Průchod Rovnodenností: přesun na vyšší časové linie

Originál publikovala Sandra Walter 18.3.2017

Buď požehnán Světelný kmeni,

náš přesun časové linie je zde, již probíhá a během příštích pár týdnů se odvine (Hlavní spouštěče Brány připadají na rovnodennost – 20.3. (3:28amPT), na 23-27.3. a na 3-7.4.) Jedná se o významnou zkušenost, kombinaci opouštění, pozvedávání se, extáze, odhalování, nových vjemů a ztělesnění – vše v jednom.

Po vizích etherických proudů světla, zhromažďujících se na rovnodennost, díky Solárnímu zesílení, a díky tomu, co se děje ve vědomí Světelného Kmene jsem se dostali do bodu, kdy budou nižší reality postupně energeticky odřezávány. Dosáhli jsme kritické masy pro odhalení alternativní reality svobody, míru a Božské Lásky. Toto je Božská příležitost pro Vzestup, Mistři. (Pokračování textu…)

Jaro je tady!

„Vyžaduje hodně odvahy opustit známé

a zdánlivě bezpečné a osvojit si něco nového.

Ale v tom, co už není smysluplné,

není skutečně žádná jistota.

Více jistoty je v dobrodružství a vzrušení,

protože v pohybu je život a ve změně je síla.“

Alan Cohen

(Pokračování textu…)

S jarem přichází i nová energie…

Přátelé,

právě dnes v 11:29 hod nastává astronomické jaro. S Jarní rovnodenností přichází mocná vlna Světla jako dar přímo od Zdroje a přináší nám všem možnost znovuzrodit se do své Pravdy. Tuto energii můžeme využít k jakémukoliv rozhodnutí, které jsme třeba dlouho odkládali, ať již je to ve smyslu toho, že chceme něco ze svého života propustit, uvolnit, pustit a nebo naopak tvořit a obohatit svět o nějaký svůj nový nápad či projekt.

Tak pojďme s odvahou a radostí sami sobě vstříc!

Sofie

Dnes je dobrý den prosit a děkovat za hojnost všeho

TZOLKIN 18.3.2017  5 LAMAT kin 148 Galaktický portál

 Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, pokora

Dnešek je obdařen dvojnásobným balíčkem plodnosti a hojnosti. Lamat schoulený v teplém pečujícím objetí Kan, korunovaný tendencemi Ho (5) vás zalije prosluněným vodopádem tvůrčích energií. Ať už žádáte nebo toužíte po duchovní, emocionální, psychické, fyzické, biologické či materiální hojnosti, buďte připraveni ji dnes přijmout. A především si to užijte bez strachu, viny a studu.

(Pokračování textu…)

Archanděl Michael – Jste Hvězdné semínko, které ukazuje cestu?

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, březen 2017

RONNA/SVATÝ ZÁKONÍK

Milovaní mistři, je životně důležité, abyste chápali, že toto jsou časy, které tu ještě nikdy nebyly, kdy vstupuje do své síly spousta zvláštních osvobození od zkoušek. Pro vás, hledající Světlo, je velmi důležité, vstoupit do svého Andělského dědictví a zvláštních darů a talentů a čerpat z nich. V přestávkách, které nastávají zřídka, a během přechodných období mezi velkými Věky, Vesmírné Zákony umožňují Bytostem andělské říše a duchovní hierarchii, aby prošla závojem a kontaktovala vybrané probuzené členy lidské rasy. Musíte vyjádřit ochotu a touhu být s těmito divukrásnými, pokročilými Bytostmi ve vzájemném kontaktu, neboť ony neporuší vaši svobodnou vůli. Když zaměříte svoji pozornost na určitého mistra, andělskou Bytost Světla, okamžitě o vás ví a odpoví vám. Čím intenzivnější, upřímnější a otevřenější a stálejší je vaše touha, tím více svého záření na vás sešle. (Pokračování textu…)

Trecenium KAN kin 144-156

Ironie Universální umělecké Mysli – CHUEN 1 – nás vyvedla ven z jeskyně ega zpátky do reality lidskosti a skutečným výzvám. Výzvám, kdy přestáváme mluvit a začínáme dělat. Manifestace příslibu hojnosti se začíná rozvíjet dnes v den KAN 1 a pokračovat bude dalších 12 dnů.
Kan znamená vyrovnávací bod Tzolkinu a tedy strukturu našeho vlastního Času. Tzolkin má ČASOVÝ STŘED kin 131 – jádro celé 260 denní periody a má také BOŽSKÝ STŘED – kin 151 s celou Trecenou Kan kolem něj, což rezonuje s Chuen a jediným 8. Tónem v 8. uinalu. Je to zároveň i střed celého procesu našeho osobního rozvoje. Mayové označili Chuen 8 jako Nový Rok. Je to nejvíce vyvažující den, takže pozor na to!

(Pokračování textu…)