Čaromocná slova a milostné vztahy

„V okamžiku, kdy jsem uslyšel svůj první milostný příběh, začal jsem tě hledat a nevěděl jsem, jak to bylo pošetilé. Milenci se nakonec jen tak někde nesejdou. Jsou jeden v druhém po celou dobu“.

Rúmi

S odkazem na text Čaromocná slova – kouzlo sebetransformace, se pojďme v předvečer Prvního máje podívat, jak můžeme s pomocí Čaromocných slov neboli Slov síly ovlivnit v pozitivním slova smyslu naše vztahy. Oblast citů byla odjakživa zájmem magie, my však nechceme čarovat, nechceme s nikým manipulovat a už vůbec ne někomu uškodit. Víme totiž, že když vyslovujeme svá Slova,“zaděláváme“ tím na příčinu. Pokud byste ustavili příčinu, která někomu ublíží (například vaší sokyni nebo sokovi), bezpečně se takové ublížení vrátí zpět k vám. A Vesmír si sám zvolí formu, v jaké se vám to vrátí. Může to přijít odkudkoliv. Stejné je to při manipulaci s milovanou osobou: Manipulace se pak stává příčinou, a podle starého dobrého zákona příčiny a následku se nám vrátí přesně to samé – manipulace. A znovu, Vesmír sám si zvolí formu, jakou se vám to vrátí, ve chvíli, kdy to budete nejméně očekávat.
Raději tedy ještě jednou připomínám – použijete-li Čaromocná slova, abyste někomu ublížili nebo s někým manipulovali, je to nejen nebezpečné; není to dokonce ani účinné. Záporné techniky působí proti zákonům přírody.

Takže se spíš budeme věnovat tomu, jak použít Čaromocná slova s cílem dobrat se podstaty, jíž je láska ve vašem životě…  A jak na to? Odpověď je jednoduchá – tím, že nebudete specifikovat formu (tedy osobu), dostane se vám lásky, která je pro vás ta pravá.

Připomeňme si základní principy: Ve Vesmíru je dost pro každého, existuje nekonečné množství možných řešení a stejně tak existuje nekonečně mnoho lásky. Takže čím více lásky a pozornosti vložíte do svých Čaromocných slov, tím více lásky a pozornosti se vám dostane!

Zakóduje si, prosím, do paměti základní podmínku: Nikdy neuvádějte ničí jméno! Účelem vašeho konání nesmí být touha „přimět“ někoho, aby vás miloval; mělo by vám jít o podstatu – tedy naprosté uspokojení v lásce. Zaměřujte se na sebe, nikoliv na druhé!

A než začnete pracovat s Čaromocnými slovy pro nalezení lásky, uvědomte si následující:

Nejdůležitějším člověkem, do kterého se musíte opravdu zamilovat, jste vy sama. Láska totiž nepřichází do Vašeho života zvenčí. Vychází zevnitř ven! Než budete moci přijímat lásku od jiného člověka, musíte nejdříve najít vlastní vnitřní lásku, svou společnici. Dobrou zprávou je, že tato láska je ve vás. Je to váš největší poklad. Právě o tomhle se vyjadřovali všichni světci a mudrci, když říkali: „Bůh přebývá ve vás,“ nebo „Vy jste láska“. Vaše láska je vnitřním královstvím božím, které máme podle Bible hledat a pak k nám samo přijde všechno ostatní.

Než můžete navázat jakýkoli druh smysluplného vztahu, musíte se již nacházet ve stavu lásky! Nikdo vás nemůže naplnit něčím, co už sama v sobě nemáte. Láska totiž není něco, co bychom mohli dostat od někoho jiného – je to stav, ve kterém buď jsme, nebo nejsme.

Jakmile navážete tento druh vnitřního vztahu sama se sebou, uvědomíte si,že být „zamilovaná“ je stav, jenž můžete prožívat bez ohledu na to, kdo se právě nachází ve vaší blízkosti. Můžete být zamilovaná, i když jste sama. Vy jste totiž zdrojem své lásky.

Kdykoli vnímáte radost, kdykoli prožíváte štěstí, kdykoli cítíte lásku nebo dobrotu ve svém srdci (třeba když se na vás usměje dítě, když zachytíte letmý úsměv neznámého člověka na ulici nebo když si dovolíte pohlédnout hluboko do očí svého věrného psího přítele, važte si toho jako své vlastní lásky, jako lásky Boha ve svém nitru. Pak začnete milovat sebe sama. Začnete si uvědomovat, že vy jste láska. A teprve tehdy budete připraveni si s pomocí Čaromocných slov přivolat do života toho pravého nebo tu pravou.

„Když během své duchovní cesty rozšiřujete schopnost svého srdce dávat i přijímat více lásky, tak dřív nebo později přitáhnete ve správný čas na správné místo svou duální duši. To ale není hlavním cílem naší duše. Našim účelem není ani tak najít svou „pravou lásku“, ale prostě láska, kterou v sobě máme a kterou vyzařujeme nás posouvá blíž ke spojení s duální duší a s Bohem. Láska a pouze láska nás znovu svede dohromady. Spíš, než abychom všude hledali tu pravou nebo toho pravého, můžeme cestu za naši největší láskou začít právě tam, kde jsme!“

Ale již dost teorie …

Tak tady jsou Čaromocná slova pro nalezení lásky!

Je Jediná Síla

A tato Síla je dokonalou láskou.

A já (vaše jméno), dokonalá individualizace této Síly,

K sobě tímto volám nanejvýš uspokojivý, dokonalý,

citový vztah, pro mě ideální.

K tomu dojde dokonalým vzájemným poskytnutím lásky.

Pro všeobecné blaho.

Ze svobodné vůle každého.

A tak se staň.

Amen

Formulaci můžete doplnit slovy: „A tímto se zbavuji osamělosti, smutku a všech záporných emocí“.

Pokud jste fixováni na nějakého určitého člověka, pak můžete říct: „Vylučuji ze svého života jakékoliv pocity manipulace.“. Jestliže si myslíte, že „nedokážete být šťastni, pokud se to a to nestane“, pak si předtím, než začnete vyslovovat Čaromocná slova, v duchu řekněte: „Milostný vztah, na kterém hodlám pracovat pomocí těchto Čaromocných slov, mi přinese tolik štěstí, kolik (nebo víc než) jsem si představovala.“

Svá Slova odříkávejte každý den po dobu 21 dnů (a jednejte v souladu), dokud nedojdete naprostého, úplného a dokonalého uspokojení v lásce.

Přeji Vám to z celého srdce!

Sofie

Zdroj: Pozitivní magie, Marion Weinstein

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *