Atma Kriya Yoga

ATMA KRIYA YOGA PROBOUZÍ ŠAKTI, TUTO KOSMICKOU ENERGII UVNITŘ VÁS, ABYSTE SE TAK NAVRÁTILI K UNIVERZÁLNÍMU ZDROJI, KTERÝ JE VAŠÍM PRAVÝM JÁ.

PARAMAHAMSA ŠRÍ SVÁMÍ VISHWANANDA

Pokud jste do Atma Kriya Yogy zasvěceni, můžete využít i společného cvičení na dálku. Rozpis cvičení a časy kdy se cvičí naleznete na stránce Bhakti Margy Česká republika, zde: http://www.bhaktimarga.cz/spolecne-cviceni-atma-kriya-yogy/

Atma Kriya Yoga

„Meditace Atma Kriya Yogy nejsou k tomu, abychom odložili některé části nás samých a udělali tak prostor pro něco lepšího. Slouží k tomu, abychom si vzpomněli na to, kým skutečně jsme – božskou Láskou, esencí všeho.“

Babaji

Poznámka: Babaji předal přímo Sváminí Vishwalakshmiananda skrze svou lásku a milost a lásku a požehnání jejího Satgurua, Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. www.bhaktimarga.orgwww.bhaktimarga.cz

Obraz: Mahávatár Babaji s Kristem a holubicemi míru kolem nich.

Obejměte božství ve svém nitru

 Atma Kriya Yoga je nejjednodušší cestou k realizaci jednoty s celkem,

neboť sjednocuje tělo, mysl a ducha za účelem realizace Boha.

Atma Kriya Yoga znamená připomínat si,

že vše je Bohem – v každém čase a prostoru.

PARAMAHAMSA SRI SWAMI VISHWANANDA

Atma Kriya Yoga je duchovní praxe, která vám pomáhá uvědomit si svůj osobní vztah s Božstvím tím, že vnáší uvědomění duše do všeho, co děláte. Díky milosti iniciace šaktipátu (sestoupení energie) vám tato praxe přinese vice lásky, radosti a spojení se životem. Pomáhá také spalovat karmu z mnoha životů a očistit mysl a tělo, abyste mohli postoupit na vaší duchovní cestě.

Atma Kriya Yoga je jednou z nejpokročilejších duchovních praktik. Každá z jejích technik rozvíjí jiný druh bhakti – lásky k Bohu – a otvírá srdce transformační síle lásky. Techniky jsou natolik jednoduché, že se je snadno naučí i začátečníci. Zároveň jsou však natolik mocné, aby i ty nejzkušenější meditující dovedly do nových sfér vědomí a spojení s Bohem. (Pokračování textu…)

Atma Kriya Yoga

Atma Kriya Yoga je jednou z nejúčinnějších a nejrychlejších cest k dosažení Jednoty s Božstvím skrze pozvednutí omezeného lidského vědomí na úroveň vědomí kosmického.“

„V současné době Kali jugy předalo Božství Kriya meditaci jako nástroj schopný pozvednout vědomí na vyšší úroveň vibrací. Nyní nastal čas, kdy Kriya člověka povznese k božským výšinám. Tak, jak o tom hovoří spisy zanechané na této planetě Bohy, kteří přišli žít mezi lidi, aby v každé době asistovali při jejich probuzení.“

Mahávatár Bábadží

Stojíte na prahu největší cesty, na jakou se lze vydat …

Toto je pozvání k jedné z největších cest, jakou může lidská bytost vykonat: cesty do samého Středu vaší Bytosti, k vašemu Átma! Átma je sanskrtský název pro duši. Je tím, čím opravdu jste, co představujete, a je to zdroj vašeho nejvyššího potenciálu. (Pokračování textu…)

Podstata Atma Kriya jógy

 

Rishi Tulsidasananda krásně vysvětluje podstatu Atma Kriya jógy  a jak to odráží v našem životě, pokud se této duchovní praxi věnujeme.

Ukázky z knihy Životopis jogína

Jogananda

Kapitola 26: Věda krijájógy

Krijájóga, tak často zmíněná na těchto stránkách, se stala v Indii široce známou dík Láhirímu Mahášajovi, guruovi mého gurua. Sanskrtský kořen slova krijá je kr-, dělat, jednat a reagovat; tentýž kořen nacházíme ve slově karma, které vyjadřuje přirozený princip příčiny a následku. Krijájóga je tedy „spojení (jóga) s Nekonečnem určitým jednáním nebo obřadem“. Jógin, který se věrně přidržuje této techniky, se postupně osvobozuje od karmy čili univerzálního řetězu příčinnosti.

Kvůli určitým prastarým jógovým předpisům nemohu na stránkách této knihy určené pro všeobecnou veřejnost podat plný výklad krijájógy. Vlastní techniku se musí každý naučit od krijávána neboli krijájógina; zde musí postačit širší odkaz.

Krijájóga je prostá psychofyziologická metoda, kterou se lidská krev zbavuje dusíku a je znovunabíjena kyslíkem. Atomy tohoto kyslíku navíc se přeměňují v životní proud k omlazování mozku a páteřních center. Tím, že zastaví hromadění otrávené krve, je jógin schopen snížit rozpad tkání nebo mu zabránit; pokročilý jógin promění své buňky v čistou energii. Elijáš, Ježíš, Kabír a jiní proroci byli mistry minulosti v používání krijájógy nebo podobné techniky, kterou dokázali libovolně odhmotnit své tělo.

(Pokračování textu…)