněty
Nedávno tu tento stav bez vazby na matku
někdo opsal slovy „nicotný stav“
Ano, nicotný stav, plný strachu a stresu
(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Ty hory, co s sebou vláčíš, jsi měl jenom slézt.

Nejwa Zabian

Co se mužům nesmí odpouštět

Jsou věci, jichž se lidé ve vztahu dopouštějí, které se však nesmějí odpouštět. Nemluvíme o nevěře. Jsou věci daleko horší, které by zkrátka žádná žena neměla muži odpustit.

1. Když si za vašimi zády píše s jinými ženami a když na přijdete, popírá to. To je na pomezí nevěry.

2. Když si neváží vaší práce, kariéry nebo koníčka atd. Bude se na vás vždycky dívat bez respektu.

3. Když vás obviňuje z vlastních neúspěchů. Není dost zralý, aby si přiznal odpovědnost za vlastní jednání.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Člověk kráčí cestou nikdy nekončícího růstu a vývoje. Je to jediný důvod, proč žije život, a to nejen na Zemi. Stává se z něj stále dokonalejší bytost, která přes sobectví a nízkost, které mu byly vlastní na počátku jeho vývoje a část lidstva je stále v jejich zajetí, pomalu a postupně vrůstá do lásky a velikosti, která byla člověku předurčena při jeho stvoření. Aby se z něj nakonec stala hluboce láskyplná bytost, přesto vládnoucí obrovskou osobní mocí a nekonečným tvůrčím potenciálem.

Andrea Homolková

Intuitivní rezonance


Milovaní, buďte srdečně vítáni. Lidé stále více získávají sílu a přehled o tom, co se děje na planetě, včetně pravdy o negativním programování, které silně ovlivnilo historii. Svět se rychle mění a negativní polarita a pozitivní polarita se stávají extrémně zesílené. Abychom odolali tomuto obrovskému tlaku protichůdných sil, musíme učinit vědomé kroky ke ztělesnění pravdivé milující osobnosti a neutralizovat. Aktuální práce mnoha z nás: infiltrace Iluze, urychlování Vzestupu, vytváření nových mostů.
(Pokračování textu…)