Aktuálně!

 

Počínaje dneškem se také můžete připojit k živému společnému „japování“ s Paramahamsou Vishwanandou.
Džapa je starodávná technika ke zklidnění mysli.

(Pokračování textu…)

Inspirace

Věděli jste, že OM Namo Narayanaya znamená „OM, dávám všechno tomu, ve kterém všechny věci přebývají a kdo přebývá ve všech věcech.“

OM se ve své psané podobě stává AUM a znamená Boha, Božskou matku a duši. V tomto smyslu OM znamená celou cestu duše skrze milost a lásku Božské matky k Bohu samotnému. (Pokračování textu…)

Zklidněte svou mysl s mantrou

Chcete-li se spojit s Bohem, spojte se s Jeho Jménem. Jak prosté!

Project Mantra je bezplatně vedený program, který vám během 40 dnů pomůže vytvořit snadnou a přitom velmi účinnou každodenní duchovní praxi. Je ideální pro začátečníky, kteří potřebují jednoduchý, ale účinný nástroj pro ztišení mysli, otevření srdce a vytvoření si pozitivního návyku, kdy si každý den uděláte čas k propojení se s Božstvím.
(Pokračování textu…)

Předání Narozeninové mály

Mála úspěšně předána Gurudžímu!!!

Chceme všechny, kteří se s láskou zúčastnili našeho českého narozeninového Projektu mantra pro našeho milovaného Gurudžího, ať se vám podařilo tu vaši promodlenou perličku úspěšně dokutálet až do 40. dne jednou, či vícekrát nebo se vám někde cestou zatoulala, alespoň takto seznámit s atmosférou předávání našeho společného dárku.

Naše představa byla, že v den narozenin děti přinesou a předají krabičku s Narozeninouvou málou Gurudžímu a budou u toho všichni přítomní účastníci projektu, ale …

Vzhledem k tomu, že program oslav narozenin byl velmi pestrý a nabitý a gratulantů mnoho, bylo určeno, že se dárky budou předávat Gurudžímu až na večerním pikniku v trávě. (Pokračování textu…)

Dopis od Jagadgurua Mahávatára Babajiho, 29. května 2018

Džai Gurudév všem,
člověk musí na duchovní cestě usilovat o to, aby dal pevný základ svému závazku, čeho v životě dosáhne. Guru nám říká, že duchovní cesta je velmi obtížná. Touhy rodiny a přátel mohou člověka často zavést znovu do iluze. Štěstí má vskutku ten, kdo se narodí do rodiny, která žije a miluje duchovním způsobem. (Pokračování textu…)

Narozeninová mala

Přátelé, někteří z vás jste se zapojili do projektu Narozeninová mala, který byl myšlen jako dar celé naší České země pro Něj, z lásky, s vděčností a s pokorou. Měli jste možnost se zapojit do tohoto narozeninového Project Mantra a věnovat Gurudžímu svůj pomyslný promodlený korálek, naplněný vibrací Božího jména.

Mala čítá 719 korálků a je uložená v krabičce na ručně upleteném polštářku a její předání Gurujimu proběhne ve středu 13. června v rámci oslav Jeho narozenin ve Springenu. Atmosféru z předání Vám zprostředkuji po návratu z ašrámu.
Natarani