Modlitba

Neprosím o zázrak – Pane, nýbrž o sílu pro všední den. Nauč mne umění malých kroků. Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych si uměl správně rozdělit čas. Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil, co je prvořadé a co druhořadé. Prosím o sílu pro kázeň a míru, abych životem jen neproklouzával, ale abych si běh dne rozumně rozdělil, abych si všiml záblesků světla a výšin a abych si alespoň tu a tam našel čas pro kulturní prožitek. (Pokračování textu…)

Maha Shivaratri

Shiva statue in Rishikesh, India

Čeká nás Velká, kouzelná noc Pána Šivy!

Mahá Šivarátri, což znamená „Velká noc Šivy“ 24 hodinová oslava je zaměřená na Šivovu schopnost zničit uchopení naší mysli egem.  Slaví se prvé noci před novoluním. Celonoční bdění je věnované Pánovi Šivovi a zahrnuje obětiny pro Šiva lingam, abhišekámy, půdži a zpívání kirtanu až do úsvitu. Tento svátek případá v letošním roce na noc z úterý 1.3.2022 na středu 2.3.2022.

(Říká se, že Šivův lingam symbolem všech symbolů, neboť v sobě zahrnuje všechny zjevené symboly světa. Neznázorňuje, jak bychom se na první pohled domnívali, mužskou tvořivou sílu a nemá sexuální podtext. Šivův lingam doslovně znamená „božství, které ještě není vyjádřeno“. Toto božství totiž vlastně nejde jinak vyjádřit, je nepopsatelné. Šivův lingam je pak vědění něčeho, co je za hranicemi symbolu.) (Pokračování textu…)

Boží království je teď – nebo nikdy

Měli bychom se umět radovat ze zázraků života v sobě i okolo sebe. Šelestění větví ve vánku. Květiny v plném rozpuku. Překrásně modré nebe. Nadýchaná bílá oblaka. Úsměv bližního. Každá z těchto věcí představuje malý zázrak života, který má sílu nás podporovat a léčit. Existují pro nás právě teď. Otázka zní: Existujeme také my pro ně? Jestliže se neustále za něčím ženeme, jestliže je naše mysl plná nekonečných plánů a starostí, všechny ty zázraky jako by ani nebyly. (Pokračování textu…)

Modlitba Otče náš v přepisu Míly Tomášové

“Volám Tě z celého srdce, celou svou bytostí v nejhlubší pokoře, v nejhlubším mlčení srdce, v nejhlubším zastavení promítání mysli a představ.

Ty, kterýž jsi na nebesích, kde žádné lidské promítání a chvění nemá místa, Tebe volám, abys posvětil jméno své v našem vědomí.

Ty, kterýž jsi bezejmenný, všechna jsou jména Tvá, neboť všechno je jen Tebou tvořeno, a proto každé jméno a každý tvar jsou Tvé – jsou Tvým jménem.

Meditace Chrám srdce


Blíži sa Novolunie v Rakovi, pred ktorým sa tradične môžu vyplavovať boľačky vnútorného dieťaťa, dávno zabudnuté krivdy, zvyšuje sa potreba, byť ľúbení, prijatí, cítiť sa v bezpečí… Na podporu pocitu prijatia, lásky a bezpečia mám už mnoho rokov vytvorenú meditáciu Chrám srdca, ktorú teraz s láskou zdieľam pre tých, ktorí majú chuť, spočinúť v láskyplnom priestore svojho srdca.

Svetlana, Čarovne dary Zeme.

Úplňková invokace

Volám energie archanděla Metatrona,

aby mi pomohl plně rozpoznat Božskou bytost,

kterou JÁ JSEM.

Odpouštím absolutně a bezpodmínečně každé bytosti,

která mi způsobila křivdu skrze jakékoli myšlenky,

slova nebo činy, skrze všechny časy, místa, prostory

a dimenze mé existence jako Vědomí. (Pokračování textu…)