Myšlenka na dnešní den

hawaiian beautiful dolphins playing under ocean breaking surfing wave

„Můžeš zapomenout na toho, s kým ses smál,

ale ne na toho, s kým jsi plakal.“

Chálíl Džibrán

Přestaň zpracovávat svou minulost

4f7272a97efa16c85565cf409fe4be3e

„Radím Ti, abys přestal zpracovávat svou minulost.Existují nesčetné druhy terapií,které můžeš absolvovat léta, abys zvládl minulost. Minulost je však již za tebou, nech ji tedy ležet tam, kde leží. V minulosti. Už nikdy se s ní nesetkáš. Když se díváš dopředu, je veškerá minulost – všechno, co se kdy odehrálo – za tebou. (Pokračování textu…)

Ve skutečnosti jsme jedna Bytost, jedno Vědomí

1222

Tady na Zemi vystupujeme jako oddělené bytosti, z nichž každé je přiřčen jiný osud; ale stejně jako jsou jednotlivé dešťové kapky součástí moře, tak i každý z nás je součástí oceánu Vědomí, těla Božího. Jen najdi lásku a vnitřní mír v hloubi nejvyšší pravdy: všichni jsme jedna rodina. Odhoď zátěž strachu, závisti a vzdoru a vznes se do výše na perutích porozumění – vstoupíš do nezměrné země Soucítění.“

Dan Millman

Informace pro vás

odhalit-tvar

Vážení a milí,

dnes otevírám bránu pro příjem nových zakázek na Hluboký písemný numerologický rozbor a Dětskou numerologii.

Jste-li ochotni pozvednout závoj a podívat se na svou tvář novým a laskavým pohledem, jsem zde pro vás.

Bude mi ctí a potěšením…

Sofie

 

Numerologické rozbory

Myšlenka na dnešní den

Beautiful green meadow and road with storm clouds and thunders

„A jakmile je po bouři, nebudete si pamatovat, jak jste ji přestáli, jak se vám ji podařilo přežít. Nebudete si jisti ani tím, zda už se bouře opravdu utišila. Ale jedna věc je jistá. Vyjdete z ní jako někdo jiný. To je celá její podstata.“

Haruki Murakami

K zamyšlení

936023_571302389580981_1658471584_n

 

„Jeden krok nevytvoří na zemi cestu a stejně tak jedna myšlenka nevyhloubí v mysli kolej. Chceme-li vytvořit hlubokou psychickou cestu, musíme po ní kráčet znovu a znovu. Taková cesta vznikne, jen když opakovaně myslíme na věci, které by měly ovládat náš život.“

Henry David Thoreau

Pokud se nevědomky odevzdáme do rukou automatického myšlení, objevují se v mysli stejné myšlenky a vytvářejí stále hlubší cesty. A tím vznikají vyježděné koleje stresujících myšlenek, strachu a úzkosti, aniž bychom si to uvědomovali. Je třeba mít pořád na paměti, jaké myšlenky by měly ovládat náš život. Pokud chceme vytvořit pozitivní cesty. musíme myslet pozitivně a vědomě.

Z knihy Buddhova kniha o stresu, Joseph Emet and Thich Nhat Hanh

Mystická cesta

mysticky
I přes nesporně velkou rozmanitost různých mystických zkušeností, se zdá, že všichni velcí mystikové bez ohledu na jejich náboženskou (či jinou) příslušnost procházejí v zásadě obdobným psychologickým procesem, který zahrnuje stadia očišťování, osvícení a sjednocení. Přesný počet stadií popisovaných v literatuře kolísá zhruba od tří do osmi . (Pokračování textu…)

30. listopad – den, kdy si připomínáme Mahavatára Babajiho

Mistr Mistru

„Nechť vás Pánova milost osvobodí.“

„Let the Lord’s grace set you free.“

~Babaji

Dnes, 30. listopadu, si připomínáme den, kdy se Mahavatar Babaji zavázal zůstat na Zemi a pomoci lidstvu probudit se do stavu osvícení…