Vyvarujte se závislého chování ve vztazích

Proč bychom měli být závislí na druhém člověku? Romantické vztahy jsou tak intenzivní a vyhledávané zážitky, protože člověku nabízejí osvobození od hlubokého pocitu strachu a neúplnosti, který je součástí neosvícené lidské situace. Tato situace má svou tělesnou a duševní dimenzi.

(Pokračování textu…)

Muž a Žena

„Muž je nejvznešenější ze všech stvoření, žena je nejvznešenější ze všech ideálů.

Bůh stvořil pro muže trůn, pro ženu oltář. Trůn velebí, oltář posvěcuje. Muž je mozek, žena srdce. Mozek tvoří světlo, srdce lásku. Světlo plodí, láska oživuje. Muž je génius, žena anděl. Génius je nezměřitelný, anděl neuchopitelný. Touha muže je nejvyšší sláva, touha ženy krajní ctnost. Sláva vyjadřuje velikost, ctnost božskost. Muž má nadvládu, žena přednost. Nadvláda je síla, přednost je právo. Muž je silný díky rozumu, žena je neporazitelná díky slzám. Rozum přesvědčuje, slzy dojímají. (Pokračování textu…)

Párové duše – Rozpletení kódů

Aby mohly párové duše spolu v té nejvyšší Lásce být,
je nezbytné staré, nám záměrně vklíněné kódy, rozpustit,
tyto kódy hluboko v našem kolektivním vědomí zasazeny jsou,
jsou to však kódy, které v sobě pouze a jen destrukci, nesou.
Před jejich rozpletením a následným rozpuštěním se jejich strůjci třesou,
protože jejich rozpletení a rozpuštění konec jejich destrukcím přinesou,
doposud totiž většinu párových duší v umělém spánku – iluzi – drželi,
při jejich případném přiblížení a Lásky vzplanutí na ně silným ANTIMAGNETEM působili.

(Pokračování textu…)

Párové duše

Nechť fyzicky spojí se všechny duše párové,
nechť spolu Muž a Žena v té nejčistší Lásce žije,
je nastraženo mnoho překážek, lstí a pastí,
aby se párové duše ve fyzické rovině nepropojily,
anebo aby v disharmonii a nesouladu žily,
posléze zacíleno je, aby k jejich rozchodu došlo
a tyto duše se rozpojily,
aby spolu nebyly, v bezpodmínečné Lásce nežily,
aby nemohly v těch nejvyšších vibracích společně
tvořit a žít,

(Pokračování textu…)

Vědomé vztahy

„Blížíme se k období, kdy jsou vztahy připraveny projít zásadním přepracováním. Současné paradigma nefunguje. Lidé jsou nespokojeni v lásce; lidé nevědí, jak zajistit, aby vztahy fungovaly.
A věřte tomu nebo ne, to není špatná věc. Protože při poruše systémů se to změní. Věřím, že to se děje v oblasti důvěrného partnerství. Rozpad nás nutí jít směrem k vědomé lásce.
Co přesně tedy znamená vědomý vztah? (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Většině z nás je jasné, že i to nejdokonalejší zakoupené auto na světě bude vyžadovat údržbu. Z nějakého záhadného důvodu si ale často neuvědomujeme, že i o naše vztahy je třeba se starat tak jako o auto. Nechybí-li nám zdravý rozum, hluboký vztah s jinou bytostí pro nás jistě bude daleko cennější než auto. Je proto poněkud udivující, o kolik více pozornosti lidé věnují péči o „věci“ než o vztahy.
(Pokračování textu…)