Modlitba za božství

 

Díky Ti, Stvořiteli, dárce života samého, za dar uvědomění, který jsi mi dal. Díky za vše, co jsem v tento den získal, zvláště za svobodu být tím, kým skutečně jsem. Já vím, že jsem božský duch. Vím, že jsem síla, což je život, projev Tvé síly, která se stává životem lidské bytosti. Pomoz mi znovu nabýt božského vědomí a pokorně přijmout své vlastní božství.

(Pokračování textu…)

Modlitba

Tato modlitba přišla v uplynulých dnech prostřednictvím Richarda Rudda, autora Genových klíčů. Je založena na původní modlitbě Otčenáš, avšak je nová v tom, že jí promlouvá Velká Matka – je to modlitba nové epochy …
Používejte pro své pozvednutí, užívejte si to odevzdání do náruče Velké Matky a věřte, že jste v bezpečí a že je o nás za všech okolností a vždy postaráno. O všechny!
Matko naše
Matko naše, která žiješ v srdci všeho, co jest,
posvěť se jméno Tvé,
přijď království Tvé,
buď vůle Tvá,
ať přijde nebe na zemi.

(Pokračování textu…)

Modlitba přerodu

Hluboký duchu věčných vod,
Otče a Matko života a smrti.
S úctou se před vámi klaníme v této době intenzivních změn,
skláníme se před velkým tajemstvím, jež se před námi nachází,
zhluboka nadechujeme do svých plic a konečně také vydechujeme
do sladké nevyhnutelnosti ducha Milosti. (Pokračování textu…)

Velká změna – stát se světlem v turbulentním čase

Průvodní text k meditaci Richarda Rudda k Jarní rovnodennosti
Odpočiňte si teď. Pohodlně se usaďte v těle. Chtěl bych vás vzít zpátky na začátek. Do dávných časů, do dob pravěké divočiny, kdy krůpěje úsvitu zdobily vše v té bezčasé jemnosti a nevídané kráse. Svět byl obrazem. Perfektní kompozicí jednoduché dokonalosti – osamělý pradávný strom jedním tahem štětce, pokrytý mechem, tiché klidné jezero. Zvedající se mlha. Velká prázdnota. Píseň flétny. Naprostý klid.
Rozpoznejte tento stav jako samotnou podstatu vaší lidskosti. Toto sladké ticho úsvitu….spočiňte na chvíli v této náruči……v tichu pradávných časů.

(Pokračování textu…)

Meditace Jarní rovnodennosti – 21. března 2020 v 21 hodin

Živě s Richardem Ruddem, autorem knihy Genové klíče

Přidejte se k dnešní meditaci, která nás pomůže připravit a posílit pro nadcházející čas plný výzev, jež lidstvo podstoupí. Díky koronaviru, který se nezadržitelně šíří, můžeme vstoupit do Velké změny – přechodného období vyznačujícího se zkouškami, ve kterých bude lidstvo a celá planeta proměněna ve svou vyšší verzi sama sebe.

Meditace-Velké-změny

PDF otevřete a můžete si jej číst během Richardovy meditace. Živé vysílání spustíte uvedeným odkazem (na Youtube). Začíná úvodem, který není přeložen a potom bude následovat meditace. Když uslyšíte hudbu, můžete začíst číst z přeloženého textu.

Zdroj: www.genoveklice.cz

Modlitba za tichou důvěru

Propouštím ze své mysli veškerý strach a destruktivní myšlenky, jež neprospívají mému zdraví a spokojenosti. Nejvyšší pravda, která přichází prostřednictvím všech duchovních mistrů, říká, že láska a služba lidstvu slouží nejvyššímu dobru i mému životu. Vše, co dnes budu dělat, budu vnímat jako službu pro druhé i pro sebe sama.

Ó Bože pokoje, kterýs nás učil, že v navrácení a v pokoji budeme spaseni, v tichosti a důvěře bude naše síla:
Prosíme Tě, silou svého Ducha, pozvedni nás do své blízkosti, kde můžeme být tišší a vědět, že ty jsi Bůh…

Z knihy Neviditelné dary od Caroline Myssové